View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód (bántalmazás, elhanyagolás) gyakorisága és következményei a felnőtt világ folyamatos problémái világszerte. A fejlődési pszichopatológia a biológiai, pszichológiai és szociális tényezők kölcsönhatásainak tanulmányozása révén egyre pontosabb képet nyújt az elhanyagolt és bántalmazott gyerekek adaptációs erőfeszítéseiről, azokról a egyedfejlődési útvonalakról, ahol az eltérések (érzelemszabályozás, kötődés, társas viselkedés stb.) hátterében fontos szempont a rossz bánásmód időpontja, súlyossága, időtartama a gyermek életében. Ez az integratív szemlélet bepillantást nyújt a tünetképződés vs. alkalmazkodási erőfeszítések dinamikájába, a rossz bánásmód transzgenerációs következményeibe éppúgy, mint a kockázati vs. kompenzációs faktorok ismeretében a prevenció szélesebb lehetőségeibe.

 • Balbernie, R. (2010). Reactive attachment disorder as an evolutionary adaptation. Attachment, & Human Development, 12(3), 265–281.

 • Bremner, J. D., Southwick, S. M., & Charney, D. S. (1999). The neurobiology of posttraumatic stress disorder: An integration of animal and human research. In P. Saigh, & J. D. Bremner (Eds.), Posttraumatic Stress Disorder: A Comprehensive Text (pp. 103–143). New York: Allyn, & Bacon.

 • Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., Taylor, A., & Poulton, R. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297, 851–854.

 • Champagne, F. A. (2008). Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of maternal care. Frontiers in Neuroendocrinology, 29, 386–397.

 • Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2005). Child maltreatment. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 409–438.

 • Cicchetti, D., & Valentino, K. (2006). An Ecological-Transactional Perspective on Child Maltreatment: Failure of the Average Expectable Environment and Its Influence on Child Development. In D. Cicchetti, & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology. Second Edition, Volume Three: Risk, Disorder, and Adaptation., Chapter 4. (pp. 129–201). New York: John Wiley.

 • Crittenden, P. M. (1991). Attachment and psychopathology. In S. Goldberg, R. Muir, & J. Kerr (Eds.), John Bowlby’s attachment theory: Historical, clinical, and social significance (pp. 367–406). New York: The Analytic Press.

 • Crockett, D. (2003). Critical Issues Children Face in the 2000s. School Psychology Quarterly, 18(4), 446–453.

 • Dettling, A., Parker, S. W., Lane, S., Sebanc, A., & Gunnar, M. R. (2000). Quality of care and temperament determine whether cortisol levels rise over the day for children in full-day childcare. Psychoneuoendocrinology 25, 819–836.

 • Erdman, P., & Caffery, T. (2000). An interview with Robert Marvin: linking systems and attachment theory. Family Journal, 8(3), 309–317.

 • Fonagy, P. (1999). Transgenerational Consistence of Attachment: A New Theory. Paper to the Developmental and Psychoanalitic Discussion Group, American Psychoanalitic Association Meeting, Washington 13 May. http://www.psychematters.com/papers/fonagy2.htm

 • Francis, D. D., Diorio, J., Plotsky, P. M., & Meaney, M. J. (2002). Environmental enrichment reverses the effects of maternal separation on stress reactivity. Journal of Neuroscience, 22(18), 7840–7843.

 • Gräff, J., & Mansuy, I. M. (2008). Epigenetic codes in cognition and behaviour. Behavioural Brain Research, 192, 70–87.

 • Heim, C., Newport, D. J., Heit, S., Graham, Y. P., Wilcox, M., Bonsall, R., Miller, A. H., & Nemeroff, C. B. (2000). Pituitary-adrenal and autonomic responses to stress in women after sexual and physical abuse in childhood. The Journal of the American Medical Association, 284, 592–597.

 • Holsapple, M. P., West, L. J., & Landreth, K. S. (2003). Species comparison of anatomical and functional immune system development. Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology, 68(4), 321–334.

 • ISPCAN (2006). Child Maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. World Health Organization. Letöltve: 2012. 08. 13. http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf

 • Jaffee, S. J., & Kohn Maikovich-Fong, A. (2011). Effects of chronic maltreatment and maltreatment timing on children’s behavior and cognitive abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(2), 184–194.

 • Kobak, R., Cassidy, J., Lyons-Ruth, K., & Ziv, Y. (2006). Attachment, stress, and psychopathology: a developmental pathways model. In D. Cicchetti, & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology. Vol. 1: Theory and method (pp. 333–370). New York: Wiley.

 • Kosztolányi Gy. (2012). A genetika és a környezet közötti összefüggés új értelmezése. Magyar Tudomány, 08. Letöltve: 2012. 08. 15-én: http://www.matud.iif.hu/2012/08/03.htm

 • Lakatos K. (2011). A gének és a környezet szerepe az emberi viselkedésben. In Danis I., Farkas M., Herczog M. és Szilvási L. (szerk.), A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei (pp. 126–165). Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Letöltve: 2012. 08. 15-én: http://www.biztoskezdet.hu/uploads/attachments/Biztos_Kezdet_Kotet_I_beliv_ek_kis_felbontas.pdf

 • Liu, D., Diorio, J., Tannenbaum, B., Caldji, C., Francis, D., Freedman, A., Sharma, S., Pearson, D., Plotsky, P. M., & Meaney, M. J. (1997). Maternal Care, Hippocampal Glucocorticoid Receptors, and Hypothalamic- Pituitary-Adrenal Responses to Stress. Science, 277(5332), 1659–1662.

 • Main, M., & Goldwin, R. (1984). Predicting rejecting of her infant from mother’s representation of her own experience: Implications for the abused-abusing intergenerational cycle. Child Abuse and Neglect, 8, 203–217.

 • Masten, A. S., Burt, K. B., Roisman, G. I., Obradovic, J., Long, J. D., & Tellegen, A. (2004). Resources and resilience in the transition to adulthood: Continuity and change. Development and Psychopathology, 16, 1071–1094.

 • McGowan, P. O., Sasaki, A., D’Alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., Turecki, G., & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. Nature Neuroscience, 12, 342–348.

 • Merlot, E., Couret, D., & Otten, W. (2008). Prenatal stress, fetal imprinting and immunity. Brain, Behavior, and Immunity, 22, 42–51.

 • Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment Theory and Affect Regulation: The Dynamics, Development, and Cognitive Consequences of Attachment-Related Strategies. Motivation and Emotion, 27(2), 77–102.

 • Miller, G. E., Chen, E., & Parker, K. J. (2011). Psychological stress in childhood and susceptibility to the chronic diseases of aging: Moving toward a model of behavioral and biological mechanisms. Psychological Bulletin, 137(6), 959–997.

 • Molnár I. (2010). A tartós stressz hatása a szervezet védekezőképességére, a krónikus gyulladások és a daganatok kialakulására. Lege Artis Medicinae, 20(1), 31–37.

 • Péley B. (2010). Fejlődés és evolúció: Evolúciós szemlélet a fejlődésben, a pszichopatológiában és a pszichoterápiákban. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(1), 65–83.

 • Révész Gy. (2004). Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Révész Gy. (2007). Erőszak az iskolában. In Péley B. és Révész Gy. (szerk.), Autonómia és identitás. Kézdi Balázs 70. születésnapjára (pp. 162–179). Pécs: Pro Pannónia.

 • Ruiz, R. J., & Avant, K. C. (2005). Effects of Maternal Prenatal Stress on Infant Outcomes. A Synthesis of the Literature. Advances in Nursing Science, 28(4), 345–355.

 • Sapolsky, R. M. (1996). Why stress is bad for your brain. Science, 273, 749–750.

 • Sapolsky, R. M. (2000). Glucocorticoids and Hippocampal Atrophy in Neuropsychiatric Disorders. Archives of General Psychiatry, 57, 925–935.

 • Soltis, J. (2004). The signal functions of early infant crying. Behavior and Brain. Science, 27, 443–490.

 • Spitz, R. A. (1945). Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanalytic Study of the Child, 1, 53–74.

 • Straus, M. A. (1994). Beating the devil out of them. Corporal punishment in American families and its effect on children. San Francisco: Jossey-Bass/Lexington.

 • Tóth O. (1999). Gyermekbántalmazás a családban. Educatio, 4, 706–716.

 • Varga K. (2011). A transzgenerációs hatások az epigenetikai kutatások tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 507–532.

 • Weaver, I. C., Cervoni, N., Champagne, F. A., D’Alessio, A. C., Sharma, S., Seckl, J. R., Dymov, S., Szyf, M., & Meaney, M. J. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. Nature Neuroscience, 7(8), 847–854.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 15 20
Jul 2020 8 3 3
Aug 2020 3 1 1
Sep 2020 13 0 1
Oct 2020 10 0 1
Nov 2020 30 4 4
Dec 2020 8 0 0