View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A gyermekkori versengés jelensége sokat vizsgált terület, azonban kevés azon kutatások száma, amelyek a versengés kimeneteleinek, a győzelemnek és vesztésnek gyermeki reprezentációját kívánják mélyrehatóan feltérképezni.

Jelen vizsgálat célja a győzelem és a vesztés fogalmának, valamint a két szituációban megjelenített győztes és vesztes viszonyának a feltárása volt kisiskolások képi reprezentációjában, rámutatva esetleges nemi és iskolatípus-beli (magas tanulmányi követelményű és átlagos) különbségekre is. A vizsgálat alapját 30 kisiskolás (átlag életkor: 8,6 év) győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajza képezte. A 30 győzelem és 30 vesztés rajz elemzése a PAIR módszer (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship, BOMBI, PINTO és CANNONI, 2007) segítségével történt, mely hat szempont (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus) mentén vizsgálja az interperszonális kapcsolatokat.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a 8–9 éves gyerekek képesek a győztes és a vesztes érzelmi állapotát és a győztes és a vesztes perspektíváját rajzaikban világosan elkülöníteni. A győztes és vesztes, valamint kettőjük kapcsolata másképp reprezentálódik, ha a győzelem a kontextus, mint ha a vesztés. Ez arra utal, hogy a győztes és vesztes interperszonális kapcsolata más érzelmekkel és kapcsolati törekvésekkel jár, attól függően, hogy a győztes vagy a vesztes perspektívájából éli át a gyerek.

A győzelem domináns és kiemelt pozíciót jelent a győztes számára, a győztes gyakrabban lát rá a vesztesre, szélesebb a perspektívája, mint a vesztesnek, és a győztest mind a győzelem mind a vesztés rajzokon szignifikánsan értékesebbnek ábrázolják. A győztes perspektívájából készült rajzokon a győztes értékesebbnek ábrázolódik, a győztes és a vesztes kapcsolata közelebbi, közöttük nagyobb az összetartás, mint a vesztes perspektívájából készült rajzokon. Ezzel összhangban a győzelmet a középpontba helyező ábrázolásokon a vesztes kevésbé elégedetlen, mint a vesztést a középpontba helyezőkön, és a győzelem rajzokon kevesebb konfliktust jelenítenek meg a gyerekek a győztes és a vesztes között, mint a vesztés rajzokon. A kutatás bizonyos nemi és iskolatípus-beli különbségeket is feltárt.

 • Ahlgren, A., & Johnson, D. W. (1979). Sex Differences in Cooperative and Competitive Attitudes From the 2nd Through the 12th Grades. Developmental Psychology, 15(1), 4549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Archer, J. (2006). Cross-cultural differences in physical aggression between partners: A social-role analysis. Personality and Social Psychology Review, 10, 13153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baker-Ward, L. E., Eaton, K. L., & Banks, J. B. (2005). Young Soccer Players’ Reports of a Tournament Win or Loss: Different Emotions, Different Narratives. Journal of Cognition and Development, 6(4), 507527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Benenson, J. F. (1990). Gender differences in social networks. Journal of Early Adolescence, 10, 472495.

 • Benenson, J. F., Apostoleris, N. H., & Parnass, J. (1998). The organization of children’s same-sex peer relationships. In W. M. Bukowski, & A. H. Cillessen (Eds.), Sociometry then and now: Building on six decades of measuring children’s experiences with the peer group (pp. 524). San Francisco: Jossey-Bass.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benenson, J. F., Nicholson, C., Waite, R., Roy, R., & Simpson, A. (2001). The influence of group size on children’s competitive behavior. Child Development, 72, 921928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bombi, A. S., Pinto, G., & Cannoni, E. (2007). Pictorial assessment of interpersonal relationships (PAIR): An analytic system for understanding children’s drawings. Firenze: Firenze University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brim, G. (1988). Losing and winning. Psychology Today, Sept., 4852.

 • Dalgard, O. S., Dowrick, C., Lehtinen, V., Vazquez-Barquero, J. L., Casey, P., Wilkinson, G., et al. (2006). Negative life events, social support and gender difference in depression: a multinational community survey with data from the ODIN study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41, 444451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flavell, J. (1999). Cognitive development: Children’s knowledge about the mind. Annual Review of Psychology, 50, 2145.

 • Fülöp M. (1992). A tehetséges gyerekek versengő magatartásáról. Új Pedagógiai Szemle, 5, 313.

 • Fülöp M. (2001). A versengés szerepe. Új Pedagógiai Szemle, 11, 317.

 • Fülöp, M. (2005). The role of gender in competition viewed by Canadian, Hungarian and Japanese young adults. Előadás a VII. Regional Congress of the International Association of Cross Cultural Psychology. July 11–15, San Sebastian, Spain. 237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, M., & Berkics, M. (2003). Socializations for coping with competition, winning and losing in twosocieties: Hungary and the UK. In A. Ross (Ed.), A Europe of Many Cultures (pp. 263273). London: CICE Publication.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp M. és Berkics M. (2007). A győzelemmel és a vesztessel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 27(3), 194220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, M., Ross, A., Pergar Kuscer, M., & Razdevsek Pucko, C. (2007). Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In F. Salili, & R. Hoosain (Eds.), Research in Multicultural Education and International Perspective, Vol 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective (pp. 235284). Greenwich, CT: Information Age Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp M. és Sándor M. (2008). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia, 28(2), 195220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp, M., Nagy, T., Berkics, M. Bai, X., & Shi, F. (2010). Chinese and Hungarian Young Adults Coping with Winning and Losing. XXth Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Melbourne, Australia, July 7–10. p. 68.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green, S. (2003). The psychological development of girls and woman — Rethinking change in time. London: Routledge.

 • Halász G. és Lannert J. (szerk.), (2003). Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest: Országos Közoktatási Intézet.

 • Harter, S. (1999). The Construction of the Self. New York: Guilford.

 • Horner, M. S. (1972). Toward an Understanding of Achievement Related Conflicts in Women. Journal of Social Issues, 28, 157176.

 • Hughes, M., & Dunn, J. (1998). Understanding mind and emotion — Longitudinal associations with mental-state talk between young friends. Developmental Psychology, 34(5), 10261037.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik L. (2010). A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében. Doktori disszertáció. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knight, G. P., & Chao, C. (1989). Gender differences in the cooperative, competitive, and individualistic Social Values of Children. Motivation and Emotion, 13(2), 125141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lever, J. (1976). Sex differences in games children play. Social Problems, 23, 478487.

 • Masters, J. C. (1968). Effects of social comparison upon subsequent self-reinforcement behavior in children. Journal of Personality and Social Psychology, 10, 391401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McClintock, C. G., & Moskowitz, J. M. (1976). Children’s preferences for individualistic, cooperative, and competitive outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 543555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OECD (2001). Knowledge and Skills for Life. First results from the OECD programme for International Student Assessment (PISA) 2000. Paris: OECD.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pekrun, R. (1992). The impact of emotions on learning and achievement: towards a theory of cognitive/motivational mediators. Applied Psychology, An International Review, 41, 359376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pepitone, E. (1980). Children in Cooperation and Competition. Toronto, CA: Lexington Books.

 • Peterson, M. (2004). What Men and Women Value at Work: Implications for Workplace Health. Gender Medicine, 1(2), 106124.

 • Pons, F., Lawson, J., Harris, P. L., & de Rosnay, M. (2003). Individual differences in children’s emotion understanding: Effects of age and language. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 347353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pressing Zs. és Fülöp, M. (2011). Általános iskolai tanítók versengéssel és együttműködéssel kapcsolatos nézeteinek kvalitatív vizsgálata. Hagyomány és megújulás. A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Nagygyűlése (kivonatkötet). Május 25–27, Budapest. p. 124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Price, J. (2000). Subordination, self-esteem and depression. In L. Sloman, & P. Gilbert (Eds.), Subordination and Defeat (pp. 165177). Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roy, R., & Benenson, J. F. (2002). Sex and contextual effects on children’s use of interference competition. Developmental Psychology, 38, 306312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruble, D. N., Feldman, N. S., Boggiano, A. K. (1976). Social Comparison Between Young Children in Achievement Situation. Developmental Psychology, 12, 192197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford Press.

 • Sándor M. , Orosz G. és Fülöp M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8–9 éves kisiskolások körében. Pszichológia, 30(3), 175205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor M. , Fülöp M. és Sebestyén N. (megjelenés alatt) A PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzvizsgálati módszer bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sándor, M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban. Doktori diszszertáció. Budapest: ELTE.

 • Schneider, B., Beneson, J., Fülöp, M., Berkics, M., & Sándor, M. (2011). Cooperation and Competition. In P. K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development (pp. 472490). London: Blackwell Publishing Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Selman, R. L. (1980). The growth of interpersonal understanding: Developmental and clinical analyses. New York: Academic Press.

 • Sloman, L. (2000). How the Involuntary Defeat Strategy Relates to Depression. In L. Sloman, & P. Gilbert (Eds.), Subordination and Defeat (pp. 199214). Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sloman, L., Gilbert, P. (Eds.), (2000). Subordination and Defeat. Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Spreckelmeyer, K. N., Krach, S., Kohls, G., Rademacher, L., Irmak, A., Konrad, K., et al. (2009). Anticipation of monetary and social reward differently activates mesolimbic brain structures in men and women. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 4(2), 158165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó G. , Szántó Zs., Balog P. és Kopp M. (2010). Az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségei. Mentálhigiéné és pszichoszomatika, 11(4), 349369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth E. , Csapó B. és Székely L. (2010). Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben, Közgazdasági Szemle, 57, 798814.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth E. és Kasik L. (2010). Szülői vélekedések a szociálisérdek-érvényesítő viselkedéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról. Új Pedagógiai Szemle, 60(1–2), 93119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tracy, L. (1991). The Secret Between Us. Competition among Women. Boston: Little, Brown and Company.

 • You, S., & Conner, K. R. (2009). Stressful life events and depressive symptoms: influences of gender, event severity, and depression history. Journal of Nervous and Mental Disease, 197, 829833.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 20 2 2
Oct 2021 11 0 0
Nov 2021 9 0 0
Dec 2021 3 1 2
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0