View More View Less
 • 1 Kodolányi János Főiskola Budapest Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány az erdélyi magyar pszichológia, s különösen a kísérleti megközelítés és az oktatás alakulásával foglakozik a kezdetektől 1989-ig. A kezdeteket a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem alapításától (1872) a felszámolásáig (1919) tartó időszakban Parádi Kálmán, első erdélyi „Physiológiai lélektan”-a (1887), Lechner Károly pszichiáterprofesszor, Palágyi Menyhért filozófus reakcióidő-vizsgálatai (1906) és Böhm Károly filozófiaprofesszor tevékenysége illusztrálja. A két világháború között Erdélyben csak a kolozsvári román I. Ferdinánd Király Egyetemen volt lehetőség pszichológiát és filozófiát tanulni; a pszichológiai érdeklődést egyesületek, folyóiratok tartották fenn. A második bécsi döntés utáni időszakban (1940–1944), a Szegedről Kolozsvárra visszaköltözött egyetem Lélektani Intézetében (professzor: Várkonyi Hildebrand Dezső), majd 1945–1959 között létrejött Bolyai Tudományegyetem Pszichológiai Tanszéke (vezetője 1946–1947-ben Harkai Schiller Pál, majd Zörgő Benjamin) tevékenységéhez kapcsolódik a képzés és kutatás. A következő fejlődési szakasz a kényszeregyesített Babeş-Bolyai Egyetem Pszichológiai Tanszéke magyar tagozatának munkájához (Zörgő Benjamin, Fodor Katalin, Kulcsár Tibor) kapcsolódik. 1982 és 1989 között a romániai pszichológia teljes betiltása következik be, és csak Ceauşescu diktatúrájának 1989-es megdöntése után szerveződik újra.

 • XXX (1990). A romániai magyar főiskolai oktatás. Múlt-jelen-jövő. (Összeállította: Sz. E.) Kolozsvár: Bolyai Társaság-Magyar Demokrata Szövetség.

  '', in A romániai magyar főiskolai oktatás , (1990 ) -.

 • Abranson, M., & Goldinger, S. O. (1997). What the reader’s eye tells the mind’s ear: silent reading articulates inner speech. Perception and Psychophysics, 59, 1059–1068.

  Goldinger S. O. , 'What the reader’s eye tells the mind’s ear: silent reading articulates inner speech ' (1997 ) 59 Perception and Psychophysics : 1059 -1068.

  • Search Google Scholar
 • Ádám Gy. (1998). Önéletrajz. In Bodor P., Lányi G. és Pléh Cs. (szerk.), Önarckép háttérrel — Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai (9–12). Budapest, Pólya Kiadó.

  Ádám Gy. , '', in Önarckép háttérrel — Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai , (1998 ) -.

 • Albert J. (1887). Egy új physiologiai lélektan. Evangélikus Egyház és Iskola, 5(34), 276–277.

  Albert J. , 'Egy új physiologiai lélektan ' (1887 ) 5 Evangélikus Egyház és Iskola : 276 -277.

  • Search Google Scholar
 • Anitei, M., & Kiss, J-F. (2013). Landmarks in the evolution of experimental psychology in Romania. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 4(1), 3–12.

  Kiss J.-F. , 'Landmarks in the evolution of experimental psychology in Romania ' (2013 ) 4 Romanian Journal of Experimental Applied Psychology : 3 -12.

  • Search Google Scholar
 • Apáthy I. (1913). Böhm Károly és a természettudományok. Egy természetvizsgáló jegyzeteiből az „Ember és világa” olvasása közben. In Kajlos I. (szerk.), Böhm Károly élete és munkássága, III. kötet (64–89). Besztercebánya: Madács Társaság. (Hága, [Hollandia]: Mikes International. 2006.)

  Apáthy I. , '', in Böhm Károly élete és munkássága, III. kötet , (1913 ) -.

 • Augusto, L. M. (2010). Unconscious knowledge: a survey. Advances in Cognitive Science, 6, 116–141.

  Augusto L. M. , 'Unconscious knowledge: a survey ' (2010 ) 6 Advances in Cognitive Science : 116 -141.

  • Search Google Scholar
 • Balázs S. és Spielmann J. (szerk.) (1956). Lechner Károly. Bukarest: Akadémiai Kiadó.

  '', in Lechner Károly , (1956 ) -.

 • Baldo, M. V. C., Cravo, A. M., & Haddad, H. (2007). The time perception and the other way around. The Spanish Journal of Psychology, 10(2), 258–265.

  Haddad H. , 'The time perception and the other way around ' (2007 ) 10 The Spanish Journal of Psychology : 258 -265.

  • Search Google Scholar
 • Barabás B. és Joó R. (1990). A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem Szervezésének Válogatott Dokumentumai. Budapest: Magyarságkutató Intézet.

  Joó R. , '', in A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem Szervezésének Válogatott Dokumentumai , (1990 ) -.

 • Balázs S. és Spielmann J. (szerk.) (1956). Lechner Károly. Bukarest: Akadémiai Kiadó.

  '', in Lechner Károly , (1956 ) -.

 • Bálint Z. (1972). Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság. A Hét, (Bukarest) 38, 16–17.

  Bálint Z. , 'Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság ' (1972 ) 38 A Hét, (Bukarest) : 16 -17.

  • Search Google Scholar
 • Baróti D. (1988). Várkonyi, a professzor. In Zakar A. (szerk.), Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologia, 30, Szeged, 179–186.

  Baróti D. , '', in Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet , (1988 ) -.

 • Bartók Gy. (1939). Ember és élet — A bölcseleti antropológia alapvonalai. Budapest: Franklin Társulat.

  Bartók Gy. , '', in Ember és élet — A bölcseleti antropológia alapvonalai , (1939 ) -.

 • Békés V. (2005). Palágyi Menyhért reakcióid)-kísérletei a kolozsvári egyetem pszichofiziológiai laboratóriumában. Magyar Filozófiai Szemle, 49(3), 351–380.

  Békés V. , 'Palágyi Menyhért reakcióid)-kísérletei a kolozsvári egyetem pszichofiziológiai laboratóriumában ' (2005 ) 49 Magyar Filozófiai Szemle : 351 -380.

  • Search Google Scholar
 • Benedek I. (1946). Bevezetés a sorsanalízisbe. Kolozsvár: Lirográfia Schildkrut, Cluj.

  Benedek I. , '', in Bevezetés a sorsanalízisbe , (1946 ) -.

 • Benedek I. (1974). Szondi (1893–1986). In Uő., Pusztába kiáltott szó (77–120). Budapest: Magvet).

  Benedek I. , '', in Pusztába kiáltott szó , (1974 ) -.

 • Bernát T. (1938). A munka és a lélektan. Korunk, 13(6), 541–543.

  Bernát T. , 'A munka és a lélektan ' (1938 ) 13 Korunk : 541 -543.

 • Bisztray Gy., Szabó T. A. és Tamás L. (szerk.) (1941). Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Kolozsvár: Erdélyi Tudományos Intézet. http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/3.4.4/erdelyi_egyetemi_gondolat.pdf

  '', in Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története , (1941 ) -.

 • Bíró S. (1941). A kolozsvári egyetem a román uralom alatt. In Bisztray Gy., Szabó T. A. és Tamás L. (szerk.), Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története (305–332). Kolozsvár: Erdélyi Tudományos Intézet.

  Bíró S. , '', in Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története , (1941 ) -.

 • Bodor P., Lányi G. és Pléh Cs. (szerk.) (1998). Önarckép háttérrel. Budapest: Pólya kiadó.

  '', in Önarckép háttérrel , (1998 ) -.

 • Bókay A. (2007). Marxizmus és pszichoanalízis — József Attila elméletei. Tiszatáj, 61(6), 91–104.

  Bókay A. , 'Marxizmus és pszichoanalízis — József Attila elméletei ' (2007 ) 61 Tiszatáj : 91 -104.

  • Search Google Scholar
 • Böhm K. (1882). Néhány újabb kutatás a kísérleti lélektan terén. Magyar Philosophiai Szemle, 1(1), 199–201.

  Böhm K. , 'Néhány újabb kutatás a kísérleti lélektan terén ' (1882 ) 1 Magyar Philosophiai Szemle : 199 -201.

  • Search Google Scholar
 • Böhm K. (1887). Parádi Kálmán: Physiologiai lélektan. Magyar Philosophiai Szemle, 6(5–6), 472–477.

  Böhm K. , 'Parádi Kálmán: Physiologiai lélektan ' (1887 ) 6 Magyar Philosophiai Szemle : 472 -477.

  • Search Google Scholar
 • Böhm K. (1900). Az értékelmélet feladata és alapproblémája. értekezések a bölcseleti tudományok köréből, II(4). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

  Böhm K. , '', in Az értékelmélet feladata és alapproblémája. értekezések a bölcseleti tudományok köréből , (1900 ) -.

 • Buday K. (1932). Lechner Károly l. tag emlékezete. Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, XXI(9), 38. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

  Buday K. , '', in Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek , (1932 ) -.

 • Csőgör L. (1990). Előszó. In Barabás B. és Joó R, (szerk.), A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott dokumentumai. Magyarságkutató Intézet, 8. Budapest: Magyarságkutató Intézet.

  Csőgör L. , '', in A kolozsvári magyar egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott dokumentumai , (1990 ) -.

 • CSőgör I. (szerk.) (2010). Csőgör Lajos börtönévei (1949–1955). Kolozsvár: Polis Könyvkiadó. (Bevezetés: Csőgör István és Benkő Samu.)

  '', in Csőgör Lajos börtönévei (1949–1955) , (2010 ) -.

 • Demény D. (1958). A materialista lélektan mIhelyéből. Korunk, 17(9), 1412–1416.

  Demény D. , 'A materialista lélektan mIhelyéből ' (1958 ) 17 Korunk : 1412 -1416.

 • Demény D. (1969). Tanulásdinamika az általános iskolában. Korunk, 28(9), 1411–1420.

  Demény D. , 'Tanulásdinamika az általános iskolában ' (1969 ) 28 Korunk : 1411 -1420.

 • Dehaene, S., Changeux, J. P., Naccache, L., Sackur, J., & Sergent, C. (2006). Conscious, preconscious, and subliminal processing: A testable taxonomy. Trends in Cognitive Science, 10, 204–211.

  Sergent C. , 'Conscious, preconscious, and subliminal processing: A testable taxonomy ' (2006 ) 10 Trends in Cognitive Science : 204 -211.

  • Search Google Scholar
 • Dewsbury, D. A. (1994). Harkai Schiller Pál élete és munkássága. Pszichológia, 14(3), 377–398. (Eredeti: Paul Harkai Schiller: The influence of his brief carrier. In G. A. Kimble, C. A. Boneau, & M. Wertheimer [Eds.], Portraits of Pioneers in Psychology [281–293]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.)

  Dewsbury D. A. , 'Harkai Schiller Pál élete és munkássága ' (1994 ) 14 Pszichológia : 377 -398.

  • Search Google Scholar
 • Dewsbury, D. A. (1996). Schiller kutatásainak jelent)sége az újabb fejlemények fényében. Pszichológia, 16(2), 133–147. (Eredeti: Paul Harkai Schiller: Psychological Record, 44, 307–350.)

  Dewsbury D. A. , 'Schiller kutatásainak jelent)sége az újabb fejlemények fényében ' (1996 ) 16 Pszichológia : 133 -147.

  • Search Google Scholar
 • Dobos, C. (2013). Pavlovian reinterpretations: medicine and ideology in 1950s Romania. 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine. http://ucl.academia.edu/CorinaDobosPalasan/Talks

  Dobos C. , '', in 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine , (2013 ) -.

 • Egyed P. (2008). A nemzeti filozófia kezdetei. Filozófiaoktatás a protestáns gimnáziumokban Erdélyben a XVIII–XIX. század fordulóján. MTA Kisebbségkutató Intézet pályázati anyag. http://egyed.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=75ésp=6442#top

  Egyed P. , '', in A nemzeti filozófia kezdetei. Filozófiaoktatás a protestáns gimnáziumokban Erdélyben a XVIII–XIX. század fordulóján , (2008 ) -.

 • Elekes M. (1936). Iván Petrovics Pavlov és a reflexológia. Korunk, 11(5), 404–408.

  Elekes M. , 'Iván Petrovics Pavlov és a reflexológia ' (1936 ) 11 Korunk : 404 -408.

 • Erős F. (1986). A Korunk címI folyóirat és a pszichoanalízis. Pszichológia, 6(2), 293–307.

  Erős F. , 'A Korunk címI folyóirat és a pszichoanalízis ' (1986 ) 6 Pszichológia : 293 -307.

  • Search Google Scholar
 • Erős F. (1991). A pszichoanalízis fogadtatása a két világháború közötti baloldali szellemi mozgalmakban. In Kiss Gy. (szerk.), Tanulmányok a magyar pszichológiai történetéből (56–78). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Erős F. , '', in Tanulmányok a magyar pszichológiai történetéből , (1991 ) -.

 • Faragó J., Incze M., Katona-Szabó I. és Sebestyén K. (szerk.) (1999). A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, 1945–1959. Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete.

  '', in A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem, 1945–1959 , (1999 ) -.

 • Farkas M. (1980). Tanúságtétel a lélektan használhatóságáról. Korunk, 39(4), 309–311.

  Farkas M. , 'Tanúságtétel a lélektan használhatóságáról ' (1980 ) 39 Korunk : 309 -311.

  • Search Google Scholar
 • Farkas. Cs. M. (1998a). Lélektani Intézet teremtése a Bolyai Tudományegyetemen. Szabadság, (Kolozsvár) X(164), 6.

  Farkas Cs. M. , 'Lélektani Intézet teremtése a Bolyai Tudományegyetemen ' (1998 ) X Szabadság, (Kolozsvár) : 6 -.

  • Search Google Scholar
 • Farkas Cs. M. (1998b). Mindennapok a Bolyai Tudományegyetemen a lélektan bIvöletében. Szabadság, (Kolozsvár) X(180), 5.

  Farkas Cs. M. , 'Mindennapok a Bolyai Tudományegyetemen a lélektan bIvöletében ' (1998 ) X Szabadság, (Kolozsvár) : 5 -.

  • Search Google Scholar
 • Farkas Cs. M. (1999). Kísérleti lélektani iskola. In Faragó J. (szerk.), A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1959. Megszüntetésének negyvenedik évfordulóján (141–149). Budapest: Bolyai Egyetemi Alapítvány.

  Farkas Cs. M. , '', in A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1959. Megszüntetésének negyvenedik évfordulóján , (1999 ) -.

 • Farkas Cs. M. (2000). Kísérleti lélektani mIhely Kolozsváron. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1(1), 6–18.

  Farkas Cs. M. , 'Kísérleti lélektani mIhely Kolozsváron ' (2000 ) 1 Erdélyi Pszichológiai Szemle : 6 -18.

  • Search Google Scholar
 • Fekete F. (1939). A gyakorlati lélektan területei. Korunk, 14(5), 467–468.

  Fekete F. , 'A gyakorlati lélektan területei ' (1939 ) 14 Korunk : 467 -468.

 • Fekete F. (1940). A Binet-Simon módszer Romániában. Korunk, 15(9), 809.

  Fekete F. , 'A Binet-Simon módszer Romániában ' (1940 ) 15 Korunk : 809 -.

 • Fodor K. (1983). Tudat és jelentés. Bukarest: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó.

  Fodor K. , '', in Tudat és jelentés , (1983 ) -.

 • Fodor K. (1990). Az erdélyi magyar nyelvI gyermek- és neveléstani szakirodalomról. Korunk, 1(9), 1221–1224.

  Fodor K. , 'Az erdélyi magyar nyelvI gyermek- és neveléstani szakirodalomról ' (1990 ) 1 Korunk : 1221 -1224.

  • Search Google Scholar
 • Fodor K. és Kós B. (1995). Lechner Károly a „psychophisiológia” kolozsvári művelője. In Kiss Gy. (szerk.), Pszichológia Magyarországon (20–31). Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

  Kós B. , '', in Pszichológia Magyarországon , (1995 ) -.

 • Foreman, N. (1996). Psychology in Romania: Ilona Görög. The Psychologist, 9(3), 125–126.

  Foreman N. , 'Psychology in Romania: Ilona Görög ' (1996 ) 9 The Psychologist : 125 -126.

 • Frigyes S. (1929). Psychotechnika és racionalizálás. Korunk, 4(7), 696–701.

  Frigyes S. , 'Psychotechnika és racionalizálás ' (1929 ) 4 Korunk : 696 -701.

 • Gaal Gy. (2001). Egyetem a Farkas utcában: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár: Erdélyi Magyar MIszaki tudományos Társaság. (Javított kiadás: 2012.)

  Gaal Gy. , '', in Egyetem a Farkas utcában: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai , (2001 ) -.

 • G. Tóth M. (1985). Baranyai Erzsébet, a hazai kreativitáskutatás előfutára. Magyar Pszichológiai Szemle, 41(6), 526–530.

  G. Tóth M. , 'Baranyai Erzsébet, a hazai kreativitáskutatás előfutára ' (1985 ) 41 Magyar Pszichológiai Szemle : 526 -530.

  • Search Google Scholar
 • Hajós J. (1955) (szerk.). Parádi Kálmán. Bukarest: Akadémiai Kiadó.

  '', in Parádi Kálmán , (1955 ) -.

 • Hajós J. (1965). Századelőnk hazai lélektanáról. Korunk, 24(10), 1342–1350.

  Hajós J. , 'Századelőnk hazai lélektanáról ' (1965 ) 24 Korunk : 1342 -1350.

 • Hajós J. (1966). Emlékezés Parádi Kálmánra. Korunk, 25(12), 1761–1765.

  Hajós J. , 'Emlékezés Parádi Kálmánra ' (1966 ) 25 Korunk : 1761 -1765.

 • Hajós J. (1986). Böhm Károly filozófiája. Bukarest: Kritérion Könyvkiadó.

  Hajós J. , '', in Böhm Károly filozófiája , (1986 ) -.

 • Hanák T. (1981). Az elfelejtett reneszánsz. Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. (2. kiad. [1993] Budapest: Göncöl kiadó.)

  Hanák T. , '', in Az elfelejtett reneszánsz , (1981 ) -.

 • Harkai Schiller P. (1940). A lélektan feladata. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. (Új kiadás: 2002.)

  Harkai Schiller P. , '', in A lélektan feladata , (1940 ) -.

 • Harkai Schiller P. (1944). Bevezetés a pszichológiába. A cselekvés elemzése. Budapest: Pantheon.

  Harkai Schiller P. , '', in Bevezetés a pszichológiába. A cselekvés elemzése , (1944 ) -.

 • Incze M. (1997). Magyar történet- és társadalomtudományi mIhelyek a kolozsvári magyar egyetemen (1940–1949). Erdélyi Múzeum, 59(3–4), 370–377.

  Incze M. , 'Magyar történet- és társadalomtudományi mIhelyek a kolozsvári magyar egyetemen (1940–1949) ' (1997 ) 59 Erdélyi Múzeum : 370 -377.

  • Search Google Scholar
 • Iványi J. (2009). Lechner Károly és erdélyi szellemi öröksége. Orvosi Hetilap, 150(42), 1951–1955.

  Iványi J. , 'Lechner Károly és erdélyi szellemi öröksége ' (2009 ) 150 Orvosi Hetilap : 1951 -1955.

  • Search Google Scholar
 • Joravsky, D. (1977). The mechanical spirit: The Stalinist marriage of Pavlov to Marx. Theory and Society, 4, 457–477.

  Joravsky D. , 'The mechanical spirit: The Stalinist marriage of Pavlov to Marx ' (1977 ) 4 Theory and Society : 457 -477.

  • Search Google Scholar
 • Kapás I. (1985). A pszichoanalízis és Marxizmus viszonya a két világháború közötti Magyarország teoretikusainak munkásságában (kézirat). Budapest: ELTE.

  Kapás I. , '', in A pszichoanalízis és Marxizmus viszonya a két világháború közötti Magyarország teoretikusainak munkásságában , (1985 ) -.

 • Kása Z. (2009). A Ferenc József Tudományegyetem kezdete és vége. Müszaki Szemle, 46, 25–27.

  Kása Z. , 'A Ferenc József Tudományegyetem kezdete és vége ' (2009 ) 46 Müszaki Szemle : 25 -27.

  • Search Google Scholar
 • Kiss Gy. (1993). Várkonyi Hildebrand Dezső és a magyar pszichológia. In Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselevés lélektana. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

  Kiss Gy. , '', in A cselevés lélektana , (1993 ) -.

 • Kissné Novák É. (2008). Böhm Károly értékelméletének és az értékelmélet történeti hatásának kritikai elemzése. Hága (Hollandia): Mikes International.

  Kissné Novák , '', in Böhm Károly értékelméletének és az értékelmélet történeti hatásának kritikai elemzése , (2008 ) -.

 • Kiss T. (1971). Várkonyi Dezső Hildebrand. 1888–1971. Magyar Pszichológiai Szemle, 28(3), 417–419.

  Kiss T. , 'Várkonyi Dezső Hildebrand. 1888–1971 ' (1971 ) 28 Magyar Pszichológiai Szemle : 417 -419.

  • Search Google Scholar
 • Kiss T. (1998). Pszichológus életpályámról. In Bodor P., Lányi G. és Pléh Cs. (szerk.), Önarckép háttérrel (134–151). Budapest: Pólya kiadó.

  Kiss T. , '', in Önarckép háttérrel , (1998 ) -.

 • Koleszár L. (1931). Parádi Kálmán alkattani megvilágításban. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya Közleményei. (Szerk. Veress F.) http://epa.oszk.hu/00900/00979/00230/pdf/EM-1931_36_10_12oszk_9-13.pdf

  Koleszár L. , '', in Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya Közleményei , (1931 ) -.

 • Kornis Gy. (1930). A magyar filozófia és az akadémia (1926). In Uő., Magyar filozófusok (5–65). Budapest: Franklin.

  Kornis Gy. , '', in Magyar filozófusok , (1930 ) -.

 • Kulcsár T. (1984). Iskolapszichológia. Cluj-Napoca: Dácia Könyvkiadó.

  Kulcsár T. , '', in Iskolapszichológia , (1984 ) -.

 • Lashley, K. S. (1992). Harkai Schiller Pál (1908–1949). Végeken, 1992, 3(2), 35–40.

  Lashley K. S. , 'Harkai Schiller Pál (1908–1949) ' (1992 ) 3 Végeken, 1992 : 35 -40.

 • Lányi G. (1999). Rejtőzködés és (ön)rostálás. A pszichológia magyarországi viszonyairól a fordulat évétől (1948/49) 1956-ig. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(2), 195–203.

  Lányi G. , 'Rejtőzködés és (ön)rostálás. A pszichológia magyarországi viszonyairól a fordulat évétől (1948/49) 1956-ig ' (1999 ) 54 Magyar Pszichológiai Szemle : 195 -203.

  • Search Google Scholar
 • Lázok J. és Vincze G. (1998). Erdély magyar egyeteme. 2. Dokumentumok 1945–1949. Marosvásárhely.

  Vincze G. , '', in Erdély magyar egyeteme. 2. Dokumentumok 1945–1949 , (1998 ) -.

 • Lechner K. (1884). Az érzéki észrevevés elemi alkotórészei. Psychophysikai kísérleti tanulmány. Magyar Philosophiai Szemle, 3(2), 273–303.

  Lechner K. , 'Az érzéki észrevevés elemi alkotórészei. Psychophysikai kísérleti tanulmány ' (1884 ) 3 Magyar Philosophiai Szemle : 273 -303.

  • Search Google Scholar
 • Lechner K. (1890). Az izommunka szerepköre értelmi műveleteinkben, tekintettet a testgyakorlásra. Értesítő — az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi szakosztályából, XV., I., 171–214. (Gyógyászat, 40, 469–473., 41, 481–485., 42, 494–500.)

  Lechner K. , 'Az izommunka szerepköre értelmi műveleteinkben, tekintettet a testgyakorlásra ' (1890 ) XV Értesítő — az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi szakosztályából : 171 -214.

  • Search Google Scholar
 • Lechner K. (1892). A tudatosság ténye szellemi életünkben. Atheneum, 1(2), 187–223.

  Lechner K. , 'A tudatosság ténye szellemi életünkben ' (1892 ) 1 Atheneum : 187 -223.

 • Lechner K. (1901). Psychomechanicai törekvések az elmegyógyászatban. In Epstein L. (szerk.), Első Országos Elmeorvosi értekezlet Munkálatai (66–82). Budapest: Pallas Kiadó.

  Lechner K. , '', in Első Országos Elmeorvosi értekezlet Munkálatai , (1901 ) -.

 • Lechner K. (1903). Ideg- és elmegyógyászati klinika. In Emlékkönyv — A Kolozsvári m. k. Ferencz József Tudományegyetem... intézetei — A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése tagjai részére (384–410). Kolozsvár.

  Lechner K. , '', in Emlékkönyv — A Kolozsvári m. k. Ferencz József Tudományegyetem... intézetei — A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlése tagjai részére , (1903 ) -.

 • Lénárt A. (2005). „Nevet nem szabad kérdezni!” Közvélemény-kutatás Magyarországon 1945–1949 között. In Reiner M. M. és Standeisky É. (szerk.), A demokrácia reménye — Magyarország 1945 —évkönyv, XIII (146–175). Budapest: 1956-os Intézet.

  Lénárt A. , '', in A demokrácia reménye — Magyarország 1945 —évkönyv, XIII , (2005 ) -.

 • Lőrincz Cs. (1987). Szövegolvasás Hajós József rendezésében. In Borsi-Kálmán B., Filep Tamás G. és Zelei M. (szerk.), Lőrincz Csaba: A mérték — Egybegyűjtött írások tőle és róla. (65–69). Budapest: Kisebbségekért-Minoritate Alapítvány, Mery Ratio Kiadó, 2010.

  Lőrincz Cs. , '', in Lőrincz Csaba: A mérték — Egybegyűjtött írások tőle és róla , (1987 ) -.

 • Mariska Z. (2003). A filozófia nevében. Hága (Hollandia): Mikes International: (Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2001).

  Mariska Z. , '', in A filozófia nevében , (2003 ) -.

 • Mariska Z. (2006). Aptáhy István politikai szereplése és pere. Korunk, 10(3), 77–89.

  Mariska Z. , 'Aptáhy István politikai szereplése és pere ' (2006 ) 10 Korunk : 77 -89.

 • Mariska Z. (2009). Bartók György bölcseleti rendszerének kritikai elemzése. Hága (Hollandia): Mikes International.

  Mariska Z. , '', in Bartók György bölcseleti rendszerének kritikai elemzése , (2009 ) -.

 • Makkai L. (1941). A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem története 1872–1919. In Bisztray Gy., Szabó T. A. és Tamás L. (szerk.), Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története (153–186). Kolozsvár: Erdélyi Tudományos Intézet.

  Makkai L. , '', in Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története , (1941 ) -.

 • Marton M. (1991). Harkai Schiller Pál cselekvéstana — ahogyan Ranschburg Pál látta. Pszichológia, 11, 147–155.

  Marton M. , 'Harkai Schiller Pál cselekvéstana — ahogyan Ranschburg Pál látta ' (1991 ) 11 Pszichológia : 147 -155.

  • Search Google Scholar
 • Marton M. és P. Bakay É. (1994). A nem-tanult mozgásminták kiváltásának folyamatáról: Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai. Pszichológia, 14(4), 405–428.

  P. Bakay , 'A nem-tanult mozgásminták kiváltásának folyamatáról: Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai ' (1994 ) 14 Pszichológia : 405 -428.

  • Search Google Scholar
 • Mátrai L. (1941). A kolozsvári egyetem és az európai tudományosság. In Bisztray Gy., Szabó T. A. és Tamás L. (szerk.), Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története (187–206). Kolozsvár: Erdélyi Tudományos Intézet.

  Mátrai L. , '', in Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története , (1941 ) -.

 • Melcher, T., Winter, D., Hommel, B., Pfister, R., Dechent, P., & Gruber, O. (2013). The neural substrate of the ideomotor principle revisited: evidence for asymmetries in action-effect learning. Neuroscience, 23, 13–27.

  Gruber O. , 'The neural substrate of the ideomotor principle revisited: evidence for asymmetries in action-effect learning ' (2013 ) 23 Neuroscience : 13 -27.

  • Search Google Scholar
 • Mezei D. [Demény D.] (1937). Pszichotechnikai intézetek Romániában. Korunk, 12(10), 872–874.

  Mezei D. , 'Pszichotechnikai intézetek Romániában ' (1937 ) 12 Korunk : 872 -874.

 • Miyake, A. (2004). Inner speech as a retrieval aid for task goals. Acta Psychologica, 115(2–3), 123–142.

  Miyake A. , 'Inner speech as a retrieval aid for task goals ' (2004 ) 115 Acta Psychologica : 123 -142.

  • Search Google Scholar
 • N. Horváth B. (2003). Wilhelm Reich- és József Attila-párhuzamok. Forrás, 35(12), 74–81.

  N. Horváth B. , 'Wilhelm Reich- és József Attila-párhuzamok ' (2003 ) 35 Forrás : 74 -81.

  • Search Google Scholar
 • Neufeld B. (1926). A tudatalatti problémája a legújabb agyfiziológiai kutatás fényében. Korunk, 1(4), 206–210.

  Neufeld B. , 'A tudatalatti problémája a legújabb agyfiziológiai kutatás fényében ' (1926 ) 1 Korunk : 206 -210.

  • Search Google Scholar
 • Owergaard, M. (2012). Blindsight: recent and historical controversies on blindness and blindsight. WIREs Cognitive Science, 2012. doi: 10.1002/ws.1184

  Owergaard M. , '', in WIREs Cognitive Science , (2012 ) -.

 • Palágyi M. (1893). Psychologia tanulmányok I. Atheneum, 2(1), 76–93.

  Palágyi M. , 'Psychologia tanulmányok I ' (1893 ) 2 Atheneum : 76 -93.

 • Palágyi M. (1901). A tér és az idő új elmélete. (Ford.: Wieser Gy.) Paks: Pákolitz István Városi Könyvtár, 2010. (Eredeti: Neue Theorie des Raumes und der Zeit [1901], Leipzig.)

  Palágyi M. , '', in A tér és az idő új elmélete , (1901 ) -.

 • Palágyi M. (1906). A reactio-idő kísérleti elemzése. Klinikai Füzetek, XV(12), 331–370.

  Palágyi M. , 'A reactio-idő kísérleti elemzése ' (1906 ) XV Klinikai Füzetek : 331 -370.

  • Search Google Scholar
 • Palágyi M. (1908a). Marx és tanításai. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 5–7, 387–402, 477–500, 443–449, 616–644.

  Palágyi M. , 'Marx és tanításai ' (1908 ) 5–7 Magyar Társadalomtudományi Szemle : 387 -402.

  • Search Google Scholar
 • Palágyi M. (1908b). Ranschburg Pál: A gyermeki elme címI könyvéről. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 5, 443–449.

  Palágyi M. , 'Ranschburg Pál: A gyermeki elme címI könyvéről ' (1908 ) 5 Magyar Társadalomtudományi Szemle : 443 -449.

  • Search Google Scholar
 • Palágyi M. (1910). Székely Bertalan és a festészet aesthetikája. Budapest: Eggenberger-féle Könyvkereskedés.

  Palágyi M. , '', in Székely Bertalan és a festészet aesthetikája , (1910 ) -.

 • Parádi K. (1887). Physiologiai lélektan. Középiskolák használatára. Kolozsvár. Szerző költségén.

  Parádi K. , '', in Physiologiai lélektan , (1887 ) -.

 • Parádi K. (1889). A test és a lélek egymáshoz való viszonyának kérdése hajdan és most. Magyar Philosophiai Szemle, 8(6), 401–429.

  Parádi K. , 'A test és a lélek egymáshoz való viszonyának kérdése hajdan és most ' (1889 ) 8 Magyar Philosophiai Szemle : 401 -429.

  • Search Google Scholar
 • Pauer I. (1882). A lélektan elemei. Budapest: Eggenberger.

  Pauer I. , '', in A lélektan elemei , (1882 ) -.

 • Pauler Á. (1924). Böhm Károly r. t. emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, XVIII(17). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

  Pauler , '', in A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek , (1924 ) -.

 • P. Bakay É. (1998). Pszichológusi pályafutásom. In Bodor P., Pléh Cs. és Lányi G. (szerk.), Önarckép háttérrel (200–220). Budapest: Pólya Kiadó.

  P. Bakay , '', in Önarckép háttérrel , (1998 ) -.

 • Pléh Cs. (1984). Hagyomány és újítás a magyar pszichológiában. A hagyományfelejtés mint pszichológiai hagyomány. Világosság, 25(3), 153–157.

  Pléh Cs. , 'Hagyomány és újítás a magyar pszichológiában. A hagyományfelejtés mint pszichológiai hagyomány ' (1984 ) 25 Világosság : 153 -157.

  • Search Google Scholar
 • Pléh, Cs. (1997). Hungarian contributions to modern psychology. Hungarian Studies, 12, 47–71.

  Pléh Cs. , 'Hungarian contributions to modern psychology ' (1997 ) 12 Hungarian Studies : 47 -71.

  • Search Google Scholar
 • Pléh Cs. (2002). A magyar funkcionalista pszichológia elméleti szintézise: Harkai Schiller Pál a pszichológia céljairól és felépítésér"ol. Utószó. In Harkai Schiller P. (szerk.), A lélektan feladata (298–307). Budapest: Osiris.

  Pléh Cs. , '', in A lélektan feladata , (2002 ) -.

 • Pockett, S., Brennan, B. J., Bold, G. E. J., & Holmes, M. D. (2011). A possible physiological basis for the discontinuity of conciousness. Frontiers in Psychology. Doi. 10.3389/fp.2011.00377

  Holmes M. D. , '', in Frontiers in Psychology , (2011 ) -.

 • PÖtzl, O. (1960). The relationship between experimentally induced dream images and indirect vision. Psychological Issues, 3(7), 41–120.

  PÖtzl O. , 'The relationship between experimentally induced dream images and indirect vision ' (1960 ) 3 Psychological Issues : 41 -120.

  • Search Google Scholar
 • Pukánszky B. (1999). Pedagógiai és pszichológiai tudományos iskolák a szegedi egyetemen. In Rácz B. (szerk.), A szegedi tudományegyetem múltja és jelene 1921–1998 (215–223). Szeged: JATE.

  Pukánszky B. , '', in A szegedi tudományegyetem múltja és jelene 1921–1998 , (1999 ) -.

 • Radu, I. (1990). Roumanian psychology in the last fifteen years. Studia Psychologica, 35(5), 279–283.

  Radu I. , 'Roumanian psychology in the last fifteen years ' (1990 ) 35 Studia Psychologica : 279 -283.

  • Search Google Scholar
 • Roşca, A. (1968). A pszichológia fejlődése Romániában. Korunk, 28(10), 1421–1427.

  Roşca A. , 'A pszichológia fejlődése Romániában ' (1968 ) 28 Korunk : 1421 -1427.

 • Roşca, M. (2007). Când şi de ce apărut sintagma „şcoala clujeană de psihologie? An. Inst. de Ist. „G. Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica, 5, 137–162.

  Roşca M. , 'Când şi de ce apărut sintagma „şcoala clujeană de psihologie? ' (2007 ) 5 An. Inst. de Ist. „G. Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica : 137 -162.

  • Search Google Scholar
 • Ranschburg P. (1942). A lélektan fejlődése Magyarországon. In Harkai Schiller P. (szerk.), A lelki élet vizsgálatának eredményei. (471–496). (Lélektani Tanulmányok, Vol. V.) Budapest: Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete.

  Ranschburg P. , '', in A lelki élet vizsgálatának eredményei , (1942 ) -.

 • Répay D. és Ballai K. (szerk.) (1913). Az első magyar Országos Gyermektanulmányi Kongresszus naplója s a vele kapcsolatos kiállítás leírása. Budapest: Fritz Ármin Könyvnyomdája.

  '', in Az első magyar Országos Gyermektanulmányi Kongresszus naplója s a vele kapcsolatos kiállítás leírása , (1913 ) -.

 • Rüting, T. (2004). History and significance of Jakob von Uexküll and of his Institute in Hamburg. Sign Systems Studies, 32(1–2), 35–72.

  Rüting T. , 'History and significance of Jakob von Uexküll and of his Institute in Hamburg ' (2004 ) 32 Sign Systems Studies : 35 -72.

  • Search Google Scholar
 • Spielmann J. (1956). Lechner Károly reflexelmélete. In Balázs S. és Spielmann J. (szerk.), Lechner Károly (41–79). Bukarest: Akadémiai Kiadó.

  Spielmann J. , '', in Lechner Károly , (1956 ) -.

 • Spielmann J. (1963). Adatok a nervista eszmék történetéhez Romániában. Orvostörténeti Közlemények, 27, 205–222.

  Spielmann J. , 'Adatok a nervista eszmék történetéhez Romániában ' (1963 ) 27 Orvostörténeti Közlemények : 205 -222.

  • Search Google Scholar
 • SzamoskÖzi Roth M. (1980). Maga mutatott példát. Korunk, 39(4), 283.

  SzamoskÖzi Roth M. , 'Maga mutatott példát ' (1980 ) 39 Korunk : 283 -.

 • Szélyes É. (2000). Szellemfilozófia és antropológia Bartók György gondolkodásában. Korunk, 11(12), 61–66.

  Szélyes , 'Szellemfilozófia és antropológia Bartók György gondolkodásában ' (2000 ) 11 Korunk : 61 -66.

  • Search Google Scholar
 • Szokolszky Á. (szerk.) (2009). A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen: 1929–2009. Szeged: JATEPress.

  '', in A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen: 1929–2009 , (2009 ) -.

 • Tamás G. M. (1971). Egy szerény filozófus emlékére. Korunk, 30(5), 761.

  Tamás G. M. , 'Egy szerény filozófus emlékére ' (1971 ) 30 Korunk : 761 -.

 • Tardos Krenner V. (1924). Emlékezésem Palágyi Menyhértre. (A filozófus.) Nyugat, 17, 342.

  Tardos Krenner V. , 'Emlékezésem Palágyi Menyhértre. (A filozófus.) ' (1924 ) 17 Nyugat : 342 -.

  • Search Google Scholar
 • Tavaszy S. (1941). Magyar bölcseleti antropológia. Szellem és élet, 4(4), 241–249.

  Tavaszy S. , 'Magyar bölcseleti antropológia ' (1941 ) 4 Szellem és élet : 241 -249.

 • Tonk M. és Laczkó S. (szerk.) (2000). Böhm Károly és a „Kolozsvári Iskola”. A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai. Kolozsvár-Szeged: Pro Philosophia Kiadó.

  '', in Böhm Károly és a „Kolozsvári Iskola”. A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai , (2000 ) -.

 • Ungvári-Zrinyi I. (2002). Öntételezés és értéktudat. Böhm Károly filozófiája. Kolozsvár-Szeged: Pro-Philosophia.

  Ungvári-Zrinyi I. , '', in Öntételezés és értéktudat. Böhm Károly filozófiája , (2002 ) -.

 • Van Rullen, R., & Koch, C. (2003). Is perception discrete or continuous? Trends in Cognitive Science, 7(5), 207–213.

  Koch C. , 'Is perception discrete or continuous? ' (2003 ) 7 Trends in Cognitive Science : 207 -213.

  • Search Google Scholar
 • Vargha J. L. (1995). Megemlékezés — Fodor Katalin (1931–1994). Erdélyi Múzeum, 57(1–2), 131–132.

  Vargha J. L. , 'Megemlékezés — Fodor Katalin (1931–1994) ' (1995 ) 57 Erdélyi Múzeum : 131 -132.

  • Search Google Scholar
 • Vargha J. L. és Szamosközi I. (1988). Örökség. Korunk, 47(4), 296–297.

  Szamosközi I. , 'Örökség ' (1988 ) 47 Korunk : 296 -297.

 • Várkonyi H. D. (1928). A lélektan mai állása. Athenaeum, 37(1), 44–58; 37(2), 113–134.

  Várkonyi H. D. , 'A lélektan mai állása ' (1928 ) 37 Athenaeum : 44 -58.

 • Várkonyi Hildebrand D. (1937). Bevezetés a neveléslélektanba. Budapest: Országos Középiskolai Tanáregyesület.

  Várkonyi Hildebrand D. , '', in Bevezetés a neveléslélektanba , (1937 ) -.

 • Várkonyi H. D. (1942). E. Claparède emlékezete. Magyar Psychológiai Szemle, XV(1–4), 5–13.

  Várkonyi H. D. , 'E. Claparède emlékezete ' (1942 ) XV Magyar Psychológiai Szemle : 5 -13.

  • Search Google Scholar
 • Vekov K. (2009). Újabb adatok a kolozsvári egyetemegyesítésről. Korunk, 20(5), 66.

  Vekov K. , 'Újabb adatok a kolozsvári egyetemegyesítésről ' (2009 ) 20 Korunk : 66 -.

 • Veres I. (2003). A kolozsvári iskola I. Miskolc: Bíbor Kiadó.

  Veres I. , '', in A kolozsvári iskola I , (2003 ) -.

 • Vincze G. (1997). Változás a Román Munkáspárt magyarságpolitikájában: a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás felmorzsolása (1950–1959). Korunk, 8(4), 70–82.

  Vincze G. , 'Változás a Román Munkáspárt magyarságpolitikájában: a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás felmorzsolása (1950–1959) ' (1997 ) 8 Korunk : 70 -82.

  • Search Google Scholar
 • Vincze G. (2006). A száműzött egyetem: A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921). Szeged: JATEPress.

  Vincze G. , '', in A száműzött egyetem: A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919–1921) , (2006 ) -.

 • Vincze G. (2009). Kilencven éve történt: Erdély megszállása és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem felszámolása. Székelyföld, 13(2), 65–103.

  Vincze G. , 'Kilencven éve történt: Erdély megszállása és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem felszámolása ' (2009 ) 13 Székelyföld : 65 -103.

  • Search Google Scholar
 • Vízi E. Sz. (2001). Az agy és a tudat kapcsolata, digitális és analog ingerületátvivő rendszerek. Magyar Tudomány, 48(10), 1152–1162.

  Vízi E. Sz. , 'Az agy és a tudat kapcsolata, digitális és analog ingerületátvivő rendszerek ' (2001 ) 48 Magyar Tudomány : 1152 -1162.

  • Search Google Scholar
 • Von Tchisch, W. (1885). Über die Unterscheidung von Schallstärken. Philosophische Studien, 1, 495–542.

  Von Tchisch W. , 'Über die Unterscheidung von Schallstärken ' (1885 ) 1 Philosophische Studien : 495 -542.

  • Search Google Scholar
 • VÖlgyesi P. (1995). A pályaválasztási tanácsadás történetének áttekintése hazánkban. In Kiss Gy. (szerk.), Pszichológia Magyarországon (73–97). Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

  VÖlgyesi P. , '', in Pszichológia Magyarországon , (1995 ) -.

 • Wontorra, H. M. (2009). Early apparatus-based experimental psychology, primarily at Wilhelm Wundt’s Leipzig Institute. www.unileipzig.de/∼wundtbriefe/pdf/wontorra

  Wontorra H. M. , '', in Early apparatus-based experimental psychology, primarily at Wilhelm Wundt’s Leipzig Institute , (2009 ) -.

 • Zörgő B. (1944). Érzékelés és mozgás az állati tanulásban. Lélektani tanulmányok, VII, 90–106.

  Zörgő B. , 'Érzékelés és mozgás az állati tanulásban ' (1944 ) VII Lélektani tanulmányok : 90 -106.

  • Search Google Scholar
 • Zörgő B. (1944/45). Az állati tanulást befolyásoló tényezők. Tihanyi Biológiai Intézet 1944/45-ös Évkönyve.

  Zörgő B. , '', in Tihanyi Biológiai Intézet 1944/45-ös Évkönyve , (1944 ) -.

 • Zörgő B. (1956). Az emberi agykéreg analizáló és szintetizáló tevékenységének aktív jellegéről. In Rugovitzky E., Szabó T. A., Nagy L., Gergely J. és mtsai: A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1955. Az egyetem tízéves fennállása alkalmából (493–517). A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem gondozásában. Bukarest: Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó.

  Zörgő B. , '', in A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1955. Az egyetem tízéves fennállása alkalmából , (1956 ) -.

 • Zörgő B. (szerk.) (1958). Gondolkodás-lélektani tanulmányok. Kísérleti kutatások az ember analizáló és szintetizáló tevékenysége köréből. Bukarest: Akadémiai Kiadó.

  '', in Gondolkodás-lélektani tanulmányok. Kísérleti kutatások az ember analizáló és szintetizáló tevékenysége köréből , (1958 ) -.

 • Zsakó I. (1922). Lechner Károly. Erdélyi Orvosi Lap, III(5), 1–3.

  Zsakó I. , 'Lechner Károly ' (1922 ) III Erdélyi Orvosi Lap : 1 -3.

 • Internet forrás (életrajzi adatok): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I–IV. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület (1981–2002) — mek.oszk.hu/03600/03628/html ; http://adatbank.transzindex.ro

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 5 1 2
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 7 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0