View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • | 2 ELTE Pszichológia Doktori Iskola
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az utóbbi évtizedben növekszik azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek a versengés és kimenetei, a győzelem és a vesztés, kulturális meghatározottságát vizsgálják (például FÜLÖP, 201ő; WATKINS, 2006), azonban nem tudunk olyan kutatásról, amely bevándorlók konceptualizációját tárta volna fel.

Jelen kutatás célja a kínai, magyar és Magyarországon élő kínai diákok versengéssel, győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos szubjektív jelentésének feltárása, továbbá az akkulturáció nézetrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata volt.

A vizsgálatban 166 (52 kínai, 60 magyar és 54 Magyarországon élő kínai) 13–15 éves diák vett részt. Annak érdekében, hogy a kulturális kitettség hatása megbízhatóan vizsgálhatóvá váljon, a migráns mintát a Magyarországon tartózkodás ideje alapján két részre osztottunk. A szubjektív jelentések feltáráshoz az Asszociatív Csoport Analízis (AGA, SZALAY és BRENT, 1967) technikát alkalmaztuk, melynek keretében a diákok a versengés, győzelem és vesztés hívószavakra asszociáltak (1 perc/hívószó). A jelentéskomponensek és egymáshoz viszonyított százalékos arányuk az asszociációk súlyozása és kategorizálása révén rajzolódott ki.

Az eredmények az akkulturációs folyamatok szubjektív jelentésre gyakorolt hatására hívják fel a figyelmet. A migráns minta jelentésstruktúrája több komponenssel kapcsolatban hasonlóságot mutatott a magyar mintáéval. Az egyes komponensek különböző mértékben voltak érzékenyek az akkulturációra, a legérzékenyebb elem az érzelmi aspektus volt. A kulturális kitettség hatása leginkább a vesztés fogalommal kapcsolatban érvényesült: a régebb óta Magyarországon tartózkodó diákok jelentésstruktúrája a magyarra, a rövidebb ideje hazánkban tartózkodó migránsoké a kínaira hasonlít.

 • Akkermans, D., Harzing, A., W., & Witteloostujin, A. (2010). Cultural accommodation and language priming. Management International Review, 50(5), 559583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benet-MartÍnez, V., Lee, F., & Leu, J. (2006). Biculturalism and cognitive complexity: Expertise in cultural representations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(4), 386407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, K. (2014). What American educators can learn from Chinese secondary education. American Secondary Education, 42(2), 6979.

 • Feischmidt M. és NyÍri P. (szerk.) (2006). Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fong, V. (2011). Paradise Redefined. Transnational Chinese Students and the Quest for Flexible Citizenship in the Developed World. California: Stanford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M. (2001). Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children’s Social and Economic Understanding, 4(3), 142159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (szerk.) (2009). A lélek a kultúrák között. A kulturális különbségek pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (2013). A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei. Nagydoktori értekezés. Budapest: MTA Doktori Tanács.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., & Berkics, M. (2003). Socialisation for coping with competition, winning and losing in two societies: Hungary and the UK. In A. Ross (Ed.), A Europe of Many Cultures (263273). London: CICE Publication.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., ROLAND-LEVY, C., & Berkics, M. (2004). Economic competition perceived by French and Hungarian adolescents. In A. ROSS (Ed.), The Experience of Citizenship (325331). London: London Metropolitan University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GÜngÖr, D., Bornstein, M., DE LEERSNYDER, J., Cote, L., Ceulemans, E., & Mesquita, B. (2012). Acculturation of personality: A three-culture study of Japanese, Japanese Americans, and European Americans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(5), 701718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heine, S. J., & Lehman, D. R. (2004). Move the body, change the self: Acculturative effects on the self-concept. In M. Schaller, & C. Crandall (Eds.), Psychological Foundations of Culture (305331). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, R. M. (1985). The Associative Group Analysis method and evaluation research. Evaluation Review, 9(35), 550.

 • Kemmelmeier, M., & Cheng, B. Y.-M. (2004). Language and self-construal priming: A replication and extension in a Hong Kong sample. Journal of Cross-cultural Psychology, 35, 705712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KovÁcs J. és PÁntya J. (2012). A vesztes-szerep mintázatai magyar történelmi események értékelésében. In KOVÁCS J. és MÜNNICH Á. (szerk.), Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák (3356). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KozÉki B. és Hrabal V. (1983). Az iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. Magyar Pedagógia, 2, 121135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁszlÓ J. és FÜlÖp É. (2011). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep. Pszichológia, 31, 295315.

 • Lee, J., & Zhou, M. (2014). The success frame and achievement paradox: The costs and consequences for Asian Americans. Race and Social Problems, 6(1), 3855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, J. (2012). Cultural Foundations of Learning. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

 • Min-Tzu Liao, T. (2007). Chinese Immigrant Children’s First Year of Schooling: An Investigation of Chinese Immigrant Parents' Perspectives. Doctoral Dissertation, New Zeland: Unitec Institute of Technology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen Luu, L. , FÜLÖP M., Goodwin, R., GÖBEL, K., Martin ROJO, L., Grad, H. és BERKICS M. (2009). Kínai bevándorló családok gyerekeinek integrációja és szociális támogatottsága. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 139156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NyÍri P. (2010). Kínai migránsok Magyarországon: Mai tudásunk és aktuális kérdések. In HÁRS Á. és TÓTH J. (szerk.), Változó migráció, változó környezet (147171). Budapest: MTA-ENKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁndor M. , Orosz G. és FÜLÖP M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8–9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében. Pszichológia, 30(3), 175205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Brent, J. E. (1967). The analysis of cultural meanings through free verbal associations. Journal of Social Psychology, 72, 161187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Bryson, J. A. (1977). Filipinos in the Navy: Service, Interpersonal Relations, and Cultural Adaptation. Washington D.C.: American Institutes for Research.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Deese, J. (1978). Subjective Meaning and Culture: An Assessment Through World Associations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associations.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., Strohl, J. B., Fu, L., & Lao, P. S. (1994). American and Chinese perceptions and belief systems: A people’s Republic of China-Taiwanese comparison. New York: Plenum Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓth I. GY. (szerk.) (2009). TÁRKI európai társadalmi jelentés 2009. Budapest: TÁRKI.

 • Watkins, D. (2006). The role of competition in today’s Hong Kong. The views of Hong Kong Chinese adolescents in comparative perspective. Journal of Social Sciences, 2(3), 8588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkins, D. (2007). The nature of competition: The views of students from three regions of the people’s Republic of China. In F. Salili, & R. Hoosain (Eds.), Research in Multicultural Education and International Perspective: Culture, Motivation, and Learning — A Multicultural Perspective (Vol. 6., 217233). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZatykÓ J. , Schumann R. és BALOGI A. (2013). Harmadik országbeli tanulók iskolai beilleszkedése Budapesten és Szegeden. Szeged: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 5 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 7 2 2
Dec 2021 6 0 0
Jan 2022 4 0 0
Feb 2022 0 0 0