View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • | 2 ELTE Pszichológia Doktori Iskola
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az utóbbi évtizedben növekszik azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek a versengés és kimenetei, a győzelem és a vesztés, kulturális meghatározottságát vizsgálják (például FÜLÖP, 201ő; WATKINS, 2006), azonban nem tudunk olyan kutatásról, amely bevándorlók konceptualizációját tárta volna fel.

Jelen kutatás célja a kínai, magyar és Magyarországon élő kínai diákok versengéssel, győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos szubjektív jelentésének feltárása, továbbá az akkulturáció nézetrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata volt.

A vizsgálatban 166 (52 kínai, 60 magyar és 54 Magyarországon élő kínai) 13–15 éves diák vett részt. Annak érdekében, hogy a kulturális kitettség hatása megbízhatóan vizsgálhatóvá váljon, a migráns mintát a Magyarországon tartózkodás ideje alapján két részre osztottunk. A szubjektív jelentések feltáráshoz az Asszociatív Csoport Analízis (AGA, SZALAY és BRENT, 1967) technikát alkalmaztuk, melynek keretében a diákok a versengés, győzelem és vesztés hívószavakra asszociáltak (1 perc/hívószó). A jelentéskomponensek és egymáshoz viszonyított százalékos arányuk az asszociációk súlyozása és kategorizálása révén rajzolódott ki.

Az eredmények az akkulturációs folyamatok szubjektív jelentésre gyakorolt hatására hívják fel a figyelmet. A migráns minta jelentésstruktúrája több komponenssel kapcsolatban hasonlóságot mutatott a magyar mintáéval. Az egyes komponensek különböző mértékben voltak érzékenyek az akkulturációra, a legérzékenyebb elem az érzelmi aspektus volt. A kulturális kitettség hatása leginkább a vesztés fogalommal kapcsolatban érvényesült: a régebb óta Magyarországon tartózkodó diákok jelentésstruktúrája a magyarra, a rövidebb ideje hazánkban tartózkodó migránsoké a kínaira hasonlít.

 • Akkermans, D., Harzing, A., W., & Witteloostujin, A. (2010). Cultural accommodation and language priming. Management International Review, 50(5), 559583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benet-MartÍnez, V., Lee, F., & Leu, J. (2006). Biculturalism and cognitive complexity: Expertise in cultural representations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(4), 386407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, K. (2014). What American educators can learn from Chinese secondary education. American Secondary Education, 42(2), 6979.

 • Feischmidt M. és NyÍri P. (szerk.) (2006). Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fong, V. (2011). Paradise Redefined. Transnational Chinese Students and the Quest for Flexible Citizenship in the Developed World. California: Stanford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M. (2001). Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children’s Social and Economic Understanding, 4(3), 142159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (szerk.) (2009). A lélek a kultúrák között. A kulturális különbségek pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (2013). A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei. Nagydoktori értekezés. Budapest: MTA Doktori Tanács.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., & Berkics, M. (2003). Socialisation for coping with competition, winning and losing in two societies: Hungary and the UK. In A. Ross (Ed.), A Europe of Many Cultures (263273). London: CICE Publication.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., ROLAND-LEVY, C., & Berkics, M. (2004). Economic competition perceived by French and Hungarian adolescents. In A. ROSS (Ed.), The Experience of Citizenship (325331). London: London Metropolitan University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GÜngÖr, D., Bornstein, M., DE LEERSNYDER, J., Cote, L., Ceulemans, E., & Mesquita, B. (2012). Acculturation of personality: A three-culture study of Japanese, Japanese Americans, and European Americans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(5), 701718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heine, S. J., & Lehman, D. R. (2004). Move the body, change the self: Acculturative effects on the self-concept. In M. Schaller, & C. Crandall (Eds.), Psychological Foundations of Culture (305331). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelly, R. M. (1985). The Associative Group Analysis method and evaluation research. Evaluation Review, 9(35), 550.

 • Kemmelmeier, M., & Cheng, B. Y.-M. (2004). Language and self-construal priming: A replication and extension in a Hong Kong sample. Journal of Cross-cultural Psychology, 35, 705712.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KovÁcs J. és PÁntya J. (2012). A vesztes-szerep mintázatai magyar történelmi események értékelésében. In KOVÁCS J. és MÜNNICH Á. (szerk.), Nemzeti emlékezethelyek: attitűdök, reprezentációk, élmények, funkciók, struktúrák (3356). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KozÉki B. és Hrabal V. (1983). Az iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. Magyar Pedagógia, 2, 121135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁszlÓ J. és FÜlÖp É. (2011). Nemzeti identitás és kollektív áldozati szerep. Pszichológia, 31, 295315.

 • Lee, J., & Zhou, M. (2014). The success frame and achievement paradox: The costs and consequences for Asian Americans. Race and Social Problems, 6(1), 3855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, J. (2012). Cultural Foundations of Learning. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

 • Min-Tzu Liao, T. (2007). Chinese Immigrant Children’s First Year of Schooling: An Investigation of Chinese Immigrant Parents' Perspectives. Doctoral Dissertation, New Zeland: Unitec Institute of Technology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen Luu, L. , FÜLÖP M., Goodwin, R., GÖBEL, K., Martin ROJO, L., Grad, H. és BERKICS M. (2009). Kínai bevándorló családok gyerekeinek integrációja és szociális támogatottsága. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 139156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NyÍri P. (2010). Kínai migránsok Magyarországon: Mai tudásunk és aktuális kérdések. In HÁRS Á. és TÓTH J. (szerk.), Változó migráció, változó környezet (147171). Budapest: MTA-ENKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁndor M. , Orosz G. és FÜLÖP M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8–9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében. Pszichológia, 30(3), 175205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Brent, J. E. (1967). The analysis of cultural meanings through free verbal associations. Journal of Social Psychology, 72, 161187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Bryson, J. A. (1977). Filipinos in the Navy: Service, Interpersonal Relations, and Cultural Adaptation. Washington D.C.: American Institutes for Research.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Deese, J. (1978). Subjective Meaning and Culture: An Assessment Through World Associations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associations.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., Strohl, J. B., Fu, L., & Lao, P. S. (1994). American and Chinese perceptions and belief systems: A people’s Republic of China-Taiwanese comparison. New York: Plenum Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÓth I. GY. (szerk.) (2009). TÁRKI európai társadalmi jelentés 2009. Budapest: TÁRKI.

 • Watkins, D. (2006). The role of competition in today’s Hong Kong. The views of Hong Kong Chinese adolescents in comparative perspective. Journal of Social Sciences, 2(3), 8588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watkins, D. (2007). The nature of competition: The views of students from three regions of the people’s Republic of China. In F. Salili, & R. Hoosain (Eds.), Research in Multicultural Education and International Perspective: Culture, Motivation, and Learning — A Multicultural Perspective (Vol. 6., 217233). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZatykÓ J. , Schumann R. és BALOGI A. (2013). Harmadik országbeli tanulók iskolai beilleszkedése Budapesten és Szegeden. Szeged: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 158 154 10
Full Text Views 55 14 0
PDF Downloads 56 12 0