View More View Less
 • 1 ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
 • 2 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • 3 ELTE Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Bár korábbi vizsgálatok alapján feltételezhetjük, hogy a tehetséges személyek pozitívabban viszonyulnak, és konstruktívabb megküzdést alkalmaznak versengő helyzetekben, mint átlagos társaik (FÜlÖp, 1992; PinczÉs-Pressing és FÜlÖp, 2013), tudomásunk szerint jelenleg nem áll rendelkezésünkre eredmény azzal kapcsolatban, hogy a hasonlóan jó képességű, ám eltérő eredményeket felmutató személyek között van-e különbség abban, ahogy a versengésről, a győzelemről és a vesztésről gondolkodnak. Ezért egy nagyobb vizsgálatsorozat részeként online asszociációs vizsgálatot végeztünk az Asszociatív Csoportanalízis Technika segítségével (Szalay és Brent, 1967) egy 400 fős életkor és nem szerint is illesztett minta bevonásával (átlagéletkor: 17,96 év), amelyben 200 eredményes, illetve 200 nem eredményes versenyző szerepelt. Az alkalmazott hívószavak a versengés, a győzelem és a vesztés voltak. Eredményeink szerint az eredményes csoport komplexebb és pozitívabb módon viszonyul a vizsgált fogalmakhoz. Az ő asszociációikban nagyobb hangsúlyt kap a versengés motivációs aspektusa, illetve a pozitív érzelmek. Esetükben a versengésre és a győzelemre adott asszociációk az eredményre és a folyamatra egyaránt fókuszálnak, szemben a nem eredményes versenyzők inkább eredményorientált gondolkodásmódjával. Az eredményes versenyzők a vesztést inkább képesek lehetőségként értelmezni, és számos megküzdési módot kapcsolnak hozzá, míg a nem eredményes csoportra a vesztéssel kapcsolatos kevésbé elaborált megközelítés jellemző.

 • Bicknell, B., & Riley, T. (2012). The role of competitions in a mathematics programme. New Zealand Journal of Gifted Education, 17(1). Letöltve: www.giftedchildren.org.nz/apex

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bloom, D. B. (1985). Developing Talent in Young People. New York: Ballantine Books.

 • Campbell, J. R., & Walberg, H. J. (2011). Olympiad studies: Competitions provide alternatives to developing talents that serve national interests. Roeper Review, 33(1), 817.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen-Yao, K. (2011). The dilemma of competition encountered by musically gifted Asian male students: an exploration from the perspective of gifted education. High Ability Studies, 22(1), 1942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connelly Stockton, J. C. (2012). Mathematical competitions in Hungary: Promoting a tradition of excellence & creativity. Montana Mathematics Enthusiast, 9(1/2), 3758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DÁvid I. , FÜlÖp M., Pataky N. és Rudas J. (2014). Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok. Budapest: MATEHETSZ.

 • FÜlÖp M. (1992). A tehetséges gyerekek versengő magatartásáról. Új Pedagógiai Szemle, 5, 313.

 • FÜlÖp, M. (2001). Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children’s Social and Economic Understanding, 4(3), 142159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M. (2002). Competition in Hungary and Britain perceived by adolescents. Alkalmazott Pszichológia, 34, 3355.

 • FÜlÖp M. (2008). Verseny a társadalomban — verseny az iskolában. In Benedek A. és Hungler D. (szerk.), VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy (5174). Budapest: Budapesti MYszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M. (2009). Happy and unhappy competitors: what makes the difference. Psychological Topics, 18(2), 345367.

 • FÜlÖp M. (2013). A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei. Értekezés. Budapest: MTA Doktori Tanács.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. és Berkics M. (2003). Az iskolai versengés percepciója amerikai, japán és magyar középiskolások között. In III. Országos Neveléstudományi Konferencia — kivonatkötet (181). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. és Pressing Zs. (2012). Pedagógusok nézetei az iskola szerepérLl a versengésre és a vállalkozásra való felkészítésben. Iskolakultúra, 2, 4463.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., Roland-Levy, C., & Berkics, M. (2004). Economic competition perceived by French and Hungarian adolescents. In A. Ross (Ed.), The Experience of Citizenship (325331). London: London Metropolitan University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karnes, F. A., & Riley, T. L. (1996). Competitions: Developing and nurturing talents. Gifted Child Today Magazine, 19(2), 1415, 49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karnes, F. A., & Riley, T. (2005). Competitions for Talented Kids: Win Scholarships, Big Prize Money, and Recognition. Waco: Prufrock Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OKTV 2013/2014 – Összesített adatok (2014). Letöltve: http://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/dijazottak_eredmenyek/2013_2014_osszesitett_adatok, 2014.06.11.

 • Orosz, G. (2010). Social representation of competition, fraud and academic cheating of French and Hungarian citizens. PhD thesis. University of Rheims.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PinczÉs-Pressing, Z., & FÜlÖp, M. (2013). Competition as a field of competence for talented youth: Strategies of coping with winning and losing. In ISSBD Regional Workshop (5758). Budapest: MTA KPI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riley, T. L. (2011). Competitions for showcasing innovative and creative talents. Gifted and Talented International, 26(12), 6370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riley, T. L., & Karnes, F. A. (2009). Competitions. In B. Kerr (Ed.), Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent (165168). Thousands Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rimm, S. B. (1986). Underachievement Syndrome: Causes and Cures. Watertown: Apple Publishing Company.

 • Roland-Levy, C., & FÜlÖp, M. (2004). Perception of economic competition by French and Hungarian teenagers. In B. Yang Lester (Ed.), Proceedings of the International Association for Research in Economic Psychology (126). Philadelphia: Drexel University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ross, A., FÜlÖp, M., & Pergar Kuscer, M. (Eds.) (2006). Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation. A three-country study of Slovenia, Hungary and England. Ljubljana: Faculty of Education.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁndor M. , Orosz G. és FÜlÖp M. (2010). A versengés, a gyLzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8–9 éves kisiskolások körében. Pszichológia, 30(3), 175205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SebestyÉn N. és FÜlÖp M. (2015). A versengés, győzelem és vesztés szubjektív jelentése magyar, kínai és Magyarországon tanuló kínai diákok körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1), 143158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheard, M. (2012). Mental Toughness: The Mindset Behind Sporting Achievement. Second Edition. New York: Routledge.

 • Szalay, L. B., & Brent, J. E. (1967). The analysis of cultural meanings through free verbal associations. Journal of Social Psychology, 72, 161187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., & Deese, J. (1978). Subjective Meaning and Culture: An Assessment through World Associations. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associations.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalay, L. B., Strohl, J., Fu, L., & Lao, P. F. (1994). American and Chinese Perceptions and Belief Systems: A People’s Republic of China-Taiwanese Comparison. New York: Plenum Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Udvari, S. J. (2000). Competition and the adjustment of gifted children: A matter of motivation. Roeper Review, 22(4), 212216.

 • White, B. L., Kaban, B. T., & Attanucci, J. S. (1979). The Origins of Human Competence: Final Report of the Harvard Preschool Project. Lexington: D. C. Heath.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 11 1 1
Nov 2020 6 1 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 5 1 1
Feb 2021 2 1 2
Mar 2021 2 2 3