Author:
Judit Kovács DE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék

Search for other papers by Judit Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány az eredmény, a folyamat és a kapcsolatok idői kiterjedésének a szempontjai segítségével veti össze az igazságosságkutatásnak, az együttműködés-versengéskutatásnak és a hatalomgyakorlás kutatásának néhány meghatározó eredményét. Rámutat arra a mindhárom kutatási területen jelentkező összefüggésre, hogy a hosszú időperspektívával rendelkező kapcsolatokban a normatartó folyamatelemeket hordozó viselkedés az eredményes, úgy egyénileg, mint közösségi szinten. A tanulmány elemzi a kutatási stratégiák különbözőségét (strukturális, csereelméleti alapokon nyugvó viselkedéses kutatások versus kérdőívben történő önbeszámolók, illetve reprezentációkat, asszociációkat vizsgáló kutatások), s amellett érvel, hogy a különböző kutatási stratégiákat követő fölfogásoknak érdemes egymásban olyan partnereket látnia, akik a jelenség minél teljesebb megértéséhez visznek közel.

 • Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.

 • Balliet, D., Parks, C., & Joireman, J. (2009). Social value orientation and cooperation in social dilemmas: A meta-analysis. Group Processes & Intergroup Relations, 12, 533547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bies, R. J., & Moag, J. S. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. Research on Negotiation in Organizations, 1, 4355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curry, O., Chesters, M. J., & Viding, E. (2011). The psychopath’s dilemma: The effects of psychopathic personality traits in one-shot games. Personality and Individual Differences, 50, 804809.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czibor A. és Bereczkei T. (2010). Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív kísérleti játék tanulságai. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(1), 165182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Dreu, C. K. W., Weingart, L. R., & Kwon, S. (2000). Influence of social motives on integrative negotiations: A meta-analytic review and test of two theories. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 889905.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Dreu, C. K., & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88, 741749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deluga, R. J. (2001). American presidential Machiavellianism: Implications for charismatic leadership and rated performance. The Leadership Quarterly, 12, 339363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice?. Journal of Social Issues, 31, 137149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch, M. (1981). Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In Csepeli GY. (szerk.), A kísérleti társadalomlélektan főárama (239−275). Budapest: Gondo lat. (Eredeti megjelenése: Deutsch, M. [1949]. An experimental study of the effects of co-operation and competition upon group process. Human Relations, 2, 199232.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diekmann, K. A., Samuels, S. M., Ross, L., & Bazerman, M. H. (1997). Self interest and fairness in problems of resource allocation: Allocators Versus Recipients. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 10611074.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Falk, A., GÄCHTER, S., & KOVÁCS, J. (1999). Intrinsic motivation and extrinsic incentives in a repeated game with incomplete contracts. Journal of Economic Psychology, 20, 251284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fast, N. J., & Chen, S. (2009). When the boss feels inadequate. Power, incompetence, and aggression. Psychological Science, 20, 14061413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiske, S. T., & Berdahl, J. (2007). Social power. In A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (678692). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Folger, R., & Cropanzano, R. (2001). Fairness theory: Justice as accountability. Advances in Organizational Justice, 1, 155.

 • Folger, R., Rosenfield, D., Grove, J., & Corkran, L. (1979). Effects of “voice” and peer opinions on responses to inequity. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 22532261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M. (2004). Competition as a culturally constructed concept. In C. Baillie, E. Dunn, & Y. Zheng (Eds.), Travelling Facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge (124148). Frankfurt/New York, NY: Campus.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M . (2008a). Verseny a társadalomban — verseny az iskolában. In Benedek A. és GLER D. (szerk.), VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy (5174). Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M. (2008b). Educating the cooperative competitive citizen. In K. Tirri (Ed.), Educating Moral Sensibilities in Urban Schools (171187). Rotterdam: Sense Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (2008c). Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28, 113140.

 • FÜlÖp M. (2013). A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei. Akadémiai Doktori Disszertáció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., ROLAND-LEVY, C., & Berkics, M. (2004). Economic competition perceived by French and Hungarian adolescents. In A. Ross (Ed.), The Experience of Citizenship (325331). London: London Metropolitan University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp, M., & TAKÁCS, SZ. (2013). The cooperative competitive citizen: what does it take? Citizenship, Teaching, Learning, 8(2), 131156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GÄchter, S. (2004). Behavioral game theory. In D. J. Koehler, & N. Harvey (Eds.), Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making (485503). Oxford: Blackwell Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaertner, S. L., Mann, J., Murrell, A., & Dovidio, J. F. (1989). Reducing intergroup bias: The benefits of recategorization. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 239249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gottman, J. M. (1994). What Predicts Divorce? The Relationship between Marital Processes and Marital Outcomes. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grams, W. C., & Rogers, R. W. (1990). Power and personality: Effects of Machiavellianism, Psychology, 117, 7182.

 • Greenberg, J. (1982). Approaching equity and avoiding inequity in groups and organizations. In J. Greenberg & R. L. Cohen (Eds.), Equity and Justice in Social Behavior (389435). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenberg, J. (2004). Stress fairness to fare no stress: Managing workplace stress by promoting organizational justice. Organizational Dynamics, 33, 352365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gruber, H. E. (2006). Creativity and conflict resolution: The role of point of view. In M. Deutsch, & P. T. Coleman (Eds.), The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice (391401). San Francisco: Jossey-Bass.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guinote, A., Willis, G. B., & Martellotta, C. (2010). Social power increases implicit prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 299307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GÜth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An experimental analysis of ultimatum bargaining. Journal of Economic Behavior and Organization, 3, 367388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63, 597606.

 • Kelley, H. H., & Thibaut, J. W. (1978). Interpersonal Relations: A Theory of Interdependence. New York: Wiley.

 • Kim, T. Y., & Leung, K. (2007). Forming and reacting to overall fairness: A cross-cultural comparison. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 104(1), 8395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koenig, A. M., Eagly, A. H., Mitchell, A. A., & Ristikari, T. (2011). Are leader stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms. Psychological bulletin, 137, 616642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KovÁcs J. (2014). Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi kapcsolatok pszichológiájában. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kramer, R. M., & Brewer, M. B. (1984). Effects of group identity on resource use in a simulated commons dilemma. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 10441057.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? In K. Gergen, M. Greenberg, & R. Willis (Eds.), Social Exchange (2755). New York, NY: Plenum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levinson, W. (1994). Physician-patient communication: a key to malpractice revention. Jama, 272, 16191620.

 • Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum.

 • Messick, D. M., & Mcclintock, C. G. (1968). Motivational bases of choice in experimental games. Journal of Experimental Social Psychology, 4, 125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Messick, D. M., & Sentis, K. P. (1979). Fairness and preference. Journal of Experimental Social Psychology, 15, 418434.

 • Moorman, R. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 76, 845855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁntya J. (2014). Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata. PhD értekezés, Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁntya J. és KovÁcs J. (2014). A hatalom pszichológiai következményei — A hatalmi elE- hangolást alkalmazó szociálpszichológiai kísérletek néhány tanulsága. In MÜnnich Á. (szerk.), Pszichológiai kutatások – Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program (137150). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pruitt, D. G. (1981). Negotiation Behavior. New York: Academic Press.

 • Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement. New York: Random House.

 • Ross, S. R., Rausch, M. K., & Canada, K. E. (2003). Competition and cooperation in the five-factor model: individual differences in achievement orientation. The Journal of Psychology, 137(4), 323337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ross, A., Read, B., Kuscer, M. P., Fulop, M., Pucko, C., Berkics, M., Sandor, M., & Hutchings, M. (2005). Teachers’ constructions of citizenship and enterprise: Using associative group analysis with teachers in Hungary, Slovenia and England. New Educational Review, 7(3–4), 111139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roth, A. E., & Malouf, M. W. K. (1979). Game-theoretic models and the role of information in bargaining. Psychological Review, 86, 574−594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryckman, R. M., Libby, C. R., Van Den Borne, B., Gold, J. A., & Lindner, M. A. (1997). Values of hypercompetitive and personal development competitive individuals. Journal of Personality Assessment, 69, 271283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samuelson, C. D., & Watrous-Rodriguez, K. M. (2010). Group discussion and cooperation in social dilemmas: Does the medium matter? In R. M. Kramer, A. E. Tenbrunsel, & M. H. Bazerman (Eds.), Social Decision Making — Social Dilemmas, social Values, and Ethical Judgments (1346). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sapolsky, R. M. (2005). The influence of social hierarchy on primate health. Science, 308(5722), 648652.

 • Schei, V., Rognes, J. K., & Shapiro, D. L. (2011). Can individualists and cooperators play together? The effect of mixed social motives in negotiations. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 371377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherif, M. (1958). Superordinate Goals in the Reduction of Intergroup Conflict. American Journal of Sociology, 43, 349356.

 • Simons, T. L., & Peterson, R. S. (2000). Task conflict and relationship conflict in top management teams: The pivotal role of intragroup trust. Journal of Applied Psychology, 85, 102111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied Psychology, 82, 434443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Tjosvold, D. (1988). Cooperative and competitive dynamics within and between organizational units. Human Relations, 41, 425436.

 • Tjosvold, D., Johnson, D. W., Johnson, R., & Sun, H. (2006). Competitive motives and strategies in organizations: Understanding constructive interpersonal competition. Group Dynamics: Theory, Research, & Practice, 10, 8799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tyler, T. R. (1994). Psychological models of the justice motive: Antecedents of distributive and procedural justice. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 850863.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tyler, T. R. (2012). A history of justice and morality research. In A. W. P. Kruglanski, & W. Stroebe (Eds.), Handbook of the History of Social Psychology (453−474). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2003). The group engagement model: Procedural justice, social identity, and cooperative behavior. Personality and Social Psychology Review, 7, 349361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van De Vliert, E. (1999). Cooperation and competition as partners. European Review of Social Psychology, 10, 231257.

 • Van Den Bos, K. (2001). Uncertainty management: the influence of uncertainty salience on reactions to perceived procedural fairness. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 931941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Lange, P. A. (2012). A history of interdependence: Theory and research. In A. W. P. Kruglanski, & W. Stroebe (Eds.), Handbook of the History of Social Psychology (341351). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Lange, P. A., Agnew, C. R., Harinck, F., & Steemers, G. E. (1997). From game theory to real life: How social value orientation affects willingness to sacrifice in ongoing close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 13301344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walster, E., Walster, G. W., & Berscheid, E. (1978). Equity: Theory and Research. Boston: Allyn & Bacon.

 • Weingart, L. R., Brett, J. M., Olekalns, M., & Smith, P. L. (2007). Conflicting social motives in negotiating groups. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 9941010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weingart, L. R., Thompson, L. L., Bazerman, M. H., & Carroll, J. S. (1990). Tactical behavior and negotiation outcomes. International Journal of Conflict Management, 1, 731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, G. V., & Kerr, J. H. (1999). Affective responses to success and failure: A study of winning and losing in competitive rugby. Personality and Individual Differences, 27, 8599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 6 0 0
Mar 2024 5 0 0
Apr 2024 29 0 0
May 2024 6 0 0
Jun 2024 19 0 0
Jul 2024 9 0 0
Aug 2024 0 0 0