View More View Less
 • 1 DE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A mentalizációra irányuló igény társas helyzetben a partner mentális állapotának (hiedelmeinek, érzéseinek, motívumainak) a megismerésére irányuló beszámolt törekvés. A mentalizációs jelenségkör vonatkozásában az eddigi kutatások a mentalizációs teljesítmény társas viselkedésben betöltött szerepére irányultak, jellemzően a proszociális viselkedésre.

A kutatás a mentalizációra irányuló igény szerepét vizsgálja több szempontos tárgyalások során. Elvárásaink szerint a mentalizációra irányuló erős igény segíti a személyeket abban, hogy feltérképezzék alkupartnerük övékétől eltérő prioritásait és az alkuhelyzet integratív potenciálját jól kihasználó egyezségeket kössenek.

A 75 tárgyalásból (N = 150) származó tapasztalataink szerint azok a párok, amelyekben a személyeknek átlagosan magas a mentalizációs igénye, valóban jobban kihasználják az integratív alkuteret, de nem a feladat szerkezetének jobb megragadása, hanem a partnerhez való erősebb alkalmazkodás miatt. A magasabb mentalizációs igény egyúttal az integratív alku viselkedéses stílusjegyeivel is együtt járt.

 • Ali, F., & CHAMORRO-PREMUZIC, T. (2010). Investigating Theory of Mind deficit in non clinical psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 49, 169174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bazerman, M. H., Curhan, J. R., Moore, D. A., & Valley, K. L. (2000). Negotiation. Annual Review of Psychology, 51, 279314.

 • BernÁth Á. (2014). Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében. Doktori (Ph.D.) értekezés, Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BernÁth Á. és KovÁcs J. (2013). A mentalizációs igény és a machiavelliánus nézetekkel való egyetértés. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(4), 671685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BernÁth Á. és KovÁcs J. (2014). A mentalizációra irányuló igény társas viselkedésben betöltött szerepe. In MÜnnich Á. (Szerk.), Pszichológiai Kutatások. Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program (pp. 8598). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Dreu, C. K. W., Beersma, B., Steinel, W., & Van Kleef, G. A. (2007). The psychology of negotiation. Principles and basic processes. In A. W. Kruglanski, & T. E. Higgins (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (2nd ed.) (608629). New York, NY: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Dreu, C. K. W., Beersma, B., Stroebe, K., & Euwema, M. C. (2006). Motivated information processing, strategic choice, and the quality of negotiated agreement. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 927943.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Dreu, C. K. W., Weingart, L. R., & Kwon, S. (2000). Influence of social motives on integrative negotiation: A meta-analytic review and test of two theories. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 889905.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch, M., & Krauss, R. M. (1981). A fenyegetés hatása az interperszonális alkura. In Csepeli GY. (szerk.), A kísérleti társadalomlélektan főárama (393414). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Esperger Zs. , & Bereczkei T. (2011). Törekvés mások belső világának feltérképezésére: spontán mentalizáció és machiavellizmus, Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 487506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Exline, J. J., Baumeister, R. F., Zell, A. L., Kraft, A. J., & Witwliet, C. V. O. (2008). Not so innocent: Does seeing one’s own capability for wrongdoing predict forgiveness? Journal of Personality and Social Psychology, 94, 495515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferguson, F., & Austin, E. J. (2010). Associations of trait and ability emotional intelligence with performance on Theory of Mind tasks in an adult sample. Personality and Individual Differences, 49, 414418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kinderman, P., Dunbar, R., & Bentall, R. P. (1998). Theory of mind deficits and causal attributions. British Journal of Psychology, 89, 191204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KovÁcs J. , PÁntya J., BernÁth Á., MÁTH J. és Hidegkuti I. (2012). „Elég-e már a rosszból?” — Az eszkalálódó konfliktusból való kilépés kísérletes vizsgálata a viszonzatlan békülési gesztus és a mentalizációs képesség függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(4), 653671.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyons, M., Caldwell, T., & Shultz, S. (2010). Mind-reading and manipulation- is machiavellianism related to theory of mind? Journal of Evolutionary Psychology, 8, 261274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maio, G. R., & Esses, V. M. (2001). The need for affect: Individual differences in the motivation to approach or avoid emotions. Journal of Personality, 69, 583614.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mccullough, M. E., Worthington, E. L., & Rachal, K. C. (1997). Interpersonal forgiving in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 321336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paal, T., & Bereczkei, T. (2007). Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences, 43, 541551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp G. , BernÁth Á. és TÓth E. (2014). A mentalizációra irányuló igény és a jóvátétel hatása a megbocsátásra közeli és távoli kapcsolatban. In MÜnnich Á. (szerk.), Pszichológiai Kutatások. Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program (99110). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pruitt, D. G. (1981). Negotiation Behavior. New York, NY: Academic Press.

 • Pruitt, D. G. (2012). A history of social conflict and negotiation research. In A. W. Kruglanski, & W. Stroebe (Eds.), Handbook of the History of Social Psychology (431452). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pruitt, D. G., & Lewis, S. A. (1975). Development of integrative solutions in bilateral negotiation. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 621633.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement. New York: Random House.

 • Schei, V., Rognes, J. K., & Shapiro, D. L. (2011). Can individualists and cooperators play together? The effect of mixed social motives in negotiations. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 371377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Slaughter, V., & Repacholi, B. (2003). Introduction. Individual differences in Theory of Mind. What are we investigating? In B. Repacholi, & V. Slaughter (Eds.), Individual Differences in Theory of Mind (112). New York, NY: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomasello, M. (2002). Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris.

 • Van Lange, P. A. M., & De Dreu, C. K. W. (2007). Társas interakció: együttműködés és versengés. In M. Hewstone és W. Stroebe (szerk.), Szociálpszichológia (305330). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wakabayashi, A., & Katsumata, A. (2011). The motion picture mind reading test: measuring individual differences of social cognitive ability in a young adult population in Japan, Journal of Individual Differences, 32, 5564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weingart, L. R., Brett, J. M., Olekalns, M., & Smith, P. L. (2007). Conflicting social motives in negotiating groups. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 9941010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weingart, L. R., Thompson, L. L., Bazerman, M. H., & Carroll, J. S. (1990). Tactical behavior and negotiation outcomes. International Journal of Conflict Management, 1, 731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 8 0 0
Sep 2020 2 0 0
Oct 2020 2 1 2
Nov 2020 8 19 8
Dec 2020 4 3 3
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0