Authors:
Andrea Dallos 1 DE BTK Pszichológia PhD-hallgató

Search for other papers by Andrea Dallos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Judit Kovács 2 DE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék

Search for other papers by Judit Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmányban bemutatott vizsgálat célja, hogy feltárja a segítségnyújtás nemiszerep-elvárásokkal összhangban lévő vagy ellentétes megjelenésének, vagy elmaradásának, valamint az erre a megnyilvánulásra adott vezetői reakciónak az észlelt helyességét. A személy nemének, a segítségnyújtás megjelenésének és a helyzetre adott vezetői válasznak a manipulációján (jutalmazó/büntető, illetve semleges válasz) túl a helyzet kontextusaként szolgáló szervezeti kultúrának, illetve a szexista nézetek válaszadó általi támogatottságának a hatását is figyelembe vettük.

Kérdőíves vizsgálatunkban 310 nő és ő5 férfi vett részt. A válaszadók egy rövid munkahelyi szituációt olvashattak, melyben manipuláltuk az előzőekben megnevezett tényezőket. Ezt követően a kitöltők megítélték a szereplő és a vezető viselkedésének észlelt helyességét, továbbá kitöltötték az ambivalens szexizmust mérő skálát.

Eredményeink szerint a válaszadók a segítségnyújtást annak elmulasztásánál egyöntetűen helyesebbnek látták, megítéléseikre a kezelt független változók nem hatottak. A vezető semleges válasza esetén a versengő/maszkulin szervezeti kultúráról olvasók, valamint a magasabb szexizmussal jellemezhető válaszadók igazságosabbnak észlelték a férfi szereplő irányába mutatott semleges vezetői reakciót, míg a női szereplővel szembeni semlegességet kevésbé helyeselték, ezzel elfogadva a hagyományos nemi szerepek konzerválását. Ezzel szemben a vezető büntető/jutalmazó reakciója esetén a kevésbé szexista válaszadók, valamint a támogató/feminin szervezeti kultúráról olvasók, a nemi szerepeket megfordító vezetői viselkedést helyeselték, a női szereplő megjutalmazását, valamint a férfi szereplő megbüntetését.

 • Allen, T. D. (2006). Rewarding good citizens: The relationship between citizenship behavior, gender, and organizational rewards. Journal of Applied Social Psychology, 36(1), 120143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Catanzaro, D., Moore, H., & Marshall, T. R. (2010). The impact of organizational culture on attraction and recruitment of job applicants. Journal of Business and Psychology, 25(4), 649662.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H. & Ng, K. Y. (2001). Justive at the Millenium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davison, H. K., & Burke, M. J. (2000). Sex discrimination in simulated employment contexts: A meta-analytic investigation. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 225248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deaux, K., & Emswiller, T. (1974). Explanations of successful performance on sex-linked tasks: What is skill for the male is luck for the female. Journal of Personality and Social Psychology, 29(1), 8085.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dion, K. L. (1975). Women’s reactions to discrimination from members of the same or opposite sex. Journal of Research in Personality, 9(4), 294306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dipboye, R. L., Arvey, R. D., & Terpstra, D. E. (1977). Sex and physical attractiveness of raters and applicants as determinants of resume evaluations. Journal of Applied Psychology, 62(3), 288294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fernandez, M. L., Castro, Y. R., & Lorenzo, M. G. (2004). Evolution of hostile sexism and benevolent sexism in a Spanish sample. Social Indicators Research, 66(3), 197211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. C. (2011). Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender inequality. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 109128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glick, P., & Fiske, S. T. (1997). Hostile and benevolent sexism. Measuring ambivalent Sexist attitudes toward women. Psychology of Women Quarterly, 21(1), 119135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glick, P., & Fiske, S. T. (2006). Ambivalens szövetség — Az ellenséges és jóindulatú szexizmus mint a nemi egyenlFtlenség egymást kiegészítF igazolásai. In D. L. Hamilton, S. T. Fiske, & J. A. Bargh [válogatta és szerkesztette: Hunyady Gy.], A társak és a társadalom megismerése (389447). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57(4), 657674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heilman, M. E. (2012). Gender stereotypes and workplace bias. Research in Organizational Behavior, 32, 113135.

 • Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2005). Same behavior, different consequences: Reactions to men’s and women’s altruistic citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 90(3), 431441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heilman, M. E., & Guzzo, R. A. (1978). The perceived cause of work success as a mediator of sex discrimination in organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 21(3), 346357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoffman, C., & Hurst, N. (1990). Gender stereotypes: Perception or rationalization? Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 197208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, S. K., Holladay, C. L. & Quinones, M. A. (2009). Organizational citizenship behavior in performance evaluations: Distributive justice or injustice? Journal of Business and Psychology, 24(4), 409418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Pelham, B. W., & Carvallo, M. R. (2002). Non-conscious forms of system justification: Implicit and behavioral preferences for higher status groups. Journal of Experimental Social Psychology, 38(6), 586602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kidder, D. L., & Mclean Parks, J. (2001). The good soldier: Who is s(he)? Journal of Organizational Behavior, 22(8), 939959.

 • KovÁcs J. (2014). Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi kapcsolatok pszichológiájában. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maier, M. (1999). On the gendered substructure of organization: Dimensions and dilemmas of corporate masculinity. In G. N. Powell (Ed.), Handbook of Gender & Work (6994). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neumark, D., & Mclennan, M. (1995). Sex Discrimination And Women’S Labor Market Outcomes. The Journal Of Human Resources, 30(4), 713740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen, L. L. A. (2005). Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen. Magyar Pszichológiai Szemle, 60(1), 111134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plant, E. A., & Devine, P. G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 811832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn’t be, are allowed to be, and don’t have to be: The contents of perspective gender stereotypes. Psychology of Women Quarterly, 26(4), 269281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pryor, J. B. (1995). The psychosocial impact of sexual harassment on women in the U.S. military. Basic and Applied Social Psychology, 17(4), 581603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russel, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of sexual harassment: An examination of gender differences, ambivalent sexism, social dominance, and gender roles. Sex Roles, 50(7/8), 565573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schein, E. H. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, 25(2), 316.

 • Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., & Postmes, T. (2003). Women’s emotional responses to the pervasiveness of gender discrimination. European Journal of Social Psychology, 33(3), 297312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somech, A., & DRACH-ZAHAVY, A. (2004). Exploring organizational citizenship behaviour from an organizational perspective: The relationship between organizational learning and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(3), 281298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veiga, J., Lubatkin, M., Calori, R., & Very, P. (2000). Measuring organizational culture clashes: A two-nation post-hoc analysis of a cultural compatibility index. Human Relations, 53(4), 539557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 18 4 0
Mar 2024 5 2 0
Apr 2024 23 2 2
May 2024 15 0 0
Jun 2024 15 0 0
Jul 2024 14 0 0
Aug 2024 0 0 0