View More View Less
 • 1 DE BTK Pszichológia PhD-hallgató
 • 2 DE BTK Pszichológiai Intézet, Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmányban bemutatott vizsgálat célja, hogy feltárja a segítségnyújtás nemiszerep-elvárásokkal összhangban lévő vagy ellentétes megjelenésének, vagy elmaradásának, valamint az erre a megnyilvánulásra adott vezetői reakciónak az észlelt helyességét. A személy nemének, a segítségnyújtás megjelenésének és a helyzetre adott vezetői válasznak a manipulációján (jutalmazó/büntető, illetve semleges válasz) túl a helyzet kontextusaként szolgáló szervezeti kultúrának, illetve a szexista nézetek válaszadó általi támogatottságának a hatását is figyelembe vettük.

Kérdőíves vizsgálatunkban 310 nő és ő5 férfi vett részt. A válaszadók egy rövid munkahelyi szituációt olvashattak, melyben manipuláltuk az előzőekben megnevezett tényezőket. Ezt követően a kitöltők megítélték a szereplő és a vezető viselkedésének észlelt helyességét, továbbá kitöltötték az ambivalens szexizmust mérő skálát.

Eredményeink szerint a válaszadók a segítségnyújtást annak elmulasztásánál egyöntetűen helyesebbnek látták, megítéléseikre a kezelt független változók nem hatottak. A vezető semleges válasza esetén a versengő/maszkulin szervezeti kultúráról olvasók, valamint a magasabb szexizmussal jellemezhető válaszadók igazságosabbnak észlelték a férfi szereplő irányába mutatott semleges vezetői reakciót, míg a női szereplővel szembeni semlegességet kevésbé helyeselték, ezzel elfogadva a hagyományos nemi szerepek konzerválását. Ezzel szemben a vezető büntető/jutalmazó reakciója esetén a kevésbé szexista válaszadók, valamint a támogató/feminin szervezeti kultúráról olvasók, a nemi szerepeket megfordító vezetői viselkedést helyeselték, a női szereplő megjutalmazását, valamint a férfi szereplő megbüntetését.

 • Allen, T. D. (2006). Rewarding good citizens: The relationship between citizenship behavior, gender, and organizational rewards. Journal of Applied Social Psychology, 36(1), 120143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Catanzaro, D., Moore, H., & Marshall, T. R. (2010). The impact of organizational culture on attraction and recruitment of job applicants. Journal of Business and Psychology, 25(4), 649662.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H. & Ng, K. Y. (2001). Justive at the Millenium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davison, H. K., & Burke, M. J. (2000). Sex discrimination in simulated employment contexts: A meta-analytic investigation. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 225248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deaux, K., & Emswiller, T. (1974). Explanations of successful performance on sex-linked tasks: What is skill for the male is luck for the female. Journal of Personality and Social Psychology, 29(1), 8085.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dion, K. L. (1975). Women’s reactions to discrimination from members of the same or opposite sex. Journal of Research in Personality, 9(4), 294306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dipboye, R. L., Arvey, R. D., & Terpstra, D. E. (1977). Sex and physical attractiveness of raters and applicants as determinants of resume evaluations. Journal of Applied Psychology, 62(3), 288294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fernandez, M. L., Castro, Y. R., & Lorenzo, M. G. (2004). Evolution of hostile sexism and benevolent sexism in a Spanish sample. Social Indicators Research, 66(3), 197211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. C. (2011). Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender inequality. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 109128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glick, P., & Fiske, S. T. (1997). Hostile and benevolent sexism. Measuring ambivalent Sexist attitudes toward women. Psychology of Women Quarterly, 21(1), 119135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glick, P., & Fiske, S. T. (2006). Ambivalens szövetség — Az ellenséges és jóindulatú szexizmus mint a nemi egyenlFtlenség egymást kiegészítF igazolásai. In D. L. Hamilton, S. T. Fiske, & J. A. Bargh [válogatta és szerkesztette: Hunyady Gy.], A társak és a társadalom megismerése (389447). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57(4), 657674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heilman, M. E. (2012). Gender stereotypes and workplace bias. Research in Organizational Behavior, 32, 113135.

 • Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2005). Same behavior, different consequences: Reactions to men’s and women’s altruistic citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 90(3), 431441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heilman, M. E., & Guzzo, R. A. (1978). The perceived cause of work success as a mediator of sex discrimination in organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 21(3), 346357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoffman, C., & Hurst, N. (1990). Gender stereotypes: Perception or rationalization? Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 197208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, S. K., Holladay, C. L. & Quinones, M. A. (2009). Organizational citizenship behavior in performance evaluations: Distributive justice or injustice? Journal of Business and Psychology, 24(4), 409418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Pelham, B. W., & Carvallo, M. R. (2002). Non-conscious forms of system justification: Implicit and behavioral preferences for higher status groups. Journal of Experimental Social Psychology, 38(6), 586602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kidder, D. L., & Mclean Parks, J. (2001). The good soldier: Who is s(he)? Journal of Organizational Behavior, 22(8), 939959.

 • KovÁcs J. (2014). Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi kapcsolatok pszichológiájában. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maier, M. (1999). On the gendered substructure of organization: Dimensions and dilemmas of corporate masculinity. In G. N. Powell (Ed.), Handbook of Gender & Work (6994). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neumark, D., & Mclennan, M. (1995). Sex Discrimination And Women’S Labor Market Outcomes. The Journal Of Human Resources, 30(4), 713740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nguyen, L. L. A. (2005). Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen. Magyar Pszichológiai Szemle, 60(1), 111134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plant, E. A., & Devine, P. G. (1998). Internal and external motivation to respond without prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 811832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn’t be, are allowed to be, and don’t have to be: The contents of perspective gender stereotypes. Psychology of Women Quarterly, 26(4), 269281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pryor, J. B. (1995). The psychosocial impact of sexual harassment on women in the U.S. military. Basic and Applied Social Psychology, 17(4), 581603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russel, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of sexual harassment: An examination of gender differences, ambivalent sexism, social dominance, and gender roles. Sex Roles, 50(7/8), 565573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schein, E. H. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, 25(2), 316.

 • Schmitt, M. T., Branscombe, N. R., & Postmes, T. (2003). Women’s emotional responses to the pervasiveness of gender discrimination. European Journal of Social Psychology, 33(3), 297312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somech, A., & DRACH-ZAHAVY, A. (2004). Exploring organizational citizenship behaviour from an organizational perspective: The relationship between organizational learning and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(3), 281298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veiga, J., Lubatkin, M., Calori, R., & Very, P. (2000). Measuring organizational culture clashes: A two-nation post-hoc analysis of a cultural compatibility index. Human Relations, 53(4), 539557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 7 0 0
Oct 2020 32 0 0
Nov 2020 10 8 5
Dec 2020 10 2 3
Jan 2021 10 0 0
Feb 2021 18 3 3
Mar 2021 0 0 0