View More View Less
 • 1 DE BTK Pszichológiai Intézet Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Vizsgálatunkban a machiavellizmus és a társas értékorientáció koncepcióját viszonyítjuk egymáshoz az interperszonális szempontból fontos értékek bázisán. E viszonyítást a machiavellista, illetve a proszelf társas értékorientációjú személyek érdekérvényesítéssel kapcsolatos viselkedésének a hasonlóságairól szóló vizsgálatok tapasztalatai indokolják. A két konstruktum összevetéséhez a dominancia és a közösségiesség dimenzióit kiemelő Interperszonális Körmodell szolgált elméleti keretül. Kérdőíves kutatásunkban 445 személy vett részt, akik a Mach IV skálát, a társas értékorientációs kérdőívet és a Dominancia Közösségiesség Értékskálát töltötték ki. A machiavelliánus nézetekkel egyetértő személyek, illetve az önérdekhangsúlyos (proszelf) személyek a dominanciához kapcsolódó értékeket közel ugyanannyira fontosnak ítélték meg, mint a közösségiességhez tartozó értékeket. Ezzel szemben a kevésbé machiavellista, illetve a proszociális személyek a közösségiességhez tartozó értékeket hangsúlyosabban többre értékelték, mint a dominanciához tartozókat. A két diszpozíció hatása két önálló hatásként jelentkezett. A machiavellizmus mindazonáltal erősebben befolyásolta az egyéni értékpreferenciákat, mint a társas értékorientáció. Kutatásunk, véleményünk szerint, tovább árnyalja a társas preferenciák és viselkedések értékalapú meghatározottságáról, az önérdek-érvényesítésről és az együttműködésről a pszichológiai kutatások által felhalmozott tudást.

 • Au, W., & Kwong, J. (2004). Measurements and effects of social-value orientation in social dilemmas: A review. In R. Suleiman, D. Budescu, I. Fischer, & D. Messick (Eds.), Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas (71–98). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakan, D. (1966). The Duality of Human Existence: Isolation and Communion in Western Man. Boston: Beacon Press.

 • Balliet, D., Parks, C. D., & Joireman, J. (2009). Social value orientation and cooperation: A meta-analysis. Group Processes and Intergroup Relations, 12, 533547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barefoot, J. C., & Boyle, S. H. (2009). Hostility and proneness to anger. In M. R. Leary, & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior (210–226). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei T. (2009). Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség. Budapest: Typotex.

 • Bereczkei, T., Birkas, B., & KEREKES, ZS. (2010). The presence of others, prosocial traits, Machiavellianism: A personality × situation approach. Social Psychology, 41, 238245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Christie, R., & Geis, F. (Eds.) (1970). Studies in Machiavellianism. New York: Academic Press.

 • Czibor A. , & Bereczkei T. (2010). Ki nyeri meg a versenyt? Egy kompetitív kísérleti játék tanulságai. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(1), 165182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (2013). A versengés, a győzelem és a vesztés pszichológiája és kulturális különbségei. MTA doktori disszertáció. Budapest: MTA Doktori Tanács.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holtforth, M. G., Thomas, A., & Caspar, F. (2011). Interpersonal motivation. In L. M. Horowitz, & S. Strack (Eds.), Handbook of Interpersonal Psychology: Theory, Research, Assessment, and Therapeutic Interventions (107–121). New Jersey: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2009). Machiavellianism. In M. R. Leary, & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior (93–108). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2011). Differentiating the Dark Triad within the interpersonal circumplex. In L. M. Horowitz, & S. Strack (Eds.), Handbook of Interpersonal Psychology: Theory, Research, Assessment, and Therapeutic Interventions (249–267). New Jersey: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelley, H. H., Holmes, J. G., Kerr, N. L., Reis, H. T., Rusbult, C. E., & VAN LANGE, P. A. M. (2003). An Atlas of Interpersonal Situations. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KovÁcs J. (2015). Az igazságosságkutatás, az együttmMködés-versengéskutatás és a hatalom pszichológiájára irányuló kutatás tematikus érintkezési pontjai. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1), 197213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KovÁcs J. és MedvÉs D. (2009). Közös ügyek?! Van-e jelentősége? A társas értékorientáció és az egyéni hozzájárulás észlelt jelentFségének hatása a kiscsoportos társas dilemmahelyzetekben hozott egyéni döntésekre, valamint a társas értékorientáció és a környezeti attitMdök kapcsolata. Alkalmazott Pszichológia, 3–4, 5174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leary, T. (1957). Interpersonal Diagnosis of Personality. New York: Ronald Press.

 • Liebrand, W. B. G., Jansen, R. W. T. L., Rijken, V. M., & Suhre, C. J. M. (1986). Might over morality: Social values and the perception of other players in experimental games. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 203215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Locke, K. D. (2011). Circumplex measure of interpersonal constructs. In L. M. Horowitz, & S. Strack (Eds.), Handbook of Interpersonal Psychology: Theory, Research, Assessment, and Therapeutic Interventions (313–324). New Jersey: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mcclintock, C. G. (1978). Social values: Their definition, measurement, and development. Journal of Research and Development in Education, 12, 121137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Messick, D. M., & Mcclintock, C. G. (1968). Motivational basis of choice in experimental games. Journal of Experimental Social Psychology, 4, 125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moskowitz, D. S., Suh, E. J., & Desaulniers, J. (1994). Situational influences on gender differences in agency and communion. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 753761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PaÁl T. (2011). Machiavelliánus döntéshozó stratégiák a szociális kapcsolatokban. A manipulatív viselkedés evolúciós perspektívája. Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁntya J. (2014). Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁntya, J., & KOVÁCS, J. (2013). Social value orientation and susceptibility to extrinsic incentives in a pro-environmental context. In G. Angyalosi, Á. MÜNNICH, & G. Pusztai (Eds.), Interdisciplinary Research in Humanities (409–426). Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 25, 166). San Diego, CA: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, S. H. (2006). Vannak-e egyetemes aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének? In Nguyen LUU, L. A. és FÜLÖP M. (szerk.), Kultúra és pszichológia (97–119). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spitzer, M., Fischbacher, U., Herrnberger, B., GrÖn, G., & Fehr, E. (2007). The neural signature of social norm compliance. Neuron, 56, 185196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stouten, J., DE CREMER, D., & VAN DIJK, E. (2005). All is well that ends well, at least for proselfs: Emotional reactions to equality violation as a function of social value orientation. European Journal and Social Psychology, 35, 767783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SzakÁcs F. (1989). Személyiség-lélektani szöveggyűjtemény IV/3. Személyiségdimenziók mérése. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Trapnell, P. D., & Paulhus, D. L. (2012). Agentic and communal values: Their scope and measurement. Journal of Personality Assessment, 94, 3952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Utz, S. (2004). Self-activation is a two-edged sword: The effects of I primes on cooperation. Journal of Experimental Social Psychology, 40, 769776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VAN DIJK, E., DE CREMER, D., & Handgraaf, M. J. J. (2004). Social value orientations and the strategic use of fairness in ultimatum bargaining. Journal of Experimental Social Psychology, 40, 697707.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Lange, P. A. M., DE CREMER, D., VAN DIJK, E., & VAN VUGT, M. (2007). Self-interest and beyond: Basic principles of social interaction. In A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (2nd ed., 540561). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Lange, P. A. M., Otten, W., DE BRUIN, E. M. N., & Joireman, J. A. (1997). Development of prosocial, individualistic, and competitive orientations: Theory and preliminary evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 733746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weber, J. M., Kopelman, S., & Messick, D. M. (2004). A conceptual review of decision making in social dilemmas: Applying a logic of appropriateness. Personality and Social Psychology Review, 8, 281307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wiggins, J. S. (1991). Agency and communion as conceptual coordinates for the understanding and measurement of interpersonal behavior. In D. Cicchetti, & W. M. Grove (Eds.), Thinking clearly about psychology. Essays in honor of Paul E. Meehl: Vol. 2. Personality and psychopathology (89–113). Minneapolis: University of Minnesota Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Winter, D. G. (2010). Power in the person: Exploring the motivational underground of power. In A. Guinote, & T. K. Vescio (Eds.), The Social Psychology of Power (113–140). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 55 55 2
Full Text Views 45 31 0
PDF Downloads 46 26 0