View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • | 2 ELTE Pszichológiai Intézet
 • | 3 ELTE Pszichológia Doktori Iskola
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

A versengési folyamatoknak mindig van eredménye, egy versengési ciklus végén a riválisokból győztesek és vesztesek lesznek. Mind a győzelem, mind a vesztés intenzív érzelmi élmény. Ennek az érzelmi élménynek a természete és a feldolgozása meghatározhatja azt, hogy egy versengési folyamat milyen hatással lesz az egyén későbbi viselkedésére versengési helyzetekben, inkább közelítően reagál vagy inkább elkerülően. Korábbi vizsgálatok már feltárták a győzelemmel és a vesztéssel való érzelmi és viselkedéses megküzdés egymástól jól elkülöníthető mintázatait serdülők (gimnazisták) és a felnőttkor küszöbén lévő (egyetemisták) fiatal felnőttek körében. A jelen tanulmány egyrészt azt vizsgálja, hogy a két csoportban feltárt mintázatok azonosak-e, vagyis ezek a mintázatok mindkét korosztályban azonos érzelmi és viselkedéses élményt jelentenek-e. Másik kérdése az, hogy amennyiben vannak azonos érzelmi és viselkedéses mintázatok, akkor ezeknek az előfordulása különbözik-e a két életkori csoport között. Végül a tanulmány az azonos érzelmi és viselkedéses mintázatok alapján meg kívánja alapozni a győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés általános modelljét.

A vizsgálatban 351 középiskolás és 289 egyetemista adatait elemeztük. A válaszadók által kitöltött, a győzelemre és vesztésre adott érzelmi és viselkedéses válaszokat feltáró, zárt kérdéses kérdőív válaszainak faktorelemzése után nyert faktorokon elvégeztük a konstruktum ekvivalencia vizsgálatokat. A két különálló csoport esetében a feltárt reakciómódok többsége konstruktum ekvivalensnek bizonyult, a köztük lévő kapcsolat pedig funkcionálisan ekvivalensnek (azonos irányú szignifikáns korrelációk). A két csoport között nem találtunk életkori különbséget, különbség volt azonban a Budapesten és a vidéken élők és tanulók között. A Budapesten élők (középiskolások és egyetemisták) kiegyensúlyozottabb megküzdési stratégiákkal rendelkeztek, mint a vidéki egyetemisták.

A konstruktum ekvivalens reakciómódok és a közöttük lévő funkcionálisan ekvivalens kapcsolatok arra utalnak, hogy a feltárt megküzdési mintázatok alapját képezhetik egy általános, a győzelemmel és a vesztéssel való megküzdési modell felállításának.

 • Akkermans, D., Harzing, A. W., & Witteloostujin, A. (2010). Cultural accommodation and language priming. Management International Review, 50(5), 559583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arnett, J. J. (2004). Emerging Adulthood: The Winding Road from Late Teens through the Twenties. Oxford: Oxford University Press.

 • Arnocky, S., & Vaillancourt, T. (2012). A multi-informant longitudinal study on the relationship between aggression, peer victimization, and dating status in adolescence. Evolutionary Psychology, 10, 253270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczkei T. (2003). Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris.

 • Coleman, J. S. (1962). The Adolescent Society. Glencoe, IL: Free Press.

 • Cote, G. (1997). Socio-economic attainment, regional disparities and internal migration. European Sociological Review, 13, 5577.

 • CsÁnyi V. (1994). Viselkedés, gondolkodás, társadalom: etológiai megközelítés. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Elkind, D. (1967). Egocentrism in adolescence. Child Development, 38, 10251034.

 • Erikson, E. (1968). Identity, Youth and Crisis. New York: W. W. Norton.

 • Fournier, M. A. (2009). Adolescent hierarchy formation and the social competition theory of depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(9), 11441172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. (2008). Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28(2), 113140.

 • FÜlÖp M. és Nagy T. (2013). Életünk egy versengő világban: a győzelem és vesztés pszichológiája. In BÖHM G. és Fedeles T. (szerk.), Bölcsészakadémia (7396). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜlÖp M. és Berkics M. (2007). A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülKkorban. Pszichológia, 27(3), 194220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harter, S. (1999). The Construction of the Self. New York: The Guilford Press.

 • Hau, K.-T., & Ho, I. T. (2010). Chinese students’ motivation and attachment. In M. Bond (Ed.), Oxford Handbook of Chinese Psychology (187204). Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mascolo, M. F., & Fischer, K. W. (1995). Developmental transformations in appraisals for pride, shame and guilt. In J. P. Tangney, & K. W. Fischer (Eds.), Self-conscious Emotions (64113). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merten, D. E. (1997). The meaning of meanness: Popularity, competition, and conflict among junior high school girls. Sociology of Education, 70, 175191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murphy, M. L. M., Slavich, G. M., Rohleder, N., & Miller, G. E. (2013). Targeted rejection triggers differential pro and anti-inflammatory gene expression in adolescence as a function of social status. Clinical Psychological Science, 1(1), 3040.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2006). Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, 98, 583597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Price, J. (2000). Subordination, self-esteem and depression. In L. Sloman, & P. Gilbert (Eds.), Subordination and Defeat (165177). Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryckman, M. R., Hammer, M., Kaczor, L. M., & Gold, J. A. (1990). Construction of a Hypercompetitive Attitude Scale. Journal of Personality Assessment, 55(34), 630639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryckman, M. R., Hammer, M., Kaczor, L. M., & Gold, J. A. (1996). Construction of a Personal Development Competitive Attitude Scale. Journal of Personality Assessment, 66(2), 374385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryckman, R. M., Thornton, B., & Gold, J. A. (2009). Assessing competition avoidance as a basic personality dimension. Psychology, 143, 175192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rye, J. F. (2006). Leaving the countryside: An analysis of rural-to-urban migration and long-term capital accumulation. Acta Sociologica, 49(1), 4765.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Savin-Williams, R. C., & Berndt, T. J. (1990). Friendships and peer relations during adolescence. In S. S. Feldman, & G. R. Elliott (Eds.), At the Threshold: The Developing Adolescent (277308). Cambridge, MA: Harvard University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tangney, J. P., & Fisher, K. W. (Eds.) (1995). Self-conscious Emotions: The Psychology of Shame, Guilt, Embarrassment and Pride. New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). The self in self-conscious emotions. In J. L. Tracy, R. W. Robins, & J. P. Tangney (Eds.), The Self-conscious Emotions (120). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tracy, J. L., & Matsumoto, D. (2008). The spontaneous display of pride and shame: Evidence for biologically innate nonverbal displays. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 1165511660.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van de Vijver, F. J. R., & Leung, K. (1997). Methods and Data Analysis for Cross-cultural Research. London: Sage.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 81 81 12
Full Text Views 48 15 0
PDF Downloads 65 19 0