View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika
 • 2 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok

Az utóbbi évek interdiszciplináris kutatásai felhívják a figyelmet, hogy a szervátültetés következtében megváltozhat a test szubjektíven észlelt egysége, sérülhet a testkép integritása, komplexitása (CALIA és mtsai, 2011; PASQUALE és mtsai, 2010). Kutatásunkban elsődleges célként tűztük ki a transzplantáció utáni testkép-jellegzetességek feltérképezését és azok hatását az új szerv optimális, hosszú távú működésére.

Módszer

50, vese-transzplantáción átesett személlyel a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőívet, a Beck Depresszió Skálát és egy saját tervezésű projektív rajztesztet (sajátalak- és veserajz) vettünk fel. A páciensek felépülését három évig követtük nyomon, negyedévente rögzítve a vesefunkciós értékeket és a kilökődési epizódokat.

Eredmények és következtetések

A szorongóbb és depresszívebb pácienseknél a projektív rajztesztben a transzplantált szerv nagyobb méretben jelent meg, ami az átültetett vese intrapszichés integrációjának a zavarára utalhat. Logisztikus regressziós modellben a hazabocsátáskor mért szérum kreatinin érték és a testkép komplexitása prediktív a beültetett vese hosszú távú működésében. Kutatási eredményeink szerint a transzplantációt követő testképváltozások negatív hatással lehetnek a páciens egészségi állapotára és hosszú távon hozzájárulhatnak a beültetett szerv kilökődéséhez.

 • BAGDY E. (1998). Az alak-rajz teszt, mint projektív vizsgálati módszer. In MÉREI F. és SZAKÁCS F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai vademecum II. Személyiségtesztek 2. rész (148182). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BASCH, S. H. (1973). The intrapsychic integration of a new organ — A clinical study of kidney transplantation. The Psychoanalytic Quarterly, 42, 364384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BECK, A. T., WARD, C. H., MENDELSON, M., MOCK, J., & ERBAUGH, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BROADBENT, E., ELLIS, C. J., GAMBLE, G., & PETRIE, K. (2006). Changes in patient drawings of the heart identify slow recovery after myocardial infarction. Psychosomatic Medicine, 68, 910913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CALIA, R., LAI, C., ACETO, P., LUCIANI, M., SARACENI, C., AVOLIO, A. W., & AGNES, S. (2011). Psychological risk factors for graft rejection among liver transplant recipients. Transplantation Proceedings, 43, 11231127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CALIA, R., LAI, C., ACETO, P., LUCIANI, M., SARACENI, C., LAI, S., GARGIULO, A., & CITTERIO, F. (2011). Preoperative psychological factors predicting graft rejection in patients undergoing kidney transplant: A pilot study. Transplantation Proceedings, 43, 10061009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CASTELNUOVO-TEDESCO, P. (1983). Organ transplant, body image, psychosis. The Psychoanalytic Quarterly, 42, 349363.

 • CONSOLI, E. (2012). Person-centered approach in the medicine of organ transplants. Letöltve: 2013. november 4-én: http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/osservatorio/articoli/osservaing1132.htm

  • Export Citation
 • CSABAI M. és ERŐS F. (2000). Testhatárok és énhatárok. Budapest: Jószöveg Műhely.

 • DE PASQUALE, C., PISTORIO, M. L., SORBELLO, M., PARRINELLO, L., CORONA, D., GAGLIANO, M., GIUFFRIDA, G., GIAQUINTA, A., SINAGRA, N., ZERBO, D., VEROUX, P., & VEROUX, M. (2010). Body image in kidney transplantation. Transplantation Proceedings, 42, 11231126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dickenmann, M. J., Nickeleit, V., Tsinalis, D., Gurke, L., Mihatsch, M. J., & Thiel, G. (2002). Why do kidney grafts fail? A long-term single-center experience. Transplant International, 15, 508514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORDHAM, M. (1971). Primary self, primary narcissism and related concepts. Journal of Analytical Psychology, 16, 168187.

 • HANDLER, L. (1967). Anxiety indexes in the Draw-A-Person test: A scoring manual. Journal of Projective Techniques and Personality Assessment, 31, 4657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HJORTH, C. W., & HARWAY, M. (1981). The body-image of physically abused and normal adolescents. Journal of Clinical Psychology, 37, 863866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORWITZ, E. B., KOWALSKI, J., THEORELL, T., & ANDERBERG, U. M. (2006). Dance/movement therapy in fibromyalgia patients: Changes in self-figure drawings and their relation to verbal self-rating scales. The Arts in Psychotherapy, 33, 1125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ILIĆ, S., & AVRAMOVIĆ, M. (2002). Psychological aspects of living donor kidney transplantation. Medicine and Biology, 9, 195200.

 • JORALEMON, D. (1995). Organ wars: The battle for body parts. Medical Anthropology Quarterly, 9, 335356.

 • LÁTOS, M., LÁZÁR, GY., MAROFKA, F., SZEDERKÉNYI, E., SZENOHRADSZKY, P., BARABÁS, K., & CSABAI, M. (2012). Mental representation of the new organ and posttransplant patient’s anxiety as related to kidney function. Transplantation Proceedings, 44, 21432145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MACHOVER, K. (1949). Personality Projection in the Drawing of the Human Figure. Springfield: Charles C. Thomas.

 • MACHOVER, K. (1951). Drawing of the human figure: A method of personality investigation. In H. H. ANDERSON, & G. L. ANDERSON (Eds.), An Introduction to Projective Techniques (341369). New York: Prentice Hall.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MENTZOS, S. (é. n.). A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Budapest: Lélekben Otthon.

 • MUSLINM, H. L. (1971). On acquiring a kidney. Americal Journal of Psychiatry, 127, 11851188.

 • NESCI, D. A., FAVALE, C., FOCO, M., CASTAGNETO, M., & NANNI, G. (2001). Psychodynamic evaluation of kidney transplant patients enrolled in a new immunosuppressive drug trial. Transplantation Proceedings, 33, 19071908.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PERCZEL F. D. , KISS ZS. és AJTAY GY. (2005). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÉREZ-SAN-GREGORIO, M. A., MARTÍN-RODRÍGEZ, A., GALÁN-RODRÍGUEZ, A., & BORDAMÁS, M. (2009). Living and deceased transplanted patients one year later: Psychosocial differences just after surgery. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9, 429438.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHIMAZONO, Y. (2013). Accommodating a “foreign” organ inside the body: Post-transplant bodily experiences of Filipino kidney recipients. Ars Vivendi Journal, 3, 2450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPIELBERGER, C. D., GORSUCH, R. L., & LUSHENE, R. E. (1970). Manual for the State-traitAnxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • URBAN, E. (é. n.). Post-Jungian developmental theory: Michael Fordham’s model of development. Letöltve: 2014. június 1-jén: http://www.thesap.org.uk/post-jungian-developmental-theory

  • Export Citation
 • VASS Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus.

 • VASS Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései. Szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan.

 • WITKIN, H. A. (1962). Articulation of the body concept. In H. A. WITKIN, R. B. DYK, H. F. FATERSON, D. R. GOODENOUGH, & S. A. KARP (Eds.), Psychological Differentiation (115133). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 6 3
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 5 0 0
Nov 2020 1 2 0
Dec 2020 0 0 0