Authors:
Melinda Látos Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika

Search for other papers by Melinda Látos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágnes Devecsery Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Ágnes Devecsery in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
György Lázár Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika

Search for other papers by György Lázár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Horváth Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika

Search for other papers by Zoltán Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Pál Szenohradszky Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika

Search for other papers by Pál Szenohradszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Edit Szederkényi Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika

Search for other papers by Edit Szederkényi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Márta Csabai Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika

Search for other papers by Márta Csabai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok

Az utóbbi évek interdiszciplináris kutatásai felhívják a figyelmet, hogy a szervátültetés következtében megváltozhat a test szubjektíven észlelt egysége, sérülhet a testkép integritása, komplexitása (CALIA és mtsai, 2011; PASQUALE és mtsai, 2010). Kutatásunkban elsődleges célként tűztük ki a transzplantáció utáni testkép-jellegzetességek feltérképezését és azok hatását az új szerv optimális, hosszú távú működésére.

Módszer

50, vese-transzplantáción átesett személlyel a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőívet, a Beck Depresszió Skálát és egy saját tervezésű projektív rajztesztet (sajátalak- és veserajz) vettünk fel. A páciensek felépülését három évig követtük nyomon, negyedévente rögzítve a vesefunkciós értékeket és a kilökődési epizódokat.

Eredmények és következtetések

A szorongóbb és depresszívebb pácienseknél a projektív rajztesztben a transzplantált szerv nagyobb méretben jelent meg, ami az átültetett vese intrapszichés integrációjának a zavarára utalhat. Logisztikus regressziós modellben a hazabocsátáskor mért szérum kreatinin érték és a testkép komplexitása prediktív a beültetett vese hosszú távú működésében. Kutatási eredményeink szerint a transzplantációt követő testképváltozások negatív hatással lehetnek a páciens egészségi állapotára és hosszú távon hozzájárulhatnak a beültetett szerv kilökődéséhez.

 • BAGDY E. (1998). Az alak-rajz teszt, mint projektív vizsgálati módszer. In MÉREI F. és SZAKÁCS F. (szerk.), Pszichodiagnosztikai vademecum II. Személyiségtesztek 2. rész (148182). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BASCH, S. H. (1973). The intrapsychic integration of a new organ — A clinical study of kidney transplantation. The Psychoanalytic Quarterly, 42, 364384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BECK, A. T., WARD, C. H., MENDELSON, M., MOCK, J., & ERBAUGH, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BROADBENT, E., ELLIS, C. J., GAMBLE, G., & PETRIE, K. (2006). Changes in patient drawings of the heart identify slow recovery after myocardial infarction. Psychosomatic Medicine, 68, 910913.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CALIA, R., LAI, C., ACETO, P., LUCIANI, M., SARACENI, C., AVOLIO, A. W., & AGNES, S. (2011). Psychological risk factors for graft rejection among liver transplant recipients. Transplantation Proceedings, 43, 11231127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CALIA, R., LAI, C., ACETO, P., LUCIANI, M., SARACENI, C., LAI, S., GARGIULO, A., & CITTERIO, F. (2011). Preoperative psychological factors predicting graft rejection in patients undergoing kidney transplant: A pilot study. Transplantation Proceedings, 43, 10061009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CASTELNUOVO-TEDESCO, P. (1983). Organ transplant, body image, psychosis. The Psychoanalytic Quarterly, 42, 349363.

 • CONSOLI, E. (2012). Person-centered approach in the medicine of organ transplants. Letöltve: 2013. november 4-én: http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/osservatorio/articoli/osservaing1132.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSABAI M. és ERŐS F. (2000). Testhatárok és énhatárok. Budapest: Jószöveg Műhely.

 • DE PASQUALE, C., PISTORIO, M. L., SORBELLO, M., PARRINELLO, L., CORONA, D., GAGLIANO, M., GIUFFRIDA, G., GIAQUINTA, A., SINAGRA, N., ZERBO, D., VEROUX, P., & VEROUX, M. (2010). Body image in kidney transplantation. Transplantation Proceedings, 42, 11231126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dickenmann, M. J., Nickeleit, V., Tsinalis, D., Gurke, L., Mihatsch, M. J., & Thiel, G. (2002). Why do kidney grafts fail? A long-term single-center experience. Transplant International, 15, 508514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORDHAM, M. (1971). Primary self, primary narcissism and related concepts. Journal of Analytical Psychology, 16, 168187.

 • HANDLER, L. (1967). Anxiety indexes in the Draw-A-Person test: A scoring manual. Journal of Projective Techniques and Personality Assessment, 31, 4657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HJORTH, C. W., & HARWAY, M. (1981). The body-image of physically abused and normal adolescents. Journal of Clinical Psychology, 37, 863866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORWITZ, E. B., KOWALSKI, J., THEORELL, T., & ANDERBERG, U. M. (2006). Dance/movement therapy in fibromyalgia patients: Changes in self-figure drawings and their relation to verbal self-rating scales. The Arts in Psychotherapy, 33, 1125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ILIĆ, S., & AVRAMOVIĆ, M. (2002). Psychological aspects of living donor kidney transplantation. Medicine and Biology, 9, 195200.

 • JORALEMON, D. (1995). Organ wars: The battle for body parts. Medical Anthropology Quarterly, 9, 335356.

 • LÁTOS, M., LÁZÁR, GY., MAROFKA, F., SZEDERKÉNYI, E., SZENOHRADSZKY, P., BARABÁS, K., & CSABAI, M. (2012). Mental representation of the new organ and posttransplant patient’s anxiety as related to kidney function. Transplantation Proceedings, 44, 21432145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MACHOVER, K. (1949). Personality Projection in the Drawing of the Human Figure. Springfield: Charles C. Thomas.

 • MACHOVER, K. (1951). Drawing of the human figure: A method of personality investigation. In H. H. ANDERSON, & G. L. ANDERSON (Eds.), An Introduction to Projective Techniques (341369). New York: Prentice Hall.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MENTZOS, S. (é. n.). A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Budapest: Lélekben Otthon.

 • MUSLINM, H. L. (1971). On acquiring a kidney. Americal Journal of Psychiatry, 127, 11851188.

 • NESCI, D. A., FAVALE, C., FOCO, M., CASTAGNETO, M., & NANNI, G. (2001). Psychodynamic evaluation of kidney transplant patients enrolled in a new immunosuppressive drug trial. Transplantation Proceedings, 33, 19071908.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PERCZEL F. D. , KISS ZS. és AJTAY GY. (2005). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÉREZ-SAN-GREGORIO, M. A., MARTÍN-RODRÍGEZ, A., GALÁN-RODRÍGUEZ, A., & BORDAMÁS, M. (2009). Living and deceased transplanted patients one year later: Psychosocial differences just after surgery. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9, 429438.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHIMAZONO, Y. (2013). Accommodating a “foreign” organ inside the body: Post-transplant bodily experiences of Filipino kidney recipients. Ars Vivendi Journal, 3, 2450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SPIELBERGER, C. D., GORSUCH, R. L., & LUSHENE, R. E. (1970). Manual for the State-traitAnxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • URBAN, E. (é. n.). Post-Jungian developmental theory: Michael Fordham’s model of development. Letöltve: 2014. június 1-jén: http://www.thesap.org.uk/post-jungian-developmental-theory

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VASS Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus.

 • VASS Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései. Szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan.

 • WITKIN, H. A. (1962). Articulation of the body concept. In H. A. WITKIN, R. B. DYK, H. F. FATERSON, D. R. GOODENOUGH, & S. A. KARP (Eds.), Psychological Differentiation (115133). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 29 1 3
Jan 2024 25 0 1
Feb 2024 19 1 0
Mar 2024 5 2 1
Apr 2024 13 1 1
May 2024 7 0 0
Jun 2024 0 0 0