View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Restricted access

A nemzetközi szakirodalomban sokféle kifejezéssel jelölik a fogalmat — dual, double, twice, multiple exceptional. A hazai szakirodalomban még egyáltalán nem honosodott meg a kettős/többszörös különlegességű tehetség elnevezése. Ennek oka elsősorban az, hogy a hazai tehetséggondozásban a fogalomhoz szükséges szemléleti háttér épp csak kezd formálódni. A jelenlegi képesség- és teljesítménycentrikus tehetségszemlélet nem épít az egyén és környezete folyamatos, finom interakciójára. Ezzel leszűkül a tehetség fogalma, és így megjelenésének valószínűsége is kisebb a lehetségesnél. A különleges vagy hátrányos helyzetű tehetségek felhívják a figyelmet a jelenlegi tehetségfogalomnak és a tehetségesek ellátásának gyenge pontjaira. A tanulmány a szemléletváltás szükségszerűségét mutatja be a váltás lehetséges irányainak és hatásainak elemzésével együtt.

 • BIRD, A. (2007). Perceptions of epigenetics. Nature, 447(24) . doi:10.1038/nature05913

 • BLOOM, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. White Plains: Longman Publishing Group.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSIKSZENTMIHALYI, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper.

 • COMFORD BOYES, L., REID, I., BRAIN, K., & WILSON, J. (2004). Accelerated learning: A literature survey. UK. Department for Education and Skills.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FREEMAN, J. (2006). ‘Giftedness in the Long Term’. Journal for the Education of the Gifted, 29, 384403.

 • GAGNÉ, F. (2003). Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental Theory. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.) Handbook of gifted education (3rd ed.) Boston: Allyn and Bacon, 6074.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GARDNER, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

 • GETZELS, J. W., & CSIKSZENTMIHALYI, M. (1975). From problem solving to problem finding. In I. A. TAYLOR, & J. W. GETZELS (Eds.), Perspectives in Creativity (90116). Chicago: Aldine Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYARMATHY É. (2007). A tehetség — Háttere és gondozásának gyakorlata. Budapest: ELTE Kiadó.

 • GYARMATHY É. (2009). Atipikus agy és a tehetség I. — Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia, 29(4), 377390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYARMATHY É. (2010). Atipikus agy és a tehetség II. — Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok ma. Pszichológia , 30(1), 3141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYARMATHY É. (2012). Diszlexia a digitális korszakban. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

 • GYARMATHY É. (2013a). Atipikus hiperaktívak és a tipikus tehetségesek mítosza. Tehetség, 21(1), 1112.

 • GYARMATHY É. (2013b). Tehetséghálózat a különleges tehetségekért. Inspiráció, 20(3), http://www.isze.hu/download/inspiracio/NTP-TTM-12-P-0018.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYARMATHY É. és KUCSÁK J. (2012). A digitális bennszülöttek képességprofilja. A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya. Iskolakultúra, 6, 4353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HAMVAI CS. és PIKÓ B. (2008). Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában. Magyar Pedagógia, 108(1), 7192.

 • HANDEL, A. E., & RAMAGOPALAN, S. V. (2010). Is Lamarckian evolution relevant to medicine? BMC Medical Genetics, 11, 73. http://www.biomedcentral.com/1471-2350/11/73

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HARMATINÉ OLAJOS T. (2012). Tehetség és/vagy hiperaktivitás. Tehetség, 20(4), 67.

 • HELLER, K. A., & PERLETH, C. (2007a). Münchner Hochbegabungstestbatterie für die Primarstufe (MHBT-P). Goettingen, Germany: Hogrefe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HELLER, K. A., & PERLETH, C. (2007b). Münchner Hochbegabungstestbatterie für die Sekundarstufe (MHBTS). Goettingen, Germany: Hogrefe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOSZTOLÁNYI GY. (2010). A gyermekfejlődés epigenetikája. Magyar Tudomány, 9, 10831089.

 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2000). Komplex Instrukciós Program. In KLEIN S. és SOPONYI D. (szerk.) A tanulás szabadsága Magyarországon (357367). Budapest: EDGE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2001). Konkrét helyzet — konkrét elemzése. In TRENCSÉNYI L. (szerk.) Példák és példaképek (103117). Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2004a). Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a Komplex Instrukciós Program segítségével. Új Katedra, 13(11), 2124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2004b). Társadalmi együttélés — interkulturális nevelés. Zempléni Múzsa, 4(2), 2938.

 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2005). A társas interakció mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban. Iskolakultúra, 15(5), 1625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2006). A tanulói státus hatása a tanulók órai szereplésére. Új Pedagógiai Szemle, 55(5), 3546.

 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2007a). A logikai és táblajáték-foglalkozások szerepe a matematikatanításban. Új Pedagógiai Szemle, 57(6), 8893.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2007b). Integrációs modell. Fókusz, 9(1), 3656.

 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2009). Siker az osztályteremben. Mérföldkő: Új kihívások a korszerű együttnevelésben. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2010). Lehet egy lépéssel több? In CHRAPPÁN M. (szerk.), Az iskolakezdés pedagógiai kihívásai (8589). Debrecen: Debreceni Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2010). A hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda tevékenységének bemutatása. Tények-Esélyek-Utak az oktatásban. Budapest: Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2011). Tanuló-központúság. In RÉTI M. (szerk.), Tanító Tér. Oktatási épületek infrastruktúrája: fenntarthatóság és más minőségi kritériumok (88116).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOVÁCSNÉ NAGY E. (2012). Több mint csoportmunka. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • KOZMA SZ. (2013). Tevékenység-motiváció-(tehetség)rehabilitáció vagy tehetségre habilitáció. XVIII. Komáromi Pedagógiai Napok, február 27. Komarno.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIPSEY, M. W., & WILSON, D. B. (1993). The efficacy of psychological, educational, and behavioral treatment. American Psychologist, 48, 11811201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ODEN, M. H. (1968). The fulfillment of promise: 40-year follow-up of the Term an gifted group. Genetic Psychology Monographs, 77, 393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MONTGOMERY, D. (2004). Double exceptionality: gifted children with special educational needs. Vision, 14(1), 1834.

 • M. NÁDASI M. (2007). Adaptivitás az oktatásban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • PAPPNÉ GYULAI K. és PAKURÁR M. (szerk.) (2011). A debreceni példa. Tehetségazonosítás éstehetséggondozás a város közoktatási intézményeiben. Géniusz könyvek 23. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁSKU J. (2011). A tehetség értelmezései a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. Fordulópont, 13/1/51., Budapest: Pont Kiadó, 15852474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÉTER-SZARKA SZ. (2011). Az „ismeretlen ismerős”: Gagné tehetségmodelljének átdolgozott változata. Tehetség, 18(3), 57.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÉTER-SZARKA SZ. (2012a). Kreatív klíma az iskolában. Tehetség, 19(2), 57.

 • PÉTER-SZARKA, SZ. (2012b). Creative climate as a means to promote creativity in the classroom. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(3), 10111034.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PLÉH CS. (2004). A pozitív pszichológiai hagyományok Európában. Iskolakultúra, 5, 5761.

 • PLÉH CS. (2010). Kreativitás, tehetség és gyakorlás: hangsúlyváltások a kutatásban. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(2), 199220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PLÉH CS. (2013). A pszichológia és a pedagógia klasszikus és új kapcsolatai. Iskolakultúra, 56, 7681.

 • REIS, S. M. & RENZULLI, J. S. (1982). A case for a broadened conception of giftedness. Phi Delta Kappan, 63(9), 619620.

 • RENZULLI, J. (1977). The Enrichment Triad Model: A guide for developing defensible programs for the gifted and talented. Wethersfield: Creative Learning Press Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RENZULLI, J., REIS, S. M., & SMITH, L. H. (1981). The revolving door identification model. Mansfield Center: Creative Learning Press.

 • SCHOBER, B., & ZIEGLER, A. (2002). Theoretical levels in the evaluation of motivational trainings. European Journal of Psychological Assessment, 18(3), 204213. doi: 10.1027//1015-5759.18.3.204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SEARS, W., & THOMPSON, L. (1998). The A.D.D. Book: New Understandings, New Approaches to Parenting Your Child. Boston: Little, Brown and Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMKIN, B. (1999). Was PANDAS Associated with Mozart’s Personality Idiosyncrasies? Medical problems of performing artists, 14(3), 113116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOLANO, C. H. (1979). The First D: Discovery of Talent, or Needles in a Haystack: Mathematically Gifted Child. In N. COLANGELO, & R. T. ZAFFRANN (Eds.), New Voices in Counselingthe Gifted (93). Iowa: Kendall & Hunt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SOSNIAK, L. A. (2006). Retrospective interviews in the study of expertise and expert performance. In K. A. ERICSSON, N. CHARNESS, P. J. FELTOVICH, & R. R. HOFFMAN (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (287301). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEENBERGEN-HU, S. & MOON, S. M. (2011). The effects of acceleration on high-ability learners: A meta-analysis. Gifted Child Quarterly, 55, 3953.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STERNBERG, R. J. (1992). Ability tests, measurements and markets. Journal of Educational Psychology, 84(2), 134140.

 • STERNBERG, R. J., & DAVIDSON, J. E. (1990). Conception of Giftedness New York: Cambridge University Press.

 • TERMAN, L. M. (1925). Genetic studies of genius. Vol. 1. Mental and physical traits of a thousand gifted children. Stanford, CA: Stanford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TANNOCK, R. (1998). ADHD: advances in cognitive, neurobiological and genetic research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39(1), 6599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WALLACE, B. (1983). Teaching the Very Able Child. London: Ward Lock Educational.

 • WATKINS, C. (1999). The Gifted AD/HD Child and Adolescent: Between Two Worlds. Hypertalk, Fall and Winter.

 • WEBB, J. T., & LATIMER, D. (1993). ADHD and children who are gifted (ERIC Document No. EDO-EC-93-5). VA: Reston: Council for Exceptional Children.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WINNER, E. (1996). Gifted children: Myths and realities. New York: Basic Books.

 • WINNER, E. (2000). The origins and ends of giftedness. American Psychologist, 55(1), 159169.

 • ZIEGLER, A., & STOEGER, H. (2004). Identification based on ENTER within the conceptual frame of the Actiotope Model of Giftedness. Psychology Science, 46, 324342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, A. (2005). The actiotope model of giftedness. In R. J. STERNBERG, & J. E. DAVIDSON (Eds.), Conceptions of giftedness (2 nd ed.) (411436). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, A , & PHILLIPSON, S. N. (2012). Towards a systemic theory of gifted education. High Ability Studies, 23(1), 330.

 • ZIEGLER, A. (2013) Gifted Education from a Systemic Perspective: The Importance of Educational Capital and Learning Capital. In S. N. PHILLIPSON, H. STOEGER, & A. ZIEGLER (Eds.), Exceptionality in East-Asia: Explorations in the actiotope model of giftedness. London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zöld Kakas Líceum (2013). Zöld Kakas Program. http://www.zoldkakas.hu/kuldetes.html

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 7 3 1
Jan 2022 3 2 0
Feb 2022 5 5 4
Mar 2022 6 1 1
Apr 2022 24 0 0
May 2022 13 3 4
Jun 2022 0 0 0