Author:
Bálint Forgács Laboratoire Psychologie de la Perception

Search for other papers by Bálint Forgács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A metaforák nemcsak a költészetben és az irodalomban, de a hétköznapi és a tudományos nyelvben is fontos szerepet játszanak. Ugyanakkor a képletes nyelv megértésének agyi hátterét komoly viták övezik. Új kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hogy ha megfelelően kontrolláljuk a releváns pszicholingvisztikai változókat, akkor a korábbi feltételezésekkel ellentétben egyrészt nem a jobb, hanem a bal agyfélteke dolgozza fel még az újszerű, szokatlan (nem idiomatikus) metaforákat is. Másrészt megértésük nem tart hosszabb ideig, mint a hasonlóan újszerű szó szerinti kifejezéseké, ami pedig arra utal, hogy nem igényelnek különleges, csak a képletes nyelvhez szükséges műveleteket sem. Elképzelhető, hogy a metaforákat egyfajta speciális poliszémiaként, egy absztrakt tulajdonság behelyettesítése révén értjük meg. Ezáltal két fő pragmatikai funkció betöltésére válhatnak alkalmassá: 1. hogy elfedjék és 2. hogy kiemeljék a mondanivaló bizonyos elemeit. Végül röviden áttekintem, hogy a kognitív tudomány egy-egy metaforája hogyan terelheti a kutatást meghatározott irányokba, és mit árulhat el kutatók személyes agyi feldolgozási preferenciáiról.

 • BEEMAN, M. J. (1998). Coarse semantic coding and discourse comprehension. In M. BEEMAN, & C. CHIARELLO (Eds.), Right hemisphere language comprehension: Perspectives fromcognitive neuroscience (255284). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOHRN, I. C., ALTMANN, U., & JACOBS, A. M. (2012). Looking at the brains behind figurative language — A quantitative meta-analysis of neuroimaging studies on metaphor, idiom, and irony processing. Neuropsychologia, 50(11), 26692683.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOTTINI, G., CORCORAN, R., STERZI, R., PAULESU, E. S. P., SCARPA, P., & FRACKOVIAK, R. S. J. (1994). The role of the right hemisphere in the interpretation of the figurative aspects of language: A positron emission tomography activation study. Brain, 117(6), 1241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOWDLE, B., & GENTNER, D. (2005). The career of metaphor. Psychological Review, 112, 193216.

 • BRUNER, J. S. (1990). Acts of Meaning. Boston: Harvard University Press.

 • CAMERON, L. J. (2007). Patterns of metaphor use in reconciliation talk. Discourse & Society, 18(2), 197222.

 • CHANGEUX, J. P. (2008). Az igazságkereső ember. Budapest: Gondolat.

 • DEHAENE, S., KERSZBERG, M., & CHANGEUX, J. P. (1998). A neuronal model of a global workspace in effortful cognitive tasks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(24), 1452914534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FODOR, J. A. (2008). LOT 2: The Language of Thought Revisited. Oxford: Oxford University Press.

 • FORGÁCS B. (2009). Verbális metakommunikáció — Mitől releváns egy metaforikus leképezés? Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3), 593605. DOI: 10.1556/MPSzle.64.2009.3.8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B. (2013). The right hemisphere of cognitive science. In CS. PLÉH, L. GUROVA, & L. ROPOLYI (Eds.), New Perspectives on the History of Cognitive Science (129141). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B. (2014). Figures of Language in Cognitive Science in the Light of Figurative Language Processing in the Brain (Nem publikált doktori disszertáció). Budapest: Budapesti Műszakiés Gazdaságtudományi Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., BARDOLPH, M. D., AMSEL, B. D., DELONG, K. A., & KUTAS, M. (2015). Metaphors are physical and abstract. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., BOHRN, I., BAUDEWIG, J., HOFMANN, M. J., PLÉH, CS., & JACOBS, A. M. (2012). Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words. Neuroimage, 63(3), 14321442. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.07.029

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., LUKÁCS, Á., & PLÉH, Cs. (2014). Lateralized processing of novel metaphors: disentangling figurativeness and novelty. Neuropsychologia, 56, 101109. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.01.003

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GERGEN, K. J. (1990). Metaphor, metatheory and the social world. In D. E. Leary (Ed.), Metaphors in the history of psychology (267299). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIBBS, R. W. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

 • GIORA, R. (1997). Understanding figurative and literal language: The graded salience hypothesis. Cognitive Linguistics, 8, 183206.

 • GIORA, R. (2003). On our mind: Salience, context and figurative language. New York: Oxford University Press.

 • GLUCKSBERG, S. (2003). The psycholinguistics of metaphor. Trends in Cognitive Sciences, 7(2), 9296.

 • GLUCKSBERG, S., & KEYSAR, B. (1990). Understanding Metaphorical Comparisons: Beyond Similarity. Psychological Review, 97(1), 318.

 • GRAVES, W. W., BINDER, J. R., DESAI, R. H., CONANT, L. L., & SEIDENBERG, M. S. (2010). Neural correlates of implicit and explicit combinatorial semantic processing. Neuroimage, 53(2), 638646.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRICE, H. P. (1975/1997). A társalgás logikája. In PLÉH CS., SÍKLAKI I. és TERESTYÉNI T. (szerk.), Nyelv, kommunikáció, jelentés (213227). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JUNG-BEEMAN, M. (2005). Bilateral brain processes for comprehending natural language. Trends in Cognitive Sciences, 9(11), 512518.

 • KOSSLYN, S. M. (1994). Image and Brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, MA: MIT Press.

 • KUHN, T. S. (1962/2000). A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris.

 • LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challengeto Western Thought. New York: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MASHAL, N., FAUST, M., HENDLER, T., & JUNG-BEEMAN, M. (2007). An fMRI investigation of the neural correlates underlying the processing of novel metaphoric expressions. Brain and Language, 100(2), 115126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MURPHY, G. L. (1996). On metaphoric representation. Cognition, 60(2), 173204.

 • MURPHY, G. L. (1997). Reasons to doubt the present evidence for metaphoric representation. Cognition, 62(1), 99108.

 • PINKER, S., NOWAK, M. A., & LEE, J. J. (2008). The logic of indirect speech. Proceedings of.the National Academy of Sciences, 105(3), 833838.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PLÉH CS. (2010). A lélektan története. Budapest: Osiris Kiadó.

 • PYLYSHYN, Z. W. (1984). Computation and cognition: toward a foundation for cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press.

 • SCHMIDT, G. L., & SEGER, C. A. (2009). Neural correlates of metaphor processing: The roles of figurativeness, familiarity and difficulty. Brain and Cognition, 71(3), 375386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SEARLE, J. (1979). Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.

 • SPERBER, D., & WILSON, D. (1995). Relevance: Communication and cognition. Oxford: Blackwell. (Second edition with Postface).

 • WOODWORTH, R. S. (1915). A revision of imageless thought. Psychological Review, 22(1), 127.

 • WINNER, E., & GARDNER, H. (1977). The processing of metaphor in brain damaged patients. Brain, 100(4), 717729.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 21 0 0
Jan 2024 18 3 0
Feb 2024 19 0 0
Mar 2024 19 1 0
Apr 2024 17 0 0
May 2024 7 0 0
Jun 2024 9 0 0