View More View Less
 • 1 Laboratoire Psychologie de la Perception
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A metaforák nemcsak a költészetben és az irodalomban, de a hétköznapi és a tudományos nyelvben is fontos szerepet játszanak. Ugyanakkor a képletes nyelv megértésének agyi hátterét komoly viták övezik. Új kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hogy ha megfelelően kontrolláljuk a releváns pszicholingvisztikai változókat, akkor a korábbi feltételezésekkel ellentétben egyrészt nem a jobb, hanem a bal agyfélteke dolgozza fel még az újszerű, szokatlan (nem idiomatikus) metaforákat is. Másrészt megértésük nem tart hosszabb ideig, mint a hasonlóan újszerű szó szerinti kifejezéseké, ami pedig arra utal, hogy nem igényelnek különleges, csak a képletes nyelvhez szükséges műveleteket sem. Elképzelhető, hogy a metaforákat egyfajta speciális poliszémiaként, egy absztrakt tulajdonság behelyettesítése révén értjük meg. Ezáltal két fő pragmatikai funkció betöltésére válhatnak alkalmassá: 1. hogy elfedjék és 2. hogy kiemeljék a mondanivaló bizonyos elemeit. Végül röviden áttekintem, hogy a kognitív tudomány egy-egy metaforája hogyan terelheti a kutatást meghatározott irányokba, és mit árulhat el kutatók személyes agyi feldolgozási preferenciáiról.

 • BEEMAN, M. J. (1998). Coarse semantic coding and discourse comprehension. In M. BEEMAN, & C. CHIARELLO (Eds.), Right hemisphere language comprehension: Perspectives fromcognitive neuroscience (255284). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOHRN, I. C., ALTMANN, U., & JACOBS, A. M. (2012). Looking at the brains behind figurative language — A quantitative meta-analysis of neuroimaging studies on metaphor, idiom, and irony processing. Neuropsychologia, 50(11), 26692683.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOTTINI, G., CORCORAN, R., STERZI, R., PAULESU, E. S. P., SCARPA, P., & FRACKOVIAK, R. S. J. (1994). The role of the right hemisphere in the interpretation of the figurative aspects of language: A positron emission tomography activation study. Brain, 117(6), 1241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOWDLE, B., & GENTNER, D. (2005). The career of metaphor. Psychological Review, 112, 193216.

 • BRUNER, J. S. (1990). Acts of Meaning. Boston: Harvard University Press.

 • CAMERON, L. J. (2007). Patterns of metaphor use in reconciliation talk. Discourse & Society, 18(2), 197222.

 • CHANGEUX, J. P. (2008). Az igazságkereső ember. Budapest: Gondolat.

 • DEHAENE, S., KERSZBERG, M., & CHANGEUX, J. P. (1998). A neuronal model of a global workspace in effortful cognitive tasks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(24), 1452914534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FODOR, J. A. (2008). LOT 2: The Language of Thought Revisited. Oxford: Oxford University Press.

 • FORGÁCS B. (2009). Verbális metakommunikáció — Mitől releváns egy metaforikus leképezés? Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3), 593605. DOI: 10.1556/MPSzle.64.2009.3.8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B. (2013). The right hemisphere of cognitive science. In CS. PLÉH, L. GUROVA, & L. ROPOLYI (Eds.), New Perspectives on the History of Cognitive Science (129141). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B. (2014). Figures of Language in Cognitive Science in the Light of Figurative Language Processing in the Brain (Nem publikált doktori disszertáció). Budapest: Budapesti Műszakiés Gazdaságtudományi Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., BARDOLPH, M. D., AMSEL, B. D., DELONG, K. A., & KUTAS, M. (2015). Metaphors are physical and abstract. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., BOHRN, I., BAUDEWIG, J., HOFMANN, M. J., PLÉH, CS., & JACOBS, A. M. (2012). Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words. Neuroimage, 63(3), 14321442. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.07.029

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., LUKÁCS, Á., & PLÉH, Cs. (2014). Lateralized processing of novel metaphors: disentangling figurativeness and novelty. Neuropsychologia, 56, 101109. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.01.003

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GERGEN, K. J. (1990). Metaphor, metatheory and the social world. In D. E. Leary (Ed.), Metaphors in the history of psychology (267299). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIBBS, R. W. (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

 • GIORA, R. (1997). Understanding figurative and literal language: The graded salience hypothesis. Cognitive Linguistics, 8, 183206.

 • GIORA, R. (2003). On our mind: Salience, context and figurative language. New York: Oxford University Press.

 • GLUCKSBERG, S. (2003). The psycholinguistics of metaphor. Trends in Cognitive Sciences, 7(2), 9296.

 • GLUCKSBERG, S., & KEYSAR, B. (1990). Understanding Metaphorical Comparisons: Beyond Similarity. Psychological Review, 97(1), 318.

 • GRAVES, W. W., BINDER, J. R., DESAI, R. H., CONANT, L. L., & SEIDENBERG, M. S. (2010). Neural correlates of implicit and explicit combinatorial semantic processing. Neuroimage, 53(2), 638646.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRICE, H. P. (1975/1997). A társalgás logikája. In PLÉH CS., SÍKLAKI I. és TERESTYÉNI T. (szerk.), Nyelv, kommunikáció, jelentés (213227). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JUNG-BEEMAN, M. (2005). Bilateral brain processes for comprehending natural language. Trends in Cognitive Sciences, 9(11), 512518.

 • KOSSLYN, S. M. (1994). Image and Brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, MA: MIT Press.

 • KUHN, T. S. (1962/2000). A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris.

 • LAKOFF, G. & JOHNSON, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challengeto Western Thought. New York: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MASHAL, N., FAUST, M., HENDLER, T., & JUNG-BEEMAN, M. (2007). An fMRI investigation of the neural correlates underlying the processing of novel metaphoric expressions. Brain and Language, 100(2), 115126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MURPHY, G. L. (1996). On metaphoric representation. Cognition, 60(2), 173204.

 • MURPHY, G. L. (1997). Reasons to doubt the present evidence for metaphoric representation. Cognition, 62(1), 99108.

 • PINKER, S., NOWAK, M. A., & LEE, J. J. (2008). The logic of indirect speech. Proceedings of.the National Academy of Sciences, 105(3), 833838.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PLÉH CS. (2010). A lélektan története. Budapest: Osiris Kiadó.

 • PYLYSHYN, Z. W. (1984). Computation and cognition: toward a foundation for cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press.

 • SCHMIDT, G. L., & SEGER, C. A. (2009). Neural correlates of metaphor processing: The roles of figurativeness, familiarity and difficulty. Brain and Cognition, 71(3), 375386.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SEARLE, J. (1979). Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.

 • SPERBER, D., & WILSON, D. (1995). Relevance: Communication and cognition. Oxford: Blackwell. (Second edition with Postface).

 • WOODWORTH, R. S. (1915). A revision of imageless thought. Psychological Review, 22(1), 127.

 • WINNER, E., & GARDNER, H. (1977). The processing of metaphor in brain damaged patients. Brain, 100(4), 717729.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 4 0 0
Nov 2020 2 1 1
Dec 2020 3 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 0 0 0