View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A három részből álló tanulmány kritikai áttekintést nyújt a konzervativizmus kutatásának hat évtizedéről, Adorno és munkatársai klasszikus munkájától eljutva a politikai orientációk genetikai és neurobiológiai hátterére irányuló mai vizsgálatokig. A kutatások mélyreható pszichológiai és biológiai különbségeket rajzolnak fel a konzervatív és a liberális politikai orientációt valló személyek között. A tanulmány arra keresi a választ, hogy mennyire megalapozottak és hogyan értelmezhetőek ezek a különbségek. A kritikai áttekintés arra mutat rá, hogy problémás előfeltevések, elfogultságok és leegyszerűsítő magyarázatok kísérik végig az egymást követő kutatási paradigmákat. A tartalmi és módszertani szempontok felvetése mellett a témakör tágabb összefüggésrendszerbe is helyeződik olyan tényezők szerepének elemzésével, mint az amerikai politika utóbbi évtizedben felerősödött polarizáltsága, a kutatók ideológiai beállítódása, valamint a média szerepe a tudományos eredmények közvetítésében. Az első rész az „autoriter személyiség” konstruktumának kialakulását és klasszikus kutatási paradigmáját állítja középpontba, és kíséri annak fejlődését az 1990-es évekig. A második rész egy újabb befolyásos paradigmájával: a konzervativizmus motivált kognícióként való megközelítésével foglalkozik. Ez az elmélet „megszüntetve — megőrizve” fogalmazta át a témát, és széles körű inspirációt adott az empirikus kutatások újabb hullámának — mindeközben tovább vitt számos kritizálható előfeltevést, értelmezést és módszertani problémát. A harmadik rész a genetika és az agykutatás hozzájárulásait vizsgálja meg. Miközben előremutató és ígéretes a biológia integrációja, az idevágó kutatásokban túlzó és indokolatlan értelmezések merültek fel, amelyek inkább hátráltatják, mintsem segítik a célt.

 • ABRAMOWITZ, A. I., & SAUNDERS, K. L. (2008). Is polarization a myth? The Journal of Politics, 70(2), 542555.

 • ADOLPH, R. (2010). Conceptual challenges and directions for neuroscience. Neuron, 65, March 25., 752764.

 • ADORNO, T. W., FRENKEL-BRUNSWICK, E., LEVINSON, D. J., & SANFORD, R. N. (1950). The Authoritarian Personality. New York: Norton.

 • ALFORD, J. R., & HIBBING, J. R. (2004). The origin of politics: An evolutionary theory of political behavior. Perspective on Politics, 2(4), 707723.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ALFORD, J. R., FUNK, C. L., & HIBBING, J. R. (2005). Are political orientations genetically transmitted? American Political Science Review, 99, 153167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ALFORD, J. R., FUNK, C. L., & HIBBING, J. R. (2008). Beyond liberals and conservatives to political genotypes and phenotypes. Perspectives on Politics, 6(2), 321328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ALFORD, J. R., & HIBBING, J. R. (2008). The new empirical biopolitics. Annual Review of Political Science, 11, 183203.

 • ALFORD, J. R., & HIBBING, J. R. (2007). Personal, interpersonal, and political temperaments. American Academy of Political and Social Science, 614, 196212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ALLPORT, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Perseus Books.

 • ALTEMEYER, B. (1981). Right-wing authoritarianism. Winnipeg, Canada: University of Manitoba Press.

 • ALTEMEYER, B. (1996). The authoritarian specter. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • ALTEMEYER, B. (1998). The other authoritarian personality. In M. P. ZANNA (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 30 (4792). San Diego: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ALTEMEYER, B. (2006). The authoritarians. Kiadó: A szerző. E-book. Letöltve: 2013. 10. 12. http://home.cc.umanitoba.ca/∼altemey/

 • ALTEMEYER, B. (2010). Bevezető szöveg a The Authoritarians c. könyve honlapján. Letöltve: 2013. 10. 12. http://home.cc.umanitoba.ca/∼altemey/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AMASS, T. (2004). Empirical evaluation of political ideology as motivated social cognition. NYU. Letöltve: 2013. 10. 10. http://politics.As.nyu.Edu/admin/staging/IO/4600/amass_thesis.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AMODIO, D., JOST, J., MASTER, S., & YEE, C. (2007). Neurocognitive correlates of liberalism and conservatism. Nature Neuroscience, 10, 12461244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ARON, A., BADRE, D., BRETT, M., CACIOPPO, J., CHAMBERS, C., COOLS, R., ENGEL, S., D’ESPOSITO, M., FRITH, C., HARMON-JONES, E., JONIDES, J., KNUTSON, B., PHELPS, L., POLDRACK, R., WAGER, T., WAGNER, A., & WINKIELMAN, P. (2007). Politics and the brain. Letter to the Editor, The New York Times November 14. http://www.nytimes.com/2007/11/14/opinion/lweb14brain.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ARISZTOTELÉSZ (1954). Az athéni állam. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • BARBER, N. (2011). Conservatives big on fear, brain study finds. Are people born conservative? Psychology Today: Posted on April 19, Letöltve: 2012. 06. 20. http://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/201104/conservatives-big-fearbrain-study-finds.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARTELS, L. M. (2004). Beyond the running tally: Partisan bias in political perceptions. Political Behavior, 24(2), 117150.

 • BAYER GY. (1998). A politikai gondolkodás története. Budapest: Osiris.

 • BBC News (2011). Colin Firth credited in brain research. Posted on June 5th. Letöltve: 2014. 01. 05. http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-13661538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BELL, D. (1960). The end of ideology. Glencoe: The Free Press.

 • BERNTSON, G. G., & CACIOPPO, J. T. (2004). Multilevel Analyses and Reductionism: Why Social Psychologists Should Care about Neuroscience and Vice Versa. In J. T. CACIOPPO, & G. G. BERNTSON (Eds.), Essays in Social Neuroscience (107120). Boston: M.I.T. Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BICKART, K. C., WRIGHT, C. I., DAUTOFF, R. J., DICKERSON, B. C., & BARRETT, L. F. (2011). Amygdala volume and social network size in humans. Nature Neuroscience 14, 163164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BISHOP, G. F. (2005). The Illusion of Public Opinion: Fact and Artifact in American Public Opinion Polls. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BIUSO, E. (2008). Genopolitics. The Times Magazine, December 12. Letöltve: 2014.03.12. http://www.nytimes.com/2008/12/14/magazine/14Ideas-Section2-B-t-007.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLEIFUSS, J. (2003). Conservatives Deconstructed. These Times Magazine. Letöltve: 2012. 03. 12. http://www.thirdworldtraveler.com/Society/Conservatives_Deconstruct.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLOCK, J., & BLOCK, J. H. (2006). Nursery school personality and political orientation two decades later. Journal of Research in Personality, 40(5), Oct 2006, 734749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOLDOGKŐI ZS. (2013). Politikai nézetekkel születünk? Index, Február 20. Letöltve: 2013. 04. 13. http://index.hu/tudomany/2013/02/20/politikai_nezetekkel_szuletunk/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BORGER, J. (2003). Study of Bush’s psyche touches a nerve. The Guardian, Aug. 13. Letöltve: 2012. 12. 12. http://www.theguardian.com/world/2003/aug/13/usa.redbox.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOUCHARD, T. J., & MCGUE, M. (2003). Genetic and environmental influences on human psychological differences. Journal of Neurobiology, 54(1), 445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BOUCHARD, T., SEGAL, N., TELLEGEN, A., MCGUE, M., KEYES, M., & KRUEGER, R. (2003). Evidence for the construct validity and heritability of the Wilson-Patterson conservatism scale: a reared-apart twins study of social attitudes. Personality and Individual Differences, 34(6), 959969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BROWN, R. (1965). Social Psychology. New York: Free Press.

 • BUBELA, T. M., & CAULFIELD, T. A. (2004). Do the print media “hype” genetic research? A comparison of newspaper stories and peer-reviewed research papers. Canadian MedicalAssociation Journal, 170(9), 13991407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BULLOCK, J. (2007). Experiments on partisanship and public opinion: Party cues, false beliefs, and Bayesian updating. Ph.D. dissertation, Stanford University. Letöltve: 2012. 04. 12. https://www.gwern.net/docs/2007-bullock.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CACIOPPO, J. T., & PETTY, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116131.

 • CARDIFF, C. F., & KLEIN, D. B. (2005). Faculty Partisan Affiliations. In All Disciplines: a voter-registration study. Critical Review, 17(34), 237255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CARMEN, I. (2007). Genetic configurations of political phenomena. American Academy of Political and Social Science, 614, 3455.

 • CARNEY, D. R., JOST, J. T., GOSLING, S. D., & POTTER, J. (2008). The Secret Lives of Liberalsand Conservatives: Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things TheyLeave Behind. Political Psychology, 29(6), 807840.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHAMBERS, J. R., SCHLENKER, B. R., & COLLISON, B. (2013). Ideology and prejudice: the role of value conflicts. Psychology Science, 24(2), 140149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHAO, T. (2012). Genes may determine how we vote. ABC News Medical Unit. Posted on Aug. 27. Letöltve: 2012.12.17. http://abcnews.go.com/Health/OTUS/genes-shape-politicalopinions/story?id=17087314#.UuwFklrthJE

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHARNEY, E. (2012). Behavior Genetics and Postgenomics. Behavioral and Brain Sciences, 35(5), 331358.

 • CHARNEY, E., & ENGLISH, W. H. (2013). Genopolitics and the Science of Genetics. American Political Science Review, 107(2), 382395.

 • CHARNEY, E. (2010). Epigenetics and the genetic explanations of political behavior. Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, April 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHARNEY, E. (2008). Genes and ideologies. Perspectives on Politics, 6(2), 299315.

 • CICCHETTI, D., & CURTIS, J. (2006). The developing brain and neural plasticity: Implications for normality, psychopathology and resilience. In D. CICHETTI, & D. J. COHEN (Eds.), Developmental Psychopathology, 2. Developmental Neuroscience (251). Hoboken, NJ: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHRISTIE, R., & JAHODA, M. (Eds.) (1954). Studies in the scope and method of “The Authoritarian Personality”. Glencoe, IL: The Free Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CLAASEN, C., TUCKER, P., & SMITH, S. S. (2014). Ideological labels in America. Political Behavior, April, 10. 1007/s11109-014-9272-6.CNN Election Center. Election Results, 2010. Letöltve: 2013. 06. 10. http://edition.cnn.com/ELECTION/2010/results/polls/#USH00p1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CONRAD, P. (2001). Genetic optimism: framing genes and mental illness in the news. Culture, Medicine and Psychiatry, 25(2), 225247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CONRAD, P., & MARKENS, S. (2001). Constructing the “gay gene” in the news: optimism andskepticism in the U.S. and British press. Health, 5(3), 373400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CONVERSE, P. E. (1964). The Nature of Belief Systems in Mass Publics. In D. E. APTER(Ed.), Ideology and Discontent (206261). New York: Free Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CONVERSE, P. E. (2000). Assessing the capacity of mass electorates. Annual Review of Political Science, 3, 331353.

 • CORRADETTI, C. (é. n.). The Frankfurt School and critical theory. In Internet Encyclopedia of Philosophy. Letöltve: 2014. 12. 05. http://www.iep.utm.Edu/frankfur/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • COSMIDES, L., & TOOBY, J. (1992). Cognitive adaptations for social change. In J. BARKOW, L. COSMIDES, & J. TOOBY (Eds.), The adapted mind: Evolutionary psychology and the generationof culture (xxx–xxx). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CROWSON, H. M. (2009). Are all conservatives alike? A study of the psychological correlates of cultural and economic conservatism. Journal of Psychology, 143(5), 449463.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSEPELI GY. , MURÁNYI I., PRAZSÁK G. és VÁGI Z. (2010). Régi és új tekintélyelvűség: Család és az állam. Új tekintélyelvűség projekt. Letöltve: 2013. 06. 10. http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=273:regies-uj-tekintelyelvseg-csalad-es-az-allam&catid=31:uj-tekintelyelvseg

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DAR-NIMROD, I., & HEINE, S. J. (2011). Genetic essentialism: On the deceptive determinism of DNA Psychological Bulletin, 137(5), 800818.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DAR-NIMROD, I. (2012). Postgenomics and genetic essentialism. Behavioral and Brain Sciences 35(5), 362363.

 • DEAR, P. H. (2009) Copy-number variation: The end of the human genome? Trends in Biotechnology, 27(8), 448454.

 • DE REGT, S., MORTELMANS, D., & SMITS, T. (2011). Left-wing authoritarianism is not a myth, but a worrisome reality. Evidence from 13 Eastern European countries. Communistand Post-Communist Studies, 44, 299308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DODD, M., BALZER, A., JACOBS, C., GRUSCZYNSZKI, M., SMITH, K., & HIBBING, J. (2012). The political left rolls with the good and the political right confronts the bad: connecting physiology and cognition to preferences. Philosophical Transactions of the Royal SocietyB: Biological Sciences, 367, 640649.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DRUCKMAN, J. N. (2011). Foreward. In P. HATEMI, & R. MCDERMOTT (Eds.), Man is by nature a political animal: Evolution. Biology, and Politics (ix–xii). Chicago: University ofChicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUCKITT, J. (2009). Authoritarianism and dogmatism. In M. R. LEARY, & R. H. HOYLE (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior (298317). London: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUCKITT, J. (1989). Authoritarianism and group identification: A new view of an old construct. Political Psychology, 10(1), 6384.

 • DUCKITT, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. In M. P. ZANNA (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (41113). San Diego: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DURIEZ, B., & VAN HIEL, A. (2002). The march of modern fascism. A comparison of social dominance orientation and authoritarianism. Personality and Individual Differences, 32, 11991213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EAVES, U., & EYSENCK, H. J. (1974). Genetics and the development of social attitudes. Nature, 249, 288289.

 • ELLIS, C. (2005). Conflicted conservatives: The politics of ideological contradiction in the United States public opinion. Letöltve: 2013. 05. 30. web: http://www.publicopinionpros.norc.org/features/2005/nov/ellis.Asp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELLIS, C., & STIMSON, J. A. (2012). Ideology in America. New York: Cambridge University Press.

 • ELMS, A. C., & MILGRAM, S. (1966). Personality characteristics associated with obedience and defiance toward authoritative command. Journal of Experimental Research in Personality, 1(4), 282289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ENYEDI, Z., ERŐS, F., & FÁBIÁN, Z. (1997). Authoritarianism and the ideological spectrum in Hungary. Collegium Budapest Discussion Paper no. 40. Budapest, Collegium Budapestfor Advanced Studies.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERŐS F. (1986). Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. Budapest: Gondolat.

 • ERŐS F. és FÁBIÁN Z. (1999). Az etnikai előítéletek kialakulásáról: tekintélyelvűség és szociális környezet. Educatio, 8(2), 233247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EurekAlert (2010). Researchers find a 'liberal gene'. Public release date: 27-Oct-2010. Letöltve: 2013. 05. 10. http://www.Eurekalert.org/pub_releases/2010-10/uoc--rfa102710.php,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EurekAlert (2011). Political views are reflected in brain structure. Letöltve: 2011. 04. 07. http://www.Eurekalert.org/pub_releases/2011-04/cp-pva040511.php.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EYSENCK, H. J. (1954). The psychology of politics. London: Routledge & Kegan Paul.

 • FÁBIÁN Z. (1999). Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest: Új Mandátum.

 • FEDERICO, C. M. (2009, September). How People Organize Their Political Attitudes: The Roles of Ideology, Expertise, and Evaluative Motivation. Newsletter Article. Letöltve: 2014. 03. 10. http://www.Apa.org/science/about/psa/2009/09/sci-brief. Aspx.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FELDMAN, S., & STENNER, K. (1997). Perceived Threat and Authoritarianism. Foundation for Educational Research. Glencoe, IL: The Free Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FELDMAN, S., & ZALLER, J. (1992). The political culture of ambivalence: Ideological responses to the welfare. American Journal of Political Science, 36(1), 268307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FERRAROTTI, F. (1994). Beyond the authoritarian personality: Adorno’s demon and its liberation. International Journal of Politics, Culture and Society, 8(1) .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FIORINA, M. P., & ABRAMS, S. J. (2008). Political Polarization in the American Public. AnnualReview of Political Science, 11, 563588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FIORINA, M. P., ABRAMS, S. J., & POPE, J. C. (2005). Culture War? The Myth of a Polarized America. New York: Pearson Longman.

 • FOWLER, J. H., SETTLE, J. E., DAWES, C. T., & CHRISTAKIS, N. A. (2010). Friendships Moderate an Association Between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology. Journalof Politics, 72(4), 11891198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FOWLER, J. H., & DAWES, C. T. (2008). Two genes predict voter turnout. Journal of Politics, 70, 579594.

 • FOWLER, J. H., BAKER, L. A., & DAWES, C. T. (2008). Genetic variation in political behavior. American Political Science Review, 102(2), 233248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FOWLER, J. H., & SCHREIBER, D. (2008). Biology, Politics, and the Emerging Science of Human Nature. Science, 322(5903), 912914.

 • GERBER, A. S., & HUBER, G. A. (2010). Partisanship, Political Control, and Economic Assessments. American Journal of Political Science, 54(1), 153173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOODMAN, J. C. (2008). Classical liberalism and modern conservativism. NCPA, Posted: September 8., Letöltve: 2012. 05. 25. http://www.ncpa.org/pub/classical-liberalism-vsmodern-liberalism-and-modern-conservatism.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOTTLIEB, G. (1997). Synthesizing nature and nurture: Prenatal roots of instinctive behavior. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRAHAM, J., HAIDT, J., & NOSEK, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 10291046.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRAHAM, J., HAIDT, J., & NOSEK, B. (2009). Liberals and conservatives use different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 10291046.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GREENBERG, J., & JONAS, E. (2003). Psychological motives and political orientation: The left, the right, and the rigid. Psychological Bulletin, 129, 376382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GREENBERG, J., PYSZCZYNSKI, T., & SOLOMON, S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In R. F. BAUMEISTER (Ed.), PublicSelf and Private Self (189212). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRESSLER, S., & HASLBERGER, A. G. (Eds.) (2010). Epigenetics and human health: Linking hereditary, environmental, and nutritional aspects. Wiley-VCH.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRUSZZYNSKI, M., BALZER, A., JACOBS, C. M., SMITH, K. B., & HIBBING, J. R. (2013). The Physiology of Political Participation. Political Behavior, 35(1), 135152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HAIDT, J. (2011). The bright future of post-partisan social psychology. Talk given on January 27, 2011 at the annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology. Letöltve: 2013. 02. 15. http://edge.org/conversation/the-bright-future-of-post-partisan-social-psychology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HAIDT, J., & GRAHAM, J. (2007). When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize. Social Justice Research, 20(1), 98116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HAIDT, J., & JOSEPH, C. (2004). Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally variable virtues. Daedalus, Fall Issue, 5566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HALL, L., STRANDBERG, T., PÄRNAMETS, P., LIND, A., TÄRNING, B., & JOHANSSON, P. (2013). How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions. Public Library of Science ONE, 8(4), e60554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HANNAGAN, R. J. (2011). From genes to politics. Research in Biopolitics, 9, 139158.

 • HANSON, D. J. (1975). Authoritarianism as a variable in political research. Il Politoco, 15, 700705.

 • HATEMI, P., MEDLAND, S., & EAVES, L. (2009). Do genes contribute to the “gender gap”? The Journal of Politics, 71, 262276.

 • HATEMI, P., & MCDERMOTT, R. (Eds.) (2011). Man is by nature a political animal: Evolution, biology, politics. Chicago: The University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HATEMI, P., & MCDERMOTT, R. (2012). The genetics of politics: discovery, challenges, and progress. Trends in Genetics, 28(10), 525533.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HENRICH, J., HEINE, S. J., & NORENZAYAN, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33(23), 61135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HIRSCHHORN, J. N., LOHMUELLER, K., BYRNE, E., & HIRSCHHORN, K. (2002). A comprehensive review of genetic association studies. Genetics in Medicine, 4(2), 4561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HODSON, G., & BUSSERI, M. A. (2012). Lower Cognitive Ability Predicts Greater Prejudice Through Right-Wing Ideology and Low Intergroup Contact. Psychological Science, 23(2), 187195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOLLANDER, P. (1998). Political Pilgrims: Western Intellectuals in Search of the Good Society. New Brunswick: Transaction Publishers, 4th edition.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HORKHEIMER, M. (1947). The Eclipse of Reason. New York: Oxford University Press.

 • IACOBONI, M., FREEDMAN, J., KAPLAN, J., JAMIESON, K. H., FREEDMAN, T., KNAPP, B., & FITZGERALD, K. (2007). This Is Your Brain on Politics. The New York Times Op-Ed, November 11. Letöltve: 2013. 12. 03. http://www.nytimes.com/2007/11/11/opinion/11freedman.html?pagewanted=all&_r=0

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • INBAR, Y., & LAMMERS, J. (2012). Political diversity in social and personality psychology. Perspectives on Psychological Science,7, 496503.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JABLONKA, E., & LAMB, M. J. (1995). Epigenetic inheritence and evolution. The Lamarckian dimension. Oxford: Oxford University Press.

 • JAENISCH, R., & BIRD, A. (2003). Epigenetic regulation of gene expression: How the genome integrates intrinsic and environmental signals. Nature Genetics Supplement, 33, 243254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JAMIESON, B. D. (1978). Scaling conservativism. New Zealand Psychologist, 7(1), 17.

 • JOSEPH, J. (2013). The Trouble with Twin Studies. Posted on 03.13. Letöltve: 2013.04.05. http://www.Madinamerica.com/2013/03/the-trouble-with-twin-studies/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOST, J. T., & AMODIO, D. A. (2012). Political ideology as motivated social cognition: Behavioral and neuroscientific evidence. Motivation and Emotion, 36, 5564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOST, J. T., & SIDANIUS, J. (Eds.) (2004). Political psychology: Key readings. New York: Psychology Press.

 • JOST, J. T., NOSEK, B. A., & GOSLING, S. D. (2008). Ideology: its resurgence in social, personality, and political psychology. Perspect. Psychological Science, 3, 126136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOST, J. T. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61, 651670.

 • JOST, J. T., & BANAJI, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and production of false consciousness. British Journal of Psychology, 33, 127. Magyarul: A sztereotipizálás szerepe a rendszer igazolásában, a hamis tudat képződése. In JOST, J. T. (2003). Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOST, J. T., FEDERICO, C. M., & NAPIER, J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. Annual Review of Psychology, 60, 307337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOST, J. T., GLASER, J., KRUGLANSKY, A. W., & SULLOWAY, F. (2003a). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129, 339375. Magyarul: A politikai konzervativizmus, mint motivált társas megismerés. In JOST, J. T. (2003). Önalávetés atársadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOST, J. T., GLASER, J., KRUGLANSKY, A. W., & SULLOWAY, F. J. (2003b). Exceptions that prove the rule- Using a theory of motivated social cognition to account for ideological incongruities and political anomalies: Reply to Greenberg and Jonas. Psychological Bulletin, 129, 383393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JUSSIM, L. (2013a). Liberal Bias in Social Psychology: Personal Experience I. Liberal bias in grant funding. Psychology Today, Szeptember 13. Letöltve: 2013. 11. 12. http://www.psychologytoday.com/blog/rabble-rouser/201309/liberal-bias-in-socialpsychology-personal-experience-i.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JUSSIM, L. (2013b). Liberal Bias in Social Psychology: Personal Experience II. How to purge evidence of liberal bias. Psychology Today, Posted on Oct. 30. Letöltve: 2013. 12. 13. http://www.psychologytoday.com/blog/rabble-rouser/201310/liberal-bias-in-socialpsychology-personal-experience-ii.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KAHAN, D. (2012). What do I think of Mooney’s “Republican Brain”? The cultural cognition project at Yale Law School. Posted on July 27th. Letöltve: 2013. 12. 14. http://www.culturalcognition.net/blog/2012/7/27/what-do-i-think-of-mooneysrepublican-brain.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KAHAN, D. (2011). The Ideological Symmetry of Motivated Reasoning. The Cultural Cognition Project at Yale Law School. Posted on December 13th. Letöltve: 2013. 12. 13. http://www.culturalcognition.net/blog/2011/12/13/the-ideological-symmetry-ofmotivated-reasoning.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KAHAN, D. M., HOFFMAN, D. A., BRAMAN, D., EVANS, D., & RACHLINSKI, J. J. (2012). They saw a protest: cognitive illiberalism and the speech-conduct distinction. Stanford LawReview, 64, 851906.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAI, R., FEILDEN, T., FIRTH, C., & REES, G. (2011). Political Orientations Are Correlated with Brain Structure in Young Adults. Current Biology, 21(8), 677680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAZAWA, S. (2010). Why liberals are more intelligent than Conservatives. The ScientificFundamentalist, Posted on March 21. Letöltve: 2013. 06. 20. http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/201003/whyliberals-are-more-intelligent-conservatives.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KELMAN, H. C., & BARCLAY, J. (1963). The F scale as a measure of breadth of perspective. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(6), 608615.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KEMMELMEYER, M. (2008). Is there a relationship between political orientation and cognitive ability?A test of three hypotheses in two studies. Personality and Individual Differences, 45, 767772.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KENRICK, D. (2011). Does Psychology Discriminate against Political Conservatives? Do we need affirmative action for conservatives? Psychology Today, online. Letöltve: 2013. 03. 02. http://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and-the-meaning-life/201103/doespsychology-discriminate-against-political-conservat

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KLEIN, D. B., & STERN, C. (2005) Professors and Their Politics: The policy views of social scientists. Critical Review, 17(34), 257303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRAUSS, W. (2002). Romanian authoritarianism 10 years after communism. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 12551264.

 • KRUGLANSKY, A. W., & WEBSTER, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: “Seizing” and “freezing.” Psychological Review, 103(2), 263283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KUKLINSKI, J. H., QUIRK, P. J., JERIT, J., SCHWIEDER, D., & RICH, R. F. (2000). Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship. The Journal of Politics, 62(3), 790816.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LASCH, C. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W. W. Norton.

 • LAYMAN, G. C., & CARSEY, T. M. (2002). Party polarization and “conflict extension” in the American electorate. American Journal of Political Science, 46, 786802.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LERNER, R. M. (2012). Developmental science and the role of genes in development. Gene-Watch, 25(12).

 • LEWONTIN, R. C. (1974). The analysis of variance and the analysis of causes. American Journal of Human Genetics, 26(3), 400411.

 • LEWONTIN, R. C. (2000). The triple helix. Gene, organism and environment. Fellows of Harvard Collage.

 • LEWONTIN, R. C., ROSE, S., & KAMIN, L. J. (1984). Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature. New York: Pantheon.

 • LIEBERMAN, M. D., SCHREIBER, D., & OCHSNE, K. N. (2003). Is political cognition like riding a bicycle? How cognitive neuroscience can inform research on political thinking. Political Psychology, 24(4), 681704.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LINDGREN, J. (2012) The centrist authoritarian. Social Science Research Network. Working paper series. Published on March 27th. Letöltve: 2013. 12. 12. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2029435

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIPSET, S. M. (1981/1960). Working-class authoritarianism. In S. M. LIPSET (Ed.), Political man: The social bases of politics (87126). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIPSET, S. M. (1959). Democracy and working-class authoritarianism. American Sociological Review, 24, 482501.

 • MACCOUN, R. J. (1998). Biases in the interpretation and the use of research results. Annual Review of Psychology, 259287.

 • MACINNIS, C. C., BUSSERI, M. A., CHOMA, B. L., & HODSON, G. (2013). The happy cyclist: Examining the association between generalized authoritarianism and subjective wellbeing. Personality and Individual Differences, 55, 789793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MANNHEIM, K. (1925/1994). A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról. Budapest: Cserépfalvi.

 • MARTIN, J. L. (2001). The Authoritarian Personality, 50 years later: What lessons are there for political psychology? Political Psychology, 22, 126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MARTIN, J. L. (1973). The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–1950. London: Heinemann.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCADAMS, D. P., ALBAUGH, M., FARBER, E., DANIELS, J., LOGAN, R. L., & OLSON, B. (2008). Family metaphors and moral intuitions: How conservatives narrate their lives. Journalof Personality and Social Psychology, 95, 978990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCCLELLAN, J., & KING, M. C. (2010). Genetic heterogeneity in human disease. Cell, 141(2), 210217.

 • MELOEN, J. (1993). The F-scale as a predictor of Fascism: An overview of 40 years of Authoritarianism research. In W. F. STONE, G. LEDERER, & R. CHRISTIE (Eds.), Strengthand weakness: The Authoritarian Personality Today (4769). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MELOEN, J. D. (1990). The emperor’s new clothes? The Authoritarianism Concepts of Adorno et al. and Altemeyer Tested. Washington, DC: Paper presented at the meeting of the International Society of Political Psychology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MIDDENDORP, C. P. (1993). Authoritarianism: Personality and ideology — Their political relevance and relationship to left-right ideology in the Netherlands (1970–1985). EuropeanJournal of Political Research, 24(2), 211228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MIDDENDORP, C. P., & MELOEN, J. D. (1991). Social class, authoritarianism and defectiveness. A reply to Ray. European Journal of Political Research, 20, 213220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOONEY, C. (2012). The Republican Brain: The Science of Why They Deny Science — and Reality. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

 • MOONEY, C. (2005). The Republican war on science. New York: Basic Books.

 • MOORE, D. S. (2001). The dependent gene: The fallacy of „nature vs. nurture. New York: Henry Holt and Co.

 • MORGAN, G. S., MULLEN, E., & SKITKA, L. J. (2010). When values and attributions collide: Liberals’ and Conservatives’ values motivate attributions for alleged misdeeds. Personalityand Social Psychology Bulletin, 36, 12411254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MULLEN, E., BAUMAN, C. W., & SKITKA, L. J. (2003). Avoiding the pitfalls of politicized psychology. Analyses of Social Issues and Public Policy, 3, 171176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY, L. (2011). The meaning of a concept in reflections on Conservatism. In D. ÖZSEL (Ed.), Reflections on conservativism (132). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAPIER, J. L., & JOST, J. T. (2008). Why are conservatives happier than liberals? Psychological Science, 19(6), 565572.

 • NELKIN, D. (1995). Selling science. How the press covers science and technology. New York: W. H. Freeman and Co.

 • NEUMANN, S. (1957/2013). Conservatism: new and old. Foreword. In K. VON KJLEMPERER, & J. L. C. CARD (1957). Germany’s new conservatism. Its History and Dilemma in the TwentiethCentury. Princetone: Princeton University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NICKERSON, R. S. (1998). Confirmation Bias; A Ubiquitius Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology (Educational Publishing Foundation), 2(2), 175220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOLAN, D. (1971). Classifying and Analyzing Politico-Economic Systems. The Individualist, 1st issue, 419.

 • NYHAN, B., & REIFLER, J. (2010). When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions (pre-publication version). Political Behavior, 32(2), 303330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OISHI, S., KESEBIR, S., & SNYDER, B. H. (2009). Sociology: A lost connection in social psychology. Personality and Social Psychology Review, 13, 334353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OLIVER, J. E., WOOD, T., & BASS, A. (2013). Liberellas versus Konservatives: Social Status, Ideology, and Birth Names in the United StatesPaper. Midwestern Political Science AssociationAnnual Meeting.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OLSON, J., VERNON, P., & Harris, J. (2001). The heritability of attitudes: a study of twins. Journal of Personality Social Psychology, 80, 845860.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OOI, L., & WOOD, I. C. (2008). Regulation of gene expression in the nervous system. BiochemicalJournal, 414, 327341. org/genewatch/GeneWatchPage. Aspx?pageId=413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’RULE N. , & AMBADY, N. (2010). Democrats and Republicans Can Be Differentiated from Their Faces. Public Library of Science, PloS One, 5(1), e8733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OVERTON, W. F. (2006). Developmental psychology: Philosophy, concepts, and methodology. In R. M. LERNER (Ed.), Handbook of child psychology, Vol. 1: Theoretical models of humandevelopment. 6th ed., (1888). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OYAMA, S. (2000). The Ontogeny of Information: Developmental Systems and Evolution. Durham, NC: Duke University Press.

 • PENTONY, J. F., PETERSON, K. S. E., PHILIPS, O., LEONG, C., HARPER, P., & BAKOWSKI, A. (2000). A comparison of authoritarianism in the United States, England, and Hungary with selected nonrandom samples. European Psychologist, 5, 259268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PETERSEN, M. B., SZNYCER, D., SELL, A., COSMIDES, L., & TOOBY, J. (2013). The ancestral logic of politics: Upper body strength regulates men’s assertion of self-interest over economic redistribution. Psychological Science, 24(7), 10981103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PETRONIS, A. (2010). Epigenetics as a unifying principle in the aetiology of complex traits and diseases. Nature, 465, 721727.

 • POLDRACK, R. A. (2008). The role of fMRI in Cognitive Neuroscience: where do we stand? Current Opinion in Neurobiology, 18, 223227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÁCZ J. (2006). Biopolitika. In BÍRÓ J. (szerk.), Biopolitika — Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről (1334). Budapest: L’Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAY, J. J. (1973). Conservatism, authoritarianism, and related variables: a review and empirical study. In G. WILSON (Ed.), The Psychology of Conservatism. London: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAY, J. J. (1974). How good is the Wilson & Patterson Conservatism Scale? New Zealand Psychologist, 3(1), 2126.

 • RAY, J. J. (1976). Do authoritarians hold authoritarian attitudes? Human Relations, 29(4),307325.

 • RAY, J. J., & LOVEJOY, F. H. (1983). The behavioral validity of some recent measures of authoritarianism. Journal of Social Psychology, 120, 9199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RAY, J. J. (1983). Half of all authoritarians are left-wing: a reply to Eysenck and Stone. Political Psychology, 4, 139143.

 • RAY, J. J. (1986). Eysenck on social attitudes: An Historical Critique. In S. MODGIL, & C. M. MODGIL (Eds.), Hans Eysenck: Consensus and controversy (155173). Sussex, UK: Falmer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • REDDING, R. E. (2001). Sociopolitical diversity in psychology: The case for pluralism. American Psychologist, 56(3), Mar 2001, 205215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • REDDING, R. E. (2012). Likes attract: The sociopolitical groupthink of (social)psychologists. Perspectives on Psychological Science, 7, 512515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROBERTSON, A., & COCHRANE, R. (1973). The Wilson-Patterson Conservatism Scale: A Reappraisal. British Journal of Social and clinical psychology, 12, 428430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROCCATO, M., & RICOLFI, L. (2005). On the correlation between right-wing authoritarianism and social dominance orientation. Basic and Applied Social Psychology, 3, 187200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROKEACH, M. (1954). The nature and meaning of dogmatism, Psychological Review, 61, 194204.

 • ROKEACH, M. (1960). The Open and Closed Mind: Investigations into the Source of Beliefs Systems and Personality Systems. New York: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROSIER, M., & WILLIG, C. (2002). The strange death of the authoritarian personality: 50 years of psychological and political debate. History of the Human Sciences, 15, 7196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROTHMAN, S., LICHTER, R., & NEVITTE, N. (2005). Politics and Professional Advancement Among College Faculty. The Forum, 3(1), 116.

 • SAAD, L. (2012). Conservatives remain the largest ideological group in U.S. Gallup Politics. Letöltve: 2013. június 10. http://www.gallup.com/poll/152021/Conservatives-remain-Largest-Ideological-Group.Aspx

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SAUCIER, G. (2000). Isms and the structure of social attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 366385.

 • SCHENCK, R. (2012). Conservatives are from Mars, Liberals are from Venus. Posted on April 23, 2012, in Daily Nexus, periodical of University of California, Santa Barbara. Letöltve: 2013. 05. 05. http://dailynexus.com/2012-04-23/conservatives-mars-liberalsvenus/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHAFFNER, K. F. (2006). Behavior: Its Nature and Nurture, Part 1. In E. PARENS, A. R. CHAPMAN, & N. PRESS (Eds.), Wrestling with Behavioral Genetics: Science, Ethics, and PublicConversation. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHIFFER, A. J. (2000). I’m not that liberal: Explaining conservative democratic identification. Political Behavior, 22(4), 293310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHLENKER, B. R., CHAMBERS, J. R., & LE, B. M. (2012). Conservatives are happier than liberals, but why? Political ideology, personality, and life satisfaction. Journal of Researchin Personality, 46(2), 127146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHMITT, M. T., BRANSCOMBE, N. R., & KAPPEN, D. M. (2003). Attitudes toward groupbased inequality: Social dominance or social identity? British Journal of Social Psychology,42, 161186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHREIBER, D., FONZO, G., SIMMONS, A. N., DAWES, C. T., FLAGAN, T., et al. (2013). Red Brain, Blue Brain: Evaluative Processes Differ in Democrats and Republicans. PLoSONE, 8(2), e52970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHREIBER, D. M. (2011). From SCAN to Neuropolitics. In R. MCDERMOTT, & P. HATEMI (Eds.), Man Is by Nature a Political Animal: Evolution, Biology, and Politics (273299). Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SGARAMELLA, V., & ASTOLfi, P. A. (2010). Somatic genome variations interact with environment, genome and epigenome in the determination of the phenotype: Aparadigm shift in genomics? DNA Repair, 9(4), 47073.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHILS, E. A. (1954). Authoritarianism: »Right« and »left«. In R. CHRISTIE, & M. JAHODA (Eds.), Studies in the scope and method of “The Authoritarian Personality” (2449). Glencoe, IL: The Free Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHULTZINER, D. (2013). Genes and Politics: A New Explanation and Evaluation of Twin Study Results and Association Studies in Political Science. Political Analysis, 21(3), 350367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SHWEDER, R. A. (1990). Cultural psychology — What is it? In J. W. STIGLER, R. A. SHWEDER, & G. HERDT (Eds.), Cultural Psychology: Essays on Comparative Human Development (143). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIDANIUS, J., & PRATTO, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIDANIUS, J., LEVIN, S., FEDERICO, C. M., & PRATTO, F. (2001). Legitimizing ideologies: The social dominance approach. In J. T. JOST, & B. MAJOR (Eds.), The psychology of legitimacy:Emerging perspectives on ideology, justice, and intergroup relations (307311). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SMITH, E. R., & SEMIN, G. R. (2007). Situated social cognition. Current Directions in Psychological Science, 16(3), 132135.

 • SMITH, S. (2007). A methodology critique in defense of those wascally wepublicans. Iron Shrink Articles. http://ironshrink.com/2007/01/a-methodology-critique-in-defense-of-those-wascallywepublicans/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SMITH, S. (2010). Are liberals more intelligent than conservatives? Another broken study says it is so. Iron Shrink Articles. Letöltve: 2014. 05. 12. http://ironshrink.com/2010/04/are-liberals-more-intelligent-than-conservatives-anotherbroken-study-says-it-is-so/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STACEY, B. (1977a). The psychology of conservativism. Part I. The conceptual framework and theories of Eysenck and Ray. New Zealand Psychologist, 6(1), 3141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STACEY, B. (1977b). The psychology of conservativism. Part II. Wilson’s theory and general trends in the study of conservativism. New Zealand Psychologist, 6(1), 109123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STANKOV, L. (2009). Conservativism and cognitive ability. Intelligence, 37(3), 294304.

 • STENNER, K. (2005). The Authoritarian Dynamic. London: Cambridge University Press.

 • STONE, W. F., & SMITH, L. D. (1993). Authoritarianism: Left and Right. In W. F. STONE, G. LEDERER, & R. CHRISTIE (Eds.), Strength and Weakness: The Authoritarian Personality Today (144156). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STONE, W. F. (1980). The myth of left wing authoritarianism. Political Psychology, 2, 319.

 • SUHAY, K., KALMOE, N., & MCDERMOTT, C. (2007). Why twin studies are problematic for the study of political ideology: Are political orientations genetically transmitted? Paper presented at the annual meeting of the International Society of Political Psychology, Portland, Oregon. Letöltve: 2014 05.02. http://sites.lafayette.Edu/suhaye/files/2010/01/plugin-critique_of_twin_studies__suhay__kalmoe__mcdermott_101007.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZOKOLSZKY Á. (2004). Öröklés — Környezet: Mit is jelent az „is”? In PLÉH CS. és BOROSS O. (szerk.), Bevezetés a pszichológiába (134163). Budapest: Osiris; Eredetileg: In VAJDA ZS. (szerk.), Az intelligencia és az IQ vita (5181). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TÁMOP Kérdőív (2013). A Társadalmi konfliktusok — Társadalmi jól-lét és biztonság — Versenyképesség és társadalmi fejlődés, „TÁMOP-4.2.2. A-11/1/KONV-2012-0069” project 4. alprojektjének kérdőíve. A 4. alprojekt megvalósítója: Kodolányi János Főiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TAYLOR, P., FUNK, C., & CRAIGHILL, P. (2006). Are we happy yet? From the Pew Research Center. Letöltve: 2007. január 2. http://pewresearch.org/assets/social/pdf/AreWeHappyYet.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TETLOCK, P. E. (1994). Political psychology or politicized psychology: Is the road to scientific hell paved with good moral intentions? Political Psychology, 15, 509529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TITUS, H. E. (1968). F-scale validity considered against peer nomination criteria. Psychological Record, 18, 395403.

 • TODOSIJEVIC, B , & ENYEDI, ZS. (2008). Authoritarianism without dominant ideology: Political manifestations of authoritarian attitudes in Hungary. Political Psychology, 29(5), 767787.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TOMKINS, S. S. (1963). Left and right: A basic dimension of ideology and personality. In R. WHITE (Ed.), The study of lives (388411). Chicago: Atherton.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TOMKINS, S. S. (1965). Affect and the psychology of knowledge. In S. S. TOMKINS, & C. E. IZARD (Eds.), Affect, cognition and personality. Empirical Studies (7297). New York: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TURNER, J. C., & REYNOLDS, K. J. (2003). Why social dominance theory has been falsified. British Journal of Social Psychology, 42, 199206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TUSCHMAN, A. (2013). Inside the conservative brain: What explains their wiring? Neuroscience can help us understand the strangest of birds: The modern conservative. They really do think different. Salon. Posted on Sept. 15. Letöltve: 2014.12.12. http://www.salon.com/2013/09/15/inside_the_conservative_brain_what_explains_their_wiring/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • UC Berkeley News. Researchers help define what makes a political conservative. Press release 22. July 2003. Letöltve 2013.06.10. http://www.berkeley.Edu/news/media/releases/2003/07/22_politics.shtml

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VALSINER, J. (2013). A guided science. History of psychology in the mirror of its making. New Brunswick: Transaction Publishers.

 • VAN HIEL, D., DURIEZ, B., & KOSSOWSKA, B. (2006). The presence of left-wing authoritarianism in Western Europe and its relationship with conservative ideology. Political Psychology, 27(5), 769793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WETSTEIN, M. E., OSTBERG, C. L., SONGER, D. R., & JOHNSON, S. W. (2009). Ideological consistency and attitudinal conflict: A comparative analysis of the U.S. and Canadian Supreme Courts. Comparative Political Studies, 42, 763791.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHITELAW, N. C., & WHITELAW, E. (2006). How lifetimes shape epigenotype within and and across generations. Human Molecular Genetics 15, R131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WIGGERSHAUS, R. (1994). The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance, Cambridge, MA: MIT Press.

 • WILSON, G. D., & PATTERSON, J. R. (1968). A new measure of conservativism. British Journal of Social and Clinical Psychology, 7, 264269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WILSON, G. (1978). The psychology of conservativism: Comment on Stacey. New Zealand Psychologist, 7, 21.

 • WILSON, G. D. (1973). Development and evaluation of the C scale. In G. D. WILSON (Ed.), The psychology of conservativism (4969). London: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WILSON, M. S., & LUI, J. H. (2003). Social dominance orientation and gender: The moderating role of gender identity. British Journal of Social Psychology, 42, 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZALLER, J. (1992). The Nature and Origins of Mass Opinion. Cambridge: Cambridge University Press.

 • ZILLES, K., & AMUNTS, K. (2012). Segregation and Wiring in the Brain. Science, 30th March, 335 (6076), 15821584.

 • ZIMBARDO, P. G. (2004). The social psychology of good and evil: Understanding our capacity for Stanfkindness and cruelty. In A. MILLER (Ed.), The Social Psychology of Good andEvil (2150). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)