View More View Less
 • 1 CEU, Budapest
 • | 2 PPKE
 • | 3 Közép-európai Egyetem, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00
 • BERECZKEI T. (2009). Az erény természete, Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség. Budapest: Typotex.

 • HANKISS E. (2005). Az ezerarcú én: Emberlét a fogyasztói civilizációban. Budapest: Osiris Kiadó.

 • KANT, I. (1991). Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • CAPALDI, E. D. (1996). Why we eat what we eat. The psychology of eating. Washington DC: American Psychological Association.

 • FORGÁCS A. (2004). Az evés lélektana. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • FORGÁCS A. , FORGÁCS D. és FORGÁCS D. (2013). MobilDiet. Új globális értékesítési szisztéma az egészséges táplálkozás, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszermarketing és a mobil információtechnika jegyében. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 9(1), 6575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GEIGER Á. (1978). A testhatárok szerepe a juvenilis obesitas tünettanában. Magyar Pszichológiai Szemle, 19(1), 3344.

 • LEWIN, K. (1972). Pszichológiai ökológia. In K. LEWIN (szerk.), A mezőelmélet a társadalomtudományban (327350). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOGUE, A. W. (1985). The Psychology of Eating and Drinking. New York: W. H. Freeman & Co.

 • OGDEN, J. (2003). The Psychology of Eating. Oxford: Blackwell Publishing.

 • PACKARD, V. (1971). A rejtett rábeszélők. In SÜKÖSD M. (szerk.), Feltörekvés, reklám, szexualitás Amerikában (123204). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHACHTER, S., & GROSS, L. P. (1968). Manipulated time and eating behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 10(2), 98106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHACHTER, S. (1971). Emotion, obesity and crim. New York: Academic.

 • SCHACHTER, S., & RODIN, J. (1974). Obese Humans and Rats. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • SMITH, J. L. (2002). The psychology of food and eating. A fresh approach to theory and method. New York: Palgrave.

 • TÚRY F. , DÚLL A., WILDMANN M. és LÁSZLÓ ZS. (2006). Családlátogatás evészavarban szenvedőknél — Környezetpszichológiai megfontolások. Magyar Pszichológiai Szemle 61(1), 5366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WANSINK, B. (2002). Changing Eating Habits on the Home Front: Lost Lessons from World War II Research. Journal of Public Policy & Marketing, 21(1), 9099.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 0 1 2
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0