View More View Less
 • 1 BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Gergő Endre az akadémiai intézményrendszeren kívül, autodidaktaként foglalkozott pszichológiával, filozófiával és fiziológiával. Törekvése a pszichológiának a fiziológiára történő elméleti visszavezetése. Érvelésének fő célpontja az introspekció mint megismerési módszer, amelyet tökéletesen elhibázottnak tart. Az introspekciót végző személy nem megismeri a saját maga számára közvetlenül adott lelkiállapotait, hanem csak átél valamilyen élményt. E különbségtételre alapozza az introspekció elleni érvelését. Elméletét nem csupán pszichológiai célzattal fogalmazza meg. Anyagelvű pszichológiai nézeteit egy átfogó materialista bölcseleti szemléletmód érdekében dolgozza ki. Ez utóbbi teszi figyelemre méltóvá, mivel a magyar filozófia történetében a következetes mechanikus materializmus, a bölcseleti szintre emelt anyagelvű pszichológia ritkaságnak számít.

 • ALEXANDER, B. (1915). Magyar filozófia. Athenaeum (új folyam), 1(1–2), 121.

 • ÁDÁM GY. (1972). Tanulás, motiváció, tudat. In ÁDÁM GY. (szerk.), Pszichofiziológia (5–16). Budapest: Gondolat.

 • ÁKOS K. (szerk.) (1973). Gergő Endre válogatott pszichológiai munkái. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • BARTÓK GY. (1925). Gergő Endre: Materialista lélektan. Protestáns Szemle, 34(1–10), 709712.

 • BARTÓK GY. (1928). Teendőink a magyar filozófia történelmének ügyében. Athenaeum (új folyam), 14(3–4), 153162.

 • BÜCHNER L. (1870). Erő és anyag. Lipcse: Thomas Tivadar kiadása.

  • Export Citation
 • FRANKISH, K., & RAMSEY, W. (Eds.) (2012). The Cambridge Handbook of Cognitive Science. Cambridge: Cambridge University Press.

 • FRODEMAN, R., KLEIN, J. T., MITCHAM, C., & HOLBROOK, J. B. (2010). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GARAI L. (1961). A dialektikus materialista pszichológia egy magyarországi úttörőjéről. Magyar Pszichológiai Szemle, 18 (3), 351355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GERGŐ E. (1925). Materialista lélektan. Budapest: Nova Irodalmi Intézet

 • GERGŐ E. (1936). Fiziológiai lélektan — Az akarat fiziológiai elemzése. Magyar Psychologiai Szemle, 9(1–4), 657.

 • HAECKEL, E. (1911). Az élet csodái I–II. Budapest: Athenaeum.

  • Export Citation
 • HAJÓS J. (1953). Kiss Mihály. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó.

 • KISS E. (1984). A magyar filozófia fő irányai a szabadságharc bukásától a kiegyezésig. Magyar Filozófiai Szemle, 28(1–2), 2669.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LYONS, W. (1986). The Disappearance of Introspection. Cambridge: MIT Press, Bradford Books.

  • Export Citation
 • MARTINOVICS I. (1788/1956). Filozófiai írások. Budapest: Magvető.

 • MARTINOVICS I. (1789/1984). Fiziológiai megjegyzések az emberről. Magyar Filozófiai Szemle, 28(1–2), 182210.

 • MENTOVICH F. (1870/1974). Az új világnézlet. Bukarest: Kriterion.

 • MÉSZÁROS A. (2000). A filozófia Magyarországon. Pozsony: Kalligram.

 • MORAN, J. (2002). Interdisciplinarity. London–New York: Routledge.

 • NAGY L. (1925). Gergő Endre: Materialista lélektan. Nyugat, 18(10–11), 619620.

 • PERECZ L. (2008). Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia”. Budapest: Argumentum.

 • PLÉH CS. (1984). Interdiszciplináris kapcsolatok a pszichológia történetében. Magyar Pszichológiai Szemle, 41 (3), 181200.

 • PLÉH CS. (2013). A megismeréstudomány alapjai. Az embertől a gépig és vissza. Budapest: Typotex.

 • POSCH J. (1915). Lelki jelenségeink és természetük I–II. Budapest: Pfeifer könyvkereskedés.

 • RANSCHBURG P. (1942). A lélektan fejlődése Magyarországon. In HARKAY SCHILLER P. (szerk.), A lelki élet vizsgálatának eredményei (471–496). Budapest: Pázmány Péter Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEHR, N., & WEINGART, P. (Eds.) (2000). Practising interdisciplinarity. Toronto: University of Toronto Press.

 • WATSON, J. B. (1913). Psychology as the Behaviorist Views It. Psychological Review, 20, 158177.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 1 1
Jul 2020 2 2 0
Aug 2020 4 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 2 0
Dec 2020 0 0 0