View More View Less
 • 1 DE NK Magatartástudományi Intézet — DE Kenézy Orvostörténeti Múzeum
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A Debreceni Tudományegyetemen már a XX. század első felében mind a Bölcsészettudományi Karon, mind az Orvostudományi Karon magas szintű pszichológiai kutatás folyt, és a korabeli oktatásba is be tudtak vinni pszichológiai jellegű kurzusokat.

Az ideg- és elmeklinika professzora, Benedek László a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke volt 1931–1939 között, míg a társaság egyik alelnöki tisztét a debreceni pedagógiaprofesszor, Mitrovics Gyula töltötte be. A Mitrovics után következő Karácsony Sándor pszichológiai rendszere ma is élénken foglalkoztatja a tudományos világot. A tanszéki beosztottak közül Karácsony Sándor magántanára, Kiss Tihamér a gyermeklélektan művelője és Piaget egyik első magyarországi népszerűsítője volt. Benedek magántanára, Máday István pedig a magyar individuálpszichológia megteremtője és Adler legfontosabb tanítványának számítható.

Mindezek azt mutatják, hogy a XX. század első felében a pszichológia művelésében Debrecen nem maradt el más kultúrközpontok mögött.

 • ÁDÁM P. és TÓTH L. (1994). A pszichológiai története a Debreceni Egyetemen. In KOVÁCS Z. (szerk.), A debreceni pszichológusképzés 20 éve (5–29). Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ARATÓ O. és KISS GY. (1991). Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon. (Pszichológia — nevelőknek) Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARÁNSZKY-JÓB L. , BODA I., FARAGÓ T., VAJTHÓ L. és ZOMBOR Z. (1939). Mitrovics-emlékkönyv tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Budapest: Csáthy Ferenc Egyetemi Könyvkereskedés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BENEDEK L. (1932). A világválság néplélektani okairól. (Elnöki megnyitó) Magyar Psychológiai Szemle, 4, 514.

 • BENEDEK, L., BODA I. és MITROVICS GY. (1932). A Magyar Psychológiai Társaság Elaborátuma a lélektani ismeretek terjesztése és nagyobbfokú nemzeti-kulturális értékesítése tárgyában. Budapest: A Magyar Psychológiai Társaság kiadása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BÍRÓ V. (2008). A Magyar Pszichológiai Társaság története évszámokban (1928–2008). In GYÖNGYÖSINÉ KISS E. (szerk.), Nyolc évtized — Tanulmányok a Magyar Pszichológiai Társaság életéből (156–161). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DEÁK G. (2000). A magyar gyermektanulmányi mozgalom története I. Budapest: A Fővárosi Pedagógiai Intézet, a Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KARÁCSONY S. (1944). A magyarok kincse (értékrendszer és axiológia). (A neveléstudomány társas- lélektani alapjai 3/1.) Budapest: Exodus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KISS GY. (1995). A hazai pszichológiatörténeti kutatások eredményei. In KISS GY. (szerk.), Pszichológia Magyarországon (16–17). Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNYI G. (1995). Szociálpszichológia vagy „magyar társaslélektan”? — Karácsony Sándor társaslélektani rendszeréről. In KISS GY. (szerk.), Pszichológia Magyarországon (106–134). Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁNYI G. (2000). Magyarság, protestantizmus, társaslélektan — Hagyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életművében. Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÉNÁRD F. (1991). Az egyetemi Lélektani Intézet 1932–1947 között végzett munkájáról. In KISS GY. (összeáll.), Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből (37–55). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÉREI F. (1989). Gyermeklélektan és ismeretelmélet: Piaget életműve. In MÉREI F., Freud fényében és árnyékában (85–117). Budapest: INTERART.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MUDRÁK J. (2006). Gyakornokok, tanársegédek, adjunktusok, intézeti tanárok, Á.D.O.B. gyakornokok és beosztott gimnáziumi tanárok a Bölcsészettudományi Karon (1921–1950). In HOLLÓSI G. (szerk.), Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből IV (110–130). Debrecen: DE BTK Történelem és Néprajzi Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MUDRÁK J. (2012). A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története (1914–1949). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PAPPNÉ KÉSMÁRKI E. (1991). Kiss Tihamér munkássága. Debrecen: A Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Könyvtárának kiadványa.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PISZTORA F. (1988). Benedek László élete, személyisége és életművének társadalom- és kulturpsychiátriai, psychológiai és eugenikai vonatkozásai. Ideggyógyászati Szemle, 41, 441456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÍRÓ B. (2001). Fejezetek a debreceni Ideg- és Elmegyógyászati Klinika történetéből I. Debrecen: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZÁLLÁSI Á. (2000). Dr. Benedek László (1887–1945). (A debreceni orvosképzés nagy alakjai 16.) Debrecen: Debreceni Orvostudományi Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VÁRKONYI H. (1937). Bevezetés a neveléslélektanba. (Pedagógiai Szakkönyvek 2/b. kötet) Budapest: Országos Középiskolai Tanáregyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VINCZE T. (2011a). Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában. (Mitrovics Gyula pályájának és szakmai műhelyének kvalifikációtörténeti nézőpontú bemutatása) PhD-értekezés, Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 1 2 4
Mar 2021 5 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0