Authors:
Katalin Járó MTA Pszichológiai Intézete
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium

Search for other papers by Katalin Járó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Sándor Antal Antares Csoport Kft.

Search for other papers by Sándor Antal in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány a tranzakcióanalízis szemszögéből abba a tágabb kérdéskörbe világít be, milyen az esélye a gyakorlatban születő elméleteknek és módszereknek arra, hogy a korszerű pszichológiai tudomány továbbra is önálló irányzatként számoljon velük. Az iskola olyan szellemi és szakmai tartalékai vannak a fókuszban, amelyek biztosítják számára, hogy rendre megküzdjön az új idők társadalmi és professzionális kihívásaival és megőrizve sajátszerűségét, képes legyen megújulni. Kitüntetetten foglalkozunk a krízis- és problémakezelési technikák feltérképezésével, az új kihívások fogadási stratégiáinak bemutatásával egyrészt az iskolában az ezredfordulón lezajlott krízis kreatív meghaladásának tapasztalatai, valamint az alapító, Eric Berne születésének 100. évfordulójához kapcsolódó számvetés alapján. A tanulmány számba veszi a szakmai közösség identitásépítésének, az optimista jövőképek kimunkálásának fontos szerepét. Végül bemutatja, hogy kiérlelt megküzdési stratégiáinak birtokában a TA hogyan határozza meg jelenlegi feladatait, mit tesz, hogy erősítse elfogadottságát.

 • ALLEN, J. R. (2003). Concepts, Competences and Interpretative Communities. Transactional Analysis Journal, 33 (1), 1726.

 • ALLEN, J. R. (2006). Oklahoma City ten years later. Positive Psychology, Transactional Analysis, and the transformation of trauma from terrorist attacks. Transactional Analysis Journal, 36 (2), 121133.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ALLEN, J. R., & ALLEN B. A. (1978). Transactional analysis. In Guide to psychiatry. Handbook on psychiatry for health professionals (339–374). New York: Medical Examination Publishing co. Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANTAL, S. (2013). Mit nyújthat ma a tranzakcióanalízis a szervezetekben és szervezetekkel dolgozó embereknek? Budapest: Háttér Kiadó, 3152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BAGDY, E. (2011). Egészség-boldogságpszichológia és a TA. Elhangzott a Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület 2. országos konferenciáján.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARNES, G. (Ed.) (1977). Transactional analysis after Eric Berne: Teaching and practices of three TA schools. New York: Harpers College Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARROW, G. (2007). Wonderful world, beautiful people: Reframing Transactional Analysis as Positive Psychology. Transactional Analysis Journal, 37 (3), 207209.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERNE, E. (1957, 1968). A layman’s guide to psychotherapy and psychoanalysis. New York: Simon and Schuster.

 • BERNE, E. (1958). Transactional Analysis: A new and effective method of psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 12, 735743.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUDA, B. (1997, 2013). Előszó. In BERNE, E. (szerk.), Sorskönyv. (12–16). Budapest: Háttér Kiadó.

 • BUDA B. (1993, 2001). A pszichoterápia alapkérdései. Válogatott tanulmányok. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet.

 • BUDA, B. (2008). Könyvismertetés. Járó Katalin (szerk.), Sors mint döntés. Az érzelmek felfedezése és felszabadítása [Budapest: Helikon Kiadó, 2005, I–II. kötet]. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9 (3), 266273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUDA, B. (2011). A pszichoterápiás irányzatok integrációjának lehetőségei. In BUDA B. (szerk.), Az elme gyógyítása. Kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre (278–285). Budapest: Háttér Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CAMPOS, L. P. (2003). Care and Maintenance of the Tree of Transactional Analysis. Transactional Analysis Journal, 33 (2), 115147.

 • CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (2011). Bevezetés. In CSÍKSZENTMIHÁLYI M. és I. S. CSÍKSZENTMIHÁLYI (szerk.), Élni jó! Tanulmányok a pozitív pszichológiáról (7–25). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHRISTOPH-LEMKE, C. (1999). The contribution of transactional analysis to integrative psychotherapy. Transactional Analysis Journal, 29 (2), 198214.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CLARKSON, P. (1993). Tansactional analysis as a humanistic therapy. Transactional Analysis Journal, 23 (1), 3641.

 • CORNELL, W. F. (1988). Life script theory: A critical review from developmental perspective. Transactional Analysis Journal, 18 (4), 270282.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DREGO, P. (2000). Toward an ethic of ego states. Transactional Analysis Journal, 30(3), 192205.

 • DUSAY, J. M., & DUSAY, K. M. (1989). Transactional analysis. In R. J. CORSINI, & D. WEDDING (Eds.), Current psychotherapies 4th ed. (405–453). Itasca, IL: F. E. Peacock Publishers Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERSKINE, R. G. (1997). Theories and methods of an integrated Transactional Analysis: A volume of selected articles. San Francisco: TA press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERSKINE, R. (1998). The Therapeutic Relationship: Integrating Motivation and Personality Theories. Transactional Analysis Journal, 28 (2), 132141.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERSKINE, R. (2009). The Culture of Transactional Analysis: Theory, Methods, and Evolving Patterns. Transactional Analysis Journal, 39 (1), 1421.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOULDING, M., & GOULDING, R. L. (1979). Changing lives through redecision therapy. New York: Brunner/Mazel.

 • GRÉGOIRE, J. (2004). Ego states as living links between past and current experiences. Transactional Analysis Journal, 34 (1), 1029.

 • HARGADEN, H., & SILLS, C. (2001). Deconfusion of the child ego state. Transactional Analysis Journal, 31 (1), 3570.

 • HAY, J. (2006). Developmental TA. In G. MOHR, & TH. STEINERT (Eds.), Growth and Change for Organisations. New Developments: 1995–2006 (62–78). Pleasanton, USA: ITAA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁRÓ K. (2011). Tranzakcióanalízis — történeti kitekintő és perspektívák. In JÁRÓ K. (szerk.), A játszmák világa — felfedezések a tranzakcióanalízis tájain (260–304). Budapest: Háttér Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁRÓ K. (2013a). A szerkesztő ajánlója és bevezető. In JÁRÓ K. (szerk.), Felelősség és siker — a tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés (7–20). Budapest: Háttér Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁRÓ K. (2013b). A TA válasza korunk kihívásaira. In JÁRÓ K. (szerk.), Felelősség és siker — a tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés (245–281). Budapest: Háttér Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁRÓ K. és NÁBRÁDY M. (2005). Tranzakcióanalízis az ezredfordulón. In JÁRÓ K. (szerk.), Sors mint döntés. Az érzelmek felfedezése és felszabadítása (11–92). Budapest: Helikon Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JUHÁSZ E. és JÁRÓ K. (2005). A pszichoterápia kihívásai és a TA. In JÁRÓ K. (szerk.), Sors mint döntés. Az érzelmek felfedezése és felszabadítása (537–615). Budapest: Helikon Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LORIA, B. (2003). Whither transactional analysis: Obsolence or Paradigm shift? Transactional Analysis Journal, 33 (2), 192200.

 • LORIA, B., & ALLEN, J. (Eds.) (1997). Special theme issue on transactional analysis and constructivism. Transactional Analysis Journal, 27 (1), 83133.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MELLOR, K. (2008). Autonomy with integrity. Transactional Analysis Journal, 38 (3), 182199.

 • MOHR, G. (2011). Individual and Organisational TA for the 21st Century. Berlin: Pro BUSINESS.

 • MOISO, C., & NOVELLINO, M. (2000). An overview of the psychodinamic school of transactional analysis and its epistemilogical foundations. Transactional Analysis Journal 30 (3), 182187.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAPPER, R. (2009). Positive Psychology and Transactional Analysis. Transactional Analysis Journal 39 (1), 6174.

 • NAPPER, R. (2010). How does Our TA Garden Grow? The Script, 40 (5), 23.

 • NEWTON, T. (2007). The Health System: Metaphor and Meaning. Transactional Analysis Journal, 37 (3), 195205.

 • NOVELLINO, M. (1985). Redecision analysis of transference. A TA approach to transference neurosis. Transactional Analysis Journal, 15 (3), 202206.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NOVELLINO, M. (2003). Transactional Psychoanalysis. Transactional Analysis Journal, 33 (3), 223230.

 • NOVEY, T. B. (2002). Measuring the effectiveness of transactional analysis: An international study. Transactional Analysis Journal, 32 (1), 824.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OLÁH A. és KAPITÁNY-FÖVÉNY M. (2012). A pozitív pszichológia 10 éve. Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1), 1945.

 • PLÉH CS. (1992). Pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • PLÉH CS. (2008). Kuhn hatásai a pszichológiában. Vannak-e pszichológiai paradigmák? In PLÉH CS. (szerk.), A lélek és a lékek és a lélektan örömei (13–24). Budapest: Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SARDAR, Z. (2003). Thomas Kuhn és a tudományháborúk. Posztmodern találkozások. Pécs: Alexandra.

 • SCHIFF, J. L. (1969). Reparenting schizophrenics. Transactional Analysis Bulletin, 8(32), 45–63, 158164.

 • SCHLEGEL, L. (1998). What is Transactional Analysis? Transactional Analysis Journal, 28 (4), 269287.

 • STEINER, C. M. (1997). Transactional Analysis in the information age. Transactional Analysis Journal, 27 (1), 1523.

 • STEINER, C. M. (2003a). The development of transactional theory and practice. A brief history. EATA Newsletter 76, 914.

 • STEINER, C. M. (2003b). A response to Loria. Transactional Analysis Journal, 33 (2), 192200.

 • STEINER, C. M., CAMPOS, L., DREGO, P., JOINES, V., LIGABUE, S., NORIEGA, G., & SAID, E. (2003). A compilation of core concepts. Transactional Analysis Journal, 33 (2), 182191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEWART, I. (2001). Ego states and the theory of theory: The strange case of the Little Professor. Transactional Analysis Journal, 31 (2), 133147.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEWART, I. (2002). The myth of the functional model. EATA Newsletter, 75, 810.

 • STEWART, I., & JOINES, V. (1987). TA today: a new introduction to transactional analysis. Nottingham, England: Lifespace Publishing.

 • STEWART, I., & JOINES, V. (1994, 1998). A TA — ma. Bevezető a korszerű tranzakcióanalízisbe. Budapest: Xénia Kiadó–Grafit Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STEWART, I., & JOINES, V. (2011). TA tomorrow. Transactional Analysis Journal, 41(3), 221229.

 • VÁRY A. (2013). Tanácsadás útban az információs társadalom felé. In JÁRÓ K. (szerk.), Felelősség és siker — a tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés (213–223). Budapest: Háttér Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 13 2 0
Dec 2023 24 0 0
Jan 2024 28 1 0
Feb 2024 7 0 0
Mar 2024 13 4 5
Apr 2024 10 0 0
May 2024 0 0 0