Author:
Szilvia Péter-Szarka Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Search for other papers by Szilvia Péter-Szarka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A pozitív pszichológia és a tehetséggondozás területe külön-külön számos eredménnyel és jelentős szakirodalmi háttérrel rendelkezik, ugyanakkor e két terület még kevéssé talált egymásra. A tanulmány célja elsosorban az, hogy áttekintést nyújtson a pozitív pszichológia olyan vonatkozásairól, melyek az oktatás, és ezen belül is a tehetséggondozás, területén új lehetőségeket és új irányt mutatnak a kutatás és a gyakorlat számára. A cikk első része röviden bemutatja a pozitív pszichológia alapelveit, melyek megalapozzák a tanításban való alkalmazás lehetőségét. Ezután a pozitív pszichológia és a tehetséggondozás kapcsolatának részletesebb ismertetése következik. Néhány általános összefüggés mellett az egyéni tapasztalatok, a személyes erősségek és az intézmények vonatkozásában ismertetünk olyan kutatási eredményeket, melyek meggyőzően támasztják alá a pozitív pszichológia és a tehetséggondozás kapcsolatának továbbgondolását, annak létjogosultságát és szükségességét.

 • BANDURA, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ.

 • BEGHETTO, R. A. (2013). Expect the unexpected: Teaching for creativity in the micromoments. In M. GREGERSON, J. C. KAUFMAN, & H. SNYDER (Eds.), Teaching creatively and teaching creativity (133–148). New York: Springer Science.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLACKWELL, L., TRZESNIEWSKI, K., & DWECK, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78, 246263.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLOOM, B. S. (Ed.) (1985). Developing talent in young people. New York, NY: Ballantine.

 • BUDA, M. és PÉTER-SZARKA, Sz. (2014). Kreativitás és azon túl… A kreatív klíma mint lehetőség a 21. századi iskola számára. Iskolakultúra, 3, 3340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CHAN, D. W. (2010). Talent development from a positive psychology perspective. Educational Research Journal, 25 (1), 112.

 • CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (2001). Flow — Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (2008). Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. (2009). A systems perspective on creativity and its implications for measurement. In E. VILLALBA (Ed.), Can creativity be measured? (407–414). International Conference volume. Directorate-General for Education and Culture, Centre for Research on Lifelong Learning. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/system.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (2012). A megszólított pszichológia. Magyar Pszichológiai Szemle 67 (1), 4756.

 • CSÍKSZENTMIHÁLYI M. , RATHUNDE, K. és WHALEN, S. (2010). Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 • DECI, E. L., & RYAN, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.

 • DUCKWORTH, A. L., QUINN, P., & TSUKAYAMA, E. (2012). What No Child Left Behind leaves behind: The roles of IQ and self-control in predicting standardized achievement test scores and report card grades. Journal of Educational Psychology, 104 (2), 439451.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUCKWORTH, A. L., & SELIGMAN, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ predicting academic performance in adolescents. Psychological Science, 16, 939944.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUCKWORTH, A. L., TSUKAYAMA, E., & KIRBY, T. (2013). Is it really self-control? Examining the predictive power of the delay of gratification test. Personality and Social Psychology Bulletin, 39 (7), 843855.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DUCKWORTH, A. L., WEIR, D., TSUKAYAMA, E., & KWOK, D. (2012). Who does well in life? Conscientious adults excel in both objective and subjective success. Frontiers in Personality Science and Individual Differences, 3 (356), 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DWECK, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

 • EKVALL, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (1), 105123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERICSSON, A. (2006). The influence of experience and deliberate practice on the development of superior expert performance. In A. ERICSSON, N. CHARNESS, D. J. FELTOVICH, & R. R. HOFFMANN (Eds.), The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (683–704). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FREDERICKSON, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359 (1449), 13671378.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GAGNE, F. (2005). From gifts to talents: The DMGT as a developmental model. In R. J. STERNBERG, & J. E. DAVIDSON (Eds.), Conceptions of giftedness (98–119). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HEDEGAARD, M. (2005). The zone of proximal development as basis for instruction. In H. DANIELS (Ed.), An Introduction to Vygotsky (223–247). London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HEMMELGARN, A. L., GLISSON, C., & JAMES, L. R. (2006). Organizational culture and climate: Implications for services and interventions research. Clinical Psychology Science in Practice, 13, 7389.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GILMAN, R., HUEBNER, E. S., & FURLONG, M. J. (Eds.) (2009) Handbook of positive psychology in schools. New York, NY: Routledge.

  • Crossref
  • Export Citation
 • GRANT, H., & DWECK, C. S. (2003). Clarifying achievement goals and their impact. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 541553.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GOOD, C., RATTAN, A., & DWECK, C. S. (2007). Theories of intelligence influence females’ sense of belonging, intent to continue, and achievement in math. Unpublished data, Columbia University, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HUNTER, J. P., & CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. (2003). The positive psychology of interested adolescents. Journal of Youth and Adolescents, 22 (1), 2735.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KATONA, N. (2009). Motiváció és önszabályozó tanulás. Pedagógusképzés, 7 (36), 129158.

 • MASLOW, A. (1954). Motivation and Personality. NY: Harper.

 • OLÁH A. (2012). A pszichológia napos oldala. Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1), 311.

 • OLÁH A. és KAPITÁNY-FÖVÉNY M. (2012). A pozitív pszichológia tíz éve. Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1), 1945.

 • PETERSON, C. (2006). A primer in positive psychology. New York, NY: Oxford University Press.

 • PETERSON, C., & SELIGMAN, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÉTER-SZARKA SZ. (2014). Kreatív klíma - a kreativitást támogató légkör megteremtésének iskolai lehetőségei. Budapest: Géniusz Műhely, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PLÉH CS. (2012). A pozitív pszichológiai szemlélet előfutárairól. Magyar Pszichológiai Szemle, 67 (1), 1318.

 • RENZULLI, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. STERNBERG, & J. E. DAVIDSON (Eds.), Conceptions of giftedness (246–279). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROGERS, C. (1969). Freedom to Learn: A View of What Education Might Become. Columbus, Ohio: Charles Merill.

 • ROGERS, C. (2007). A tanulás szabadsága. Budapest: Edge 2000 Kft.

 • RYFF, C. D., & KEYES, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 64 (4), 719727.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SELIGMAN, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development and Death. San Francisco: W. H. Freeman.

 • SELIGMAN, M. E. P. (1990). Learned Optimism. New York, NY: Pocket Books.

 • SELIGMAN, M. E. P., & CSIKSZENTMIHALYI, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 514.

 • SELIGMAN, M. E. P., STEEN, T. A., PARK, N., & PETERSON, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410421.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STERNBERG, R. J. (2005). The WISC model of giftedness. In R. J. STERNBERG, & J. E. DAVIDSON (Eds.), Conceptions of giftedness (327–342). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUBOTNIK, R. F. (2000). Talent developed: Conversations with masters in the arts and sciences (Martin Seligman: Author and past-president, American Psychological Association). Journal for the Education of the Gifted, 24, 97108.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUBOTNIK, R. F., & CALDERON, J. (2008). Developing giftedness and talent. In F. KARNES, & K. STEPHENS (Eds.), Achieving excellence: Educating the gifted and talented (49–61). Columbus, OH: Pearson.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUBOTNIK, R. F., & JARVIN, L. (2005). Beyond expertise: Conceptions of giftedness as great performance. In R. J. STERNBERG, & J. E. DAVIDSON (Eds.), Conceptions of giftedness (343–357). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUBOTNIK, R. F., & KNOTEK, S. (2009). A positive psychology approach to developing talent and preventing talent loss in the arts and sciences. In R. GILMAN, E. S. HUEBNER, & M. J. FURLONG (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (433–445).New York, NY: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TANNENBAUM, A. J. (1986). Giftedness: A psychosocial approach. In R. J. STERNBERG, & J. E. DAVIDSON (Eds.), Conceptions of giftedness (21–52). New York, NY: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TOUGH, P. (2013). Segítsük kibontakozni gyerekeinket! Kitartás, kíváncsiság és a személyiségben rejlő erő. Budapest: HVG Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TSUKAYAMA, E., DUCKWORTH, A. L., & KIM, B. E. (2013). Domain-specific impulsivity in school-age children. Developmental Science, 16, 879893.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VIGOTSZKIJ, L. SZ. (1971). A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. Budapest: Gondolat.

 • WEINER, B. (1990). History of motivation research in education. A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 82 (4), 616622.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, A., STOEGER, H., & VIALLE, W. J. (2012). Giftedness and gifted education: the need for a paradigm change. Gifted Child Quarterly, 56 (4), 194197.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIEGLER, A., VIALLE, W., & WIMMER, B. (2013). The actiotope model of giftedness. In S. PHILLIPSON, H. STOEGER, & A. ZIEGLER (Eds.), Exceptionality in East Asia. Explorations in the actiotope model of giftedness (1–17). New York: Roultledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZIMMERMANN, B. J., & KITSANTAS, A. (2005). Dimension of personal competence: selfregulated learning and practice. In A. J. ELLIOT, & C. S. DWECK (Eds.), Handbook of competence and motivation (509–527). London: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 45 5 4
Jan 2024 36 3 3
Feb 2024 12 2 4
Mar 2024 25 2 2
Apr 2024 33 5 7
May 2024 17 3 4
Jun 2024 0 0 0