View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

Jelen tanulmány alapja a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Egerben elhangzott Mérei Ferenc-emlékelőadás. Konkrét célja, hogy áttekintést adjon az izolált kiscsoportok pszichológiai kutatásáról, ezen belül a földi űranalóg környezetekkel és valóságos űrutazókkal kapcsolatosan végzett pszichológiai tartalomelemzéses vizsgálatokról. Ennek során ismerteti a pszichológiai tartalomelemzés fő típusait – a tematikus, a pszichológiai konstruktum alapú, a narratív pszichológiai és – az esetenként többnyelvű – korpusznyelvészeti tartalomelemzést. Bemutatja ezek szemléletmódját és nyelvtechnológiai feltételeit, valamint a szerzők által végzett hazai és nemzetközi együttműködésben végzett kutatások néhány eredményét. Tágabb célja, hogy rávilágítson a pszichológiai tartalomelemzés számos területen történő alkalmazhatóságára.

 • ANTONOVSKY, A. (1979). Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass.

 • ANTONOVSKY, A. (1987). Unraveling The Mystery of Health –How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass.

 • BALÁZS L. , BARKASZI I., CZIGLER I. és TAKÁCS E. (2015). Agymuködés súlytalanságban: Kísérlet a Nemzetközi Urállomáson. Magyar Tudomány, 9, 10451052.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARANYI, P., & CSAPÓ, A. (2012). Definition and Synergies of Cognitive Infocommunications. Acta Polytechnica Hungarica, 9, 6783.

 • BECHTEL, R. B., & BERNING, A. (1991). The third-quarter phenomenon: Do people experience discomfort after stress has passed? In A. A. HARRISON, Y. A. CLEARWATER, & C. P. MCKAY (Eds.), From Antarctica to outer space: Life in isolation and confinement (261266). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERELSON, B. (1952/1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner Publishing Company.

 • BYRD, R. E. (1938). Alone. New York: Putnam.

 • EHMANN B. (2002). A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest: Új Mandátum.

 • EHMANN B. (2004a). Tartalomelemzési módszerek a szubjektív idoélmény vizsgálatára laikus beszélok szövegeiben. In EROS F. (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében (5773). Pszichológiai Szemle Könyvtár 8. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. (2004b). Tartalomelemzési módszerek a szubjektív idoélmény vizsgálatára laikus beszélok szövegeiben. Magyar Pszichológiai Szemle, 59(3), 345362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. (2004c). A szubjektív idoélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai. Pszichológia, 24(4), 403425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. , CSERTO I., FÜLÖP É., KOVÁGÓ P., PÓLYA T. és LÁSZLÓ J. (2014). Narratív kategoriális tartalomelemzés: A NARRCAT. In TANÁCS A., VARGA V. és VINCZE V. (szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (136147.) Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. , KISS B., NASZÓDI M. és LÁSZLÓ J. (2005). A szubjektív idoélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS Vertikum idomodulja. Pszichológia, 25(2), 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., & GARAMI, V. (2010). Narrative Psychological Content Analysis with NooJ: Linguistic Markers of Time Experience in Self-Reports. In T. VÁRADI, J. KUTI, M. SILBERZTEIN (Eds.), Applications of Finite-State Language Processing –Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference (186196). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., BALÁZS, L., FÜLÖP, É., HARGITAI, R., KABAI, P., PÉLEY, B., et al. (2011). Narrative Psychological Content Analysis as a Tool for Psychological Status Monitoring of Crews in Isolated, Confined and Extreme Settings. Acta Astronautica, 68(9–10), 15601566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., BALÁZS, L., SHVED, D., BÉNET, V., & GUSHIN, V. (2013). The Russian Linguistic Resources in Space Psychological Research. In A. DONABÉDIAN, V. KHURSHUDIAN, & M. SILBERZTEIN (Eds.), Formalising Natural Languages with NooJ: Selected Papers from the NooJ 2012 International Conference (Paris, France) (150161). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., GARAMI, V., NASZÓDI, M., KIS, B., & LÁSZLÓ, J. (2007). Subjective Time Experience: Identifying Psychological Correlates by Narrative Psychological Content Analysis, Empirical Text and Cultural Research 3, 1425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLÖP, É., CSERTO, I., ILG, B., SZABÓ, ZS. P., SLUGOSKI, B., & LÁSZLÓ, J. (2014). Emotional elaboration of collective traumas in historical narratives. In J. P. FORGAS, O. VINCZE, & J. LÁSZLÓ (Eds.), Social Cognition and Communication (245262). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GALARZA, L., & HOLLAND, A. W. (1999). Selecting astronauts for long-duration space missions. Proceedings of the International Conference on Environmental Systems, Denver, CO, July 12–15, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GUSHIN, V. I. (2003). Problems of Distant Communication of Isolated Small Groups. Human Physiology, 29(5), 548555.

 • GUSHIN, V. I., EFIMOV, V. A., SMIRNOVA, T. M., VINOKHODOVA, A. G., & KANAS, N. (1998). Subject’s perceptions of the crew interaction dynamics under prolonged isolation. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 69, 556561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GUSHIN, V., SHVED, D., VINOKHODOVA, A., VASYLIEVA, G., NITCHIPORUK, I., EHMANN, B., & BALAZS, L. (2012). Some psychophysiological and behavioral aspects of adaptation to simulated autonomous Mission to Mars. Acta Astronautica, January–February 2012, 5257.

 • GUSHIN, V., SHVED, V., EHMANN, B., & BALAZS, L. (2015). Crew-MC Interaction During Communication Delay In Mars-500. Paper submitted to Acta Astronautica.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HELMREICH, R. L. (2000). Culture and error in space: implications from analog environments. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 71(9, Suppl.), A133A139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOLSTI, O. R. (1969), Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

 • IHLE, E. C., RITSHER, J. B., & KANAS, N. (2006). Positive psychological outcomes of spaceflight: An empirical study. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 77, 93101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAS, N. (1985). Psychological factors affecting simulated and actual space missions. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 56, 806811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAS, N. (1987). Psychological and interpersonal issues in space. American Journal of Psychiatry, 144, 703709.

 • KANAS, N., & MANZEY, D. (2008). Space Psychology and Psychiatry. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Press.

 • KANAS, N., SALNITSKIY, V., GUSHIN, V., WEISS, D. S., GRUND, E. M., FLYNN, C., et al. (2001). Asthenia: does it exist in Space? Psychosomatic Medicine, 63, 874880.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAS, N., SALNITSKIY, V., WEISS, D. S., GRUND, E. M., GUSHIN, V., KOZERENKO, O., et al. (2001). Crewmember and ground personnel interactions over time during Shuttle/Mir space missions. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 72, 453461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KELLY, A. D., & KANAS, N. (1992). Crewmember communication in space: A survey of astronauts and cosmonauts. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 63, 721726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRIPPENDORFF K. (1980/1995). A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest: Balassi Kiadó.

 • KRIPPENDORFF, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks: Sage Publications.

 • LÁSZLÓ J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum.

 • LÁSZLÓ J. (2012). Történelemtörténetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • LÁSZLÓ, J. (2008). The science of stories: An introduction to narrative psychology. London–New York: Routledge.

 • LÁSZLÓ, J. (2013). Historical Tales and National Identity. An introduction to narrative social psychology. London–New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ, J., & EHMANN, B. (2014). Narrative Social Psychology. In J. P. FORGAS, O. VINCZE, J. LÁSZLÓ (Eds.), Social Cognition and Communication (205228). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ, J., CSERTO, I., FÜLÖP, É., FERENCZHALMI, R., HARGITAI, R., LENDVAI, P., et al. (2013). Narrative language as expression of individual and group identity: The Narrative Categorical Content Analysis (NarrCat). Sage Open. http://sgo.sagepub.com/content/spsgo/3/2/2158244013492084.full.pdf. megnyitva 2015.08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ, J., EHMANN, B., PÉLEY, B., & PÓLYA, T. (2002). Narrative psychology and narrative psychological content analysis. In J. LÁSZLÓ, & S. R. WENDY (Eds.), Narrative Approaches in Social Psychology (925). Budapest: New Mandate.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEON, G. R., SANDAL, G. M., FINK, B. A., & CIOFANI, P. (2011). Positive Experiences and Personal Growth in a Two-Man North Pole Expedition Team. Environment and Behavior, 43(5), 710731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOCELLIN, J., & SUEDFELD, P. (1991). Voices from the ice: Diaries of polar explorers. Environment and Behavior, 23(6), 704722.

 • NEUENDORF, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, London–New Delhi: Sage Publications.

 • ORAVECZ, Cs., VÁRADI, T., & SASS, B. (2014). The Hungarian Gigaword Corpus. Lrec-Conf.Org, 1719–1723. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/681_Paper.pdf. megnyitva 2015.08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OSGOOD, C. E., & WALKER, E. G. (1959). Motivation and language behavior: Content analysis of suicide notes. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 5867.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PALINKAS, L. A. (1986). Health and performance of Antarctic winter-over personnel: a follow-up study. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 57, 954959.

 • PALINKAS, L. A., & SUEDFELD, P. (2008). Psychological effects of polar expeditions. The Lancet, 371, 153163.

 • PENNEBAKER, J. W. (2011). The Secret Life of Pronouns –What our Words Say about Us. New York: Bloomsbury Press.

 • PRÓSZÉKY G. (2005). A nyelvtechnológia és alkalmazásai. Budapest: eVilág Kiskönyvtár sorozat, 2. kötet.

 • ROHRER, J. H. (1961). Interpersonal relationships in isolated small groups. In B. E. FLAHERTY (Ed.), Symposium on Psychophysiological Aspects of Space Flight (263–271). New York: Columbia University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SANDAL, G. M. (2000). Coping in Antarctica: is it possible to generalize results across settings? Aviation, Space and Environmental Medicine, 7(9, Suppl), A37A43.

 • SANDAL, G. M., VAERNES, R., BERGAN, T., WARMCKE, M., & URSIN, H. (1996). Psychological reactions during polar expeditions and isolation in hyperbaric chambers. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 67, 227234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SANTY, P. A. (1994). Choosing the Right Stuff: The Psychological Selection of Astronauts and Cosmonauts. London: Praeger.

 • SCHWARTZ, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advance in Experimental Social Psychology, 25, 165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SELLS, S. B. (1966). A model for the social system for the multiman extended duration space ship. Aerospace Medicine, 37, 11301135.

 • STRANGE, R. E., & YOUNGMAN, S. A. (1971). Emotional aspects of wintering over. Antarctic Journal of the United States, 6, 324347.

 • STUSTER, J. (2010). Behavioral Issues Associated with Long-Duration Space Expeditions: Review and Analysis of Astronaut Journals. Experiment 01-E104 (journals): Final Report. NASA, Johnson Space Center, Houston, TX 77058. http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS. megnyitva 2015. 08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STUSTER, J., BACHELARD, C., & SUEDFELD, P. (1999). In the Wake of the Astrolabe: Review and Analysis of Diaries Maintained by the Leaders and Physicians at French Remote Duty Stations. Technical Report to the National Aeronautics and Space Administration (February). http://www.anacapasciences.com/publications/Astrolabe.pdf. megnyitva 2015.08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STUSTER, J., BACHELARD, C., & SUEDFELD, P. (2000). The Relative Importance of Behavioral Issues During Long-Duration I.C.E. Missions. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 71(9), 1725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUEDFELD, P. (2005). Invulnerability, coping, salutogenesis, integration: four phases of space psychology. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 76(6, Suppl.), B61B66.

 • SUEDFELD, P. (2006). Space memoirs: Value hierarchies before and after missions –A pilot study. Acta Astronautica, 58, 583586.

 • SUEDFELD, P., & STEEL, G. D. (2000). The environmental psychology of capsule habitats. Annual Review of Psychology, 51, 227253.

 • SUEDFELD, P., & WEISZBECK, T. (2004). The impact of outer space on inner space. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 75(7, Suppl.), C6C9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUEDFELD, P., BRCIC, J., & LEGKAIA, K. (2009). Coping with the problems of space flight: Reports from astronauts and cosmonauts. Acta Astronautica, 65, 312324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUEDFELD, P., BRCIC, J., JOHNSON, P. J., & GUSHIN, V. (2012). Personal growth following long-duration spaceflight. Acta Astronautica, 79, 118123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZIRMAI M. (2005). Bevezetés a korpusznyelvészetbe. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • TEDESCHI, C., & CALHOUN, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: measuring the positive legacy of trauma. Journal of Trauma and Stress, 9(3), 455471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VINCZE, O., ILG, B., & PÓLYA, T. (2014). The role of narrative perspective in the elaboration of individual and historical traumas. In J. P. FORGAS, O. VINCZE, & J. LÁSZLÓ (Eds.), Social Cognition and Communication (229–244). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WEINTRAUB, W. (1989). Verbal Behavior in Everyday Life. New York: Springer.

 • WOLFE, T. (1979). The Right Stuff. New York: Farrar, Straus, Giroux.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 26 26 6
Full Text Views 30 14 0
PDF Downloads 30 11 0