View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmány alapja a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Egerben elhangzott Mérei Ferenc-emlékelőadás. Konkrét célja, hogy áttekintést adjon az izolált kiscsoportok pszichológiai kutatásáról, ezen belül a földi űranalóg környezetekkel és valóságos űrutazókkal kapcsolatosan végzett pszichológiai tartalomelemzéses vizsgálatokról. Ennek során ismerteti a pszichológiai tartalomelemzés fő típusait – a tematikus, a pszichológiai konstruktum alapú, a narratív pszichológiai és – az esetenként többnyelvű – korpusznyelvészeti tartalomelemzést. Bemutatja ezek szemléletmódját és nyelvtechnológiai feltételeit, valamint a szerzők által végzett hazai és nemzetközi együttműködésben végzett kutatások néhány eredményét. Tágabb célja, hogy rávilágítson a pszichológiai tartalomelemzés számos területen történő alkalmazhatóságára.

 • ANTONOVSKY, A. (1979). Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass.

 • ANTONOVSKY, A. (1987). Unraveling The Mystery of Health –How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass.

 • BALÁZS L. , BARKASZI I., CZIGLER I. és TAKÁCS E. (2015). Agymuködés súlytalanságban: Kísérlet a Nemzetközi Urállomáson. Magyar Tudomány, 9, 10451052.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARANYI, P., & CSAPÓ, A. (2012). Definition and Synergies of Cognitive Infocommunications. Acta Polytechnica Hungarica, 9, 6783.

 • BECHTEL, R. B., & BERNING, A. (1991). The third-quarter phenomenon: Do people experience discomfort after stress has passed? In A. A. HARRISON, Y. A. CLEARWATER, & C. P. MCKAY (Eds.), From Antarctica to outer space: Life in isolation and confinement (261266). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERELSON, B. (1952/1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner Publishing Company.

 • BYRD, R. E. (1938). Alone. New York: Putnam.

 • EHMANN B. (2002). A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest: Új Mandátum.

 • EHMANN B. (2004a). Tartalomelemzési módszerek a szubjektív idoélmény vizsgálatára laikus beszélok szövegeiben. In EROS F. (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében (5773). Pszichológiai Szemle Könyvtár 8. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. (2004b). Tartalomelemzési módszerek a szubjektív idoélmény vizsgálatára laikus beszélok szövegeiben. Magyar Pszichológiai Szemle, 59(3), 345362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. (2004c). A szubjektív idoélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai. Pszichológia, 24(4), 403425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. , CSERTO I., FÜLÖP É., KOVÁGÓ P., PÓLYA T. és LÁSZLÓ J. (2014). Narratív kategoriális tartalomelemzés: A NARRCAT. In TANÁCS A., VARGA V. és VINCZE V. (szerk.), X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY 2014. (136147.) Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN B. , KISS B., NASZÓDI M. és LÁSZLÓ J. (2005). A szubjektív idoélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS Vertikum idomodulja. Pszichológia, 25(2), 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., & GARAMI, V. (2010). Narrative Psychological Content Analysis with NooJ: Linguistic Markers of Time Experience in Self-Reports. In T. VÁRADI, J. KUTI, M. SILBERZTEIN (Eds.), Applications of Finite-State Language Processing –Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference (186196). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., BALÁZS, L., FÜLÖP, É., HARGITAI, R., KABAI, P., PÉLEY, B., et al. (2011). Narrative Psychological Content Analysis as a Tool for Psychological Status Monitoring of Crews in Isolated, Confined and Extreme Settings. Acta Astronautica, 68(9–10), 15601566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., BALÁZS, L., SHVED, D., BÉNET, V., & GUSHIN, V. (2013). The Russian Linguistic Resources in Space Psychological Research. In A. DONABÉDIAN, V. KHURSHUDIAN, & M. SILBERZTEIN (Eds.), Formalising Natural Languages with NooJ: Selected Papers from the NooJ 2012 International Conference (Paris, France) (150161). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EHMANN, B., GARAMI, V., NASZÓDI, M., KIS, B., & LÁSZLÓ, J. (2007). Subjective Time Experience: Identifying Psychological Correlates by Narrative Psychological Content Analysis, Empirical Text and Cultural Research 3, 1425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FÜLÖP, É., CSERTO, I., ILG, B., SZABÓ, ZS. P., SLUGOSKI, B., & LÁSZLÓ, J. (2014). Emotional elaboration of collective traumas in historical narratives. In J. P. FORGAS, O. VINCZE, & J. LÁSZLÓ (Eds.), Social Cognition and Communication (245262). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GALARZA, L., & HOLLAND, A. W. (1999). Selecting astronauts for long-duration space missions. Proceedings of the International Conference on Environmental Systems, Denver, CO, July 12–15, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GUSHIN, V. I. (2003). Problems of Distant Communication of Isolated Small Groups. Human Physiology, 29(5), 548555.

 • GUSHIN, V. I., EFIMOV, V. A., SMIRNOVA, T. M., VINOKHODOVA, A. G., & KANAS, N. (1998). Subject’s perceptions of the crew interaction dynamics under prolonged isolation. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 69, 556561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GUSHIN, V., SHVED, D., VINOKHODOVA, A., VASYLIEVA, G., NITCHIPORUK, I., EHMANN, B., & BALAZS, L. (2012). Some psychophysiological and behavioral aspects of adaptation to simulated autonomous Mission to Mars. Acta Astronautica, January–February 2012, 5257.

 • GUSHIN, V., SHVED, V., EHMANN, B., & BALAZS, L. (2015). Crew-MC Interaction During Communication Delay In Mars-500. Paper submitted to Acta Astronautica.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HELMREICH, R. L. (2000). Culture and error in space: implications from analog environments. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 71(9, Suppl.), A133A139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOLSTI, O. R. (1969), Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

 • IHLE, E. C., RITSHER, J. B., & KANAS, N. (2006). Positive psychological outcomes of spaceflight: An empirical study. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 77, 93101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAS, N. (1985). Psychological factors affecting simulated and actual space missions. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 56, 806811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAS, N. (1987). Psychological and interpersonal issues in space. American Journal of Psychiatry, 144, 703709.

 • KANAS, N., & MANZEY, D. (2008). Space Psychology and Psychiatry. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Press.

 • KANAS, N., SALNITSKIY, V., GUSHIN, V., WEISS, D. S., GRUND, E. M., FLYNN, C., et al. (2001). Asthenia: does it exist in Space? Psychosomatic Medicine, 63, 874880.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KANAS, N., SALNITSKIY, V., WEISS, D. S., GRUND, E. M., GUSHIN, V., KOZERENKO, O., et al. (2001). Crewmember and ground personnel interactions over time during Shuttle/Mir space missions. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 72, 453461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KELLY, A. D., & KANAS, N. (1992). Crewmember communication in space: A survey of astronauts and cosmonauts. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 63, 721726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KRIPPENDORFF K. (1980/1995). A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest: Balassi Kiadó.

 • KRIPPENDORFF, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks: Sage Publications.

 • LÁSZLÓ J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum.

 • LÁSZLÓ J. (2012). Történelemtörténetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • LÁSZLÓ, J. (2008). The science of stories: An introduction to narrative psychology. London–New York: Routledge.

 • LÁSZLÓ, J. (2013). Historical Tales and National Identity. An introduction to narrative social psychology. London–New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ, J., & EHMANN, B. (2014). Narrative Social Psychology. In J. P. FORGAS, O. VINCZE, J. LÁSZLÓ (Eds.), Social Cognition and Communication (205228). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ, J., CSERTO, I., FÜLÖP, É., FERENCZHALMI, R., HARGITAI, R., LENDVAI, P., et al. (2013). Narrative language as expression of individual and group identity: The Narrative Categorical Content Analysis (NarrCat). Sage Open. http://sgo.sagepub.com/content/spsgo/3/2/2158244013492084.full.pdf. megnyitva 2015.08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ, J., EHMANN, B., PÉLEY, B., & PÓLYA, T. (2002). Narrative psychology and narrative psychological content analysis. In J. LÁSZLÓ, & S. R. WENDY (Eds.), Narrative Approaches in Social Psychology (925). Budapest: New Mandate.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEON, G. R., SANDAL, G. M., FINK, B. A., & CIOFANI, P. (2011). Positive Experiences and Personal Growth in a Two-Man North Pole Expedition Team. Environment and Behavior, 43(5), 710731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MOCELLIN, J., & SUEDFELD, P. (1991). Voices from the ice: Diaries of polar explorers. Environment and Behavior, 23(6), 704722.

 • NEUENDORF, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, London–New Delhi: Sage Publications.

 • ORAVECZ, Cs., VÁRADI, T., & SASS, B. (2014). The Hungarian Gigaword Corpus. Lrec-Conf.Org, 1719–1723. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/681_Paper.pdf. megnyitva 2015.08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OSGOOD, C. E., & WALKER, E. G. (1959). Motivation and language behavior: Content analysis of suicide notes. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 5867.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PALINKAS, L. A. (1986). Health and performance of Antarctic winter-over personnel: a follow-up study. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 57, 954959.

 • PALINKAS, L. A., & SUEDFELD, P. (2008). Psychological effects of polar expeditions. The Lancet, 371, 153163.

 • PENNEBAKER, J. W. (2011). The Secret Life of Pronouns –What our Words Say about Us. New York: Bloomsbury Press.

 • PRÓSZÉKY G. (2005). A nyelvtechnológia és alkalmazásai. Budapest: eVilág Kiskönyvtár sorozat, 2. kötet.

 • ROHRER, J. H. (1961). Interpersonal relationships in isolated small groups. In B. E. FLAHERTY (Ed.), Symposium on Psychophysiological Aspects of Space Flight (263–271). New York: Columbia University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SANDAL, G. M. (2000). Coping in Antarctica: is it possible to generalize results across settings? Aviation, Space and Environmental Medicine, 7(9, Suppl), A37A43.

 • SANDAL, G. M., VAERNES, R., BERGAN, T., WARMCKE, M., & URSIN, H. (1996). Psychological reactions during polar expeditions and isolation in hyperbaric chambers. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 67, 227234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SANTY, P. A. (1994). Choosing the Right Stuff: The Psychological Selection of Astronauts and Cosmonauts. London: Praeger.

 • SCHWARTZ, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advance in Experimental Social Psychology, 25, 165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SELLS, S. B. (1966). A model for the social system for the multiman extended duration space ship. Aerospace Medicine, 37, 11301135.

 • STRANGE, R. E., & YOUNGMAN, S. A. (1971). Emotional aspects of wintering over. Antarctic Journal of the United States, 6, 324347.

 • STUSTER, J. (2010). Behavioral Issues Associated with Long-Duration Space Expeditions: Review and Analysis of Astronaut Journals. Experiment 01-E104 (journals): Final Report. NASA, Johnson Space Center, Houston, TX 77058. http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS. megnyitva 2015. 08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STUSTER, J., BACHELARD, C., & SUEDFELD, P. (1999). In the Wake of the Astrolabe: Review and Analysis of Diaries Maintained by the Leaders and Physicians at French Remote Duty Stations. Technical Report to the National Aeronautics and Space Administration (February). http://www.anacapasciences.com/publications/Astrolabe.pdf. megnyitva 2015.08.17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STUSTER, J., BACHELARD, C., & SUEDFELD, P. (2000). The Relative Importance of Behavioral Issues During Long-Duration I.C.E. Missions. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 71(9), 1725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUEDFELD, P. (2005). Invulnerability, coping, salutogenesis, integration: four phases of space psychology. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 76(6, Suppl.), B61B66.

 • SUEDFELD, P. (2006). Space memoirs: Value hierarchies before and after missions –A pilot study. Acta Astronautica, 58, 583586.

 • SUEDFELD, P., & STEEL, G. D. (2000). The environmental psychology of capsule habitats. Annual Review of Psychology, 51, 227253.

 • SUEDFELD, P., & WEISZBECK, T. (2004). The impact of outer space on inner space. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 75(7, Suppl.), C6C9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUEDFELD, P., BRCIC, J., & LEGKAIA, K. (2009). Coping with the problems of space flight: Reports from astronauts and cosmonauts. Acta Astronautica, 65, 312324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUEDFELD, P., BRCIC, J., JOHNSON, P. J., & GUSHIN, V. (2012). Personal growth following long-duration spaceflight. Acta Astronautica, 79, 118123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZIRMAI M. (2005). Bevezetés a korpusznyelvészetbe. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 • TEDESCHI, C., & CALHOUN, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: measuring the positive legacy of trauma. Journal of Trauma and Stress, 9(3), 455471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VINCZE, O., ILG, B., & PÓLYA, T. (2014). The role of narrative perspective in the elaboration of individual and historical traumas. In J. P. FORGAS, O. VINCZE, & J. LÁSZLÓ (Eds.), Social Cognition and Communication (229–244). New York: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WEINTRAUB, W. (1989). Verbal Behavior in Everyday Life. New York: Springer.

 • WOLFE, T. (1979). The Right Stuff. New York: Farrar, Straus, Giroux.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 1 2
Sep 2021 2 2 0
Oct 2021 5 0 0
Nov 2021 12 0 0
Dec 2021 3 3 3
Jan 2022 10 3 0
Feb 2022 0 0 0