View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
 • | 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmány két, a MSCEIT (Mayer–Salovey–Caruso Érzelmi Intelligencia Teszt) alternatívájaként megjelenő érzelmi intelligencia (EI) tesztre: az Érzelemmegértés (STEU) és az Érzelemszabályozás (STEM) szituációs tesztekre fókuszál. A STEU azért újszerű megközelítés az EI-mérés területén, mert bevezeti a sztenderdekre épülő pontozás lehetőségét, a STEM pedig azért, mert az SJT (situational judgement test method) megközelítést alkalmazza. Jelen kutatás célja a STEU- és STEM-tesztek magyar változatainak elkészítése, valamint a tesztek megbízhatóságával és validitásával kapcsolatos bizonyítékok bővítése. A tesztek érvényességének vizsgálata során a STEU- és STEM-pontszámok fluid intelligenciával, vonás EI-vel, érzelemfelismerő képességgel, személyiséggel, valamint az alexithymiával és az élettel való elégedettséggel mutatott együttjárásait elemeztük. Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy ezek az új tesztfejlesztési, illetve pontozási megközelítések hasznosak és ígéretesek a képességalapú EI-mérés területén, ugyanakkor további vizsgálatok szükségesek, ha igazolni szeretnénk, hogy a STEUés a STEM-tesztek inkább mérnek érzelmi intelligenciát, mint más kognitív képességet, illetve, hogy az EI-feladatok együttesen különálló faktort alkotnak, amely megkülönböztethető más kognitív képességektől.

 • AUSTIN, E. J. (2010). Measurement of ability EI: Results for two new tests. British Journal of Psychology, 101(3), 563578.

 • BAGBY, R. M., PARKER, J. D. A., & TAYLOR, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale I. Item selection, and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 2332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BAGBY, R. M., TAYLOR, G. J., & PARKER, J. D. A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 3340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARCHARD, K. A., & HAKSTIAN, R. A. (2004). The nature and measurement of emotional intelligence abilities: Basic dimensions and their relationships with other cognitive ability and personality variables. Educational and Psychological Measurement, 64, 437462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BASTIAN, V. A., BURNS, N. R., & NETTELBECK, T. (2005). Emotional intelligence predicts life skills, but not as well as personality and cognitive abilities. Personality and Individual Differences, 39, 11351145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEATON, D. E., BOMBARDIER, C., GUILLEMIN, F., & FERRAZ, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(31), 8691.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BRACKETT, M., & MAYER, J. D. (2003). Convergent, discriminant, and incremental validity of competing measures of emotional intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 11471158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CATTEL, R. B. (1971). Abilities: Their structure, growth, and measurement. Boston: Houghton Mifflin.

 • CIARROCHI, J. V., CHAN, A. Y. C., & CAPUTI, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 28, 539561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CIARROCHI, J. V., CHAN, A. Y. C., & BAJGAR, J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31, 11051119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSERJÉSI R. , LUMINET O. és LÉNÁRD L. (2007). A Torontói Alexitímia Skála (TAS-20) magyar változata: megbízhatósága és faktorvalidítása egyetemista mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 62(3), 301314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DIENER, E., EMMONS, R. A., LARSEN, R. J., & GRIFFIN, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EKMAN, P., & FRIESEN, W. V. (1978). Facial action coding system: Investigator’s guide. Palo Alto, Calif: Consulting Psychologist Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIGNAC, C. E., PALMER, B. R., MANOCHA, R., & STOUGH, C. (2005). An examination of the factor structure of the Schutte self-report emotional intelligence (SSREI) scale via confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 39, 10291042.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOHN, O. P., DONAHUE, E. M., & KENTLE, R. (1991). The „Big Five” inventory –Versions 4a and 54. Berkeley: University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOHN, O. P., & SRIVASTAVA, S. (1999). The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. In L. A Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and Research (102–138). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KEELE, S. M., & BELL, R. C. (2008). The factorial validity of emotional intelligence: An unresolved issue. Personality and Individual Differences, 44, 487500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOOIMAN, C. G., SPINHOVENA, P., & TRIJSBURGC, R. W. (2002). The assessment of alexithymia A critical review of the literature and a psychometric study of the Toronto Alexithymia Scale-20. Journal of Psychosomatic Research, 53, 10831090.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÖKÖNYEI GY. (2008). Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban. Doktori disszertáció, Budapest: ELTE PPK.

 • KUN, D., BALÁZS, H., KAPITÁNY, M., URBÁN, R., & DEMETROVICS, Zs. (2010). Confirmation of the three factor model of the Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the theoretical starting point. Behavioral Research Methods 42(2), 596606.

 • KUN, D., URBÁN, R., BALÁZS, H., KAPITÁNY, M., NAGY, H., OLÁH, A., & DEMETROVICS, Zs. (2011). Az érzelmek mérése skála háromfaktoros modelljének adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle 66(3), 449466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEGREE, P. J. (1995). Evidence for an oblique social intelligence factor established with a Likert-based testing procedure. Intelligence, 21, 247266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIBBRECHT, N., & LIEVENS, F. (2012). Validity evidence for the situational judgment test paradigm in emotional intelligence measurement. International Journal of Psychology, 47(6), 438447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LINDEN, W., WENDEN, F., & PAULHUS, D. L. (1995). Measuring alexithymia: reliability, validity, and prevalence. In J. BUTCHER, & C. SPIELBERGER (Eds.), Advances in Personality Assessment (5195). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MACCANN, C. (2010). Further examination of emotional intelligence as a standard intelligence: A latent variable analysis of fluid intelligence, crystallized intelligence, and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 49, 490496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MACCANN, C., & ROBERTS, R. D. (2008). New paradigms for assessing emotional intelligence: Theory and data. Emotion, 8(4), 540551.

 • MACCANN, C., PEARCE, N., & ROBERTS, R. D. (2011). Emotional Intelligence as assessed by Situational Judgment and Emotion Recognition Tests: Building the nomological Net. Psychological Topics 20(3), 393412.

 • MATTHEWS, G., ZEIDNER, M., & ROBERTS, R. D. (2007). Emotional intelligence. Consensus, controversies, and questions. In G. MATTHEWS, M. ZEIDNER, & R. D. ROBERTS (Eds.), The science of emotional intelligence. Knowns and unknowns (346). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J. D., & SALOVEY, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. SALOVEY, D. SLUYTER (Eds.), Emotional development and emotional intelligence (331). New York: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J. D., SALOVEY, P., & CARUSO, D. (1997). Emotional IQ test [CD ROM]. Needhamn, MA: Virtual Knowledge.

 • MAYER, J. D., CARUSO, D. R., & SALOVEY, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J., SALOVEY, P., CARUSO, D. R., & SITARENIOS, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence (peer commentaries). Emotion 1(3), 232242.

 • MAYER, J., SALOVEY, P., & CARUSO, D. (2002). The Mayer, Salovey, and Caruso Emotional Intelligence Test: Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J. D., ROBERTS, R. D., & BARSADE, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCDANIEL, M. A., MORGESON, F. P., FINNEGAN, E. B., CAMPION, M. A., & BRAVERMAN, E. P. (2001). Use of situational judgement tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 730740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY H. , OLÁH A. és TÓTH K. (2009). Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: a fejlodési kritérium tesztelése. Pszichológia 29(2), 165186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY H. (2010). A képességalapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése. Phd. disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiatudomány Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY H. (2012). Az Érzelmek Mérése Skála (AES-HU) faktorszerkezetének és validitásának elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 431447.

 • O’CONNOR, R. M., & LITTLE, I. S. (2003). Revisiting the predictive validity of emotional intelligence: Self-report versus ability-based measures. Personality and Individual Differences, 35, 18931902.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PALMER, B. R., GIGNAC, G., MANOCHA, R., & STOUGH, C. (2005). A psychometric evaluation of the Mayer–Salovey–Caruso emotional intelligence test version 2.0. Intelligence, 33, 2854305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PETRIDES, K. V., & FURNHAM, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality 15, 425448.

 • ROBERTS, R. D., ZEIDNER, M., & MATTHEWS, G. (2001). Does emotional intelligence meet traditional standards for an intelligence? Some new data and conclusions. Emotion, 1, 196231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROBERTS, R. D., SCHULZE, R., O’BRIEN, K., MACCANN, C., REID, J., & MAUL, A. (2006). Exploring the validity of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test (MSEIT) with established emotions measures. Emotion, 6, 663669.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROSEMAN, I. J. (2001). A model of appraisal in the emotions system: Integrating theory, research, and applications. In K. R. SCHERER, & A. SCHORR (Eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research (6891). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROSSEN, E., KRANZLER, J. H., & ALGINA, J. (2008). Confirmatory factor analysis of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test V 2.0 (MSCEIT). Personality and Individual Differences, 44, 12581269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÓZSA S. , KÁLMÁN R., KO N., NAGY H., FIÁTH T. és OLÁH A. (2012). Az érzelmi arcfelismerés mérése és jelentosége a pszichológiai kutatásokban: Az Ekman 60 Arc Teszttel szerzett hazai tapasztalatok, Pszichológia, 32(3), 229251.

 • SAKLOFSKE, D. H., AUSTIN, E. J., & MINSKI, P. (2003). Factor structure and validity of a trait emotional intelligence measure. Personality and Individual Differences, 34, 707721.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SALOVEY, P., & MAYER, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination Cognition, and Personality, 9, 185211.

 • SCHUTTE, N. S., MALOUFF, J. M., HALL, L. E., HAGGERTY, D. J., COOPER, J. T., GOLDEN, C. J., & DORNHEIM, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHUTTE, N. S., MALOUFF, J. M., BOBNIK, C., COSTON, T. D., GREESON, C., JEDLICKA, C., RHODES, E., & WENDORF, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. Journal of Social Psychology, 141, 523536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZONDY M. (2010). Optimizmus, pesszimizmus, egészség. Doktori disszertáció, ELTE, Budapest.

 • WARWICK, J., & NETTELBECK, T. (2004). Emotional intelligence is? Personality and Individual Differences, 37, 10911100.

 • ZEIDNER, M., MATTHEWS, G., & ROBERTS, R. D. (2001). Slow down, you move too fast: Emotional intelligence remains an ’elusive’ intelligence. Emotion, 1(3), 265275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 7 2 2
Sep 2021 16 5 5
Oct 2021 27 8 16
Nov 2021 34 13 18
Dec 2021 26 1 1
Jan 2022 14 4 3
Feb 2022 0 0 0