View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
 • | 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmány két, a MSCEIT (Mayer–Salovey–Caruso Érzelmi Intelligencia Teszt) alternatívájaként megjelenő érzelmi intelligencia (EI) tesztre: az Érzelemmegértés (STEU) és az Érzelemszabályozás (STEM) szituációs tesztekre fókuszál. A STEU azért újszerű megközelítés az EI-mérés területén, mert bevezeti a sztenderdekre épülő pontozás lehetőségét, a STEM pedig azért, mert az SJT (situational judgement test method) megközelítést alkalmazza. Jelen kutatás célja a STEU- és STEM-tesztek magyar változatainak elkészítése, valamint a tesztek megbízhatóságával és validitásával kapcsolatos bizonyítékok bővítése. A tesztek érvényességének vizsgálata során a STEU- és STEM-pontszámok fluid intelligenciával, vonás EI-vel, érzelemfelismerő képességgel, személyiséggel, valamint az alexithymiával és az élettel való elégedettséggel mutatott együttjárásait elemeztük. Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy ezek az új tesztfejlesztési, illetve pontozási megközelítések hasznosak és ígéretesek a képességalapú EI-mérés területén, ugyanakkor további vizsgálatok szükségesek, ha igazolni szeretnénk, hogy a STEUés a STEM-tesztek inkább mérnek érzelmi intelligenciát, mint más kognitív képességet, illetve, hogy az EI-feladatok együttesen különálló faktort alkotnak, amely megkülönböztethető más kognitív képességektől.

 • AUSTIN, E. J. (2010). Measurement of ability EI: Results for two new tests. British Journal of Psychology, 101(3), 563578.

 • BAGBY, R. M., PARKER, J. D. A., & TAYLOR, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale I. Item selection, and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 2332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BAGBY, R. M., TAYLOR, G. J., & PARKER, J. D. A. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 3340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARCHARD, K. A., & HAKSTIAN, R. A. (2004). The nature and measurement of emotional intelligence abilities: Basic dimensions and their relationships with other cognitive ability and personality variables. Educational and Psychological Measurement, 64, 437462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BASTIAN, V. A., BURNS, N. R., & NETTELBECK, T. (2005). Emotional intelligence predicts life skills, but not as well as personality and cognitive abilities. Personality and Individual Differences, 39, 11351145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEATON, D. E., BOMBARDIER, C., GUILLEMIN, F., & FERRAZ, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(31), 8691.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BRACKETT, M., & MAYER, J. D. (2003). Convergent, discriminant, and incremental validity of competing measures of emotional intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 11471158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CATTEL, R. B. (1971). Abilities: Their structure, growth, and measurement. Boston: Houghton Mifflin.

 • CIARROCHI, J. V., CHAN, A. Y. C., & CAPUTI, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 28, 539561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CIARROCHI, J. V., CHAN, A. Y. C., & BAJGAR, J. (2001). Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and Individual Differences, 31, 11051119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSERJÉSI R. , LUMINET O. és LÉNÁRD L. (2007). A Torontói Alexitímia Skála (TAS-20) magyar változata: megbízhatósága és faktorvalidítása egyetemista mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 62(3), 301314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DIENER, E., EMMONS, R. A., LARSEN, R. J., & GRIFFIN, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EKMAN, P., & FRIESEN, W. V. (1978). Facial action coding system: Investigator’s guide. Palo Alto, Calif: Consulting Psychologist Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIGNAC, C. E., PALMER, B. R., MANOCHA, R., & STOUGH, C. (2005). An examination of the factor structure of the Schutte self-report emotional intelligence (SSREI) scale via confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 39, 10291042.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOHN, O. P., DONAHUE, E. M., & KENTLE, R. (1991). The „Big Five” inventory –Versions 4a and 54. Berkeley: University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JOHN, O. P., & SRIVASTAVA, S. (1999). The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. In L. A Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and Research (102–138). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KEELE, S. M., & BELL, R. C. (2008). The factorial validity of emotional intelligence: An unresolved issue. Personality and Individual Differences, 44, 487500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KOOIMAN, C. G., SPINHOVENA, P., & TRIJSBURGC, R. W. (2002). The assessment of alexithymia A critical review of the literature and a psychometric study of the Toronto Alexithymia Scale-20. Journal of Psychosomatic Research, 53, 10831090.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÖKÖNYEI GY. (2008). Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban. Doktori disszertáció, Budapest: ELTE PPK.

 • KUN, D., BALÁZS, H., KAPITÁNY, M., URBÁN, R., & DEMETROVICS, Zs. (2010). Confirmation of the three factor model of the Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the theoretical starting point. Behavioral Research Methods 42(2), 596606.

 • KUN, D., URBÁN, R., BALÁZS, H., KAPITÁNY, M., NAGY, H., OLÁH, A., & DEMETROVICS, Zs. (2011). Az érzelmek mérése skála háromfaktoros modelljének adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle 66(3), 449466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LEGREE, P. J. (1995). Evidence for an oblique social intelligence factor established with a Likert-based testing procedure. Intelligence, 21, 247266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LIBBRECHT, N., & LIEVENS, F. (2012). Validity evidence for the situational judgment test paradigm in emotional intelligence measurement. International Journal of Psychology, 47(6), 438447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LINDEN, W., WENDEN, F., & PAULHUS, D. L. (1995). Measuring alexithymia: reliability, validity, and prevalence. In J. BUTCHER, & C. SPIELBERGER (Eds.), Advances in Personality Assessment (5195). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MACCANN, C. (2010). Further examination of emotional intelligence as a standard intelligence: A latent variable analysis of fluid intelligence, crystallized intelligence, and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 49, 490496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MACCANN, C., & ROBERTS, R. D. (2008). New paradigms for assessing emotional intelligence: Theory and data. Emotion, 8(4), 540551.

 • MACCANN, C., PEARCE, N., & ROBERTS, R. D. (2011). Emotional Intelligence as assessed by Situational Judgment and Emotion Recognition Tests: Building the nomological Net. Psychological Topics 20(3), 393412.

 • MATTHEWS, G., ZEIDNER, M., & ROBERTS, R. D. (2007). Emotional intelligence. Consensus, controversies, and questions. In G. MATTHEWS, M. ZEIDNER, & R. D. ROBERTS (Eds.), The science of emotional intelligence. Knowns and unknowns (346). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J. D., & SALOVEY, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. SALOVEY, D. SLUYTER (Eds.), Emotional development and emotional intelligence (331). New York: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J. D., SALOVEY, P., & CARUSO, D. (1997). Emotional IQ test [CD ROM]. Needhamn, MA: Virtual Knowledge.

 • MAYER, J. D., CARUSO, D. R., & SALOVEY, P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J., SALOVEY, P., CARUSO, D. R., & SITARENIOS, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence (peer commentaries). Emotion 1(3), 232242.

 • MAYER, J., SALOVEY, P., & CARUSO, D. (2002). The Mayer, Salovey, and Caruso Emotional Intelligence Test: Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MAYER, J. D., ROBERTS, R. D., & BARSADE, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MCDANIEL, M. A., MORGESON, F. P., FINNEGAN, E. B., CAMPION, M. A., & BRAVERMAN, E. P. (2001). Use of situational judgement tests to predict job performance: A clarification of the literature. Journal of Applied Psychology, 86, 730740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY H. , OLÁH A. és TÓTH K. (2009). Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: a fejlodési kritérium tesztelése. Pszichológia 29(2), 165186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY H. (2010). A képességalapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése. Phd. disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiatudomány Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NAGY H. (2012). Az Érzelmek Mérése Skála (AES-HU) faktorszerkezetének és validitásának elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 431447.

 • O’CONNOR, R. M., & LITTLE, I. S. (2003). Revisiting the predictive validity of emotional intelligence: Self-report versus ability-based measures. Personality and Individual Differences, 35, 18931902.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PALMER, B. R., GIGNAC, G., MANOCHA, R., & STOUGH, C. (2005). A psychometric evaluation of the Mayer–Salovey–Caruso emotional intelligence test version 2.0. Intelligence, 33, 2854305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PETRIDES, K. V., & FURNHAM, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality 15, 425448.

 • ROBERTS, R. D., ZEIDNER, M., & MATTHEWS, G. (2001). Does emotional intelligence meet traditional standards for an intelligence? Some new data and conclusions. Emotion, 1, 196231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROBERTS, R. D., SCHULZE, R., O’BRIEN, K., MACCANN, C., REID, J., & MAUL, A. (2006). Exploring the validity of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test (MSEIT) with established emotions measures. Emotion, 6, 663669.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROSEMAN, I. J. (2001). A model of appraisal in the emotions system: Integrating theory, research, and applications. In K. R. SCHERER, & A. SCHORR (Eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research (6891). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROSSEN, E., KRANZLER, J. H., & ALGINA, J. (2008). Confirmatory factor analysis of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test V 2.0 (MSCEIT). Personality and Individual Differences, 44, 12581269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÓZSA S. , KÁLMÁN R., KO N., NAGY H., FIÁTH T. és OLÁH A. (2012). Az érzelmi arcfelismerés mérése és jelentosége a pszichológiai kutatásokban: Az Ekman 60 Arc Teszttel szerzett hazai tapasztalatok, Pszichológia, 32(3), 229251.

 • SAKLOFSKE, D. H., AUSTIN, E. J., & MINSKI, P. (2003). Factor structure and validity of a trait emotional intelligence measure. Personality and Individual Differences, 34, 707721.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SALOVEY, P., & MAYER, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination Cognition, and Personality, 9, 185211.

 • SCHUTTE, N. S., MALOUFF, J. M., HALL, L. E., HAGGERTY, D. J., COOPER, J. T., GOLDEN, C. J., & DORNHEIM, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHUTTE, N. S., MALOUFF, J. M., BOBNIK, C., COSTON, T. D., GREESON, C., JEDLICKA, C., RHODES, E., & WENDORF, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. Journal of Social Psychology, 141, 523536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZONDY M. (2010). Optimizmus, pesszimizmus, egészség. Doktori disszertáció, ELTE, Budapest.

 • WARWICK, J., & NETTELBECK, T. (2004). Emotional intelligence is? Personality and Individual Differences, 37, 10911100.

 • ZEIDNER, M., MATTHEWS, G., & ROBERTS, R. D. (2001). Slow down, you move too fast: Emotional intelligence remains an ’elusive’ intelligence. Emotion, 1(3), 265275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 380 379 7
Full Text Views 124 44 0
PDF Downloads 151 56 0