Authors:
Csilla Kvaszingerné Prantner EKF Humáninformatika Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Csilla Kvaszingerné Prantner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Soltész PPKE Általános Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Péter Soltész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Boglárka Faragó EKF Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Boglárka Faragó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csaba Pléh CEU Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Klára Soltész-Várhelyi PPKE Általános Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Klára Soltész-Várhelyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: A modern információs és kommunikációtechnikai (IKT) eszközök alkalmazásának alapvető jellemzője a multitasking jellegű használat, vagyis a több információforrás párhuzamos futtatása. A tanulás kontextusában ez azt jelenti, hogy az IKT-eszközök minimális viselkedéses befektetés ellenében megkönnyítik a tanulási célunknál jutalmazóbb figyelmi folyamatok működtetését. Vizsgálatunk célja, hogy az átlagos IKT-környezetben zajló tanulási folyamatot modellezzük laboratóriumi körülmények között, ezáltal vizsgálva a multitasking hatását a személyek feladatvégzésére.

Módszer: A vizsgálatban alkalmazott főfeladat a Flanker-teszt volt, mely az egyik leggyakrabban alkalmazott figyelmi és gátlási feladat. A főfeladat végzését ugyanakkor időről időre megzavarták bizonyos (villogó vagy egyéb módon jelző) disztraktorok, amelyek lehetővé tették, hogy a főfeladatról a vizsgálati személyek átváltsanak rájuk, és korlátlan mennyiséget „fogyasszanak” belőlük. A vizsgálatot 91 diákkal végeztük el az Eszterházy Károly Főiskoláról. Célunk a disztraktorokkal eltöltött pihenések hosszának, illetve számának főfeladatban nyújtott teljesítményre gyakorolt hatásának felmérése volt.

Eredmények: A pihenések hossza és száma, valamint a reakcióidő között nem találtunk összefüggést. Míg a pihenés hossza és a teljesítmény között erős negatív korreláció volt kimutatható, a sok megszakítás nem mutatott kapcsolatot a teljesítménnyel. Közvetlenül a pihenés után a személyek reakcióideje átlagosan javult. A több feladatot végző személyek arányaiban jobb válaszokat adtak.

Konklúzió/következtetések: Eredményeink a pesszimista multitasking metahipotézist támasztották alá, vagyis azt találtuk, hogy a többet pihenő személyek túlbecsülik a pihenés teljesítményükre gyakorolt hatását, hiszen valójában a több pihenés rosszabb teljesítménnyel járt együtt. Viszont ha a vizsgálati személy képes korlátozni a pihenések hosszát, vagyis a disztraktív ingerek hosszú távra nem vonják el a figyelmét a főfeladatról, ezek a rövid pihenők pozitívan befolyásolják a teljesítményt.

 • Adler, R. F., & Benbunan-Fich, R. (2012). Juggling on a high wire: Multitasking effects on performance xx. International Journal of Human-Computer Studies, 70(2), February 2012, 156168.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkley, R. A. (2001). The Executive Functions and Self-Regulation: An Evolutionary Neuropsychological Perspective xx. Neuropsychology Review, March 2001, (1), 29.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blais, C. (2010). Implicit versus deliberate control and its implications for awareness. In B. Bruya (Ed.), Effortless attention: A new perspective in the cognitive science of attention and action (pp. 141157). Cambridge, MA: MIT Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. Oxford: Pergamon.

 • Czigler, I. (2005). A figyelem pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • DeCaro, M. S., & Beilock, S. L. (2010). The benefits and perils of attentional control. In B. Bruya (Ed.), Effortless Attention: A new perspective in the cognitive science of attention and action (pp. 5173). Cambridge, MA: MIT Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch, J. A., & Deutsch, D. (1963). Attention: Some theoretical considerations xx. Psychological Review, 70, 8090.

 • Eriksen, C. W., & Schultz, D. W. (1979). Information processing in visual search: A continuous flow conception and experimental results xx. Percept Psychophys., 25, 249263.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eysenck, M. W. (2010). Prospektív emlékezet. In A. Baddeley, M. W. Eysenck és M. C. Anderson (szerk.), Emlékezet (pp. 508). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fante, R., Jacobi, L. L., & Sexton, V. D. (2013). The Effects of Instant Messaging and Task Difficulty on Reading Comprehension xx. North American Journal of Psychology, (2), 298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fontaine, G., & Cheen, G. (2010). Presence in Teleland. In K. E. Rudestam, & J. Schoenholtz-Read (Eds.), Handbook of online learning (pp. 3056). London: SAGE Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, P. (2009). Technology and informal education: What is taught, what is learned xx. Science, 323, 6871.

 • Hirst, W., Spelke, E. S., Reaves, C. C., Caharack, G., & Neisser, U. (1980). Dividing attention without alternation or automaticity xx. Journal of Experimental Psychology: General, 109, 98117.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hwang, K. (2003). Advanced Computer Architecture. New York: McGraw-Hill Education.

 • Jackson, M. (2008). Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age. New York: Prometheus Books.

 • Johnston, W. A., & Heinz, S. P. (1978). Flexibility and capacity demands of attention xx. Journal of Experimental Psychology: General, 107, 420435.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Judd, T. (2013). Making sense of multitasking: Key behaviours xx. Computers and Education, 63, 358–, April 2013 367.

 • Maclin, E. L., Mathewson, K. E., Low, K. A., Boot, W. R., Kramer, A. F., Fabiani, M., & Gratton, G. (2011). Learning to multitask: Effects of video game practice on electrophysiological indices of attention and resource allocation xx. Psychophisiology, 48, 11731183.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Monsell, S. (2003). Task switching xx. Trends in Cognitive Sciences, (3), 140.

 • Moray, N. (1969). Attention: Selective processes in vision and hearing. London: Hutchinson.

 • Mózes, T., Magyaródi, T., Soltész, P., Nagy, H., & Oláh, A. (2014). The ways to operationalize flow experience. In A. Oláh, & H. Nagy (Eds.), Flow, Emotional Intelligence and Psychological Immunity (pp. 1120). Budapest: Eötvös University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nijboer, M., Taatgen, N. A., Brands, A., Borst, J. P., & van Rijn, H. (2013). Decision Making in Concurrent Multitasking: Do People Adapt to Task Interference? xx PLoS ONE 8b(11), 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oblinger, D. G., & Oblinger, J. L. (2005). Is It Age or IT: First Steps Toward Understanding the Net Generation. In D. G. Oblinger, & J. L. Oblinger (Eds.), Educating the Net Generation. EDUCAUSE e-Book. www.educause.edu/educatingthenetgen/, 2.1-2.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford: Oxford University Press.

 • Pashler, H., Kang, S. H., & Ip, R. Y. (2013). Does Multitasking Impair Studying? Depends on Timing xx. Applied Cognitive Psychology, 27, 593595.

 • Rosen, L. D., Lim, A. F., Carrier, M., & Cheever, N. A. (2011). An Empirical Examination of the Educational Impact of Text Message-Induced Task Switching in the Classroom: Educational Implications and Strategies to Enhance Learning xx. Psicología Educativa, (2), 177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sanbonmatsu, D. M., Strayer, D. L., Medeiros-Ward, N., & Watson, J. M. (2013). Who Multi-Tasks and Why? Multi-Tasking Ability, Perceived Multi-Tasking Ability, Impulsivity, and Sensation Seeking xx. PLoS ONE, 8(1), e54402.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sanjram, P. K., & Khan, A. (2011). Attention, polychronicity, and expertise in prospective memory performance: Programmers’ vulnerability to habit intrusion error in multitasking xx. International Journal of Human-Computer Studies, June, 2011, 428439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Small, G., & Vorgan, G. (2011). Your brain is evolving right now. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 7696). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spelke, E. S., Hirst, W. C., & Neisser, U. (1976). Skills of divided attention xx. Cognition, 4, 215230.

 • Tran, P., Carrillo, R., & Subrahmanyam, K. (2013). Effects of online multitasking on reading comprehension of expository text xx. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, (3), 20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treisman, A. M. (1964). Verbal cues, language, and meaning in selective attention xx. American Journal of Psychology, 77, 206219.

 • Treisman, A., & Davies, A. (1973). Divided attention to ear and eye. In S. Kornblum (Ed.), Attention and Performance IV (pp. 101117). London: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Voorveld, H. A. M., & van der Goot, M. (2013). Age Differences in Media Multitasking: A Diary Study xx. Journal of Broadcasting and Electronic Media, (3), 408.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wieth, M. B., & Burns, B. D. (2014). Rewarding Multitasking: Negative Effects of an Incentive on Problem Solving under Divided Attention xx. Journal of Problem Solving, 7, 6072.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 10 1 1
Jul 2023 9 1 1
Aug 2023 14 1 1
Sep 2023 20 0 0
Oct 2023 22 1 1
Nov 2023 20 2 1
Dec 2023 3 0 0