Authors:
Mária Dávid Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Mária Dávid in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Dorner Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by László Dorner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Hatvani Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Andrea Hatvani in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Soltész Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary
Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Péter Soltész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tünde Taskó Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Tünde Taskó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Klára Soltész-Várhelyi Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary
Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Klára Soltész-Várhelyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan változnak a 10–18 éves korosztály képességei, készségei az új infokommunikációs technológiák (IKT) elterjedésével. Feltételezésünk szerint a gyakori IKT-használat bizonyos készségek javulását (például vizuális észlelési képességek), míg más készségek romlását (például verbális és motorikus) eredményezi.

Módszer és minta: 2014 februárjával bezárólag keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk három korosztály bevonásával, 492 fős mintán (194 fő 10 éves; 166 fő 14 éves és 132 fő 18 éves). Mindegyik korcsportban alacsony, közepes és magas IKT-használati alcsoportokat különböztettünk meg. Az általunk adaptált online pszichológiai teszteket végeztük el a tanulókkal az alapvető kognitív képességeik vizsgálatára, valamint egyéni adatfelvétele alapuló verbális feladatokat. Ezen kívül a különböző korcsoportokhoz tartozó tanulók kompetenciaméréseinek (szövegértés, matematikai-logikai) és a Hungarofit (alapvető motorikus képességek és állapot) vizsgálati eredményeinek és a tanulmányi eredményeinek összehasonlító elemzése is megtörtént. A vizsgálat egri és Eger környéki általános és középiskolákban zajlott. A nemek aránya a mintában kiegyensúlyozottnak tekinthető (205 fiú és 287 lány).

Eredmények: A gyakoribb számítógép-használat és a reakcióidő pozitív összefüggést mutat minden korcsoportban. A mérsékelt IKT-használat a legtöbb kognitív funkcióval pozitív együttjárást mutat. A matematika és szövegértés kompetenciában nem volt eltérés a három csoport között, ahogyan a Hungarofit mérésekben sem. A magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika tanulmányi eredmény és az összesített tanulmányi átlag tekintetében sem mutatkozott szignifikáns különbség a különböző csoportok között.

Következtetések: A mérsékelt számítógép-használat hatása a kognitív készségekre enyhén pozitív, de ez az iskolai eredményesség mutatókban és kompetenciaadatokban, valamint a mozgásos eredményekben nem manifesztálódik.

 • Alexander, L. M., & Currie, C. (2004). Young people’s computer use: Implications for health educations xx. Health Education, 4, 254261.

 • Bavelier, D., Green, C. S., Schrater, P., & Pouget, A. (2012). Brain plasticity through the life span: Learning to learn and action video games xx. Annual Reviews of Neuroscience, 35, 391416.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonnet, M. H., Berry, R. B., & Arand, D. L. (1991). Metabolism during normal, fragmented, and recovery sleep xx. Journal of Applied Physiology, 71, 11121118.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boronkai D. (2011). Az internet pszichológiája. Pécsi Tudományegyetem. http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tanan yagok/1_alprojekt/TM/04_Internetpszichologia.pdf (a hozzáférés dátuma: 2014.12.10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition xx. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116131.

 • Dahl, R. E. (1996). The impact of inadequate sleep on children’s daytime cognitive function xx. Pediatric Neurology, 3, 4450.

 • Dahl, R. E. (1998). The consequences of insufficient sleep for adolescents xx. Links between sleep and emotional regulation. Phi Delta Kappan, 80, 354359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. , Estefánné Varga M., Hatvani A., Taskó T., Dorner L. és Soltész P. (2014). Az IKT-használat hatásai a pszichikus sajátosságokra, vizsgálat a tanulók körében. Kutatási zárótanulmány. Eger: Eszterházy Károly Foiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demetrovics Zs. és Koronczay B. (2010). Az internetfüggoség néhány pszichológiai vonatkozása. In Talyigás J. (szerk.), Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében (pp. 121132). Budapest: Scolar Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dorner, L., Hatvani A., Taskó T., Soltész P., Estefánné Varga M. és Dávid M. (2016). IKThasználat 10–18 éveseknél –Egy IKT-eszközhasználati kérdoív bemutatása xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eppright, T., Allwood, M., Stern, B., & Theiss, T. (1999). Internet addiction: A new type of addiction? xx Missouri Medical, 96, 133136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, P. M. (1998). The cultural evolution of IQ. In U. Neisser (Ed.), The rising curve: Long-term gains in IQ and related measures (pp. 81123). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, S. (2009). Identitás a XXI. században. Budapest: HVG könyvek.

 • Hakala, P. T., Rimpelä, A. H., Saarni, L. A., & Salminen, J. J. (2006). Frequent computerrelated activities increase the risk of neck–shoulder and low back pain in adolescents xx. The European Journal of Public Health, (5), 541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Lipponen, L., Muukkonen, H., Rahikainen, M., Tuominen, T. & Lehtinen, E. (2000). Students’ skills and practices of using ICT: Results of a national assessment in Finland xx. Computers & Education, (2), 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacobs, K., & Baker, N. A. (2001). The association between children’s computer use and musculoskeletal discomfort xx. Work (Reading, Mass.), (3), 226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., & Rimpela, A. (2004). Internet Addiction? Potentially problematic use of the Internet in a population of 12-18-year-old adolescents xx. Addiction Research and Theory, 12, 8996.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kautiainen, S., Koivusilta, L., Lintonen, T., Virtanen, S. M., & Rimpelä, A. (2005). Use of information and communication technology and prevalence of overweight and obesity among adolescents xx. International Journal of Obesity, (8), 933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács K. (2007). A modern technológia szerepe az IQ generációk közti növekedésében xx. Világosság, 9. http://www.vilagossag.hu/pdf/20071109200948.pdf (letöltés dátuma: 2014. november 2.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mannir, R., Ratti, M. T., Marchioni, E., Castelnovo, G., Murelli, R., Sartori, I. & Tartara, A. (1997). Poor sleep in adolescents: A study of 869 17-year-old Italian secondary school students xx. Journal of Sleep Research, (1), 49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maynard, A. E., Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. M. (2005). Technology and the Development of intelligence: From the loom to the computer. In R. J. Sternberg and D. Preiss (Eds.), Intelligence and Technology: The impact of tools on the nature and development of human abilities (pp. 2953). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár Gy. (2011). Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra xx. Magyar Tudomány, (9), 1047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, J. (2000). XXI. század és nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.

 • OECD (2015). Students, computers and learning: Making the Connection. PISA, OECD Publishing.

 • Pilcher, J. J., & Walters, A. S. (1997). How sleep deprivation affects psychological variables related to college students’ cognitive performance xx. Journal of American College Health, (3), 126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2011). A webvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít-e az internet xx. Korunk, 22(8). 2011. augusztus. http://korunk.org/letoltlapok/Z_ZMKorunk2011augusztus.pdf. (a hozzáférés dátuma: 2014.10.10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prensky, M. (2001). Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók xx. On the Horizon (NCB University Press), 9(5), URL: http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf (a hozzáférés dátuma: 2014.03.15.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Punamäki, R. L., Wallenius, M., Nygård, C. H., Saarni, L., & Rimpelä, A. (2007). Use of information and communication technology (ICT) and perceived health in adolescence: The role of sleeping habits and waking-time tiredness xx. Journal of Adolescence, (4), 585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samari, E., & Atashak, M. (2011). The effect of learning by ICT on Educational Advances among the Students of payam-e Noor University (PNU) xx. Social and Behavioral Sciences, 29, 464468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sharifi, A., Imani, M. N., & Eslamieh, F. (2012). Investigation the Role of Information and Communication Technologies on Student’s Collaborative Learning xx. Social and Behavioral Sciences, 55, 10601068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age-related behavioral manifestations xx. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24, 417463.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spiegel, K., Leproult, R., & Van Cauter, E. (1999). Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function xx. The Lancet, 354 (9188), 14351439.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Subrahmanyam, K., Greenfield, P., & Kraut, R. (2001). The impact of computer use on childrens’ and adolescents’ development xx. Applied Developmental Psychology, 22, 730.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó É. (2014). A „csók anyutól” a Skype üzenetig. Konferencia-eloadás, A pszichológia napja, SZTE Pszichológiai Intézet, 2014.02.21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely L. (2014). Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól. Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi K. (1990). Gondolkodásvizsgáló tesztkészlet. Budapest: kiadó nélkül.

 • Tamir, D. I., & Mitchell, J. P. (2012). Disclosing information about the self is intrinsically rewarding xx. Proceedings of the National Academy of Sciences, (21), 8043.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tari, A. (2011). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban. Budapest: Tercium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vebra, R. (2002). Technology, Innovation, and Education Change: A Global Perspective.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 16 8 1
Dec 2023 54 0 0
Jan 2024 60 3 5
Feb 2024 50 0 0
Mar 2024 38 5 10
Apr 2024 29 5 4
May 2024 0 0 0