View More View Less
 • 1 Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary
 • | 2 Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

Háttér és célok: Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan változnak a 10–18 éves korosztály képességei, készségei az új infokommunikációs technológiák (IKT) elterjedésével. Feltételezésünk szerint a gyakori IKT-használat bizonyos készségek javulását (például vizuális észlelési képességek), míg más készségek romlását (például verbális és motorikus) eredményezi.

Módszer és minta: 2014 februárjával bezárólag keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk három korosztály bevonásával, 492 fős mintán (194 fő 10 éves; 166 fő 14 éves és 132 fő 18 éves). Mindegyik korcsportban alacsony, közepes és magas IKT-használati alcsoportokat különböztettünk meg. Az általunk adaptált online pszichológiai teszteket végeztük el a tanulókkal az alapvető kognitív képességeik vizsgálatára, valamint egyéni adatfelvétele alapuló verbális feladatokat. Ezen kívül a különböző korcsoportokhoz tartozó tanulók kompetenciaméréseinek (szövegértés, matematikai-logikai) és a Hungarofit (alapvető motorikus képességek és állapot) vizsgálati eredményeinek és a tanulmányi eredményeinek összehasonlító elemzése is megtörtént. A vizsgálat egri és Eger környéki általános és középiskolákban zajlott. A nemek aránya a mintában kiegyensúlyozottnak tekinthető (205 fiú és 287 lány).

Eredmények: A gyakoribb számítógép-használat és a reakcióidő pozitív összefüggést mutat minden korcsoportban. A mérsékelt IKT-használat a legtöbb kognitív funkcióval pozitív együttjárást mutat. A matematika és szövegértés kompetenciában nem volt eltérés a három csoport között, ahogyan a Hungarofit mérésekben sem. A magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika tanulmányi eredmény és az összesített tanulmányi átlag tekintetében sem mutatkozott szignifikáns különbség a különböző csoportok között.

Következtetések: A mérsékelt számítógép-használat hatása a kognitív készségekre enyhén pozitív, de ez az iskolai eredményesség mutatókban és kompetenciaadatokban, valamint a mozgásos eredményekben nem manifesztálódik.

 • Alexander, L. M., & Currie, C. (2004). Young people’s computer use: Implications for health educations xx. Health Education, 4, 254261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bavelier, D., Green, C. S., Schrater, P., & Pouget, A. (2012). Brain plasticity through the life span: Learning to learn and action video games xx. Annual Reviews of Neuroscience, 35, 391416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonnet, M. H., Berry, R. B., & Arand, D. L. (1991). Metabolism during normal, fragmented, and recovery sleep xx. Journal of Applied Physiology, 71, 11121118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boronkai D. (2011). Az internet pszichológiája. Pécsi Tudományegyetem. http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tanan yagok/1_alprojekt/TM/04_Internetpszichologia.pdf (a hozzáférés dátuma: 2014.12.10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition xx. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116131.

 • Dahl, R. E. (1996). The impact of inadequate sleep on children’s daytime cognitive function xx. Pediatric Neurology, 3, 4450.

 • Dahl, R. E. (1998). The consequences of insufficient sleep for adolescents xx. Links between sleep and emotional regulation. Phi Delta Kappan, 80, 354359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid M. , Estefánné Varga M., Hatvani A., Taskó T., Dorner L. és Soltész P. (2014). Az IKT-használat hatásai a pszichikus sajátosságokra, vizsgálat a tanulók körében. Kutatási zárótanulmány. Eger: Eszterházy Károly Foiskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demetrovics Zs. és Koronczay B. (2010). Az internetfüggoség néhány pszichológiai vonatkozása. In Talyigás J. (szerk.), Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében (pp. 121132). Budapest: Scolar Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dorner, L., Hatvani A., Taskó T., Soltész P., Estefánné Varga M. és Dávid M. (2016). IKThasználat 10–18 éveseknél –Egy IKT-eszközhasználati kérdoív bemutatása xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (1), 56.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eppright, T., Allwood, M., Stern, B., & Theiss, T. (1999). Internet addiction: A new type of addiction? xx Missouri Medical, 96, 133136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, P. M. (1998). The cultural evolution of IQ. In U. Neisser (Ed.), The rising curve: Long-term gains in IQ and related measures (pp. 81123). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, S. (2009). Identitás a XXI. században. Budapest: HVG könyvek.

 • Hakala, P. T., Rimpelä, A. H., Saarni, L. A., & Salminen, J. J. (2006). Frequent computerrelated activities increase the risk of neck–shoulder and low back pain in adolescents xx. The European Journal of Public Health, (5), 541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Lipponen, L., Muukkonen, H., Rahikainen, M., Tuominen, T. & Lehtinen, E. (2000). Students’ skills and practices of using ICT: Results of a national assessment in Finland xx. Computers & Education, (2), 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacobs, K., & Baker, N. A. (2001). The association between children’s computer use and musculoskeletal discomfort xx. Work (Reading, Mass.), (3), 226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., & Rimpela, A. (2004). Internet Addiction? Potentially problematic use of the Internet in a population of 12-18-year-old adolescents xx. Addiction Research and Theory, 12, 8996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kautiainen, S., Koivusilta, L., Lintonen, T., Virtanen, S. M., & Rimpelä, A. (2005). Use of information and communication technology and prevalence of overweight and obesity among adolescents xx. International Journal of Obesity, (8), 933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács K. (2007). A modern technológia szerepe az IQ generációk közti növekedésében xx. Világosság, 9. http://www.vilagossag.hu/pdf/20071109200948.pdf (letöltés dátuma: 2014. november 2.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mannir, R., Ratti, M. T., Marchioni, E., Castelnovo, G., Murelli, R., Sartori, I. & Tartara, A. (1997). Poor sleep in adolescents: A study of 869 17-year-old Italian secondary school students xx. Journal of Sleep Research, (1), 49.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maynard, A. E., Subrahmanyam, K., & Greenfield, P. M. (2005). Technology and the Development of intelligence: From the loom to the computer. In R. J. Sternberg and D. Preiss (Eds.), Intelligence and Technology: The impact of tools on the nature and development of human abilities (pp. 2953). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár Gy. (2011). Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra xx. Magyar Tudomány, (9), 1047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, J. (2000). XXI. század és nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.

 • OECD (2015). Students, computers and learning: Making the Connection. PISA, OECD Publishing.

 • Pilcher, J. J., & Walters, A. S. (1997). How sleep deprivation affects psychological variables related to college students’ cognitive performance xx. Journal of American College Health, (3), 126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2011). A webvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít-e az internet xx. Korunk, 22(8). 2011. augusztus. http://korunk.org/letoltlapok/Z_ZMKorunk2011augusztus.pdf. (a hozzáférés dátuma: 2014.10.10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prensky, M. (2001). Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók xx. On the Horizon (NCB University Press), 9(5), URL: http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf (a hozzáférés dátuma: 2014.03.15.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Punamäki, R. L., Wallenius, M., Nygård, C. H., Saarni, L., & Rimpelä, A. (2007). Use of information and communication technology (ICT) and perceived health in adolescence: The role of sleeping habits and waking-time tiredness xx. Journal of Adolescence, (4), 585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samari, E., & Atashak, M. (2011). The effect of learning by ICT on Educational Advances among the Students of payam-e Noor University (PNU) xx. Social and Behavioral Sciences, 29, 464468.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sharifi, A., Imani, M. N., & Eslamieh, F. (2012). Investigation the Role of Information and Communication Technologies on Student’s Collaborative Learning xx. Social and Behavioral Sciences, 55, 10601068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age-related behavioral manifestations xx. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24, 417463.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spiegel, K., Leproult, R., & Van Cauter, E. (1999). Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function xx. The Lancet, 354 (9188), 14351439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Subrahmanyam, K., Greenfield, P., & Kraut, R. (2001). The impact of computer use on childrens’ and adolescents’ development xx. Applied Developmental Psychology, 22, 730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó É. (2014). A „csók anyutól” a Skype üzenetig. Konferencia-eloadás, A pszichológia napja, SZTE Pszichológiai Intézet, 2014.02.21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely L. (2014). Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól. Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi K. (1990). Gondolkodásvizsgáló tesztkészlet. Budapest: kiadó nélkül.

 • Tamir, D. I., & Mitchell, J. P. (2012). Disclosing information about the self is intrinsically rewarding xx. Proceedings of the National Academy of Sciences, (21), 8043.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tari, A. (2011). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban. Budapest: Tercium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vebra, R. (2002). Technology, Innovation, and Education Change: A Global Perspective.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 240 235 24
Full Text Views 93 36 0
PDF Downloads 71 26 0