View More View Less
 • 1 Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary
 • | 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Általános Lélektani Tanszék, Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok: Ma már szinte közhelynek számít, hogy az infokommunikációs technológiák terjedése teljesen megváltoztatta a mindennapjainkat, legyen szó akár tanulásról, akár munkáról vagy kikapcsolódásról. Ez különösen igaz a digitális bennszülöttek, a Z generáció tagjaira, akik a korábbi generációkhoz képest már igen korán találkoznak a digitális technológiákkal, életük szerves részévé válik. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy milyen mintázatokat mutat az IKT-eszközök használata a 10–18 éves korosztály körében napjainkban. Kutatásunk célja feltárni, hogy a Z generációhoz tartozó („millenials”) három korosztály (10, 14 és 18 évesek) között különbségeket találunk-e az IKTeszközhasználati szokások, ismeretek és attitűdök terén. Feltételezhetően ugyanis kora gyerekkorukban még az egymáshoz közel eső korosztályokba tartozó tanulók is eltérő hatásoknak voltak kitéve ezen a téren a gyors technológiai változások következtében.

Módszer és minta: 2014 februárjában lezáruló keresztmetszeti vizsgálatunkban 492 fős iskolás mintán (194 fő 10 éves; 166 fő 14 éves és 132 fő 18 éves) vizsgáltuk az IKT-eszközhasználati szokásokat. A vizsgálat egri és Eger környéki általános és középiskolákban zajlott. A nemek aránya a mintában kiegyensúlyozottnak tekinthető (205 fiú és 287 lány). Kutatócsoportunk által kifejlesztett online IKT-használati kérdőívet használtunk, mely 42 itemet tartalmaz (főként 5 fokú Likert-típusú skálák és zárt kérdések), és az IKT-eszközhasználati szokások, ismeretek és attitűdök, valamint a párhuzamos feladatvégzés (multitasking) gyakoriságának vizsgálatát tűzi ki célul.

Eredmények: Korosztályonként azonosítottuk az eszközhasználat mennyisége szerint elkülöníthető csoportokat, így a mérsékelt IKT-használók, az átlagos IKT-használók és a gyakori IKT-használók csoportjai képezték a további vizsgálatok (például online kognitív próbák) összehasonlítási alapját. Ezen csoportok mind az eszközhasználat módjában, mint az eszközök iránti attitűdökben szignifikáns eltérést mutattak. A számítógépes eszközök (asztali számítógép, laptop, táblagép) birtoklása terén nagy szórást mutat a minta, átlagosan 2,25 eszköz található egy családban. Elmondható, hogy míg a 18 éves korosztály gyakran 10 éves kora után használta először az IKT-eszközöket (átlagosan 9,5 évesen kezdték el), addig a 14 és a 10 éves korosztálynál nem ritka a 4-5 éves korban elkezdett eszközhasználat sem (előbbi korcsoport átlag 8, utóbbi 6,5 éves korában kezdte el használni). A multitasking leginkább a 18 éves korosztályra jellemző.

Következtetések: Az egyre korábbi és egyre kiterjedtebb IKT-eszközhasználat következtében érdemes a különböző korosztályok eltérő szükségleteit figyelembe venni az oktatásban. A vizuális túlterhelés egyre több kutatásban kerül elő mint olyan tényező, amely az iskolai eredményességet csökkentheti.

 • Demetrovics Zs. , Szeredi B. és Nyikos E. (2004). A Problémás Internethasználat Kérdoív bemutatása xx. Psychiatria Hungarica, (2), 160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Douglas, A. C., Mills, J. E., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., Ruffini, C., Lee, S. K., Loutfi, J., Lee, J. K., Atallah, M., & Blanton, M. (2008). Internet addiction: Metasynthesis of qualitative research for the decade 1996–2006 xx. Computers in Human Behavior, (6), 3044.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drews, F. A., Pasupathi, M., & Strayer, D. L. (2008). Passenger and cell phone conversations in simulated driving xx. Journal of Experimental Psychology: Applied, (4), 400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galán A. (2014). Az internetfüggoség kialakulása és prevalenciája xx. A hazai és nemzetközi kutatási eredmények összefoglalása. Metszetek, 1, 316327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gartner, Inc. (2013). Gartner survey says entertainment accounts for half of device screen time. URL: http://www.gartner.com/newsroom/id/2590715 (Utolsó elérés: 2015.11.21.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, S. (2009). Identitás a XXI. században. Budapest: HVG könyvek.

 • Habók L. (2015). Digitális állampolgárokról és internet-használati, információrendszerezési szokásairól. Budapest: ELTE PPK ITOK.

 • Habos D. (2015). Like-oltam, avagy hogyan tájékozódnak a 14–18 évesek a digitális térben? Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Rezümékötet, Debrecen, 84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hatvani A. és Dorner L. (2014). Az IKT-eszközhasználati szokások 11–18 éves korosztály körében, In Torgyik J. (szerk.), Sokszínu pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia (pp. 345351). Komárno: International Research Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Junco, R., & Cotten, S. R. (2012). No A 4 U: The relationship between multitasking and academic performance xx. Computers & Education, (2), 514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KSH (2014). Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. Megjelenés dátuma: Budapest, 2014. szeptember. URL: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt13.pdf (elérés: 2015.11.14.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koronczai B. , Demetrovics Zs. és Kun B. (2010). Internetfüggoség és problémás internethasználat. In Demetrovics Zs. és Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 253279). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., Arnold, P., Kállai, J., & Demetrovics, Z. (2011). Confirmation of the Three-Factor Model of Problematic Internet Use on Off-Line Adolescent and Adult Samples xx. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, (11), 664.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ku, Y. C., Chu, T. H., & Tseng, C. H. (2013). Gratifications for using CMC technologies: A comparison among SNS, IM, and e-mail xx. Computers in Human Behavior, (1), 234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Loh, K. K., & Kanai, R. (2014). Higher media multi-tasking activity is associated with smaller gray-matter density in the anterior cingulate cortex xx. PloS one, 9(9), e106698.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magsamen-Conrad, K., Dowd, J., Abuljadail, M., Alsulaiman, S., & Shareefi, A. (2015). Life-Span differences in the uses and gratifications of tablets: Implications for older adults xx. Computers in Human Behavior, 52, 96106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Park, N., Kim, Y. C., Shon, H. Y., & Shim, H. (2013). Factors influencing smartphone use and dependency in South Korea xx. Computers in Human Behavior, (4), 1770.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2011). A WEBvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít-e az internet xx. Korunk, 22(8). http://korunk.org/letoltlapok/Z_ZMKorunk2011augusztus.pdf. (a hozzáférés dátuma: 2014.10.10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prievara D. és Szabó É. (2013). Melyik én vagyok én? Valódi és virtuális énképek összehasonlítása online írói közösségekben. In Szokolszky Á. (szerk.), Impulzus –Szegedi Pszichológiai Tanulmányok (pp. 139151). Szeged: Szegedi Pszichológiai Tanulmányok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prievara D. és Pikó B (2015). Az interneten eltöltött ido és a problémás használat háttértényezoinek vizsgálata fiatalok körében xx. Iskolakultúra, 11, 90102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sós M. (2005). 10–14 éves diákok számítógép-használati szokásainak vizsgálata xx. Új Pedagógiai Szemle, (11), 99.

 • Székely L. (2014). Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól. Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamir, D. I., & Mitchell, J. P. (2012). Disclosing information about the self is intrinsically rewarding xx. Proceedings of the National Academy of Sciences, (21), 8043.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tari, A. (2011). Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban. Budapest: Tercium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vega, V. (2009). Media-Multitasking: Implications for Learning and Cognitive Development in Youth. Background Paper for the Seminar on the Impacts of Media Multitasking on Children’s Learning & Development. Stanford University, 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu, J., Shen, L. X., Yan, C. H., Hu, H., Yang, F., Wang, L., Kotha, S. R., Zhang, L. N., Liao, X. P., Zhang, J., Ouyang, F. X., Zhang, J. S., & Shen, X. M. (2012). Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China xx. BMC Public Health, 12(1), 1106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yellowlees, P. M., & Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction? xx Computers in Human Behavior, 23, 14471453.

 • Zhong, B., Hardin, M., & Sun, T. (2011). Less effortful thinking leads to more social networking? The associations between the use of social network sites and personality traits xx. Computers in Human Behavior, (3), 1271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zickuhr, K. (2013). Tablet ownership 2013 xx. Tablet, 19.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 24 0 0
Jul 2021 12 0 0
Aug 2021 19 0 0
Sep 2021 23 2 1
Oct 2021 24 10 5
Nov 2021 28 8 6
Dec 2021 3 0 0