Authors:
Boglárka Faragó Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszéke, Budapest, Hungary

Search for other papers by Boglárka Faragó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Soltész Pázmány Péter Katolikus Egyetem Általános Lélektani Tanszéke, Budapest, Hungary

Search for other papers by Péter Soltész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csaba Pléh Pázmány Péter Katolikus Egyetem Általános Lélektani Tanszéke, Budapest, Hungary

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: Az IKT-eszközök használatára vonatkozó eddigi vizsgálatok az IKT-használat különböző területeit tárták fel, mint például információszerzés, kapcsolattartás, kommunikáció, tanulás stb. (Krajcsi, Kovács és Pléh, 2001; Csepeli és Prazsák, 2010). Hogy mire is használjuk az IKT-eszközöket és különösen az internetet, az nagyban függ az életkortól is, bár a feltételezésekkel ellentétben a kutatások eredményei szerint nem a digitális bennszülöttek ezen eszközök professzionális felhasználói. Vizsgálatunk kérdései, amelyekre jelen cikkben kitérünk, hogy milyen attitűdjeik vannak a főiskolás korosztálynak a számítógépekkel kapcsolatban, mely eszközöket mennyi ideje ismerik, valamint milyen területei vannak a főiskolások IKT-használatának, mennyire használja ki ez a korosztály az online terület adta lehetőségeket, és hogyan alkalmazzák ezeket az IKT-eszközöket a tanulás közbeni kikapcsolódásra.

Módszer: Kutatásunkban a főiskolások IKT-használati szokásait kérdőíves módszerrel mértük fel.

Eredmények és következtetések: Kutatásunk eredményei egy általános képet adhatnak a főiskolások IKT-használati szokásairól, mely segíthet egy-egy IKT-vel kapcsolatos kérdés összetettebb szemlélésében.

 • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., & Loftus, G. R. (2005). Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

 • De Boer, J., Kommers, P. A. M., & de Brock, B. (2011). Using learning styles and viewing styles in streaming video xx. Computers & Education, (3), 735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cattell, R. B. (1957). Personality and Motivation Structure and Measurement. New York: World Book.

 • Clay, A. J. (2012). The Information Diet. A Case for Conscious Consumption. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.

 • Csepeli Gy. és Prazsák G. (2010). Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg Muhely Kft.

 • Deresiewitz, W. (2011). The End of Solitude. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 305317). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donald, M. (2001a). Az emberi gondolkodás eredete. Budapest: Osiris.

 • Donald, M. (2001b). A mind so rare. New York: Norton.

 • Fontaine, G., & Cheen, G. (2010). Presence in Teleland. In K. E. Rudestam, & J. Schoenholtz-Read (Eds.), Handbook of online learning (pp. 3056). London: SAGE Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ganesan, N. (2007). A Survey of Hardware and Software Technologies for the Rapid Development of Multimedia Instructional Modules xx. Journal of Educational Technology Systems, 36, 6377.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gitlin, T. (2011). Nomadicity. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking. (pp. 207214). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenfield, S. (2010). Identitás a XXI. században. Budapest: HVG Könyvek.

 • Jackson, M. (2008). Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age. New York, USA: Prometheus Books.

 • Johnson, S. (2011). The Internet. In M. Bauerlein (Ed.), The digital divide: arguments for and against Facebook, Google, texting, and the age of social networking (pp. 2633). New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kenyon, S. & Lyons, G. (2007). Introducing multitasking to the study of travel and ICT: Examining its extent and assessing its potential importance xx. Transportation Research Part A: Policy and Practice, (2), 175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács K. , Krajcsi A. és Pléh Cs. (2002). Mobilhasználat, idogazdálkodás és extraverzió. In Nyíri K. (szerk.), Mobilközösség –mobilmegismerés: Tanulmányok. A 21. század kommunikációja (pp. 179200). Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krajcsi A. , Kovács K. és Pléh Cs. (2001). Internethasználók kommunikációs szokásai. In Nyíri K. (szerk.), A 21. századi kommunikáció új útjai (pp. 93110). Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mason, R., & Rennie, F. (2010). Evolving Technologies. In K. E. Rudestam, & J. Schoenholtz-Read, (Eds.), Handbook of online learning (pp. 91128). USA: SAGE Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nasi, M., & Koivusilta, L. (2013). Internet and Everyday Life: The Percieved Implications of Internet Use on Memory and Ability to Concentrate xx. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, (2), 93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Negroponte, N. (2002). Digitális létezés. Budapest: Typotex Kft.

 • Nyíri K. és Szécsi G. (1998). Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest: Áron Kiadó.

 • Pléh Cs. (2011). A webvilág kognitív következményei, avagy fényesít vagy butít az internet? xx Korunk, (8), 19. http://korunk.org/letoltlapok/Z_ZMKorunk2011augusztus.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. , Rácz A., Soltész P., Kardos P., Berán E. és Unoka Zs. (2014). A lélek a WEB világában: kapcsolatok és tanulás az új IKT közegében xx. Magyar Pszichológiai Szemle, (4), 705.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips xx. Science, 333, 776778.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woodrow, J. E. J. (1990). Locus of Control and Student Teacher Computer Attitudes xx. Computers and Education, (5), 432.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 5 0 0
Jul 2023 6 0 2
Aug 2023 13 0 0
Sep 2023 8 1 1
Oct 2023 10 2 0
Nov 2023 6 1 0
Dec 2023 2 0 0