Authors:
Csilla Kvaszingerné Prantner Eszterházy Károly Főiskola, Humáninformatika Tanszék, Eger, Hungary

Search for other papers by Csilla Kvaszingerné Prantner in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Soltész PPKE Általános Pszichológia Tanszék, Budapest, Hungary

Search for other papers by Péter Soltész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ádám Jakub Eszterházy Károly Főiskola, Humáninformatika Tanszék, Eger, Hungary

Search for other papers by Ádám Jakub in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: A figyelem alapvető folyamatainak különböző tudáshordozókon való teljesítménykülönbségét vizsgáltuk a hagyományos papíralapú és a monitorról való szövegolvasás összehasonlító vizsgálatában. A kognitív folyamatok perceptuális feldolgozási szintjein eltérések lehetnek a monitor és a papíralapú hagyományos hordozók között. Az egyszerűség kedvéért magát a formázási sajátosságokat is elkerülő vizsgálatban pdf szövegeket és azok nyomtatott példányait hasonlították össze az Eszterházy Károly Főiskola munkatársai. Míg a két olvasási forma hasonlónak tűnik, rengeteg különböző perceptuális kognitív szinten számottevő különbség adódik. Különbséget jelenthetnek az elsajátítás, illetve a felidézés terén a betűjelek formái is. Elterjedt nézet szerint a talp nélküli betűtípusokat (sans-serif) elektronikus formában (például webes megjelenítés esetén), míg a talpasokat (serif) nyomtatott formában (például újságok, könyvek szövegei esetében) ajánlott használni a könnyebb olvashatóság érdekében. Mindkét megjelenítés esetében megvannak azok a sajátosságok, amelyek okán az adott csoport tagjai olvashatóbbak.

Módszer: Hetvennégy fős vizsgálatunkban négy különböző szöveget olvastak el főiskolás hallgatók különböző betűtípussal képernyőn, illetve papírról. Minden vizsgálati személy a négy szöveg közül kettőt elektronikusan és kettőt nyomtatottan kapott, véletlenszerű sorrendben. Ügyeltünk arra, hogy mind az elektronikus, mind a nyomtatott szövegek esetében egyik véletlenül kiválasztott talpas, másik véletlenül kiválasztott talpatlan típusú legyen a vizsgálatban szereplő három-három típus közül.

Eredmények: Egyik vizsgálati tényező esetében sem találhatóak szignifikáns különbségek a betűtípusok, illetve a megjelenítési módok között, tehát a vizsgálat szerint nem meghatározó az, hogy milyen felületen s milyen betűtípussal írva kapják a hallgatók a szövegeket.

Konklúzió/következtetések: A jelenlegi korosztály és a mai technikai eszközök mellett az a hipotézis, miszerint a talpas betűtípusokat nyomtatott formában, a talpatlan betűtípusokat pedig számítógépen könnyebb olvasni, e kutatás szerint nem igazolható. El kell továbbá vetnünk azt a feltételezést is, hogy a papíron, illetve monitoron történő olvasás sebessége alapvetően jelentősen eltér vagy különböző megértési szintet eredményez.

 • Albers, J. (1971). Interaction of color. New Haven: Yale University Press.

 • Ariditi, A., & Cho, J. (2005). Serif and font legibility xx. Vision Research, 45, 29262933.

 • Bardóczy I. (1974). Magasnyomó formakészítés I. (szakközépiskola). Budapest: Muszaki Könyvkiadó.

 • Bernard, M., & Mills, M. (2000). So, What Size and Type of Font Should I Use on My Website? (http://usabilitynews.org/so-what-size-and-type-of-font-should-i-use-on-my-website/, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernard, M., Liao, C. H., & Mills, M. (2001). The Effects of Font Type and Size on the Legibility and Reading Time of Online Text by Older Adults. (http://www.stjohnprovidence.org/upload/docs/IRB/BernardLiaoMillsfonttypesizeaffect readingtime.pdf, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernard, M., Lida, B., Riley, S., Hackler, T., & Janzen, K. (2002). A Comparison of Popular Online Fonts: Which Size and Type is Best? (http://usabilitynews.org/a-comparison-of-popular-online-fonts-which-size-and-type-isbest/, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyarsky, D., Neuwirth, C., Forlizzi, J., & Regli, S. H. (1998). A study of fonts designed for screen display. Proceedings of CHI’98, 8794.

  • Crossref
  • Export Citation
 • Csépe V. (2006). Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Csépe V. (2014). Az olvasás rendszere, fejlodése és modelljei. In Pléh Cs. és Lukács Á. (szerk.), Pszicholingvisztika 1. (pp. 339370). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Lange, R. W., Esterhuizen, H. L., & Beatty, D. (1993). Performance Differences Between Times and Helvetica in a Reading Task xx. Electronic Publishing, (3), 248. (September 1993)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donald, M. (2001). A mind so rare. New York: Norton. (http://www.amazon.com/Mind-So-Rare-Evolution-Consciousness/dp/0393323196, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godden, D. R., & Baddeley, A. D. (1975). Context-Dependent memory in two natural Environments: On land and under water xx. British Journal of Psychology, 66, 325331.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godden, D. R., & Baddeley, A. D. (1980). When does Context influence Recognition Memory? xx British Journal of Psychology, 71, 99104.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mackiewicz, J. (2006). Audience Perceptions of Fonts in Projected PowerPoint Text Slides. (http://www.rose-hulman.edu/Users/faculty/williams/OldFiles/Public/PDF%20Files/11.pdf, (utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McLean, R. (1980). The thames and hudson manual of typography (Vol. 1). London, UK: Thames and Hudson Ltd.

 • Mohai, I. (2006). Tipográfiai alapismeretek. Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet. Székesfehérvár: Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely. (http://mnytud.arts.klte.hu/tananyag/szamgny/tipografia.pdf, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Námesztovszki Zs. (2010). Hagyományos és digitális írás-olvasás. Szabadka: Újvidéki Egyetem. (http://docplayer.hu/6256416-Hagyomanyos-es-digitalis-iras-olvasas.html, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nedeljkovic, U., Puškarevic, I., Banjanin, B., & Pincjer, I. (2013). Legibility based on differentiation of characters: A review of empirical findings fundamental for the type design practice xx. Journal of Graphic Engineering and Design, (1), 27. (http://www.grid.uns.ac.rs/jged/download.php?fid=132, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nielsen, J. (2012). Serif vs. Sans-serif Fonts for HD Screen. (http://www.nngroup.com/articles/serif-vs-sans-serif-fonts-hd-screens/, utolsó megtekintés: 2015.12.02.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2014). Szövegek megértése és megjegyzése. In Pléh Cs. és Lukács Á. (szerk.), Pszicholingvisztika 1. (pp. 287338). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs., Németh, K., Varga, D., Fazekas, J., & Várhelyi, K. (2013). Entropy measures and predictive recognition as mirrored in gating and lexical decision over multimorphemic Hungarian noun forms xx. Psihologija, (4), 420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rawlinson, G. E. (1976). The significance of letter position in word recognition. Unpublished PhD Thesis. Psychology Department, University of Nottingham, Nottingham UK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubinstein, R. (1988). Digital typography: An introduction to type and composition for computersystem design. Boston, MA: Addison Wesley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheree, J. (2008). Keeping Your Readers’ Eyes on the Screen: an Eye-Tracking Study Comparing Sans Serif and Serif Typefaces xx. Visual Communication Quarterly, 15(1–2), 6779.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tömösközi P. (2011). Digitális szövegfeldolgozás. Eger: Eszterházy Károly Foiskola Médiainformatikai Intézet.

 • Virágvölgyi P. (2002). A tipográfia mestersége számítógéppel. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 8 0 0
Jul 2023 4 1 1
Aug 2023 6 1 2
Sep 2023 5 1 1
Oct 2023 8 3 0
Nov 2023 11 3 3
Dec 2023 9 0 0