View More View Less
 • 1 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A Testvérkapcsolati Kérdőív magyar verziójának (Sibling Relationship Questionnaire, SRQ; Furman, Buhrmester, 1985) pszichometriai sajátosságait vizsgáltuk 991 fős magyar fiatalokból (8–25 év) álló mintán. Feltáró faktorelemzést végeztünk, mely 10 skálát (bizalom, együttlét, hasonlóság, példakép testvér, példakép én, proszociális viselkedés, veszekedés, versengés, anyai és apai részrehajlás) és 3 dimenziót (közelség/melegség, konfliktus és szülői részrehajlás) igazolt. Mind a 10 skála, mind pedig a 3 dimenzió belső konzisztenciája jó (0,61–0,93). A kérdőív konstruktum validitásához az Achenbach-féle Gyermekviselkedési Kérdőív önjellemző (CBCL-YSR), hosszú változatát töltettük ki 294 fővel. Korreláltuk a melegség/közelség, a konfliktus, valamint a szülői részrehajlás dimenziókat az internalizáló, externalizáló magatartással, az összprobléma, valamint a szociális kívánatosság skálákkal. Hierarchikus és K középpontú klaszteranalízis segítségével tipizáltuk a testvérkapcsolatokat közelség/melegség és konfliktus dimenziókra alapozva. Eredményeink szerint öt kapcsolati típusról beszélhetünk: kiegyensúlyozott, idilli, konfliktusos, érzelemgazdag és távolságtartó. A kapott eredmények összességében a Testvérkapcsolati Kérdőív megbízhatóságát és validitását igazolták, bebizonyították, hogy a testvérkapcsolatok fő aspektusai a melegség/közelség, a konfliktus, valamint a szülői részrehajlás dimenziók.

Kutatásunkban célunk volt megalkotni egy magyar nyelven elérhető testvérkapcsolatokat vizsgáló kérdőívet. A Testvérkapcsolati Kérdőív (SRQ) magyar verziója előtt nem volt Magyarországon olyan operacionalizált eljárás, mellyel e kapcsolati típus elemezhető lett volna.

 • Achenbach, T. M. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist / 4–18 profile.

 • Adler, A. (1994). Emberismeret. Budapest: Göncöl Kiadó.

 • Aguilar, B., O’Brien, K. M., August, G. J., Aoun, S. L., & Hektner, J. M. (2001). Relationship quality of aggressive children and their siblings: A multiinformant, multimeasure investigation. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 479489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychologist, 44, 709716.

 • Atzaba–Poria, N., & Pike, A. (2008). Correlates of parental differential treatment: Parental and contextual factors during middle childhood. Child Development, 79, 217232

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A., & Walters, R. H. (1978). Az utánzás szerepe a személyiség fejlodésében. In Zrinszky L. (szerk.), Magatartásminták –azonosulás (pp. 185199). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bank, S. P., & Kahn, M. D. (1997). The sibling bond. New York: Basic Books.

 • Barrett Singer, A. T., & Weinstein, R. S. (2000). Differential parental treatment predicts achievement and self–perceptions in two cultural contexts. Journal of Family Psychology, 14, 491509.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belsky, J., Jaffee, S. (2006) The Multiple Determinants of Parenting. In D. Cicchetti, & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology, Vol. 3, Risk, Disorder and Adaptation (2nd ed., pp. 3885). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berlin, L. J., Cassidy, J., & Appleyard, K. (2008). The influence of early attachments on other relationships. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (2nd ed., pp. 333347). New York, NY: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boer, F., & Dunn, J. (1992). Children’s sibling relationships: Developmental and clinical isssues. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Boer, F., Westenberg, P. M., McHale, S. M., Updegraff, K. A., & Stocker, C. M. (1997). The factorial structure of the Sibling Relationship Inventory (SRI) in American and Dutch samples. Journal of Social and Personal Relationships, 14, 851859.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York, NY: Basic Books.

 • Brody, G. H. (1998). Sibling relationship quality: Its causes and consequences. Annual Review of Psychology, 49, 124,

 • Buhrmester, W. & Fuhrman, D. (1990). Perceptions of sibling relationships during middle childhood and adolescence. Child Development, 63, 103115

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caspi, J. (2011). Future directions for sibling research, practice, and theory. In J. Caspi (Ed.), Sibling development: Implications for mental health practitioners (pp. 377390). New York, NY: Springer Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicirelli, V. G. (1995). Sibling relationships across the life span. New York, NY: Plenum.

 • Coldwell, J., Pike, A., & Dunn, J. (2008). Maternal differential treatment and child adjustment: A multi–informant approach. Social Development, 17, 596612.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunn, J., & Kendrick, C. (1982). Siblings: Love, Envy, and Understanding. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Dunn, J. (2005). Commentary: Siblings in their families. Journal of Family Psychology, 19, 654657.

 • Fagan, A. & Najman, J. M. (2003). Sibling influences on adolescent delinquent behaviour: An Australian longitudinal study. Journal of Adolescence, 26, 546558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feinberg, M. E., Neiderhiser, J. M., Simmens, S., Reiss, D., & Hetherington, E. M. (2000). Sibling comparison of differential parental treatment in adolescence: Gender, self-esteem, and emotionality as mediators of the parenting-adjustment association. Child Development, 71, 16111628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., & Tancredy, C. M. (2012). Twin and sibling attachment in a nationally representative sample. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 308316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, S. (1985). Álomfejtés. Budapest: Helikon Kiadó.

 • Freud, S. (2006). Bevezetés a pszichoanalízisbe. Budapest: Akkord Kiadó.

 • Furman, W., & Buhrmester, D. (1985). Children’s Perceptions of the Qualities of Sibling Relationships. Child Development, 56, 448461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gádoros J. (1996). Szociodemográfiai rizikótényezok vizsgálata Gyermekviselkedési Kérdoív alkalmazásával. Psychiatria Hungarica, 2, 147165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gass, K., Jenkins, J., & Dunn, J. (2007). Are sibling relationships protective? A longitudinal study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 167175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harris, J. R. (1995). Where Is the Child’s Environment? A Group Socialization Theory of Development. Psychological Review, 102, 458489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harris, J. R. (2005). Social Behavior and Personality Development. The Role of Experiences with Siblings and with Peers. In B. J. Ellis, & D. F. Bjorklund (Eds.), Origins of the Social Mind. Evolutionary Psychology and Child Development. (pp. 245270). New York, NY: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hertwig, R., Davis, J. N., & Sulloway, F. J. (2002). Parental investment: How an equity motive can produce inequality. Psychological Bulletin, 128, 728745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kennedy, D. E., & Kramer, L. (2008). Improving emotion regulation and sibling relationship quality: The More Fun With Sisters and Brothers Program. Family Relations, 57, 567578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, J., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Osgood, D. W. (2007). Longitudinal linkages between sibling relationships and adjustment from middle childhood through adolescence. Developmental Psychology, 43, 960973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kowal, A., & Kramer, L. (1997). Children’s understanding of parental differential treatment. Child Development, 68, 113126.

 • Kowal, A., Kramer, L., Krull, J. L., & Crick, N. R. (2002). Children’s perceptions of the fairness of parental preferential treatment and their socioemotional well–being. Journal of Family Psychology, 16, 297306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kris, M., & Ritvo, S. (1983). Parents and Siblings –Their Mutual Influences. Psychoanalytic Study of the Child, 38, 311324.

 • Levy, D. M. (1937). Studies in Sibling Rivalry. Research Monographs of the American Orthopsychiatric Association, 2, 196.

 • Lindhout, I. E., Boer, F., Markus, M. T., Hoogendijk, T. H. G., Maingay, R., & Borst, S. R. (2003). Sibling relationships of anxiety disordered children –A research note. Anxiety Disorders, 17, 593601.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McElwain, N. L., & Volling, B. L. (2005). Preschool children’s interactions with friends and older siblings: Relationship specificity and joint contributions to problem behavior. Journal of Family Psychology, 19, 486496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mózes T. , Vargha A. (2007). A születési sorrend és a személyiség összefüggései. In Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.), Egyén –Pár –Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások körébol (pp. 249270). Budapest: Animula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noller, P. (2005). Sibling relationships in adolescence: Learning and growing together. Developmental Psychology and Ageing, 12, 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patterson, G. R. (1984). Siblings: Fellow travelers in coercive family processes. In R. J. Blanchard (Ed.), Advances in the study of aggression (pp. 174214). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pike, A., Coldwell, J., & Dunn, J. F. (2005). Sibling relationships in early/middle childhood: Links with individual adjustment. Journal of Family Psychology, 19, 523532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rende, R., Slomkowski, C., Lloyd-Richardson, E., & Niaura, R. (2005). Sibling effects on substance use in adolescence: Social contagion and genetic relatedness. Journal of Family Psychology, 19, 611618.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richmond, M. K., Stocker, C. M., & Rienks, S. L. (2005). Longitudinal associations between sibling relationship quality, parental differential treatment, and children’s adjustment. Journal of Family Psychology, 19, 550559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa S. , Gádoros J., & Ko N. (1999). A Gyermekviselkedési Kérdoív diagnosztikai megbízhatósága és a több információforráson alapuló jellemzések sajátosságai Psychiatria Hungarica, 14(4), 375392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sanders, R. (2004). Sibling relationships: Theory and issues for practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Slomkowski, C., Rende, R., Conger, K. J., Simons, R. L., & Conger, R. D. (2001). Sisters, brothers, and delinquency: Evaluating social influence during early and middle adolescence. Child Development, 72, 271283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stauffacher, K., & DeHart, G. B. (2006). Crossing social contexts: Relational aggression between siblings and friends during early and middle childhood. Journal of Applied Developmental Psychology, 27, 228240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stocker, C. M. (1994). Children’s perceptions of relationships with siblings, friends, and mothers: Compensatory processes and links with adjustment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 14471459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stocker, C. M., Burwell, R. A., & Briggs, M. L. (2002). Sibling conflict in middle childhood predicts children’s adjustment in early adolescence. Journal of Family Psychology, 16, 5057.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sulloway, F. J. (2001). Birth Order, Sibling Competition, and Human Behavior. In P. S. Davies, & H. R. Holcomb (Eds.), Conceptual Challenges in Evolutionary Psychology: Innovative Research Strategies (pp. 3983). Boston: Kluwer Academic Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vogt Yuan, A. S. (2009). Sibling relationships and adolescents’ mental health: The interrelationship of structure and quality. Journal of Family Issues, 30, 12211244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 200 188 25
Full Text Views 64 31 0
PDF Downloads 82 39 0