View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen kutatás célja az ún. ECR-RS (Experiences in Close Relationships — Relationship Structures, Fraley, Heffernan, Vicary és Brumbaugh, 2011) kötődési kérdőív magyar adaptálása, mely számos eddig megoldatlan módszertani problémára ad adekvát választ. Egyrészt alkalmas egy-egy fontos személyhez (apa, anya, pár, barát) fűződő kötődés specifikus vizsgálatára. Másrészt az azonos tételeknek köszönhetően a különböző kötődési személyekkel kapcsolatos elkerülés és szorongás mértéke könnyedén összehasonlíthatóvá válik, hiszen a kérdőív ugyanazokat a dimenziókat méri a 4 fontos személlyel kapcsolatban. Felnőtt, párkapcsolatban élő személyek mintáján (n=336) az ECR-RS jó megbízhatósági mutatókkal rendelkezik. A feltáró faktorelemzés a kötődés kétfaktoros elképzelését támasztja alá (elkerülés és szorongás). A kérdőív validitása megfelelő, a magasabb párkapcsolati elkerülés és szorongás alacsonyabb általános jóllét, párkapcsolati elégedettség és párkapcsolati megküzdési erőforrás értékekkel, valamint magasabb depresszió és párkapcsolati stressz értékekkel jár együtt. Az öt alapvonás csak mérsékelt kapcsolatot mutat a felnőtt kötődéssel. A különböző személyekkel kapcsolatban mért elkerülés és szorongás szintje szignifikáns eltéréseket mutat: a számunkra fontos személyekhez különbözőképpen kötődünk, és ez eltérő módon befolyásolja a jóllétet, illetve a párkapcsolat minőségét. K-központú klaszterelemzés segítségével a két dimenzió figyelembevételével lényegében sikerült azonosítani az ismert négy kötődési típust is.

 • Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsadale: NJ: Erlbaum.

 • Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual differences ad their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence,, 16, 427454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology,, 61(2), 226244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., & Gudex, C. (1996). The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics,, 65, 183190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A. T., & Beck, R. W. (1972). Shortened version of BDI. Post. Grad. Med., 8185.

 • Birkhofer, S. (2008). Felnott kötodés –A szülokkel és a romantikus partnerrel kialakított kötodési kapcsolat összefüggései. (Szakdolgozat) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L. R., & Vargha, A. (2013). Matching method to problem: A developmental science perspective. European Journal of Developmental Psychology,, 10, 928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969). Attachment. Attachment and Loss (1. kötet). New York: Basic Books.

 • Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. London: Tavistock professional book, Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson, & W. S. Rholes (Eds), Attachment theory and close relationships (pp. 4676). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology,, 71, 810832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Colllins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating coulpes. Journal of Personality and Social Psychology,, 58, 644663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Del Giudice, M. (2011). Sex Differences in Romantic Attachment: A Meta-Analysis. Personality and Social Psychology Bulletin,, 37(2), 193214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ein-Dor, T., Mikulincer, M., Doron, G., & Shaver, P. R. (2010). The attachment paradox: How can so many of us (the insecure ones) have no adative advantages? Perspectives on Psychological Science, 5, 123141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feeney, B. C., & Kirkpatrick, L. A. (1996). Effects of adult attachment and presence of romantic partners on physiological response to stress. Journal of Personality and Social Psychology,, 70, 255270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, C. R., Hudson, N. W., Heffernan, M. E., & Segal, N. (2015). Are Adult Attachment Styles Categorical or Dimensional? A Taxometric Analysis of General and Relationship-Specific Attachment Orientations. Journal of Personality and Social Psychology,, 109(2), 354368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, C. R., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item-response theory analysis of self-repost measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology,, 78, 350365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1998). Airport Separations: A Naturalistic Study of Adult Attachment Dynamics in Separating Couples. Journal of Personality and Social Psychology,, 75(5), 11981212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology,, 75(5), 132154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., & Brumbaugh, C. C. (2011). The Experiences in Close Relationships-Relationship Structures questionnaire: A method for assessing attachment orientations across realtionships. Psyhological Assessment,, 23, 615625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geary, D. C. (2005). Evolution of paternal investment. In D. M. Buss, The evolutionary psychology handbook (pp. 483505). New York, NY: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hámori, E. (2015). A kötodéselmélet perspektívái –A klasszikusoktól napjainkig. Budapest: Animula Kiadó.

 • Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology,, 52, 511524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hazan, C., & Shaver, P. R. (1990). Love and Work: An Attachment Theoretical Perspective. Journal of Personality and Social Psychology,, 59(2), 270280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological Inquiry,, 5(1), 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hazan, C., & Zeifman, D. (1994). Sex and the psychological tether. In K. Bartholomew, & D. Perlman (Eds), Attachment processes in adulthood (pp. 151180). London: Jessica Kingsley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, J. J., & Kirkpatrick, L. A. (2007). The structure and measurment of human mating strategies: Towards a multidimensional model of sociosexuality. Evolution and Human Behavior,, 28, 382391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory–Versions 4a and 54. Berkeley: University of California, Institute of Personality and Social Research.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm Shift to the Integrative Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Conceptual Issues. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin, Handbook of personality: Theory and research (pp. 114158). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissné Viszket, M., & Hunyady, O. (2001). Coping and Stress Profile: Multilevel Assessment of Family Stress. Applied Psychology in Hungary, 141150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kobak, R. R., & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology,, 60, 861869.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M., Skrabski, Á., & Czakó, L. (1990). Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken,, 1(2), 424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, L. (2005). A felnott kötodés mérésének új lehetosége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdoív. Pszichológia,, 25, 223245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noftle, E. E., & Shaver, P. R. (2006). Attachment dimensions and the Big Five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality,, 40, 179208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olson, D. H., Stewart, K. L., & Wilson, L. R. (1991). Coping and Stress Profile (CSP). Minneapolis, MN: Life Innovation.

 • Rózsa, S., Ko, N., & Oláh, A. (2006). Reprodukálható-e a BFQ a hazai mintán. Pszichológia,, 206, 5776.

 • Rózsa, S., Réthelyi, J., Stauder, A., Susánszky, É., Mészáros, E., Skrabski, Á., & Kopp, M. (2003). A középkorú magyar népesség egészségi állapota: a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzoi. Psychiatria Hungarica,, 18(2), 8394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, D. P. (2008). Evolutionary perspectives on romantic attachment and culture: How ecological stressors influence dismissing orientations across genders and geographies. Crosscultural Research,, 42, 220247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmitt, D. P., Alcalay, L., Allensworth, M., Allik, J., Ault, L., Austers, I., ... Zupanéié, A. (2003). Are men universally more dismissing than women? Gender differencies in romantic attachment across 62 cultural regions. Personal Relationships,, 10, 307331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É. , Konkoly Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-lét kérdoív rövídített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné is Pszichoszomatika, 247255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán, R. (1996). Felnottkötodés és intim kapcsolatok. Magyar Pszichológiai Szemle,, 36(4–6), 347361.

 • Vargha, A., & Bergman, L. R. (2015). Finding typical patterns in person-oriented research within a cluster-analytic framework using ROPstat. Conference on Person-Orienteed Research. May 8 and 9, 2015, Vienna, Austria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Bergman, L. R. & Takács, Sz. (2016). Performing cluster analysis within a person- oriented context: Some methods for evaluating the quality of cluster solutions. Journal for Person-Oriented Research,, 2(1–2), 7886. http://www.person-research.ouradmin.se/articles/ volume2_1_2/filer/5.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Torma, B. & Bergman, L. R. (2015). ROPstat: a general statistical package useful for conducting person-oriented analyses. Journal for Person-Oriented Research,, 1(1–2), 8798. http://www.person-research.ouradmin.se/articles/volume1_1_2/filer/20.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vicary, A. M., & Fraley, C. R. (2009). Choose Your Own Adventure: Attachment Dynamics in a Simulated Relationship. Personality and Social Psychology Bulletin, 12791291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 27 29
Jul 2020 14 2 2
Aug 2020 18 0 0
Sep 2020 52 9 14
Oct 2020 139 16 23
Nov 2020 47 9 10
Dec 2020 0 0 0