View More View Less
 • 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • 2 Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • 3 MTA TTK Agyi Képalkotó Központ
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A látássérült populáció kognitív vizsgálata mérésmetodikai problémák miatt nehézségbe ütközik. Ez kifejezetten érvényes a vak gyermekek mérésére. Tanulmányunk célja a korábban és jelenleg is használt populációspecifikus tesztbattériák bemutatása, majd az általunk kialakított és pszichometriai elemzésnek alávetett feladatsor használatával felmért 7–15 éves teljes magyar ép értelmű vak populáció és illesztett látó kontrollcsoport kognitív profiljának elemzése. A feladatok megválasztási szempontjainál mérlegelésre kerültek a jelenlegi intelligenciakutatások által megerősített főbb dimenziók, az alkalmazhatóság és a tesztek elérhetősége. A kiválasztott vagy kialakított feladatok magját a NEPSY®-I és a WISC-IV tesztek elméleti és gyakorlati tapasztalatai adták. Eredményeink közül kiemelendő, hogy a vak csoport a téri feldolgozás területén nagymértékű elmaradást mutat a látó kontrollhoz képest. A látó mintában a koraszülött gyermekek a téri feladatok esetén rosszabbul teljesítenek időre született társaikhoz képest. A vak és a látó csoportok a munkamemória feladatok közül csak a Magyar Álszóismétlési Teszt (Racsmány és mtsai, 2005) esetén mutattak szignifikáns különbséget, továbbá, a két csoport eredménye a fonéma fluenciát mérő feladatban tért el egymástól. Eredményeink alapján elmondható, hogy a vakság nagymértékben befolyásolja a téri tájékozódást, azonban a verbális munkamemóriát és a nyelvi funkciókat kevésbé.

 • Amedi, A., Raz, N., Pianka, P., Malach, R., & Zohary, E. (2003). Early ‘visual’ cortex activation correlates with superior verbal memory performance in the blind. Nature Neuroscience,, 6, 75866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ballesteros, S., Bardisa, D., Millar, S., & Reales, J. M. (2005). The haptic test battery: a new instrument to test tactual abilities in blind and visually impaired and sighted children. British Journal of Visual Impairment, 23(1), 1124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Begum, S. (2003). Cognitive Development in Blind Children. New Delhi: Discovery Publishing House.

 • Bertone, A., Bettinelli, L., & Faubert, J. (2007). The impact of blurred vision on cognitive assessment. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology,, 29(5), 467476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bliss, I., Kujala, T., & Hamalainen, H. (2004). Comparison of blind and sighted participants’ performance in a letter recognition working memory task. Brain Research: Cognitive Research,, 18(3), 273277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boehm, A. E. (1971). Boehm Test of Basic Concepts: Manual. New York: Psychological Corporation.

 • Brady, S., Shankweiler, D., & Mann, V. (1983). Speech perception and memory coding in relation to reading ability. Journal of Experimental Child Psychology,, 35, 345367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cornoldi, C., Fastame, M.C., & Vecchi, T. (2003). Congenital blindness and spatial mental imagery. In. A. Hatwell, A. Streri, & E. Gentaz (Eds), Touching for knowing (pp. 173187). Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crepeau-Hobson, F., & Vujeva, H. (2012). Assessment of cognitive ability of students with severe and low-incidence disabilities. National Association of School Psychologists. Communiqué,, 41(2), 1213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csépe V. , Honbolygó F., & Surányi Zs. (2007). Tapasztalatok a NEPSY® magyar nyelvu változatával, In Racsmány M. (2007) (szerk.), A fejlodés zavarai és vizsgálómódszerei (pp.148170). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dekker, R., Drenth, P. J. D., & Zaal, J. N. (1991). Results of the Intelligence Test for Visually Impaired Children (ITVIC). Journal of Visual Impairment and Blindness,, 85(6), 261267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dekker, R. (1993). Visually impaired children and haptic intelligence test scores: Intelligence Test for Visually Impaired Children (ITVIC). Developmental Medicine & Child Neurology,, 35, 478489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dial, J., Mezger, C., Gray, S., Chan, R., & Massey, T. (1991). Cognitive Test for the Blind and Visually Impaired. Dallas, TX: McCarron-Dial Systems, Inc. Vocational Evaluation and Work Adjustment Bulletin,, 9, 2433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dial, J., & Dial, C. (2010). Assessing and intervening with visually impaired children and adolescents. In D. Miller (Ed.), Best practices in school neuropsychology: Guidelines for effective practice, assessment, and evidence-based intervention (pp. 465479). Hoboken, NJ: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Driver, L., & Warschausky, S. (2010). Use of assistive technology in adapted cognitive assessment. 25th Annual International Technology & Persons with Disabilities Conference, San Diego, CA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ek, U., Jacobson, L., Ygge, J., Fellenius, K., & Flodmark, O. (2000). Visual and cognitive development and reading achievement in four children with visual impairment due to periventricular leukomalacia. Visual Impairment Research,, 2(1), 316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fjeldsenden, B. (2000). Blindness and Cognitive Structures http://www.sv.ntnu.no/psy/bjarne.fjeldsenden/Articles/CognitionandBlindness.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györko E. , Lábadi B., & Beke A. (2012). Téri viszonyok és a nyelvi reprezentáció a koraszülötteknél. Gyógypedagógiai Szemle,, 40(2), 106121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hill, E. W. (1981). Hill Performance Test of Selected Positional Concepts. Wood Dale: Stoelting Company.

 • Hill-Briggs, F., Dial, J., Morere, D, & Joyce, A. (2007). Neuropsychological assessment of persons with physical disability, visual impairment, or blindness, and hearing impairment or deafness. Archives of Clinical Neuropsychology,, 22, 389404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hötting, K., & Röder, B. (2009). Auditory and auditory-tactile processing in congenitally blind humans. Hearing Research,, 258(1–2), 165174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hull, T. & Mason, H. (1995). Performance of blind children on digit span tests. Journal of Visual Impairment & Blindness,, 89(2), 166169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacobs, J. (1887). Experiments on “prehension”. Mind,, 12, 7579.

 • Janacsek K. , Tánczos T., Mészáros T., & Németh D. (2009). A munkamemória új magyar nyelvu neuropszichológiai méroeljárása: a Hallási Mondatterjedelem Teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle,, 64(2), 385406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerr, N. H. (1983). The role of vision in „visual imagery” experiments: Evidence from congenitally blind. Journal of Experimental Psychology: General,, 112, 265267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S. (1998). NEPSY: A developmental neuropsychological assessment. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koustriava, E. (2010). Mental Rotation Ability of Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness,, 104(9) 570575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lezak M. D. , Howieson D. B., Loring D.W., & Hannay H. J. (2004). Neuropsychological Assessment (4th ed.). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li, S. C., Jordanova, M. & Lindenberger, U. (1998). From good senses to good sense: A link between tactile information processing and intelligence. Intelligence,, 26, 99122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marmor, G. S, & Zaback, L. A. (1976). Mental rotation by the blind: does mental rotation depend on visual imagery? Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance,, 2(4), 515521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCarron, L., & Horn, P. (1979). Haptic discrimination and intelligence. Journal of Clinical Psychology,, 35, 117120.

 • Millar, S. (1994). Understanding and representing space. Oxford: Oxford University Press.

 • Millar, S. (2006). Processing Spatial Information From Touch and Movement: Implications From and for Neuroscience In M. A. Heller & S. Ballesteros (Eds), Touch and Blindness –Psychology and Neuroscience (pp. 2548). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, J. C., Skillman, G. D., Benedetto, J. M., Holtz, A. M., Nassif, C. L., & Weber, A. D. (2007). A Three-Dimensional Haptic Matrix Test of Nonverbal Reasoning. Journal of Visual Impairment and Blindness,, 101(9), 514557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mommers, M. J. C. (1974). Toetsing van intelligentie en van de haptische waarneming bij blinde kinderen (Assessment of intelligence and haptic perception in blind children). Nijmegen: Instituut voor Onderwijskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen. In R. Dekker, (1993). Visually impaired children and haptic intelligence test scores: Intelligence Test for Visually Impaired Children (ITVIC). Developmental Medicine & Child Neurology,, 35, 478489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nejati, V. & Asadi, A. (2010). Semantic and phonemic verbal fluency in blinds. Journal of Psycholinguistic Research,, 39(3), 235242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson, P. A., Dial, J. G., & Joyce, A. (2002). Validation of the cognitive test for the blind as an assessment of intellectual functioning. Rehabilitation Psychology,, 47(2), 184193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newland, T. E. (1964). Predictions and evaluations of academic learning by children. International Journal for the Education of the Blind, 14, 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nolan, C., Morris, Y., & June, E. (1965). Development and Validation of the Roughness Discrimination Test. International Journal for the Education of the Blind,, 15, 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prónay B. (2004). Vak gyermekek verbális intelligenciájának vizsgálata. Tapasztalatok a MAWGYI-R teszttel. Magyar Pszichológiai Szemle,, 59(1), 5775.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prónay B. (2014). Az „Intelligenciateszt Látássérült Gyermekek Számára” bemutatása és egy magyar minta eredményei. Magyar Pszichológiai Szemle, 69(1), 145162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Racsmány M. , Lukács Á., Németh D., & Pléh Cs. (2005). A verbális munkamemória magyar nyelvu vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle,, 60(4), 479505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rieser, J. J., Hill, E. W., Talor, C. R., Bradfield, A., & Rosen, S. (1992). Visual Experience, Visual Field Size, and the Development of Nonvisual Sensitivity to the Spatial Structure of Outdoor Neighborhoods Explored by Walking. Journal of Experimental Psychology,, 121(2), 210221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa, S., Gádoros, J., & Ko, N. (1998). A Gyermekviselkedési Kérdoív. ELTE, Budapest. Belso Kiadvány.

 • Roid, G. (2003). Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition: Interpretive manual. Itasca, IL: Riverside.

 • Röder, B., & Neville, H. J. (2003). Developmental functional plasticity. In J. Grafman, & I. H. Robertson (Eds), Plasticity and Rehabilitation (pp. 231270). Amsterdam: Elsevier Science B.V.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Röder, B., & Rösler, F. (2003). Memory for environmental sounds in sighted, congenitally blind and late blind adults: Evidence for cross-modal compensation. International Journal of Psychophysiology., 50, 2739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Röder, B., Rösler, F., & Neville, H. J. (2001). Auditory memory in congenitally blind adults: A behavioral-electrophysiological investigation. Brain research. Cognitive brain research,, 11, 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sattler, J., & Dumont, R. (2004). Assessment of children: WISC-IV and WPPSI-III supplement. San Diego, CA: Jerome M. Sattler.

 • Smits, B., & Mommers, M. J. C. (1976). Differences between blind and sighted children on WISC verbal subtests. New Outlook Blind,, 70, 240246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Swanson, H. L. , & Sachse-Lee, C. (2001) A subgroup analysis of working memory in children with reading disabilities: domain-general or domain-specific deficiency? Journal of Learning Disabilities, 34(3), 249263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tobin, M. J., & Hill, E. W. (2011). Issues in the educational. psychological assessment of visually impaired children: Test-retest reliability of the Williams Intelligence Test for Children with Defective Vision. British Journal of Visual Impairment,, 29(3), 208214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Withagen, A., Vervloed, M. P. J., Janssen, N. M., Knoors, H., & Verhoeve, L. (2009). The Tactual Profile: Development of a procedure to assess the tactual functioning of children who are blind. British Journal of Visual Impairment,, 27(3), 221238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 8 7
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 11 2 3
Oct 2020 11 0 0
Nov 2020 11 0 0
Dec 2020 0 0 0