View More View Less
 • 1 Testnevelési Egyetem
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • 3 Pécsi Tudományegyetem
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Önakadályozásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor bizonyos körülmények között adott személyiségváltozókkal jellemezhető egyének fontos teljesítményhelyzetek előtt saját maguk által felállított akadályokkal hátráltatják az eredményességüket. A tanulmány elején pontosan definiáljuk az önakadályozást, elhelyezzük a pszichológiai elméletek, valamint a szociálpszichológiai rokon fogalmak között. Az önakadályozás két formáját elkülönítve, a viselkedéses önakadályozást és a mondott akadályokat részletesen tárgyaljuk. Röviden kitérünk a jelenség hátterében meghúzódó motivációkra. A tanulmány elemzi az önakadályozást befolyásoló tényezőket, amelyeket két dimenzió — személyhez vagy környezethez köthető, serkenti vagy gátolja — mentén osztályoz. Az önakadályozás következményeit előnyös és hátrányos megosztásban csoportosítva vitatjuk meg. Az önakadályozás mérési lehetőségeinél bemutatjuk a kérdőíves és kísérleti módszereket. Az összefoglalás során kitérünk az eddig elvégzett elméleti és empirikus munka értékelésére, a gyakorlati alkalmazás kérdéseire, a magyar vonatkozásokra és a kutatási nehézségekre.

 • Adler, A. (1929). Problems of neurosis: A book of case histories. London: Kegan, Paul, Trench, Truebner.

 • Akin, A. (2012). Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability. Egitim ve Bilim-Education and Science,, 37(164), 176187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alter, A. L., & Forgas, J. P. (2007). On being happy but fearing failure: The effects of mood on self-handicapping strategies. Journal of Experimental Social Psychology,, 43(6), 947954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed., revised). Washington, DC: Author.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology,, 84(3), 261271.

 • Arkin, R. M., & Baumgardner, A. H. (1985). Self-handicapping. In J. H. Harvey, & G. Weary (Eds), Attribution: Basic issues and applications (pp. 169202). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arkin, R. M., & Oleson, K. C. (1998). Self-handicapping. In J. M. Darley, & J. Cooper (Eds), Attribution and social interaction: The legacy of Edward E. Jones (pp. 313371). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Atkinson, J. W. (1964). An Introduction to Motivation. Princeton. NJ: Van Nostrand.

 • Bailis, D. S. (2001). Benefits of self-handicapping in sport: A field study of university athletes. Canadian Journal of Behavioral Science,, 33(4), 213223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social-cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 • Baumeister, R. F., & Scher, S. J. (1988). Self-defeating behavior patterns among normal individuals: Review and analysis of common self-destructive tendencies. Psychological Bulletin,, 104(1), 322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumgardner, A. H., Lake, E. A., & Arkin, R. M. (1985). Claiming mood as a self-handicap: The influence of spoiled and unspoiled public identities. Personality and Social Psychology Bulletin,, 11(4), 349357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berglas, S., & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology,, 36(4), 405417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bobo, J. L., Whitaker, K. C., & Strunk, K. K. (2013). Personality and student self-handicapping: A cross-validated regression approach. Personality and Individual Differences,, 55(5), 619621.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, C. M., & Kimble, C. E. (2009).Personal, interpersonal, and situational influences on behavioral self-handicapping. The Journal of Social Psychology, 149(6), 609626.

 • Brown, J. D. (1991). Accuracy and bias in self-knowledge. In C. R. Snyder, & D. F. Forsyth (Eds), Handbook of social and clinical psychology: The health perspective (pp. 158178.). New York: Pergamon Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burkley, H., & Blanton, H. (2008). Endorsing a negative in-group stereotype as a self-protective strategy: Sacrificing the group to save the self. Journal of Experimental Social Psychology,, 44(1), 3749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carron, A. V., Prapavessis, H., & Grove, R. J. (1994). Group effects and self-handicapping. Journal of Sport & Exercise Psychology,, 16(3), 246257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, L. H., Wu, C., Kee, Y. H., Lin, M., & Shui, S. (2009). Fear of failure, 2x2 achievement goal, and self-handicapping: An examination of the hierarchical model of achievement motivation in physical education. Contemporary Educational Psychology,, 34(4), 298305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coudevylle, G. R., Gernigon, C., & Martin Ginis, K. A. (2011). Self-esteem, self-confidence, anxiety and claimed self-handicapping. A meditational analysis. Psychology of Sport and Exercise,, 12(6), 670675.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coudevylle, G. R., Martin Ginis, K. A., & Famose, J.-P. (2008). Determinants of self-handicapping strategies in sport and their effects on athletic performance. Social Behavior and Personality,, 36(3), 391398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coudevylle, G. R., Martin Ginis, K. A., Famose, J.-P., & Gernigon, C. (2008). Effects of self-handicapping strategies on anxiety prior to athletic performance. The Sport Psychologist,, 22(3), 304315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Covington, M. V. (1992). Making the grade: A self-worth perspective on motivation and school reform. Cambridge, England: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cox, C. B., & Giuliano, T. A. (1999). Constructing obstacles versus making excuses: Examining perceiver’s reactions to behavioral and self-reported self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality,, 14(3), 419432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin,, 130(3), 392414.

 • De Castella, K., Byrne, D., & Covington, M. (2013). Unmotivated or Motivated to Fail? A Cross-cultural Study of Achievement Motivation, Fear of Failure, and Student Disengagement. Journal of Educational Psychology,, 105(3), 861880.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeGree, C. E., & Snyder, C. R. (1985). Adler’s psychology (of use) today: Personal history of traumatic life events as a self-handicapping strategy. Journal of Personality and Social Psychology,, 48(6), 15121519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deppe, R. K., & Harackiewicz, J. M. (1996). Self-handicapping and intrinsic motivation: Buffering intrinsic motivation from the threat of failure. Journal of Personality and Social Psychology,, 70(4), 868876.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dolinski D. , & Szmajke A. (1994). Samoutrudnianie. Dobre i zle strony rzucania klód pod wlasne nogi. Pracownia Wydawnicza PTP, Olsztyn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dolinski, D., Szmajke, A., & Gromski, W. (1990). On the defensive function of own weaknesses: Self-handicapping strategy or excuses after failure? Polish Psychological Bulletin, 21(2), 157165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drexler, L. P., Ahrens, A. H., & Haaga, D. A. (1995). The affective consequences of self-handicapping. Journal of Social Behavior & Personality,, 10(4), 861870.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist,, 41(10), 10401048.

 • Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology,, 72(1), 218232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elliot, A. J., Cury, F., Fryer, J. W., & Huguet, P. (2006). Achievement goals, self-handicapping, and performance attainment: a mediational analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology,, 28(3), 344361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology,, 80(3), 501519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feick, D. L., & Rhodewalt, F. (1997). The Double-Edged Sword of Self-Handicapping: Discounting, Augmentation, and the Protection and Enhancement of Self-Esteem. Motivation and Emotion,, 21(2), 147163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejes, J. B. (2011). A tanulási motiváció új kutatási iránya: a célorientációs elmélet. Magyar Pedagógia,, 111(1), 2551.

 • Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology,, 43(4), 522527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferrand, C., Tetard, S., & Fontayne, P. (2006). Self-handicapping in rock climbing: A qualitative approach. Journal of Applied Sport Psychology,, 18(3), 271280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferrari, J. R. (1992). Procrastination and perfect behavior: An exploratory factor analysis of self-presentational, self-awareness, and self-handicapping components. Journal of Research in Personality,, 26(1), 7584.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferrari, J. R., & Thompson, T. (2006). Impostor fears: Links with self-presentational concerns and self-handicapping behavior. Personality and Individual Differences,, 40(2), 341352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferrari, J. R., & Tice, D. M. (2000). Procrastination as a self-handicap for men and women: A task avoidance strategy in a laboratory setting. Journal of Research in Personality,, 34(1), 7383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations,, 7(2), 117140.

 • Finez, L., & Sherman, D. K. (2012). Train in vain: the role of the self in claimed self-handicapping strategies. Journal of Sport & Exercise Psychology,, 34(5), 600620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finez, L., Berjot, S., Rosnet, E., & Cleveland, C. (2011). Do athletes claim handicaps in low ego-threatening conditions? Re-examining the effect of ego-threat on claimed self-handicapping. The Sport Psychologist,, 25(3), 288304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flamm, A. (2007). When thinking means doing it: Prefactual thought in self-handicapping behavior. Unpublished doctoral dissertation. University of Konstanz, Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flett, G., Blankstein, K., Hewitt, P., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students. Social Behavior and Personality,, 20(2), 8594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgács J. (1994). Énattribúciók: A saját viselkedés értelmezése. In Forgács J., A társas érintkezés pszichológiája (pp. 114131). Budapest: Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, S. (1920). Jenseits des Lustprinzips [A halálösztön és az életösztönök]. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig-Wien-Zürich.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gibson, B., & Sachau, D. (2000). Sandbagging as a self-presentational strategy: Claiming to be less than you are. Personality and Social Psychology Bulletin,, 26(1), 5670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greaven, S. H., Santor, D. A., Thompson, R., & Zuroff, D. C. (2000). Adolescent Self-Handicapping, Depressive Affect, and Maternal Parenting Styles. Journal of Youth and Adolescence,, 29(6), 631646.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenberg, J. (1985). Unattainable goal choice as a self-handicapping strategy. Journal of Applied Social Psychology,, 15(2), 140152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Paisley, C. (1984). Effect of extrinsic incentives on use of test anxiety as an anticipatory attributional defense: Playing it cool when the stakes are high. Journal of Personality and Social Psychology,, 47(5), 11361145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harris, R. N., & Snyder, C. R. (1986). The role of uncertain self-esteem in self-handicapping. Journal of Personality and Social Psychology,, 51(2), 451458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hausenblas, H. A., & Carron, A. V. (1996). The relationship between group cohesion and self-handicapping in female and male athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology,, 18(2), 132143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hendrix, K. S., & Hirt, E. R. (2009). Stressed out over possible failure: The role of regulatory fit on claimed self-handicapping. Journal of Experimental Social Psychology,, 45(1), 5159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Higgins, R. L. (1990). Self-handicapping: Historical roots and contemporary branches. Individual differences in the preference for anticipatory, self-protective acts. In R. L. Higgins, C. R. Snyder, & S. Berglas (Eds), Self-handicapping: The paradox that isn’t (pp. 135). New York, NY: Plenum Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Higgins, R. L., & Harris, R. N. (1988). Strategic alcohol use: Drinking to self-handicap. Journal of Social and Clinical Psychology,, 6(2), 191202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirt, E. R., Deppe, R. K., & Gordon, L. J. (1991). Self-reported versus behavioral self-handicapping: Empirical evidence for a theoretical distinction. Journal of Personality and Social Psychology,, 61(6), 981991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirt, E. R., & McCrea, S. M. (2006). Az önakadályoztatás elhelyezése az én-védelmi arzenálban. In J. P. Forgas, & K. D. Williams (szerk.), A társas lény (pp. 122148). Budapest: Kairosz Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirt, E. R., McCrea, S. M., & Boris, H. I. (2003). “I Know You Self-Handicapped Last Exam”: Gender Differences in Reactions to Self-Handicapping. Journal of Personality and Social Psychology,, 84(1), 177193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirt, E. R., McCrea, S. M., & Kimble, C. E. (2000). Public self-focus and sex differences in behavioral self-handicapping: Does increasing self-threat still make it ‘just a man’s game?’ Personality and Social Psychology Bulletin, 26(9), 11311141.

 • Jones, E. E., & Berglas, S. (1978). Control of attributions about the self through self-handicapping strategies: The appeal of alcohol and the role of underachievement. Personality and Social Psychology Bulletin,, 4(2), 200206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones. E. E. , & Rhodewalt, F. (1982). The Self-handicapping Scale. Elérheto a második szerzotol: F. Rhodewalt. Department of Psychology, University of Utah, Salt Lake City, UT.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kearns, H., Forbes, A., & Gardiner, M. L. (2007). A cognitive behavioural coaching intervention for the treatment of perfectionism andself-handicapping in a nonclinical population. Behaviour Change,, 24(3), 157172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelley, H. H. (1971). Attribution in social interaction. New York: General Learning Press.

 • Kim, H., Lee, K., & Hong, Y.-Y. (2012). Claiming the Validity of Negative Ingroup Stereotypes When Foreseeing a Challenge: A Self-Handicapping Account. Self & Identity,, 11(3), 285303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, Y., Chiu, C., & Zou, Z. (2010). Know thyself: Misperceptions of actual performance undermine achievement motivation, future performance, and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology,, 99(3), 395409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kimble, C. E., Funk, S. C., & DaPolito, K. L. (1990). The effects of self-esteem certainty on behavioral self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality,, 5(3), 137149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kimble, C. E., Kimble, E. A., & Croy, N. A. (1998). Development of self-handicapping tendencies. The Journal of Social Psychology,, 138(4), 524535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kimble, C. R., & Hirt, E. (2005). Self-focus, gender, and habitual self-handicapping: Do they make a difference in behavioral self-handicapping? Social Behavior and Personality, 33(1), 4356.

 • Kling, K. C., Hyde, J. S., Showers, C. J., & Buswell, B. N. (1999). Gender differences in selfesteem: A meta-analysis. Psychological Bulletin,, 125(4), 470500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knee, C. R., & Zuckerman, M. (1998). A nondefensive personality: Autonomy and control as moderators of defensive coping and self-handicapping. Journal of Research in Personality,, 32(2), 115130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kolditz, T. A., & Arkin, R. M. (1982). An Impression Management Interpretation of the Self-Handicapping Strategy. Journal of Personality and Social Psychology,, 43(3), 492502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kraïem, S., & Bertsch, J. (2011). Adaptation française d’une échelle d’auto-handicap: la Self-Handicapping Scale. Revue Internationale de Psychologie Sociale,, 2(24), 531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leary, M. R., & Shepperd, J. A. (1986). Self-handicapping: A conceptual note. Journal ofPersonality and Social Psychology,, 51(6), 12651268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levesque, M. J., Lowe, C. A., & Mendenhall, C. (2001). Self-handicapping as a method of selfpresentation: An analysis of costs and benefits. Current Research in Social Psychology,, 6(15), 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luginbuhl, J., & Palmer, R. (1991). Impression management aspects of self-handicapping: Positive and negative effects. Personality and Social Psychology Bulletin,, 17(6), 655662.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lupien, S. P., Seery, M. D., & Almonte, J. L. (2010). Discrepant and congruent high self-esteem: Behavioral self-handicapping as a preemptive defensive strategy. Journal of Experimental Social Psychology,, 46(6), 11051108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maddison R. , & Prapavessis, H. P. (2007). Self-handicapping in sport: a self-presentation strategy. In S. Jowett, & D. Lavallee (Eds), Social psychology in sport (pp. 209220). Champaign, IL: Human Kinetics.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, A. J., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (2003). Self-handicapping and defensive pessimism: A model of self-protection from a longitudinal perspective. Contemporary Educational Psychology,, 28(1), 136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, K. A., & Brawley, L. R. (1999). Is the Self-Handicapping Scale reliable in non-academic achievement domains? Personality and Individual Differences, 27(5), 901911.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, K. A., & Brawley, L. R. (2002). Self-handicapping in physical achievement settings: The contributions of self-esteem and self-efficacy. Self and Identity,, 1(4), 337351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M. (2008). Self-Handicapping, Excuse Making, and Counterfactual Thinking: Consequences for Self-Esteem and Future Motivation. Journal of Personality and Social Psychology,, 95(2), 274292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M., & Flamm, A. (2012). Dysfunctional anticipatory thoughts and the self-handicapping strategy. European Journal of Social Psychology,, 42(1), 7281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M., & Hirt, E. R. (2001). The role of ability judgments in self-handicapping. Personality and Social Psychology Bulletin,, 27(10), 13781389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M., & Hirt, E. R. (2011). Limitations on the substitutability of self-protective processes: Self-handicapping is not reduced by related-domain self-affirmations. Social Psychology,, 42(1), 918.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M., Hirt, E. R., & Milner, B. J. (2008). She works hard for the money: Valuing effort underlies gender differences in behavioral self-handicapping. Journal of Experimental Social Psychology,, 44(2), 292311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M., Hirt, E. R., Hendrix, K. L., Milner, B. J., & Steele, N. L. (2008). The worker scale: Developing a measure to explain gender differences in behavioral self-handicapping. Journal of Research in Personality,, 42(4), 949970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrea, S. M., Myers, A. L., & Hirt, E. R. (2009). Self-handicapping as an anticipatory selfprotection strategy. In E. P. Lamont (Ed.). Social Psychology: New Research (pp. 3153). Hauppuage, NY: Nova Science.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mello-Goldner, D., & Jackson, J. (1999). Premenstrual syndrome (PMS) as a self-handicapping strategy among college women. Journal of Social Behavior and Personality,, 14(4), 607616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mello-Goldner, D., & Wurf, E. (1997). The self in self-handicapping: Differential effects of public and private audiences. Current Psychology,, 15(4), 319331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Midgley, C., & Urdan, T. (1995). Predictors of middle school students’ use of self-handicapping strategies. Journal of Early Adolescence,, 15(4), 389411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Midgley, C., & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and performance goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology,, 26(1), 6175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Milner, B. (2009). Individual Differences in Peer Relationships: The Role of Self-Handicapping. Saarbrücken: VDM Verlag.

 • Murray, C. B., & Warden, R. (1992). Implications of self-handicapping strategies for academic achievement: A reconceptualization. Journal of Social Psychology,, 132(6), 2337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mushquash, A. R., & Sherry, S. B. (2012). Understanding the socially prescribed perfectionist’s cycle of self-defeat: A 7-day, 14- occasion daily diary study. Journal of Research in Personality,, 46(6), 700709.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newman, L. S., & Wadas, R. F. (1997). When stakes are higher: Self-esteem instability and self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality,, 12(1), 217232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nordbotten, T., Abrahamsen, F. E., & Karlsen, J. (2012). Motivational Climate and Self-Handicapping in Elite Junior Golf. International Journal of Applied Sports Sciences,, 24(1), 4358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norem, J. K., & Cantor, N. (1986). Defensive pessimism: „Harnessing” anxiety as motivation. Journal of Personality and Social Psychology,, 51(6), 12081217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nurmi, J. E., Onatsu, T., & Haavisto, T. (1995). Underachievers’ cognitive and behavioral strategies - self-handicapping at school. Contemporary Educational Psychology,, 20(2), 188200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ommundsen, Y. (2001). Self-handicapping strategies in physical education classes: The influence of implicit theories of the nature of ability and achievement goal orientations. Psychology of Sport and Exercise,, 2(3), 139156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ommundsen, Y. (2004). Self-handicapping related to task and performance-approach and avoidance goals in physical education. Journal of Applied Sport Psychology,, 16(2), 183197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Park, S. W., & Brown, C. M. (2014).Different perceptions of self-handicapping across college and work contexts. Journal of Applied Social Psychology, 44(2), 124132.

 • Prapavessis, H., & Grove, J. R. (1998). Self-handicapping and self-esteem. Journal of Applied Sport Psychology,, 10(2), 175184.

 • Prapavessis, H., Grove, J. R., & Eklund, R. C. (2004). Self-Presentational Issues in Competition and Sport. Journal of Applied Sport Psychology,, 16(1), 1940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pulford, B., Johnson, A., & Awaida, M. (2005).A cross-cultural study of predictors of self-handicapping in university students. Personality and Individual Differences, 39(4), 727737.

 • Pyszczynski, T., & Greenberg, J. (1983). Determinants of reduction in intended effort as a strategy for coping with anticipated failure. Journal of Research in Personality,, 17(4), 412422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F. (1990). Self-handicappers: Individual differences in the preference for anticipatory, self-protective acts. In R. L. Higgins, C. R. Snyder, & S. Berglas (Eds), Self-handicapping: The paradox that isn’t (pp. 69106.). New York, NY: Plenum Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., & Davison, J. (1986). Self-handicapping and subsequent performance: Role of outcome valence and attributional certainty. Basic and Applied Social Psychology,, 7(4), 307322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., & Tragakis, M. (2002). Self-Handicapping and the Social Self: The Costs and Rewards of Interpersonal Self-Construction. In J. Forgas & K. Williams (Eds.), The Social Self: Cognitive, Interpersonal, and Intergroup Perspectives (pp. 121143). Philadelphia, PA: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., & Tragakis, M. (2006). Önakadályoztatás és a társas én: a személyközi én-felépítés hozadéka és ára. In J. P. Forgas, & K. D. Williams (szerk.), A társas lény (pp. 149171). Budapest: Kairosz Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., Saltzman, A. T., & Wittmer, J. (1984). Self-handicapping among competitive athletes: The role of practice in self-esteem protection. Basic and Applied Social Psychology,, 5(3), 197209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., Morf, C., Hazlett, S., & Fairfield, M. (1991). Self-handicapping: The role of discounting and augmentation in the preservation of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology,, 61(1), 121131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., Sanbonmatsu, D. M., Tschanz, B., Feick, D. L., & Waller, A. (1995). Self-handicapping and interpersonal trade-offs: The effects of claimed self-handicaps on observers’ performance evaluations and feedback. Personality and Social Psychology Bulletin,, 21(10), 10421050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rhodewalt, F., Tragakis, M. W., & Finnerty, J. (2006). Narcissism and self-handicapping: Linking self-aggrandizement to behavior. Journal of Research in Personality,, 40(5), 573597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Richards, H. D. B., Johnson, G., Collins, D. J., & Wood, J. E. (2002). Predictive ability of self handicapping and self-esteem in physical activity achievement context. Personality and Individual Differences,, 32(4), 589602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ross, S. R., Canada, K. E., & Rausch, M. K. (2002). Self-handicapping and the five factor model of personality: Mediation between neuroticism and conscientiousness. Personality and Individual Differences,, 32(7), 11731184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ryska, T. A. (2002). Effects of situational self-handicapping and state self-confidence on the physical performance of young participants. The Psychological Record,, 52(4), 461478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schill, T., Morales, J., Beyler, J., Tatter, T., & Swigert, L. (1991). Correlations between self-handicapping and self-defeating personality. Psychological Reports,, 69(2), 655657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schultheiss, O. C., & Brunstein, J. C. (2000). Choice of difficult tasks as a strategy of compensating for identity-relevant failure. Journal of Research in Personality,, 34(2), 269277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwinger, M. (2013). Structure of academic self-handicapping: Global or domain-specific construct? Learning and Individual Differences, 27, 134143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwinger, M., Wirthwein, L., Lemmer, G., & Steinmayr, R. (2014). Academic Self-Handicapping and Achievement: A Meta-Analysis. Journal of Educational Psychology,, 106(3), 744761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Self, E. A. (1990). Situational influences on self-handicapping. In R. L. Higgins, C. R. Snyder, & S. Berglas (Eds), Self-handicapping: The paradox that isn’t (pp. 3768.). New York, NY: Plenum Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shepperd, J. A., & Arkin, R. M. (1989). Determinants of self-handicapping: task importance and the effects of pre-existing handicaps on self-generated handicaps. Personality and Social Psychology Bulletin,, 15(1), 101112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shepperd, J. A., & Arkin, R. M. (1989). Self-Handicapping: The moderating roles of public self-consciousness and task importance. Personality and Social Psychology Bulletin,, 15(2), 252265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shepperd, J. A., & Arkin, R. M. (1991). Behavioral other-enhancement: Strategically obscuring the link between performance and evaluation. Journal of Personality and Social Psychology,, 60(1), 7988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shepperd, J. A., & Socherman, R. E. (1997). On the manipulative behavior of low Machiavellians: Feigning incompetence to „Sandbag” an opponent. Journal of Personality and Social Psychology,, 72(6), 14481459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siegel, P. A., & Brockner, J. (2005). Individual and organizational consequences of CEO claimed handicapping: What’s good for the CEO may not be good for the firm. Organizational Behavior and Human Decision Processes,, 96(1), 122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siegel, P. A., Scillitoe, J., & Parks-Yancy, R. (2005). Reducing the tendency to self-handicap: The effect of self-affirmation. Journal of Experimental Social Psychology,, 41(6), 589597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, T. W., Snyder, C. R., & Handelsman, M. M. (1982). On the self-serving function of an academic wooden leg: Test Anxiety as a self-handicapping strategy. Journal of Personality and Social Psychology,, 42(2), 314321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, T. W., Snyder, C. R., & Perkins, S. C. (1983). The Self-Serving Function of Hypochondriacal Complaints: Physical Symptoms as Self-Handicapping Strategies. Journal of Personality and Social Psychology,, 44(4), 787797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, C. R., & Higgins, R. L. (1988). Excuses: Their effective role in the negotiation of reality. Psychological Bulletin,, 104(1), 2335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, C. R., Smith, T. W., Augelli, R. W., & Ingram, R. E. (1985). On the self-serving function of social anxiety: Shyness as a self-handicapping strategy. Journal of Personality and Social Psychology,, 48(4), 970980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, K. E., Malin, J. L., Dent., A. L., & Linnenbrink-Garcia, L. (2014). The message matters: The role of implicit beliefs about giftedness and failure experiences in academic self-handicapping. Journal of Educational Psychology,, 106(1), 230241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spalding, L. R., & Hardin, C. D. (1999). Unconscious unease and self-handicapping: Behavioral consequences of individual differences in implicit and explicit self-esteem. Psychological Science,, 10(6), 535539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Standage, M., Treasure, D., Hooper, K., & Kuczka, K. (2007). Self-handicapping in school physical education: The influence of the motivational climate. British Journal of Educational Psychology,, 77(1), 8199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stewart, M. A., & De George-Walker, L. (2014). Self-handicapping, perfectionism, locus of control and self-efficacy: A path model. Personality and Individual Differences,, 66, 160164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stone, J. (2002). Battling doubt by avoiding practice: The effects of stereotype threat on self-handicapping in White athletes. Personality and Social Psychology Bulletin,, 28(12), 16671678.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Strube, M. J. (1986). An analysis of the self-handicapping scale. Basic and Applied Social Psychology,, 7(3), 211224.

 • Swim, J. K., & Sanna, L. J. (1996). He’s skilled, she’s lucky: A meta-analysis of observers’ attributions for women’s and men’s successes and failures. Personality and Social Psychology Bulletin,, 22(5), 507519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, I. (2010). A halogatás jellemzoi a felsooktatásban. Unpublished manuscript, Eötvös Loránd University, Budapest.

 • Thompson, T. (2004). Re-examining the effects of noncontingent success on self-handicapping behaviour. British Journal of Educational Psychology,, 74(2), 239260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson, T., & Hepburn, J. (2003). Causal uncertainty, claimed and behavioural self-handicapping. British Journal of Educational Psychology,, 73(2), 247266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson, T., & Richardson, A. (2001). Self-handicapping status, claimed self-handicaps and reduced practice effort following success and failure feedback. British Journal of Educational Psychology,, 71(1), 151170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thürmer, J. L., McCrea, S. M., & Gollwitzer, P. M. (2013). Regulating self-defensiveness: If-Then plans prevent claiming and creating performance handicaps. Motivation and Emotion,, 37(4), 712725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tice, D. M. (1991). Esteem protection or enhancement? Self-handicapping motives and attributions differ by trait self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology,, 60(5), 711725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1990). Self-esteem, self-handicapping, and self-presentation: The strategy of inadequate practice. Journal of Personality,, 58(2), 443464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, L., & Szabó, Zs. P. (2015). Perfectionism, self-handicapping and attribution of positive and negative events among athletes. Poster presented at the 14th FEPSAC European Sport Psychology Congress, Bern, Switzerland.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török, L., Szabó, Zs. P., & Boda-Ujlaky, J. (2015). Self-esteem, self-conscious emotions, resilience, trait anxiety and their relation to self-handicapping tendencies. Review of Psychology,, 21(2), 123130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tucker, J. A., Vuchinich, R. E., & Sobell, M. B. (1981). Alcohol consumption as a self-handicapping strategy. Journal of Abnormal Psychology,, 90(3), 220230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Twenge, J. M., Catanese, K. R., & Baumeister, R. F. (2002). Social exclusion causes self-defeating behavior. Journal of Personality and Social Psychology,, 83(3), 606615.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urdan, T. (2004). Predictors of Academic Self-Handicapping and Achievement: Examining Achievement Goals, Classroom Goal Structures, and Culture. Journal of Educational Psychology,, 96(2), 251264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urdan, T., & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. Educational Psychology Review,, 13(2), 115138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urdan, T., Midgley, C., & Andreman, E. M. (1998). Classroom influences ones self-handicapping strategies. American Educational Research Journal,, 35(1), 101122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uysal, A., & Knee, C. R. (2012). Low trait self-control predicts self-handicapping. Journal of Personality,, 80(1), 5979.

 • Uysal, A., & Lu, Q. (2010). Self-handicapping and pain catastrophizing. Personality and Individual Differences,, 49(5), 502505.

 • Vargha J. L. , & Mészáros T. K. (2008). Az önbénító stratégiák heteroszociális interakciókban való alkalmazásának vizsgálata fiatalok esetében. Erdélyi Pszichológiai Szemle,, 9(2), 121138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Want, J., & Kleitman, S. (2006). Imposter phenomenon and self-handicapping: Links with parenting styles and self-confidence. Personality and Individual Differences,, 40(5), 961971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weary, G., & Williams, J. P. (1990). Depressive self-presentation: Beyond self-handicapping. Journal of Personality and Social Psychology,, 58(5), 892898.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review,, 92(4), 548573.

 • Weidner, G. (1980). Self-handicapping following learned helplessness treatment and the Type A coronary-prone behavior pattern. Journal of Psychosomatic Research,, 24(6), 319325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zahavi, A., & Zahavi, A. (1997). The Handicap Principle: A Missing Piece of Darwin’s Puzzle. New York: Oxford University Press.

 • Zuckerman, M., & Tsai, F. F. (2005). Costs of self-handicapping. Journal of Personality,, 73(2), 411442.

 • Zuckerman, M., Kieffer, S. C., & Knee, C. R. (1998). Consequences of self-handicapping: Effects on coping, academic performance, and adjustment. Journal of Personality and Social Psychology,, 74(6), 16191628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 10 4
Jul 2020 10 2 0
Aug 2020 8 0 0
Sep 2020 8 0 0
Oct 2020 16 1 3
Nov 2020 20 2 1
Dec 2020 0 0 0