Authors:
Orsolya Keresztes-Takács ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet és ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Search for other papers by Orsolya Keresztes-Takács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lilla Lendvai ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet és ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Search for other papers by Lilla Lendvai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Anna Kende ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék

Search for other papers by Anna Kende in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér

A rendszerváltást követő első években erősödött a romaellenesség Magyarországon, de néhány évvel később már csökkentést tapasztalhatunk az elutasítás nyílt kifejeződésében. A kétezres évektől a fokozódó társadalmi, majd gazdasági válság révén kialakult feszültségek hatására az előítéletesség mértéke újra növekedni kezdett.

Célok

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy ma a magyar társadalom tagjai milyen attitűdökkel rendelkeznek a romákkal kapcsolatban. Célunk az volt, hogy egy online, illesztett reprezentatív mintán (N = 1005) kérdőív segítségével felmérjük, milyen arányban határozzák meg a romákkal szembeni elfogadáselutasítás mértékét az előítéletességre való hajlam mellett a demográfiai változók, a politikai orientáció és nemzeti identitás vagy a konkrét csoportnak tulajdonított attribútumok.

Eredmények

A korábbi kutatásokkal ellentétben eredményeink a demográfiai tényezők, a politikai orientáció és a nemzeti identitás másodlagos szerepét mutatták ki, míg a csoportnak tulajdonított felelősség és entitativitás kiemelkedő szerepet kapott a romákkal szembeni elutasítás mértékének bejóslásában.

Konklúzió

Megállapíthatjuk, hogy a romákkal szembeni elutasítás annyira elterjedtté vált, kifejezése oly felszabadult és nyílt, hogy az előítéletességgel általában összefüggő tényezők alapján a romaellenesség nem bejósolható. A romákkal szembeni előítéletek csökkentésére irányuló törekvéseknek tehát figyelembe kell venniük, hogy ma Magyarországon a romaellenesség nem ütközik morális akadályokba, így gyakorlatilag a társadalom minden rétegében magas értéket mutat, akár egy általános egalitáriánus értékrend mellett is.

 • Babbie, E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó.

 • Becker, J. C., Tausch, N., Spears, R., & Christ, O. (2011). Committed dis(s)idents: Participation in radical collective action fosters disidentification with the broader ing-group but enhances political identification. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 11041116. doi: 10.1177/0146167211407076

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Becker, J. C., & Tausch, N. (2014). When Group membership are negative: The Concept, Measurement, and Behavioral Implications of Psychological Disidentification. Self and Identity, 13, 294321. doi:10.1080/15298868.2013.819991

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berkics, M. (2009). A disztributív igazságosság észlelése és a rendszerigazolás: kultúrközi összehasonlítás két volt szocialista országban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 229252.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berkics, M. (2008). A társadalmi viszonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának észlelése. Doktori (PhD) disszertáció. Letöltve: 2015. 08. 11. http://ppk.elte.hu/2009/images/ stories/_UPLOAD/DOKUMENTUMOK/Pszichologia_Phd/2009/PhD_disszertci_Berkics_ Mihly.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró N. A. , Boros T., & Varga Á. (2012). Right-wing Extremism in Hungary. Friedrich Ebert Stiftung. Letöltve: 2015. 08. 31. http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09566.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love and outgroup hate?. Journal of Social Issues, 55, 429444.

 • Brown, R. (2000). Social identity theory: Past achievements, current problems and future challenges. European Journal of Social Psychology, 30, 634667.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. , Fábián Z., & Sik E. (1998). Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények. In Kolosi T., Tóth I. Gy., & Vukovich Gy. (szerk.), Társadalmi riport 1998 (pp. 458489). Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. , & Vági Z. (2010). Magyarország 2010: válság és tekintélyelvuség. Letöltve: 2015. 08. 31. http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=304:magyarorszag- 2010-valsag-es-tekintelyelvseg&catid=37:megjelenesek

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. , Murányi I., & Prazsák G. (2011). Új tekintélyelvuség a mai Magyarországon: társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Caroli, M. E. D., Falanga, R., & Sagone, E. (2013). Subtle and Blatant Prejudice Toward Chin ese People in Italian Adolescents and Young Adults: The Role of “Friendship” and “Outgroup Representation”. Procedia –Social and Behavioral Sciences, 82, 7480. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.227.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutskens, E., De Ruyter, K. & Wetzels, M. (2006). An Assessment of Equivalence Between Online and Mail Surveys in Service Research. Journal of Service Research, 8(4), 346355. doi: 10.1177/1094670506286323.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doosje, B., Branscombe, N. R., Spears, R. & Manstead, A. S. (1998). Guilty by association: When one’s group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872886.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eros F. (2007). Irányok és tendenciák az eloítéletek kutatásában. Educatio, 39.

 • Diószegi B. , & Fehér B. (2005). A deliberációs csoportok társadalmi távolságérzetének változása és ennek okai. In Örkény A., & Székely M. (szerk.), Magyar Agora. Tanulmánykötet (pp. 159170). Budapest: ELTE TK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Enyedi Z. , Fábián Z., & Sik E. (2004). Nottek-e az eloítéletek Magyarországon? In Kolosi T., Tóth I., & Vukovich Gy. (szerk.), Társadalmi riport 2004 (pp. 375399). Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fábián Z. , & Eros F. (1996). Autoritarizmus és társadalmi tényezok a cigányellenesség magyarázatában. In Eros F. (szerk.), Azonosság és különbözoség. Tanulmányok az identitásról és az eloítéletrol (pp. 182200). Budapest: Scientia Humana.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fábián Z. , & Sik E. (1996). Eloítéletesség és tekintélyelvuség. In Andorka R., Kolosi T., & Vukovich Gy. (szerk.), Társadalmi riport 1996 (pp. 381413). Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franssen, V., Dhont, K., & van Hiel, A. (2013). Age-related differences in ethnic prejudice- evidence of the mediating effect of right-wing attitudes. Journal of Community & Applied Social Psychology, 23, 252257. doi: 10.1002/casp.2109.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gimes G. , Juhász A., Kiss K., & Krekó P. (2009). Látlelet 2009. Tanulmány a szélsojobboldal megerosödésének okairól. Budapest: Magyar Antirasszista Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gunter, B., Nicholas, D., Huntigton, P. & Williams, P. (2002). Online versus offline research: implications for evaluating digital media. Aslib Proceedings, 54(4), 229239. doi: 10.1108/00012530210443339.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Habermas, J. (1995). Citizenship and national identity: Some Reflections on the Future of Europe. In Beiner, R. (szerk.), Theorising Citizenship (pp. 255282). Albany: Sunny Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadarics M. (2010). A társadalmi egyenloség megítélésének pszichológiai alapjai és ideológiai beágyazottsága Magyarországon és Nyugat-Európában. Alkalmazott Pszichológia, 12, 4771.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamilton, D. L., Fiske, S. T., & Bargh, J. A. (2006). A társak és a társadalom megismerése. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hamilton, D. L., & Sherman, S. J. (1996). Perceiving persons and groups. Psychological Review, 103, 336355.

 • Haqanee, Z., Lou, E., & Lalonde, R. N. (2014). Natural kind and entitative beliefs in relation to prejudice toward mental disorders. Journal of Applied Social Psychology, 44, 145153. doi: 10.1111/jasp.12249.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henry, P. J., & Sears, D. O. (2009). The crystallization of contemporary racial prejudice across the lifespan. Political Psychology, 30, 569590.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ho, A. K., Sidanius, J., Pratto, F., Levin, Sch., Thomsen, L., Kteily, N., & Sheehy-Skeffington, J. (2012). Social Dominance Orientation: Revisiting the Structure and Function of a Variable Predicting Social and Political Attitudes. Personality and Social Psycgology Bulletin, 38, 583606. doi: 10.1177/0146167211432765.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1999). A sztereotipizálás szerepe a rendszer igazolásában, a hamis tudat képzodése. In Hunyadi Gy., Hamilton, D. L, & Nguyen, L. L. A. (szerk.), A csoportok percepciója (pp. 489519). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karácsony G. , & Róna D. (2010). A Jobbik titka. A szélsojobb magyarországi megerosödésének lehetséges okairól. Politikatudományi Szemle, 19, 3163. Letöltve: 2015.08.31. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2010_1szam/2010_1_karacsony.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, A. C. & Jost, J. T. (2003). Complementary justice: Effects of „poor but happy” and „poor but honest” sterotype exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 823837.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krekó P. , Juhász A., & Molnár Cs. (2011). A szélsojobboldal iránti társadalmi kereslet növekedése Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 20, 5379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács M. (2010). Az eloítéletek okai és mérséklésük lehetoségei: A szociálpszichológia nézopont. Alkalmazott Pszichológia, 12, 727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lelkes O. (2009). Az egyenlotlenség nagyságának megítélése. In. Tóth I. Gy (szerk.), Társadalmi Jelentés 2009. Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lerner, M. J. (1980). The Belief in a Just World: A fundamental delusion (9-30). New York: Plenum Press.

 • Ligeti Gy. (2006). Sztereotípiák és eloítéletek. In Kolosi T., Tóth I. Gy., & Vukovich Gy. (szerk.), Társadalmi Riport 2006 (pp. 373389). Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marián B. (2013). Cigányellenesség ma: a cigányokról alkotott kép a mai Magyarországon. ELTE TTK, Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont. Letöltve: 2015. 08. 31. http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=367:ciganyellenesseg-ma-a-ciganyokrol-alkotott-kep-a-mai-magyarorszagon&catid=44:rasszizmus&Itemid= 216

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murányi I. , & Sipos F. (2012). Nemzeti radikálisok tekintélyelvusége: szociális dominancia orien táció és ellentörténelem. Metszetek, 1, 3256. Letöltve: 2015. 08. 31-én: http://metszetek. unideb.hu/files/2012_1_05.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murányi I. (2006). Identitás és eloítélet. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Oldmeadow, J., & Fiske, S. T. (2007). System-justifying ideologies moderate status= competence stereotypes: roles for belief in a just world and social dominance orientation. European Journal of Social Psychology, 37, 11351148.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pettigrew, T. F. (1979). The ultimate attribution error: Extending Allport’s cognitive analysis of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 5, 461476.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pettigrew, T. F., & Meertens, R. W. (1995). Subtle and blatant prejudice in western Europe. European Journal of Social Psychology, 25, 5775.

 • Postmes, T., Haslam, S. A., & Jans, L. (2013). A single-item measure of social identification: Reliability, validity and utility. British Journal of Social Psychology, 52, 597617. doi: 10.1111/ bjso.12006.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pratto, F., Sidanius, J., Stalworth, L. M., & Male, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predecting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741763.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pulai A. (2009). Cigányellenesség a norma (Progresszív Intézet felkérésére készült kutatás). Publicus Research. Letöltve: 2015. 08. 31. http://www.publicus.hu/blog/ciganyellenesseg_ norma/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roets, A., & van Hiel, A. (2011). The role of need for closure in essentialist entitativity beliefs and prejudice: An epistemic needs approach to racial categorization. British Journal of Social Psychology, 50, 5073. doi: 10.1348/014466610X491567.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sacchi, S., Castano, E., & Brauer, M. (2008). Perceiving one’s nation: Entitativity, agency and security in the international arena. International Journal of Psychology, 44, 321332.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherman, S. J., & Percy, E. J. (2010). The Psychology of collective responsibility: when and why collective entities are likely to be held responsible for the misdeeds of individual members. Journal of Law & Policy, 19, 137170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sik E. & Simonovits B. (2008). Egyenlo bánásmód és diszkrimináció. In Kolosi T., & Tóth I. Gy. (szerk.), Társadalmi Riport 2008 (pp. 363383). Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simonovits B. , & Szalai B. (2013). Idegenellenesség és diszkrimináció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány, 174, 251262.

 • Székelyi M. , Örkény A., & Csepeli Gy. (2001). Romakép a mai magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, 3, 1946.

 • Tomka M. (1991). Gazdasági változás és a cigánysággal kapcsolatos közvélemény. In Utasi Á., & Mészáros Á. (szerk.), Cigánylét (pp. 836). Budapest: MTA PTI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Á. Váradi L. (2014). Youths Trapped in Prejudice - Hungarian Adolescents’ Attitudes towards the Roma. Germany: Springer Fachmedien Wiesbaden. doi: 10.1007/978-3-658-05891-3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagner, U., Becker, J.C., Christ, O., Pettigrew, T.F., & Schmidt, P. (2012). A longitudinal test of the relation between German nationalism, patriotism and outgroup derogation. European Sociological Review, 28, 319332. doi: 10.1093/esr/jcq066.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 22 0 1
Jan 2024 23 2 4
Feb 2024 9 2 2
Mar 2024 6 5 4
Apr 2024 35 0 0
May 2024 18 2 2
Jun 2024 10 0 0