View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • | 2 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Bowlby (1974, 1980) fejlődéselmélete szerint a kötődés funkciói serdülőkorban fokozatosan áttevődnek a szülőkről a barátokra, majd a szerelmi partnerre. A belső munkamodell tartalma és rétegei is bővülnek a kapcsolati tapasztalatok és a kognitív fejlődés következtében. Kutatásunkban a kötődés kora serdülőkori átszerveződésének kognitív és affektív tartalmait vizsgáltuk és hasonlítottuk össze annak felnőttkori sajátosságaival.

Módszer

Az általunk kidolgozott Kötődés Asszociációs Eljárással a kötődéshez kapcsolódó gondolatokat, élményeket, fogalmakat gyűjtöttünk 15–17 éves serdülőktől és felnőttektől. A fogalmakat szakértők szortírozták. A fogalmi csoportok elemzéséhez multiple korrespondencia-analízist, majd hierarchikus klaszterelemzést használtunk.

Eredmények

Az asszociációk csoportjainak elemzése jellegzetes dimenziókat és mintázatokat tárt fel a serdülőknél és a felnőtteknél egyaránt. Mindkét életkori csoportnál megjelentek a kötődés élményrétegei, tárgyai, funkciói, a kapcsolatok szerepe és a szeparációs élmények. Az intimitás, a szexualitás és gondoskodás fogalomköreit csak a felnőtteknél, míg a kötődés élményének távolítására utaló fogalmakat csak a serdülőknél figyeltük meg. A gyakorisági sorrendben a serdülőknél a család és a barátok szerepeltek első helyen, míg felnőtteknél a szerelem és a család. A dimenziók és a felvett kötődés kérdőívek korrelációi szerint a serdülők kötődésfogalmának középpontjában a kapcsolati biztonság keresése állhat, míg felnőtteknél az összefüggések az önérvényesítés és a kapcsolatok egyensúlyának dilemmájára utaltak.

Következtetés

Kutatásunk alátámasztja a kötődési rendszer serdülőkori átszerveződését, és új adatokat nyújt a belső munkamodell kognitív és affektív rétegeinek jellemzőiről serdülő- és felnőttkorban. Az általunk kidolgozott új módszer alkalmas lehet a kötődés élményrétegeinek vizsgálatára klinikai populációkon is.

 • Ainsworth, M. D. S. (1990). Some Considerations Regarding Theory and Assessment Relevant to Attachments beyond Infancy. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the Preschool Years (pp. 463489). Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Allen, J. P., & Tan, J. S. (2016). The Multiple Facets of Attachment in Adolescence. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 399416). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boehm, B., Asendorpf, J. B., & Avia, M. D (2002). Replicable types and subtypes of personality: Spanish NEO-PI samples. European Journal of Personality, 16, 2541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Volume 1: Attachment. The International Psycho-Analytical Library, 79, (pp. 1401). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1974). Attachment and Loss: Volume II: Separation, Anxiety and Anger. The International Psycho-Analytical Library, 95, (pp. 1429). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Volume III: Loss, Sadness and Depression. The International Psycho-Analytical Library, 109, (pp. 1462). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult romantic attachment: An integrative overview. In. J. A. Simpson, & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 4676). New York, NY: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crowell, J., Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1999). Measurement of individual differences in adolescent and adult attachment. In J. Cassidy, & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications (pp. 434465). New York/London: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Wolff, M. S., & Van IJzendoorn, M. H. (1997). Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. Child Development, 68(4), 571591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farnfield, S., & Holmes, P. (2014). Attachment and assessment: an introduction. In S. Farnfield, & P. Holmes (Eds.), The Routledge Handbook of Attachment: Assessment (pp. 117). Routledge: London and New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feeney, J. A. (2016). Adult Romantic Attachment: Developments in the Study of Couple Relationships. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 435464). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feeney, J. A., Noller, P., & Hanrahan, M. (1994). Assessing adult attachment. In. M. B. Sperling, & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives (pp. 122158). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., & Davis, K. E. (1997). Attachment formation and transfer in young adults’ close friendships and romantic relationships. Personal Relationships, 4, 131144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, A. (1958). Adolescence. The Psychoanalytic Study of the Child, 13, 5871.

 • Gifi, A. (1990). Nonlinear Multivariate Analysis. New York: Wiley.

 • Hámori E. (2015). A kötodéselmélet perspektívái. A klasszikusoktól napjainkig. Budapest: Animula.

 • Hámori E. , Dankháziné Hajtman E., Horváth-Szabó K., Martos T., Kézdy A., & Urbán Sz. (2016). A felnott kötodés mérése: A kötodési stílus kérdoív (ASQ-H) magyar változata. Alkalmazott Pszichológia, 16(3), 119144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, J., & Hámori, E., Horváth, J., Hámori, E., & Csabai, K. (2014). Methodological challenges in measuring attachment: Laymen's interpretations of attachment. Review of Psychology, 21(1), 98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meulman, J. J., Heiser, W. J., & SPSS. (2012). SPSS Categories 20.0. Chicago, IL: SPSS.

 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Adult Attachment and Emotion Regulation. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 507534). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy L. (2005). A felnott kötodés mérésének egy új lehetosége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdoív. Pszichológia, 25(3), 223245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth I. , & Gervai J. (1999). Szüloi Bánásmód Kérdoív (H-PBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(4), 551566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Unoka Zs. , Rózsa S., Fábián Á., Mervó B., & Simon L. (2004). A Young-féle Séma kérdoív: A Korai maladaptív sémák jelenlétét méro eszköz pszichometriai jellemzoinek vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 3, 235243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Young, J. E., & Brown, G. (1990). Young schema questionnaire. New York: Cognitive Therapy Center of New York.

 • Verkes, R. J., Van der Kloot, W. A., & Van der Meij, J. (1989). The perceived structure of 176 pain descriptive words. Pain, 38, 219229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vikár Gy. (1980). Az ifjúkor válságai. Budapest: Gondolat.

 • Zeifman, D. M., & Hazan, C. (2016). Pair Bonds as Attachments: Mounting Evidence in Support of Bowlby's Hypothesis. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 416435). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 7 0 0
Sep 2021 8 4 7
Oct 2021 33 4 7
Nov 2021 18 1 2
Dec 2021 15 1 1
Jan 2022 16 4 4
Feb 2022 0 0 0