View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • 2 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Bowlby (1974, 1980) fejlődéselmélete szerint a kötődés funkciói serdülőkorban fokozatosan áttevődnek a szülőkről a barátokra, majd a szerelmi partnerre. A belső munkamodell tartalma és rétegei is bővülnek a kapcsolati tapasztalatok és a kognitív fejlődés következtében. Kutatásunkban a kötődés kora serdülőkori átszerveződésének kognitív és affektív tartalmait vizsgáltuk és hasonlítottuk össze annak felnőttkori sajátosságaival.

Módszer

Az általunk kidolgozott Kötődés Asszociációs Eljárással a kötődéshez kapcsolódó gondolatokat, élményeket, fogalmakat gyűjtöttünk 15–17 éves serdülőktől és felnőttektől. A fogalmakat szakértők szortírozták. A fogalmi csoportok elemzéséhez multiple korrespondencia-analízist, majd hierarchikus klaszterelemzést használtunk.

Eredmények

Az asszociációk csoportjainak elemzése jellegzetes dimenziókat és mintázatokat tárt fel a serdülőknél és a felnőtteknél egyaránt. Mindkét életkori csoportnál megjelentek a kötődés élményrétegei, tárgyai, funkciói, a kapcsolatok szerepe és a szeparációs élmények. Az intimitás, a szexualitás és gondoskodás fogalomköreit csak a felnőtteknél, míg a kötődés élményének távolítására utaló fogalmakat csak a serdülőknél figyeltük meg. A gyakorisági sorrendben a serdülőknél a család és a barátok szerepeltek első helyen, míg felnőtteknél a szerelem és a család. A dimenziók és a felvett kötődés kérdőívek korrelációi szerint a serdülők kötődésfogalmának középpontjában a kapcsolati biztonság keresése állhat, míg felnőtteknél az összefüggések az önérvényesítés és a kapcsolatok egyensúlyának dilemmájára utaltak.

Következtetés

Kutatásunk alátámasztja a kötődési rendszer serdülőkori átszerveződését, és új adatokat nyújt a belső munkamodell kognitív és affektív rétegeinek jellemzőiről serdülő- és felnőttkorban. Az általunk kidolgozott új módszer alkalmas lehet a kötődés élményrétegeinek vizsgálatára klinikai populációkon is.

 • Ainsworth, M. D. S. (1990). Some Considerations Regarding Theory and Assessment Relevant to Attachments beyond Infancy. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the Preschool Years (pp. 463489). Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Allen, J. P., & Tan, J. S. (2016). The Multiple Facets of Attachment in Adolescence. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 399416). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boehm, B., Asendorpf, J. B., & Avia, M. D (2002). Replicable types and subtypes of personality: Spanish NEO-PI samples. European Journal of Personality, 16, 2541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Volume 1: Attachment. The International Psycho-Analytical Library, 79, (pp. 1401). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1974). Attachment and Loss: Volume II: Separation, Anxiety and Anger. The International Psycho-Analytical Library, 95, (pp. 1429). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Volume III: Loss, Sadness and Depression. The International Psycho-Analytical Library, 109, (pp. 1462). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult romantic attachment: An integrative overview. In. J. A. Simpson, & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 4676). New York, NY: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crowell, J., Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1999). Measurement of individual differences in adolescent and adult attachment. In J. Cassidy, & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications (pp. 434465). New York/London: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Wolff, M. S., & Van IJzendoorn, M. H. (1997). Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. Child Development, 68(4), 571591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farnfield, S., & Holmes, P. (2014). Attachment and assessment: an introduction. In S. Farnfield, & P. Holmes (Eds.), The Routledge Handbook of Attachment: Assessment (pp. 117). Routledge: London and New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feeney, J. A. (2016). Adult Romantic Attachment: Developments in the Study of Couple Relationships. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 435464). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feeney, J. A., Noller, P., & Hanrahan, M. (1994). Assessing adult attachment. In. M. B. Sperling, & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives (pp. 122158). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., & Davis, K. E. (1997). Attachment formation and transfer in young adults’ close friendships and romantic relationships. Personal Relationships, 4, 131144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, A. (1958). Adolescence. The Psychoanalytic Study of the Child, 13, 5871.

 • Gifi, A. (1990). Nonlinear Multivariate Analysis. New York: Wiley.

 • Hámori E. (2015). A kötodéselmélet perspektívái. A klasszikusoktól napjainkig. Budapest: Animula.

 • Hámori E. , Dankháziné Hajtman E., Horváth-Szabó K., Martos T., Kézdy A., & Urbán Sz. (2016). A felnott kötodés mérése: A kötodési stílus kérdoív (ASQ-H) magyar változata. Alkalmazott Pszichológia, 16(3), 119144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, J., & Hámori, E., Horváth, J., Hámori, E., & Csabai, K. (2014). Methodological challenges in measuring attachment: Laymen's interpretations of attachment. Review of Psychology, 21(1), 98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meulman, J. J., Heiser, W. J., & SPSS. (2012). SPSS Categories 20.0. Chicago, IL: SPSS.

 • Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2016). Adult Attachment and Emotion Regulation. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 507534). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy L. (2005). A felnott kötodés mérésének egy új lehetosége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdoív. Pszichológia, 25(3), 223245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth I. , & Gervai J. (1999). Szüloi Bánásmód Kérdoív (H-PBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(4), 551566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Unoka Zs. , Rózsa S., Fábián Á., Mervó B., & Simon L. (2004). A Young-féle Séma kérdoív: A Korai maladaptív sémák jelenlétét méro eszköz pszichometriai jellemzoinek vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 3, 235243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Young, J. E., & Brown, G. (1990). Young schema questionnaire. New York: Cognitive Therapy Center of New York.

 • Verkes, R. J., Van der Kloot, W. A., & Van der Meij, J. (1989). The perceived structure of 176 pain descriptive words. Pain, 38, 219229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vikár Gy. (1980). Az ifjúkor válságai. Budapest: Gondolat.

 • Zeifman, D. M., & Hazan, C. (2016). Pair Bonds as Attachments: Mounting Evidence in Support of Bowlby's Hypothesis. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 416435). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation