Authors:
Eszter Berán Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Search for other papers by Eszter Berán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsolt Unoka Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Search for other papers by Zsolt Unoka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Soltész Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

Search for other papers by Péter Soltész in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anna Rácz Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Search for other papers by Anna Rácz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Kardos Bloomfield College, NJ, USA

Search for other papers by Péter Kardos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csaba Pléh Közép-európai Egyetem és Collegium de Lyon, Lyon

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér

Dunbar társas agy hipotézise szerint az emberi intelligencia és beszédképesség az evolúció során elsősorban azért fejlődött ki olyan magas szinten, hogy az egyén átlássa és kezelni tudja a mintegy 150 főt magában foglaló csoportokban kialakuló bonyolult kapcsolati rendszereket. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a nagy csoporton belüli, szoros kapcsolatokból álló kisebb csoportok mérete összefüggésben áll-e a személy kötődési stílusával. Ugyanakkor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vonás jellegű kötődési stílus hogyan függ össze a szociális hálóban található személyek — alterek — iránti kötődéssel, valamint arra, hogy az ego-nak az egyes altertípusokhoz való kötődésében találhatók-e eltérések.

Módszerek

Vizsgálatunkat egy 200 személyt magában foglaló mintán végeztük, akik online töltötték ki kérdőívünket. A kapcsolati háló feltérképezéséhez megkértük a résztvevőket, hogy soroljanak fel minden olyan személyt, akivel személyes kapcsolatban voltak az elmúlt hónapban. Ezután az egyes kapcsolatok értékelését kértük különféle dimenziók mentén, például hogy milyen gyakran találkoznak személyesen, érzelmileg menynyire állnak közel egymáshoz, és hogy hogyan értékelik kapcsolatuk kötődési jellemzőit. Ezenkívül a személyek saját magukra vonatkozóan is kitöltötték az ECR-R kérdőívet.

Eredmények

Szignifikáns pozitív kapcsolatot találtunk az ECR-R szorongást mérő alskáláján elért pontszám és a szimpátiacsoport mérete között. Az ECR-R két alskálája szignifikáns kapcsolatban van az összalteren mért ego-alter kötődési stílusokkal: minél alacsonyabb az ECR-R szorongás és elkerülés alskáláján elért érték, annál magasabb az ego-alter szinten mért, az egyes alterekhez való biztonságos kötődés, és annál alacsonyabb a bizonytalan kötődés értéke. Az ego-szinten mért és az ego-alter szinten mért kötődés összefüggései altertípusonként vizsgálva eltérést mutatnak.

Következtetések

A kötődési kapcsolat biztonságossága összefüggést mutat a kapcsolati háló szerkezetével, és annak méretével is, s mint ilyen fontos jellemzője lehet a kapcsolati háló szerveződésében megfigyelhető egyéni különbségeknek. Az általános, vonás jellegű kötődési stílus eltérő módon határozza meg a szociális háló egyes kapcsolati típusába tartozó személyekhez való kötődést. Az egyes altertípusokhoz fűződő eltérő kötődés arra utal, hogy a vizsgált személyek több, eltérő kötődési modellt használnak különböző személyes kapcsolataik értékelésekor, ami felnőttek körében megkérdőjelezi a monotropikus modell érvényességét.

 • Ainsworth, M. D. S. (1969). Object relations, dependency, and attachment: a theoretical review of the infant-mother relationship. Child Development, 40(4), 9691025.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ainsworth, M. D. S. (1979). Infant–mother attachment. American Psychologist, 34(10), 932937.

 • Antonucci, T., Akiyama, H., & Takahashi, K. (2004). Attachment and close relationships across the life span. Attachment & Human development, 6(4), 353370.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226244.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berán E. , & Unoka Zs. (2016). Kihez kötodünk a sok ember közül? In Pléh Cs., Unoka Zs. (szerk.), Hány barátod is van? (pp. 127156). Budapest: Oriold és Társai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bickart, K. C., Hollenbeck, M. C., Barrett, L. F., & Dickerson, B. C. (2012). Intrinsic amygdala–cortical functional connectivity predicts social network size in humans. The Journal of Neuroscience, 32(42), 1472914741.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss. New York, NY: Basic Books.

 • Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: anxiety and anger. New York, NY: Basic Books.

 • Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds), Attachment theory and close relationships (pp. 4676). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bryk, A. S., & Raudenbush, S. W. (1992). Hierarchical linear models: applications and data analysis methods. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2004). Working models of attachment shape perceptions of social support: evidence from experimental and observational studies. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 363383.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644663.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunbar, R. (1993). Coevolution of neocortical size, group size and language in humans. Behavioral and Brain Sciences, 16, 681735.

 • Dunbar, R. (1996). Grooming, gossip, and the evolution of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 • Dunbar, R. (2003a). Evolution of the social brain. Science, 302, 11601161.

 • Dunbar, R. (2003b). The social brain: Mind, language, and society in evolutionary perspective. Annual Review of Anthropology, 32, 163181.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dunbar, R. Barrett, L., & Lycett, J. (2005). Evolutionary psychology. Oxford: Oneworld.

 • Dunbar, R., & Schultz, S. (2010). Bondedness and sociality. Behaviour, 147, 775803.

 • Dunbar, R. I., & Spoors, M. (1995). Social networks, support cliques, and kinship. Human Nature, 6(3), 273290.

 • Ein-Dor, T., & Orgad, T. (2012). Scared saviors: Evidence that people high in attachment anxiety are more effective in alerting others to threat. European Journal of Social Psychology, 42, 667671.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ein-Dor, T., & Hirschberger, G. (2016). Rethinking Attachment Theory From a Theory of Relationships to a Theory of Individual and Group Survival. Current Directions in Psychological Science, 25(4), 223227.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiori, K. L., Consedine, N. S., & Merz, E. M. (2011). Attachment, social network size, and patterns of social exchange in later life. Research on Aging, doi: 0164027511401038.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78(2), 350367.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4(2), 132154.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, S. (1982). A pszichoanalízis foglalata. In S. Freud: Esszék (pp. 407474). Budapest: Gondolat.

 • Gibbons, R. D., Hedeker, D., Waternaux, C., & Davis, J. M. (1988). Random regression models: A comprehensive approach to the analysis of longitudinal psychiatric data. Psychopharmacological Bulletin, 24, 438443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grossmann, K. E., & Grossmann, K. (1991). Attachment quality as an organizer of emotional and behavioral responses in a longitudinal perspective. Attachment across the life cycle, 93114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harlow, H. F., Harlow, M. K., Dodsworth, R. O., & Arling G. L. (1966). Maternal Behavior of Rhesus Monkeys Deprived of Mothering and Peer Associations in Infancy. Proceedings of the American Philosophical Society, 110(1), 5866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511524.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hill, R., & Dunbar, R. (2003). Social network size in humans. Human Nature, 14, 5372.

 • Hudson, N. W., & Fraley, R. C. (2016). Adult attachment and perceptions of closeness. Personal Relationships. DOI: 10.1111/pere.12166.

 • Jantek Gy. , & Vargha A. (2016). A felnott kötodés korszeru mérési lehetosége: A közvetlen kapcsolatok élményei-kapcsolati struktúrák (ECR-RS) kötodési kérdoív magyar adaptációja párkapcsolatban élo felnott személyeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 447470.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jennrich, R. I., & Schluchter, M. D. (1986). Unbalanced repeated-measures models with structured covariance matrices. Biometrics, 42, 805820.

 • Konner, M. J. (1976). Maternal care, infant behavior and development among the ]Kung San. In R. B. Lee & I. DeVore (Eds), Kalahari hunter-gatherers: studies of the ]Kung San and their neighbors (pp. 218245). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • La Guardia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Deci, E. L. (2000). Within-person variation in security of attachment: a self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality and Social psychology, 79(3), 367384.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lindley, D. V., & Smith, A. F. M. (1972). Bayes Estimates for the Linear Model. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 34, 141.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewis, M. (1987). Social development in infancy and early childhood. In J. Osofsky (Ed.), Handbook of Infancy (2nd Ed.) (pp. 419493). New York: J. Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewis, M. (2005). The child and its family: The social network model. Human Development, 48(1–2), 827.

 • Marvin, R. S., Van Devender, T. L., Iwanaga, M. I., Levine, S., & Levine, R. (1977). Infant- caregiver attachment among the Hausa in Nigeria. In H. McGurk (Ed.), Ecological factors in human development. Amsterdam: North-Holland.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Myers, B.J., Jarvis, P. A., & Creasey, G. L. (1987). Infants' behavior with their mothers and grandmothers. Infant Behavior and Development, 10(3), 245259.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy L. (2005). A felnott kötodés mérésének egy új lehetosége: a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdoív. Pszichológia, 25, 223245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs. (2016). Az én hálózatai a biológiában: Dunbar és barátai. In Pléh Cs., & Unoka Zs. (szerk.), Hány barátod is van? (pp. 4557). Budapest: Oriold és Társai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., & Lancee, W. (2010). Adult attachment measures: A 25-year review. Journal of Psychosomatic research, 69(4), 419432.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, S. G., Dunbar, R. I., Pollet, T. V., & Kuppens, T. (2009). Exploring variation in active network size: Constraints and ego characteristics. Social Networks, 31, 138146.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, S. G., Wilson, R., Fedurek, P., & Dunbar, R. I. M. (2008). Individual differences and personal social network size and structure. Personality and Individual Differences, 44, 954964.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schaffer, H. R., & Emerson, P. (1964). Patterns of response to physical contact in early human development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 5(1), 113.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schuengel, C., & van IJzendoorn, M. H. (2001). Attachment in mental health institutions: A critical review of assumptions, clinical implications, and research strategies. Attachment & Human Development, 3(3), 304323.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shultz, S., & Dunbar, R. I. (2010). Social bonds in birds are associated with brain size and contingent on the correlated evolution of life-history and increased parental investment. Biological Journal of the Linnean Society, 100(1), 111123.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seibert, A. C., & Kerns, K. A. (2009). Attachment figures in middle childhood. International Journal of Behavioral Development, 33(4), 347355.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sutcliffe, A., Dunbar, R., Binder, J., & Arrow, H. (2012). Relationships and the social brain: integrating psychological and evolutionary perspectives. British Journal of Psychology 103, 149168.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trinke, S. J., & Bartholomew, K. (1997). Hierarchies of attachment relationships in young adulthood. Journal of Social and Personal Relationships, 14(5), 603625.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van IJzendoorn, M. H., & Sagi-Schwartz, A. (2008). Cross-cultural patterns of attachment: Universal and contextual dimensions. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (2nd ed.)(pp. 880905). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 5 0 0
Jul 2023 5 0 0
Aug 2023 6 0 0
Sep 2023 9 4 3
Oct 2023 16 3 3
Nov 2023 4 8 0
Dec 2023 12 0 0