View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • 2 ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Bowlby elmélete megjósolta, és a következő évtizedek számos empirikus vizsgálata bizonyította, hogy a korai kötődési viselkedés különféle mintázatainak megjelenését elsősorban a gondozói viselkedés érzékenységének eltérései okozzák. Metaelemzések szerint azonban ezek csak harmadát magyarázzák a kötődési viselkedés varianciájának. A gondozási környezet mellett az 1990-es években felmerült a csecsemők egyéni jellemzőinek, pl. temperamentumának befolyása is a kötődés fejlődésére. A molekuláris genetikai módszerek fejlődése a genetikai vizsgálatok érzékenységének növekedését eredményezte, és 2000-ben kutatócsoportunk publikált elsőként a csecsemőkori kötődés egyéni változatosságának hátterében álló specifikus génhatásokról.

Tanulmányunkban áttekintjük, hogy a humán genom projekt eredményeinek köszönhetően miként bővült tudásunk az elmúlt 15 év során. Az áttekintett kutatások fő kérdései, hogy a környezeti tényezők mellett mely gének mely változatai gyakorolnak befolyást a csecsemők kötődési viselkedésére, ezek hogyan befolyásolják a kötődés egyéni változatosságát, s milyen kölcsönhatásban lehetnek a környezeti tényezőkkel. Áttekintjük a bizonyítékokat, amelyek azt sugallják, hogy az idegrendszerben kifejeződő bizonyos gének különböző változatai hozzájárulhatnak a gondozói környezetre való eltérő csecsemőkori érzékenységhez (gén−környezet kölcsönhatások), továbbá hogy a gondozói viselkedés korai eltérései különbözőképpen befolyásolhatják egyes, a kötődés fejlődésében fontos gének működését (epigenetikai hatások).

 • Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ainsworth, M. D., & Wittig, B. (1969). Attachment and exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. In B. M. Foss, (Ed.), Determinants of infant behavior (pp. 113136). London: Methuen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auerbach, J., Geller, V., Lezer, S., Shinwell, E., Belmaker, R. H., Levine J, et al. (1999). Dopamine D4 receptor (D4DR) and serotonin transporter promoter (SERT) polymorphisms in the determination of temperament in 2-month-old infants. Molecular Psychiatry, 4, 369373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auerbach, J.G., Faroy, M., Ebstein, R., Kahana, M., & Levine, J. (2001). The association of the dopamine D4 receptor gene (DRD4) and the serotonin transporter promoter gene (5-HTTLPR) with temperament in 12-month-old infants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 777783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Åberg, K., & van den Oord, E. J. C. G. (2011). Epstein–Barr virus transformed DNA as a source of false positive findings in methylation studies of psychiatric conditions. Biological Psychiatry, 70, e25e26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2004). No association of the dopamine D4 receptor (DRD4) and–521 C/T promoter polymorphisms with infant attachment disorganization. Attachment and Human Development, 6, 211218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2007). Research Review: genetic vulnerability or differential susceptibility in child development: the case of attachment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 11601173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2016). Attachment, parenting, genetics. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 155179). New York: The Guilford Press.

 • Barnett, D., Butler, C. M., & Vondra, J. I. (1999). Atypical patterns of early attachment: Discussion and future directions. In J. I. Vondra, & D. Barnett (Eds.), Atypical attachment in infancy and early childhood among children at developmental risk. Monographs of the Society for Research on Child Development, 64, 172192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barry, R. A., Kochanska, G., & Philibert, R. A. (2008). G x E interaction in the organization of attachment: mothers’ responsiveness as a moderator of children’s genotypes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 13131320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belsky, J., & Fearon, P. R. M. (2016). Precursors of attachment security. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 291313). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bokhorst, C. L., Bakermans-Kranenburg, M. J., Fearon, R. M. P., van IJzendoorn, M. H., Fonagy, P., & Schuengel, C. (2003). The importance of shared environment in mother-infant attachment security: a behavioral genetic study. Child Development, 74, 17691782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Volume 1. Attachment. New York: Basic Books.

 • Brumariu, L. E., Bureau, J. F., Nemoda, Z., Sasvari-Szekely, M., & Lyons-Ruth, K. (2016). Attachment and temperament revisited: Infant distress, attachment disorganization, and the serotonin transporter polymorphism. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 34, 7789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buchen, L. (2010). In their nurture. Nature, 467, 146148.

 • Calkins, S. D., & Fox, N. A. (1992). The relations among infant temperament, security of attachment, and behavioral inhibition at twenty-four months. Child Development, 63, 14561472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, H., et al. (2003). Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 301, 386389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caspi, A., Hariri, A. R., Holmes, A., Uher, R., & Moffitt, T. E. (2010). Genetic sensitivity to the environment: The case of the serotonin transporter gene and its implications for studying complex diseases and traits. American Journal of Psychiatry, 167, 509527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Champagne, F. A. (2008). Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of maternal care. Frontiers in Neuroendocrinology, 29, 386397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cicchetti, D., Rogosch, F. A., & Toth, S. L. (2011). The effects of child maltreatment and polymorphisms of the serotonin transporter and dopamine D4 receptor genes on infant attachment and intervention efficacy. Development and Psychopathology, 23, 357372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dettmer, A. M., & Suomi, S. J. (2014). Nonhuman primate models of neuropsychiatric disorders: influences of early rearing, genetics, and epigenetics. ILAR Journal, 55, 361370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeWolff, M., & van IJzendoorn, M.H. (1997). Sensitivity and attachment: A meta-analysis on parental antecedents of infant attachment. Child Development, 68, 571591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diamond, A. (2001). A model system for studying the role of dopamine in the prefrontal cortex during early development in humans: early and continuously treated phenylketonuria. In C. A. Nelson, & M. Luciana (Eds.), Handbook of developmental cognitive neuroscience. (pp. 433472). Cambridge, Mass: The MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egeland, B., & Farber, E. A. (1984). Infant-mother attachment: Factors related to its development and changes over time. Child Development, 55, 753771.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finkel, D., & Matheny, A. P. (2000). Genetic and environmental influences on a measure of infant attachment security. Twin Research, 3, 242250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fish, E. W., Shahrock, D., Bagot, R., Caldji, C., Bredy, T., Szyf, M., et al. (2004). Epigenetic programming of stress responses through variations in maternal care. Annals of the New York Academy of Sciences, 1036, 167180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franklin, T. B., Holger, H., Weiss, I. C., Gräff, J., Linder, N., Michalon, A. et al. (2010). Epigenetic transmission of the impact of early stress across generations. Biological Psychiatry, 68, 408415.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gervai, J. (2009a). Environmental and genetic influences on early attachment. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3, e25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gervai, J. (2009b). Viselkedésgenetika a humán genom megfejtése elott és után: kvantitatív és molekuláris genetikai alapok. Pszichológia, 29, 324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gervai, J., Nemoda, Z., Lakatos, K., Ronai, Z., Toth, I., Ney, K., et al. (2005). Transmission Disequilibrium Tests confirm the link between DRD4 gene polymorphism and infant attachment. American Journal of Medical Genetics, Part B (Neuropsychiatric Genetics), 132B, 126130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gervai, J., Novak, A., Lakatos, K., Toth, I., Danis, I., Ronai, Z., et al. (2007). Infant genotype may moderate sensitivity to maternal affective communications: Attachment disorganization, quality of care, and the DRD4 gene polymorphism. Social Neuroscience, 2, 307319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greene, C. S., Penrod, N. M., Williams, S. M., & Moore, J. H. (2009). Failure to replicate a genetic association may provide important clues about genetic architecture. PLoS ONE, 4, e5639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heijmans, B. T., Tobi, E. W., Stein, A. D., Putter, H., Blauw, G. J., Susser, E. S., et al. (2008). Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A., 105, 1704617049.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hofer, M. A. (1995). Hidden regulators. Implications for a new understanding of attachment, separation, and loss. In S. Goldberg, R. Muir, & J. Kerr (Eds.), Attachment Theory: Social, Developmental and Clinical Perspectives (pp. 203230). Hillsdale, NJ: The Analytic Press.

 • Klengel, T., Mehta, D., Anacker, C., Rex-Haffner, M., Pruessner, J.C., Pariante, C.M. et al. (2013). Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene-childhood trauma interactions. Nature Neuroscience, 16, 3341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuhn, C. M., & Schanberg, S. M. (1998). Responses to maternal separation mechanisms and mediators. International Journal of Developmental Neuroscience, 16, 261270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakatos, K. (2009) A csecsemo- és gyermekkori temperamentum molekuláris genetikai háttere. Pszichológia, 29, 2542.

 • Lakatos, K. (2011). A gének és a környezet szerepe az emberi viselkedésben. In I. Danis, M. Farkas, M. Herczog, & L. Szilvási (szerk.), Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektol a társadalomig: a koragyermekkori fejlodés színterei (pp. 126-165). Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. http://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakatos, K., Nemoda, Z., Birkas, E., Ronai, Z., Kovacs, E., Ney, K., et al. (2003). Association of D4 dopamine receptor gene and serotonin transporter promoter polymorphisms with infants’ response to novelty. Molecular Psychiatry, 8, 9097.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakatos, K., Nemoda, Z., Toth, I., Ronai, Z., Ney, K., Sasvari-Szekely, M., et al. (2002). Further evidence for the role of the dopamine D4 receptor gene (DRD4) in attachment disorganization: interaction of the III exon 48 bp repeat and the–521 C/T promoter polymorphisms. Molecular Psychiatry, 7, 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lakatos, K., Toth, I., Nemoda, Z., Kende, L., & Gervai, J. (in prep). Attachment disorganization, quality of care, and the DRD4 gene polymorphism: a replication study.

 • Lakatos, K., Toth, I., Nemoda, Z., Ney, K., Sasvari-Szekely, M., & Gervai, J. (2000). Dopamine D4 receptor (DRD4) gene polymorphism is associated with attachment disorganization. Molecular Psychiatry, 5, 633637.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luijk, M. P., Roisman, G. I., Haltigan, J. D., Tiemeier, H., Booth-Laforce, C., van IJzendoorn, M. H. et al. (2011a). Dopaminergic, serotonergic, and oxytonergic candidate genes associated with infant attachment security and disorganization? In search of main and interaction effects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 1295307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luijk, M. P., Tharner, A., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Jaddoe, V. W., Hofman, A., et al. (2011b). The association between parenting and attachment security is moderated by a polymorphism in the mineralocorticoid receptor gene: evidence for differential susceptibility. Biological Psychiatry, 88, 3740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyons-Ruth, K., Bronfman, E., & Parsons, E. (1999). Maternal frightened, frightening, or atypical behavior and disorganized infant attachment patterns. In J. I. Vondra, & D. Barnett (Eds.), Atypical attachment in infancy and early childhood among children at developmental risk. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64, 6796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyons-Ruth, K., & Jacobvitz, D. (2016). Attachment disorganization from infancy to adulthood. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications 3. ed. (pp. 667695). New York, NY: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madigan, S., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Moran, G., Pederson, D. R., & Benoit, D. (2006). Unresolved states of mind, anomalous parental behavior, and disorganized attachment: a review and meta-analysis of a transmission gap. Attachment and Human Development, 8, 89111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madigan, S., Moran, G., & Pederson, D. R. (2006). Unresolved states of mind, disorganized attachment relationships, and disrupted interactions of adolescent mothers and their infants. Developmental Psychology, 42, 293304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121160). Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marvin, R. S., Britner, P. A., & Russell, B. S. (2016). Normative Development: The Ontogeny of Attachment in Childhood. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 273290). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGowan, P. O., & Roth, T. L. (2015). Epigenetic pathways through which experiences become linked with biology. Development and Psychopathology, 27, 637648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGowan, P. O., Sasaki, A., D’Alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., et al. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. Nature Neuroscience, 12, 342348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGowan, P. O., Suderman, M., Sasaki, A., Huang, T. C. T., Hallett, M., Meaney, M. J. et al. (2011). Broad Epigenetic Signature of Maternal Care in the Brain of Adult Rats. PLoS ONE, 6, e14739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesman, J., van IJzendoorn, M. H., & Sagi, A. (2016). Cross-cultural patterns of attachment: Universal and contextual dimensions. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 852877). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meaney, M. (2010). Epigenetics and the Biological Definition of Gene × Environment Interactions. Child Development, 81, 4179.

 • Miyake, K., Chen, S., & Campos, J. J. (1985). Infant temperament, mother’s mode of interaction, and attachment in Japan: An interim report. In I. Bretherton, & E. Waters (Eds.), Growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for Research on Child Development, 50, 276297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemoda, Z. (2015). A génkifejezodés szabályozása eukariótákban, epigenetikai módosulások. In G. Bánhegyi, & S. Sipek (szerk.), Biokémia, molekuláris és sejtbiológia egyetemi jegyzet (pp. 101113). Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemoda, Z., & Tárnok, Z. (2009). Monoamin rendszerek érintettsége gyermekkori neuropszichiátriai zavarokban. Pszichológia 29, 4362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák, A., & Lakatos, K. (2005). Atipikus anyai viselkedés elemzése: az AMBIANCE kódrendszer. Alkalmazott Pszichológia, VII/4, 4958.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Connor, T. G., & Croft, C. M. (2001). A twin study of attachment in preschool children. Child Development, 72, 15011511.

 • Oak, J. N., Oldenhof, J., & Van Tol, H. H. (2000). The dopamine D4 receptor: one decade of research. European Journal of Pharmacology, 405, 303327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oberlander, T. F., Weinberg, J., Papsdorf, M., Grunau, R., Misri, S., & Devlin, A. M. (2008). Prenatal exposure to maternal depression, neonatal methylation of human glucocorticoid receptor gene (NR3C1) and infant cortisol stress responses. Epigenetics, 3, 97106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Okuyama, Y., Ishiguro, H., Toru, M., & Arinami, T. (1999). A genetic polymorphism in the promoter region of DRD4 associated with expression and schizophrenia. Biochemical and Biophysical Research Communications, 258, 292295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papageorgiou, K. A., & Ronald, A. (2013). “He who sees things grow from the beginning will have the finest view of them” A systematic review of genetic studies on psychological traits in infancy. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37, 15001517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pappa, I., Szekely, E., Mileva-Seitz, V. R., Luijk, M. P., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., et al. (2015). Beyond the usual suspects: a multidimensional genetic exploration of infant attachment disorganization and security. Attachment and Human Development, 17, 288301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plomin, R., & Davis, O. S. (2009). The future of genetics in psychology and psychiatry: microarrays, genome-wide association, and non-coding RNA. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 6371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plomin, R. (2013). Child Development and Molecular Genetics: 14 Years Later. Child Development, 84, 104120.

 • Pompanon, F., Bonin, A., Bellemain, E., & Taberlet, P. (2005). Genotyping errors: causes, consequences and solutions. Nature Review of Genetics, 6, 847859.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raby, K. L., Cicchetti, D., Carlson, E. A., Cutuli, J. J., Englund, M. M., & Egeland, B. (2012). Genetic and caregiving-based contributions to infant attachment: unique associations with distress reactivity and attachment security. Psychological Science, 23, 10161023.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radtke, K. M., Ruf, M., Gunter, H. M., Dohrmann, K., Schauer, M., & Elbert, T. (2011). Transgenerational impact of intimate partner violence on methylation in the promoter of the glucocorticoid receptor. Translational Psychiatry, 1, e21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roisman, G. I., & Fraley, R. C. (2008). Behavior-genetic study of parenting quality, infant–attachment security, and their covariation in a nationally representative sample. Developmental Psychology, 44, 831839.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roisman, G. I., Booth-Laforce, C., Belsky, J., Burt, K. B., & Groh, A. M. (2013). Molecular-genetic correlates of infant attachment: a cautionary tale. Attachment and Human Development, 15, 384406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rothbart, M. K. (1981). Measurement of temperament in infancy. Child Development, 52, 569578.

 • Rutter, M., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2006). Gene-environment interplay and psychopathology: multiple varieties but real effects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 226261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sánchez, M. M., Ladd, C. O., & Plotsky, P. M. (2001). Early adverse experience as a developmental risk factor for later psychopathology: evidence from rodent and primate models. Development and Psychopathology, 13, 419449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schoots, O., & Van Tol, H. H. M. (2003). The human dopamine D4 receptor repeat sequences modulate expression. Pharmacogenomics Journal, 3, 343348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simpson, J., Vetuz, G., Wilson, M., Brookes, K. J., & Kent, L. (2010). The DRD4 receptor Exon 3 VNTR and 5’ SNP variants and mRNA expression in human post-mortem brain tissue. American Journal of Medical Genetics, Part B (Neuropsychiatric Genetics), 153B, 12281233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spangler, G. (2013). Individual dispositions as precursors of differences in attachment quality: why maternal sensitivity is nevertheless important. Attachment and Human Development, 15, 657672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spangler, G., & Grossmann, K. (1999). Individual and psychological correlates of attachment disorganization in infancy. In J. Solomon, & C. George (Eds.), Attachment disorganization (pp. 95124). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spangler, G., Johann, M., Ronai, Z., & Zimmermann, P. (2009). Genetic and environmental influence on attachment disorganization. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 952961.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tobi, E. W., Lumey, L. H., Talens, R. P., Kremer, D., Putter, H., Stein, A. D., et al. (2009). DNA methylation differences after exposure to prenatal famine are common and timing- and sex-specific. Human Molecular Genetics, 18, 40464053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, I. (2011). Az érzelmi-társas kapcsolatok fejlodése: korai gondozás és kötodés. In I. Danis, M. Farkas, M. Herczog, & L. Szilvási (szerk.), Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektol a társadalomig: a koragyermekkori fejlodés színterei (pp. 320372). Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. http://mek.oszk.hu/14800/14803/14803.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Boom, D. C. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers and irritable infants. Child Development, 65, 14571477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van den Boom, D. C. (1989). Neonatal irritability and the development of attachment. In G. A., Kohnstamm, J. E. Bates, & M. K. Rothbart (Eds.), Temperament in childhood (pp. 299318). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van IJzendoorn, M. H., Goldberg, S., Kroonenberg, P. M., & Frenkel, O. J. (1992). The relative effects of maternal and child problems on the quality of attachment: A meta-analysis of attachment in clinical samples. Child Development, 63, 840858.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van IJzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Ebstein, R. P. (2011). Methylation matters in child development: Toward developmental behavioral epigenetics. Child Development Perspectives, 5, 305310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Tol, H. H., Wu, C. M., Guan, H. C., Ohara, K., Bunzow, J. R., Civelli, O., et al. (1992). Multiple dopamine D4 receptor variants in the human population. Nature, 358, 149152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaughn, B. E., & Bost, K. K. (2016). Attachment and temperament as intersecting developmental products and interacting developmental contexts throughout infancy and childhood. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment. Theory, research, and clinical applications. 3. ed. (pp. 202222). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visscher, P. M. (2004). Power of the classical twin design revisited. Twin Research, 7, 505512.

 • Waters, E., Vaughn, B. E., & Egeland, B. R. (1980). Individual differences in infant-mother attachment relationships at age one: Antecedents in neonatal behavior in an urban economically disadvantaged sample. Child Development, 51, 208216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wazana, A., Moss, E., Jolicoeur-Martineau, A., Graffi, J., Tsabari, G., Lecompte, V., et al. (2015). The interplay of birth weight, dopamine receptor D4 gene (DRD4), and early maternal care in the prediction of disorganized attachment at 36 months of age. Development and Psychopathology, 27, 11451161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 28 15 7
Dec 2020 7 0 0
Jan 2021 7 2 3
Feb 2021 10 5 7
Mar 2021 17 9 8
Apr 2021 7 2 2
May 2021 0 0 0