View More View Less
 • 1 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
 • 2 ELTE PPK Pszichológiai Intézet
 • 3 BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok

A közös figyelem képességének jellemzően 9 hónapos kori megjelenését követően a csecsemő triádikus (felnőtt—csecsemő—tárgy) interakciók során oszthatja meg a tárgyakkal, eseményekkel kapcsolatos élményeit egy másik személlyel. E képesség fejlődési ütemében megfigyelhető egyéni változatosságot a csecsemő adottságai mellett a gondozói környezet szocio-emocionális jellemzői is befolyásolhatják az interakciók minőségén keresztül.

Módszer

Kutatásunkban a csecsemők 9 hónapos korában, részben kötött játékhelyzetben figyeltük meg anya—csecsemő párok triádikus helyzet létrehozására irányuló kezdeményező viselkedését, valamint közös fi- gyelmi tevékenységét. A viselkedési jellemzőket az egyéves korban mért kötődés minőségével és az anyai érzelmi kommunikáció atipikusságának mértékével vetettük össze.

Eredmények

Ahol több párhuzamos (egyszerű) közös figyelem jellemezte az interakciót, ott az anya kevesebb időt töltött passzív monitorozással, viszont többször hívta fel a csecsemő figyelmét a tárgyra dinamikus animálással, és többször pillantott a csecsemő arcára kezdeményezés közben. Ugyanakkor a fejlődésben újabb minőségi lépést jelentő koordinált (megosztott) közös figyelem legerősebb prediktorának a csecsemő összetett, az anya és a tárgy közti tekintetváltással is együtt járó válasza bizonyult. A közös figyelem viselkedések nem függtek össze az anyai atipikus viselkedéssel és a dezorganizált kötődéssel. A párhuzamos — nem koordinált — közös figyelem magas aránya viszont a bizonytalanul kötődő diádok interakciójában volt leginkább jellemző, ami az inszenzitív, a gyermek érdeklődését korlátozó gondozói viselkedés befolyására utalhat.

Következtetések

A 9 hónapos kori interakciók során megfigyelt koordinált közös figyelem vélhetően inkább a csecsemő fejlődési üteme által meghatározott készségek (pl. tekintetváltogatás), mint az anya egyéni viselkedésének függvénye. Ez magyarázhatja, hogy — ellentétben a párhuzamos közös figyelemmel — a korai koordinált közös figyelem egyéni variabilitása nem mutatott kapcsolatot a kötődés minőségével, amelyet elsősorban a gondozói viselkedés alakít.

 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Erlbaum: Hillsdale.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Atkinson, L., Niccols, A., Paglia, A., Coolbear, J., Parker, K. C. H., Poulton, L., et al. (2000). A meta-analysis of time between maternal sensitivity and attachment assessments: Implications for internal working models in infancy/toddlerhood. Journal of Social & Personal Relationships, 17(6), 791810.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakeman, R., & Adamson, L. (1984). Coordinating attention to people and objects in mother–infant and peer–infant interaction. Child Development, 55, 12781289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beuker, K.T., Rommelse, N. N. J., Donders, R. & Buitelaar, J. K. (2013). Development of early communication skills in the first two years of life. Infant Behavior & Development 36, 7183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. London: Hogarth Press (1982, 2nd edition).

 • Carpenter, M., & Liebal, K. (2011). Joint attention, communication, and knowing together in infancy. In A. Seemann (Ed.), Joint attention: New developments in psychology, philosophy of mind, and social neuroscience (pp. 159181). Cambridge, MA: MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Claussen A. H. , Mundy, P. C., Mallik, S. A., & Willoughby, J. C. (2002). Joint attention and disorganized attachment status in infants at risk. Development & Psychopathology, 14, 279291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaffan, E.A., Martins, C. Healy, S., & Murray, L. (2010). Early Social Experience and Individual Differences in Infants’ Joint Attention. Social Development, 19(2), 369393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király I. (2011). Figyelj, emlékezz, gondolkodj!–A kognitív képességek fejlodése. In Danis I., Farkas M., Herczog M., & Szilvási L. (szerk.), Biztos Kezdet Kötetek II. A koragyermekkori fejlodés természete-fejlodési lépések és kihívások (pp. 226270). Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, 33, 159174.

 • Lyons-Ruth, K., Bronfman, E., & Parsons, E. (1999). Maternal frightened, frightening, or atypical behavior and disorganized infant attachment patterns. In J. I. Vondra & D. Barnett (Eds.), Atypical attachment in infancy and early childhood among children at developmental risk. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64, 6796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madigan, S., Bakermans-Kranenburg, M., van IJzendoorn, M., Moran, G., Pederson, D., & Benoit, D. (2006). Unresolved states of mind, anomalous parental behavior, and disorganized attachment: a review and meta-analysis of a transmission gap. Attachment & Human Development, 8, 89111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madigan, S., Wade, M., Plamondon, A., Browne, D., & Jenkins, J.M. (2015). Birth Weight Variability and Language Development: Risk, Resilience, and Responsive Parenting. Journal of Pediatric Psychology, 17. doi: 10.1093/jpepsy/jsv056.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Main, H. & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In Greenberg, M, T., Cicchetti, D., & Cummings, E. M. (Eds), Attachment in the Preschool Years: Theory, Research, and Intervention. (pp. 121160). Chicago: University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGillion, M., Herbert, J., Pine, J., Vihman, M., DePaolis, R., Keren-Portnoy, T. et al. (2017). What paves the way to conventional language? The predictive value of babble, pointing and socioeconomic status. Child Development, 88, 156166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meins, E., Fernyhough, C., Arnott, B., Vittorini, L., Turner, M., Leekam, S. R., & et al. (2011). Individual Differences in Infant’s Joint Attention Behaviors with Mother and a New Social Partner. Infancy, 16(6), 587610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mundy, P., Block, J., Delgado, C., Pomares, Y., Vaughan Van Hecke, A., & Parlade, V. M. (2007). Individual Differences and the Development of Joint Attention in Infancy. Child Development. 78(3), 938954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mundy, P., & Newell, L. (2007). Attention, joint attention and social cognition. Current Directions in Psychological Science, 16, 269274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mundy, P. & Jarrold, W. (2010). Infant joint attention, neural networks and social cognition. Neural Network, 23(8–9), 985997.

 • Noldus (2010). The Observer® XT Reference Manual, Version 9.0. Noldus Information Technology b. v., Wageningen. The Netherlands.

 • Novák A. , & Lakatos K. (2005). Atipikus anyai viselkedés elemzése: Az AMBIANCE kódrendszer. Alkalmazott Pszichológia, 7(4), 4958.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osório, A., Martins, C., Meins, E., Martins, E. C., & Soares, I. (2011). Individual and relational contributions to parallel and joint attention in infancy. Infant Behavior & Development, 34(4), 515524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelz, J., Hayhoe, M., & Loeber, R. (2001). The coordination of eye, head, and hand movements in a natural task. Experimental Brain Research, 139, 266277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raver, C. C. (1996). Success at Catching and Keeping Toddler’s Attention: An Examination of Joint Attention Among Low-Income Mothers and Their 2-Year-Olds. Early Development & Parenting, 5(4), 225236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schechter, D. S., Willheim, E., Hinojosa, C., Schotfield-Kleinman, K., Turner, J. B., McCaw, J., et al. (2010). Subjective and Objective Measures of Parent-Child Relationship Dysfunction, Child Separation Distress, and Joint Attention. Psychiatry, 73(2), 130144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Senju, A., Csibra, G., & Johnson, M.H. (2008). Understanding the referential nature of looking: Infant’s preference for object-directed gaze. Cognition, 108, 303319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Striano, T., & Stahl, D. (2005). Sensitivity to triadic attention in early infancy. Developmental Science , 8(4), 333343.

 • Tasker, S. L., & Schmidt, L. A. (2008). The “dual usage problem” in the explanations of “joint attention” and children’s socioemotional development: A reconceptualization. Developmental Review, 28(3), 263288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). Understanding sharing intentions: the origins of cultural cognition. Behavioral & Brain Sciences, 28, 675690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, I., & Gervai, J. (2005). A szülo-gyermek kapcsolat és a kötodési minoség vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia, 7(4), 1426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaughan, A., Mundy, P., Block, J., Burnette, C., Delgado, C., Gomez, Y., et al. (2003). Child, caregiver, and temperament contributions to infant joint attention. Infancy, 4(4), 603616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walhovd, K. B., Fjell, A. M., Brown, T., Kuperman, J. M., Chung, Y., Hagler, D. J., et al. (2012). Long-term influence of normal variation in neonatal characteristics on human brain development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(49), s2008920094. doi:10.1073/pnas.1208180109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yoon, S. A., Kelso, G. A., Lock, A., & Lyons-Ruth, K. (2014). Mother-Infant Joint Attention and Sharing: Relations to Disorganized Attachment and Maternal Disrupted Communication. The Journal of Genetic Psychology, 175(6), 494510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 12 0 0
Sep 2020 5 1 1
Oct 2020 13 3 6
Nov 2020 18 29 11
Dec 2020 25 4 5
Jan 2021 4 1 1
Feb 2021 0 0 0