View More View Less
 • 1 PPKE BTK Pszichológia BA
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Konrad Lorenz etológus tárgyalta először, hogy bizonyos fizikai jellemzők, mint a nagy fej, a gömbölyded arc, a magas homlok, a kis orr és száj, valamint a nagy szem — amelyek a kisbabák arcának jellemzői — vonzónak, aranyosnak hatnak, és gondozóviselkedésre irányuló motivációt aktiválnak a felnőttekben. Az általa megalkotott babaséma („Kinderschema”) fogalom azóta már széles körben bebizonyította a hatását a humán percepcióra, hiszen többek között orientálja a figyelmet, lokálissá teszi az észlelést, preferenciát vált ki, sőt akár élettelen tárgyakra vonatkoztatva is megváltoztatja ítéletünket. A kutatások fókuszpontján azonban mindeddig kívül esett, hogy vajon a babaarc jellegeit túlzó mértékben kihangsúlyozó képek hogyan befolyásolják az emberek aranyosságészlelését. Képszerkesztő technikák segítségével tizenhárom autóról készült képet alakítottunk ki, amelyek a babaséma jellegeit a nullától a körülbelül háromszoros torzításig tartalmazták. A vizsgálatban részt vevő 259 felnőtt személy feladata az volt, hogy megítélje, hogy az adott autót mennyire tartja aranyosnak, illetve egyes képpárok esetében ki kellett választania, hogy a megjelenő gépjárművek közül melyiket választaná. Az aranyosságítélet feladatra adott válaszok egy fordított U alakú haranggörbét rajzoltak ki, melynek csúcsán a babaséma arányait megközelítőleg kétszeresen torzító optimális eset áll, amely ennek értelmében az emberekből a lehető legerőteljesebb reakciót váltja ki. A választásos feladatrész adataiból azt állapítottuk meg, hogy — a férfiakkal összehasonlítva — a nők számára valamivel fontosabb tényező az autóvásárlás során, hogy az autó megjelenése aranyosnak hasson, bár a válaszok eloszlását tekintve egyik nem sem választotta szívesen az aranyosabbnak ítélt autót. A vizsgálat eredményei új fejezetet nyitnak a babaséma kutatásának irányában, hiszen az optimum számos ígéretes kutatási és alkalmazási lehetőségre világít rá.

 • Agthe, M., Spörrle, M., & Maner, J. K. (2011). Does being attractive always help? Positive and negative effects of attractiveness on social decision making. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(8), 10421054. doi:10.1177/0146167211410355

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baudouin, J.-Y., & Tiberghien, G. (2004). Symmetry, averageness, and feature size in the facial attractiveness of women. Acta Psychologica, 117(3), 31332. doi:10.1016/j.actpsy.2004.07.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borgi, M., Cogliati-Dezza, I., Brelsford, V., Meints, K., & Cirulli, F. (2014). Baby schema in human and animal faces induces cuteness perception and gaze allocation in children. Frontiers in Psychology, 5(May), 112. doi:10.3389/fpsyg.2014.00411

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glocker, M. L., Langleben, D. D., Ruparel, K., Loughead, J. W., Gur, R. C., & Sachser, N. (2009). Baby Schema in Infant Faces Induces Cuteness Perception and Motivation for Caretaking in Adults. Ethology, 115(3), 257263. doi:10.1111/j.1439-0310.2008.01603.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glocker, M. L., Langleben, D. D., Ruparel, K., Loughead, J. W., Valdez, J. N., Griffin, M. D. et al. (2009). Baby schema modulates the brain reward system in nulliparous women. PNAS, 106(22), 91159119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacob, J. E., Rodenhauser, P., & Markert, R. J. (1986). The Benign Exploitation of Human Emotions : Adult Women and the Marketing of Cabbage Patch Kids. Journal of American Culture, 10(3), 6171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lábadi, B. (2011). A lábujjától a feje búbjáig. A testreprezentációról. In Deák A., Nagy L., & Péley B. (szerk.), Lélek-Képek (pp. 119131). Pécs: Pannónia Könyvek.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Little, A. C. (2012). Manipulation of Infant-Like Traits Affects Perceived Cuteness of Infant, Adult and Cat Faces. Ethology, 118(8), 775782. doi:10.1111/j.1439-0310.2012.02068.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorenz, K. (1943). Die angeborenen Formen moeglicher Erfahrung. Tierpsychol, 5, 235409.

 • Luo, L. Z., Li, H., & Lee, K. (2011). Are children’s faces really more appealing than those of adults? Testing the baby schema hypothesis beyond infancy. Journal of Experimental Child Psychology, 110(1), 11524. doi:10.1016/j.jecp.2011.04.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meskó, N. (2010). Noi arc és hajviselet: a saját szépséggel összefüggo alternatív párválasztási taktika. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(1), 133147. doi:10.1556/MPSzle.65.2010.1.10

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miesler, L., Leder, H., & Herrmann, A. (2011). Isn’t it cute: An Evolutionary Perspective of Baby-Schema Effects in Visual Product Designs. International Journal of Design, 5(3), 1730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittono, H., Fukushima, M., Yano, A., & Moriya, H. (2012). The Power of Kawaii: Viewing Cute Images Promotes a Careful Behavior and Narrows Attentional Focus. PLoS ONE, 7(9), 17. doi:10.1371/journal.pone.0046362

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parsons, C. E., Young, K. S., Kumari, N., Stein, A., & Kringelbach, M. L. (2011). The motivational salience of infant faces is similar for men and women. PLoS ONE, 6(5), 26. doi:10.1371/journal.pone.0020632

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rossiter, J., Langner, T., & Ang, L. (2003). Visual creativity in advertising: a functional typology In R. Kennedy (Ed.), Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (pp. 105113). Adelaide: Australian and New Zealand Marketing Academy. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/commpapers/2877/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staddon, J. E. (1975). A note on the evolutionary significance of “supernormal” stimuli. American Naturalist, 109(969), 541545.

 • Yamamoto, R., Ariely, D., Chi, W., Langleben, D. D., & Elman, I. (2009). Gender differences in the motivational processing of babies are determined by their facial attractiveness. PloS One, 4(6), e6042. doi:10.1371/journal.pone.0006042

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 4 0 0
Sep 2020 5 2 3
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 1 0 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0