View More View Less
 • 1 SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
 • 2 SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
 • 3 MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunk célja az SPSI—A (Social Problem Solving Inventory—Adolescent, Frauenknecht és Black, 2010) adaptálása volt 12 és 16 évesek körében (N=540). A kérdőív konvergens és diszkriminatív validitásának vizsgálatához az SPSI—R-t (Social Problem Solving Inventory—Revised, D’Zurilla és mtsai, 2002), a Davis által kidolgozott empátiakérdőívet (Interpersonal Reactivity Index, 1980), valamint a Spielberger- féle vonás - és állapotszorongást mérő kérdőívet (State-Trait Anxiety Inventory for Children, Spielberger és mtsai, 1973) használtuk. Az eredeti kérdőív 10 faktoros, 64 kijelentésből áll. A feltáró és a megerősítő faktorelemzés eredményei alapján a magyar változat — SPSI—A(H) – 54 tételt tartalmaz, melyek 11 faktorba csoportosulnak (az eredeti Gondolatok faktor kijelentései elkülönülnek a Pozitív gondolatok és a Negatív gondolatok faktorba). A kérdőív mind a 12, mind a 16 évesek mintáján jó megbízhatósággal (a Cronbach-α sorrendben 0,81 és 0,83) mér. Az eredmények alapján az SPSI—A(H)-t alkalmasnak tartjuk a problémamegoldással kapcsolatos automatikus gondolatok, a problémamegoldáshoz való érzelmi, gondolati viszonyulás, az elkerülés, a probléma meghatározása, a célmeghatározás, az alternatív megoldási módok keresése, a következmények végiggondolása, illetve a nem megfelelő megoldás esetében a gondolatok, teendők újraszervezése és az utólagos kiértékelés mérésére.

 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (pp. 7181). New York: Academic Press.

 • Batanova, M. D. & Loukas, A. (2011). Social anxiety and aggression in early adolescents: Examining the moderating roles of empathic concern and perspective taking. Journal of Youth and Adolescence, 40, 15341543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bedell, J. R. & Lennox, S. S. (1997). Handbook of communication and problem solving skills training: A cognitive-behavioral approach. New York: Wiley.

 • Belzer, K. D., D’Zurilla, T. J., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Social problem solving and trait anxiety as predictors of worry in a college student population. Personality and Individual Differences, 33, 573585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bond, D. S., Lyle, R. M., Tappe, M. K., Seehafer, R. S., & D’Zurilla, T. J. (2002). Moderate aerobic exercise, T’ai Chi, and social problem-solving ability in relation to psychological stress. International Journal of Stress Management, 9, 329343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Butler, L. & Meichenbaum, D. (1981). The assessment of interpersonal problem-solving skills. In P. C. Kendall & S. D. Hollon (Eds), Assessment strategies for cognitive-behavioral interventions. New York: Academis Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Byrne, B. M. & Stewart, S. M. (2006). The MACS approach to testing for multigroup invariance of a second-order structure: A walk through the process. Structural Equation Modeling, 13, 287321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carver, C. S. és Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Annual Review of Psychology, 61, 679704.

 • Cheng, S. K. (2001). Life stress, problem solving, perfectionism, and depressive symptoms in Chinese. Cognitive Therapy and Research, 25, 303310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ciarrochi, J., Leeson, P., & Heaven, P. C. L. (2009). A longitudinal study into the interplay between problem orientation and adolescent well-being. Journal of Counseling Psychology, 56, 441449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crick, N. R. (1995). Relational aggression: The role of intent attributions, feelings of distress, and provocation type. Development and Psychopathology, 7, 313322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csapó Beno (2001). Az induktív gondolkodás fejlodésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógia, 101(3), 373391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J. & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of Abnormal Psychology, 78(1), 107126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. M. (1982). Social problem-solving in adults. In P. C. Kendall, Advances in cognitive-behavioral research and therapy (pp. 201274). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. (1990). Development and preliminary evaluation of the Social Problem-Solving Inventory (SPSI). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2, 156163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., Maydeu-Olivares, A., & Kant, G. L. (1998). Age and gender differences in social problem solving in college students, middle age, and elderly adults. Personality and Individual Differences, 25, 241252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • D’Zurilla, T. J., Nezu, A., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Social Problem-Solving Inventor-Revised (SPS-R): Technical Manual. North Tonawanda, New York: Multi-Health Systems.

 • D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social Problem Solving: Theory and Assessment. In E. C. Chang, T. J. D’Zurilla, & L. J. Sanna (2004), Social problem solving. Theory, research, and training (pp. 528). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davis, G. A. (1966). Current status of research and theory in human problem solving. Psychological Bulletin, 66, 3654.

 • Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalog Select Documents Psychology, 10, 85.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dodge, K. A., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (1990). Mechanisms in the cycle of violence. Science, 250, 16781683.

 • Elliott, T. R., Bush, B. A., & Chen, Y. (2006). Social problem-solving abilities predict pressure sore occurrence in the first 3 years of spinal cord injury. Rehabilitation Psychology, 51(1), 6977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiedler, K. (2004). Érzelmi hatások a társas információfeldolgozásra. In Forgács József (szerk.), Az érzelmek pszichológiája (pp. 163183). Budapest: Kairosz Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frauenknecht, M. & Black, D. R. (2002). Problem solving training for children and adolescents. In E. C. Chang, T. J. D’Zurilla, & L. J. Sanna (2004). Social problem solving. Theory, research, and training (153–170). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frauenknecht, M. & Black, D. R. (2010). Is it social problem solving or decision making? Implications for health education. American Journal of Health Education, 41(2), 112123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáspár Csaba (2015). A szociálisprobléma-megoldás és az empátia vizsgálata serdülok körében. Szeged: Szakdolgozat, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáspár Csaba & Kasik László (2015). A szociálisprobléma-megoldás, az empátia és a szorongás kapcsolata serdülok körében. Iskolakultúra, 25(10), 4858.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hampel, P. & Petermann, F. (2005). Age and gender effects on coping in children and adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 34, 7383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heppner, P. P. (1988). The Problem Solving Inventory (PSI): Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

 • Higgins, J. P. & Thies, A. P. (1981). Problem solving and social position among emotionally disturbed boys. American Journal of Orthopsychiatry, 51(2), 356358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoffman, M. (1983). Affective and Cognitive Processes in Moral Internalization. In E. T. Higgins, D. N. Ruble, & W. E. Hartup (Eds), Social cognition and social development: A sociocultural perspective (pp. 102125). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jacobson, N. S. & Margolin, G. (1979). Marital therapy: Strategies based on social learning and behavior exchange principles. New York: Brunner/Mazel.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László (2010). A szociálisérdek-érvényesíto, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében. PhD-értekezés. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László (2012). A szociálisprobléma-megoldó és az induktív gondolkodás kapcsolata 8, 12, 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 112(4), 243263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik, L. (2014). Development of social problem solving — A longitudinal study (2009–2011) in a Hungarian context. European Journal of Developmental Psychology. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405629.2014.969702?journalCode = pedp20#.VHyIRDGG-mE

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László (2015a). Személyközi problémák és megoldásuk. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Kasik László (2015b). A személyspecifikus problémamegoldás jellemzoi 10, 14 és 16 évesek körében. Alkalmazott Pszichológia, 15(4), 2344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik, L., Gáspár, Cs., Guti, K., & Zsolnai, A. (2016). Relationship between Social Problem Solving, Anxiety and Empathy among Adolescents in Hungarian Context. In K. Newton (Ed.), Problem-Solving: Strategies, Challenges and Outcomes (Chapter 9). NOVA Science Publishers, Inc. 177196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László & Guti Kornél (2015). A kortársi versengés és problémamegoldás jellemzői serdülők körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1), 179195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László , Guti Kornél, & Gáspár Csaba (2014). Hátrányos és nem hátrányos helyzetu diákok szociálisprobléma-megoldó gondolkodása. Magyar Pedagógia, 114(1), 4963.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László , Guti Kornél, Tóth Edit, & Fejes József Balázs (2016). Az elkerülés mint folyamat — az Elkerülés kérdoív bemérése 15 és 18 évesek körében. Magyar Pedagógia, 116(2), 219253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasik László , Nagy Ágoston, & Fuzy Annamária (2009). Szociálisprobléma-megoldás kérdoív. Kézirat. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár Zsuzsanna (2002). A segítohivatások pszichológiája. Empátia, altruizmus és a “kiégési szindróma”. In Egészségpszichológia (pp. 148210). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • La Greca, A. M., Dandes, S. K., Wick, P., Shaw, K., & Stone, W. L. (1988). Development of the Social Anxiety Scale for Children: Reliability and concurrent validity. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 8491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lemerise, E. A. & Arsenio, W. F. (2000). An integrated model of emotion processes and cognition in social information processing. Child Development, 71, 107118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lindsay, W. R., Hamilton, C., Moulton, S., Scott, S., Doyle, S., & McMurran, M. (2011). Assessment and treatment of social problem-solving in offenders with intellectual disability. Psychology, Crime and Law, 17, 181197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maydeu-Olivares, A. & D’Zurilla, T. J. (1996). A factor-analytic study of the Social Problem-Solving Inventory: An integration of the theory and data. Cognitive Therapy and Research, 20, 115133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muthén, L. K. & Muthén, B. O. (2010). Mplus user’s guide. Los Angeles, CA.

 • Nezu, A. M., Wilkins, V. M., & Nezu, C. M. (2004). Social problem solving, stress, and negative affect. In E. C. Chang, T. J. D’Zurilla, & L. J. Sanna (Eds), Social problem solving (pp. 4965). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.

 • Rich, A. R. & Bonner, R. L. (2004). Mediators and moderators of social problem solving. In E. C. Chang, T. J. D’Zurilla, & L. J. Sanna (Eds.), Social problem solving. Theory, research, and training (pp. 2945). Washington: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rodríguez-Fornells, A. & Maydeu-Olivares, A. (2000). Impulsive/careless problem solving style as predictor of subsequent academic achievement. Personality and Individual Differences, 28, 639635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shure, M. B. & Spivack, G. (1982). Interpersonal problem-solving in young children: A cognitive approach to prevention. American Journal of Community Psychology, 10, 341356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, K. Sipos, M., & Spielberger, C. D. (1988a). A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei Ferenc & Szakács Ferenc (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum I/2 (pp. 123135). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, K. Sipos, M., & Spielberger, C. D. (1988b). A Test Anxiety Inventory általános iskolások vizsgálatára kidolgozott magyar változata. In Mérei Ferenc & Szakács Ferenc (szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum I/2 (pp. 136148). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siu, A. M. H. & Shek, D. T. L. (2005). Relations between Social Problem Solving and Indicators of Interpersonal and Family Well-Being among Chinese Adolescents in Hong Kong. Social Indicators Research Series 71. 1/3 In D. T. L. Shek, Y. K. Chan, & P. S. N. Lee (Eds), Quality of Life in the Global Context: A Chinese Response (pp. 517539).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C. D., Edwards, C. D., Montuori, J., & Lushene, R. (1973). State-Trait Anxiety Inventory for Children. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spivack, G. & Shure, M. B. (1976). Social adjustment of young children. Jossey-Bass, San Francisco.

 • Strough, J. & Keener, E. (2013). Interpersonal problem solving across the life span. In P. Verhaeghen, & P.C. Hertzog (Eds.), The Oxford handbook of emotion, social cognition, and everyday problem solving during adulthood. Oxford University Press, The Oxford Library of Psychology Series.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vandenberg, R. J. & Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the MI literature: suggestions, practices and recommendations for organizational research. Organizational Research Methods, 3, 470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 4 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 7 1 4
Nov 2020 16 1 0
Dec 2020 18 2 4
Jan 2021 9 0 0
Feb 2021 0 0 0