Author:
Dóra Fanni Szabó SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

Search for other papers by Dóra Fanni Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Mind gyakrabban alkalmazott terminus a reziliencia (rugalmasság), amely rendszerfogalom mivolta következtében gyorsan terjed a tudományágak között új kutatási területeket és célokat létrehozva. A fogalmat a társadalomtudományok terén a rizikós körülményekkel, nehézségekkel sikeresen megküzdő gyermekek és felnőttek esetében alkalmazzák. A jelenség két alapkritériumának, a rizikónak és a kedvező fejlődési kimenetelnek a vizsgálata, valamint a hátterében álló okok azonosítása intenzíven kutatott területté vált. A nemzetközi kutatások eredményeinek megismerése, a nézőpont, valamint a módszerek felhasználása és hazai vizsgálatok kivitelezése szükségszerű. Azonban a témával foglalkozó jelentős hazai tanulmányok száma igen csekély (Békés, 2002; Ribiczey, 2008; Szokoszky és V. Komlósi, 2015).

A jelenség komplexitása és jelentéstartalmának tisztázatlansága következtében számos tényezőt figyelembe kell venni a kutatások megbízhatóvá tételéhez. A tanulmány célja ezeknek a tényezőknek a számbavétele annak érdekében, hogy hozzájáruljon a hazai kutatások megtervezéséhez és kivitelezéséhez.

A kutatások felépítését és a kapott eredmények általánosíthatóságát nagyban meghatározza a reziliencia definíciója, ezért a tanulmány a fogalom meghatározásának sokféleségéből indul ki. Ezt követően a jelenség két alapkritériumának az értelmezésében és értékelésében szerepet játszó körülményeket járja körbe, valamint kitér az értékelésükhöz felhasználható módszerek összegzésére. Végül bemutatja a kedvező fejlődési kimenetel létrejöttéhez feltétlen szükséges erősségek, erőforrások és protektív tényezők koncepciójának alapfogalmait, valamint a reziliencia változókra és személyekre fókuszáló modelljeit.

 • Alva, S. A. (1991). Academic invulnerability among Mexican-American students: The importance of protective resources and appraisals. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 13(1), 1834.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Appleyard, K., Egeland, B., van Dulmen, M., & Srouge, L. (2005). When more is not better: The role of cumulative risk in child behavior outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(3), 235245.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baldwin, A. L., Baldwin, C. P., Kasser, T., Zax, M., Sameroff, A., & Seifer, R. (1993). Contextual risk and resiliency during late adolescence. Development and Psychopathology, 5(4), 741761.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békés, V. (2002). A rezilienciajelenség, avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára. In Forrai Gábor & Margitay Tihamér (szerk.), Tudomány és történet: Fehér Mártának tiszteloi és tanítványai. Budapest: Typotex. Letöltve: 2015.11.12-én: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/Bekes_fehermarta.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J. H. & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Development of cognition, affect, and social relations. The Minnesota symposia on child psychology (pp. 39101). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bradley, R. H., Whiteside, L., Mundfrom, D. J., Casey, P. H., Kelleher, K. J., & Pope, K. (1994). Early Indications of Resilience and Their Relation to Experiences in the Home Environments of Low Birthweight, Premature Children Living in Poverty. Child Development, 65(2), 346360.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coie, J. D., Watt, N. F., West, S. G., Hawkins, J. D., Asarnow, J. R., Markman, H. J., Ramey, S. L., Shure, M. B., & Long, B. (1993). The science of prevention: a conceptual framework and some directions for a national research program. American Psychologist, 48(10), 10131022.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M. & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7682.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Durlak, J. A. (1998). Common risk and protective factors in successful prevention programs. American Journal of Orthopsychiatry, 68(4), 512520.

 • Frick, P. (2004). Developmental pathways to conduct disorder: Implications for serving youth who show severe aggressive and antisocial behavior. Psychology in the Schools, 41(8), 823834.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N. Z. (1985). Stress-resistant children: The search for protective factors. In J. E. Stevenson (Ed.), Recent research in developmental psychopathology (pp. 213233). New York: Pergamon Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N., Masten, A. S., & Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology. Child Development, 55(1), 97111.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glaser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain — A review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(1), 97116.

 • Kaplan, H. B. (1999). Toward an Understanding of Resilience. A Critical Review of Definitions and Models. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 1783). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplan, H. B. (2005). Understanding the concept of resilience. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds), Handbook of resilience in children (pp. 223237). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karlsson, J. (2001). Doing visual research with school learners in South Africa. Visual Sociology, 16(2), 2337.

 • Kim-Cohen, J. & Gold, A. L. (2009). Measured gene-environment interactions and mechanism promoting resilient development. Current Directions in Psychological Science, 18, 138142.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lerner, R. M. (2006). Resilienc as an attribute of the developmental system. In B. M. Lester, A. Masters & B. McEwan (Eds), Resilience in children: Annals of the New York Academy of Science (pp. 4051). New York: New York Academy of Science.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebenberg, L. & Ungar, M. (Eds) (2009). Researching resilience. Toronto: University of Toronto Press.

 • Lösel, F., Bliesener, T. & Koferl, P. (1989). On the concept of invulnerability: Evaluation and first results of the Blielefeld project. In M. Brambring, F. Losel & H. Skowronek (Eds), Children at risk: Assessment, longitudinal research, and intervention (pp. 186219). New York: Walter de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luthar, S. S. (1991). Vulnerability and resilience: A study of high risk adolescents. Child Development, 62(3), 600616.

 • Luthar, S. S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 71(3), 543562.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luthar, S. S. & Cushing, G. (1999). Measurement issues in the empirical study of resilience: An overview. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 129160). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227238.

 • Masten, A. S., Best, K. & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425444.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. & Coatsworth, J. D. (1998). The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments: Lessons From Research on Successful Children. American Psychologist, 53(2), 205220.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Coatsworth, J. D., Neemann, J. Gest, S. D. Tellegen, A., & Garmezy, N. (1995). The structure and coherence of competence from childhood through adolescence. Child Development, 66(6), 16351659.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J., & Lafavor, T. L. (2008). Promoting Competence and Resilience in the School Context. Professional School Counseling, 12(2), 7684.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. & Powell, J. L. (2003). Resilience framework for research, policy and practice. In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability (pp. 125). New York: Cambrige University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. & Reed, M. G. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds), The handbook of positive psychology (pp. 7488). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., & Wright, M. O. (2010). Resilience over the lifespan: Developmental perspectives on resistance, recovery and transformation. In J. W. Reich, A. J. Zautra & J. S. Hall (Eds), Handbook of adult resilience (pp. 213237). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prince-Embury, S. (2014). Review of resilience conceptual and assessment issues. In S. Prince-Embury & D. H. Saklofske (Eds), Resilience interventions for youth in diverse populations (pp. 1323). New York: Springer.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ribiczey, N. (2008). A rizikótényezoktol a protektív mechanizmusokig: A reziliencia fogalmának alakulása a pszichológiában. Alkalmazott Pszichológia, 10(1–2), 161171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21(2), 119144.

 • Rutter, M. (2007). Resilience, competence, and coping. Child Abuse and Neglect, 31(3), 205209.

 • Smith, C. & Carlson, B. E. (1997). Stress, coping, and resilience in children and youth. The Social Science Review, 71(2), 231256.

 • Sroufe, L. A. (1997). Psychopathology as an outcome of development. Development and Psychopathology, 9(2), 251268.

 • Sugland, B. W., Zaslow, M., & Nord, Ch. W. (1993). Risk, Vulnerability, and Resilience among Youth: in Search of a Conceptual Framework. Washington: Child Trends Inc., 139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky, Á. & V. Komlósi, A. (2015). A „reziliencia-gondolkodás” felemelkedése — Ökológiai és pszichológiai megközelítések. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 1126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38(2), 218235.

 • Waxman, H. C., Gray, J. P., & Padrón, Y. N. (2003). Review of research on educational resilience. Berkeley: University of California.

 • Werner, E. E. & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. Ithaca: Cornell University Press.

 • World Health Organization (2002). The World Health Report 2002: Reducing risk, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 44 4 11
Feb 2024 52 4 2
Mar 2024 75 6 7
Apr 2024 99 12 18
May 2024 29 3 4
Jun 2024 19 1 1
Jul 2024 9 1 1