View More View Less
 • 1 SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Mind gyakrabban alkalmazott terminus a reziliencia (rugalmasság), amely rendszerfogalom mivolta következtében gyorsan terjed a tudományágak között új kutatási területeket és célokat létrehozva. A fogalmat a társadalomtudományok terén a rizikós körülményekkel, nehézségekkel sikeresen megküzdő gyermekek és felnőttek esetében alkalmazzák. A jelenség két alapkritériumának, a rizikónak és a kedvező fejlődési kimenetelnek a vizsgálata, valamint a hátterében álló okok azonosítása intenzíven kutatott területté vált. A nemzetközi kutatások eredményeinek megismerése, a nézőpont, valamint a módszerek felhasználása és hazai vizsgálatok kivitelezése szükségszerű. Azonban a témával foglalkozó jelentős hazai tanulmányok száma igen csekély (Békés, 2002; Ribiczey, 2008; Szokoszky és V. Komlósi, 2015).

A jelenség komplexitása és jelentéstartalmának tisztázatlansága következtében számos tényezőt figyelembe kell venni a kutatások megbízhatóvá tételéhez. A tanulmány célja ezeknek a tényezőknek a számbavétele annak érdekében, hogy hozzájáruljon a hazai kutatások megtervezéséhez és kivitelezéséhez.

A kutatások felépítését és a kapott eredmények általánosíthatóságát nagyban meghatározza a reziliencia definíciója, ezért a tanulmány a fogalom meghatározásának sokféleségéből indul ki. Ezt követően a jelenség két alapkritériumának az értelmezésében és értékelésében szerepet játszó körülményeket járja körbe, valamint kitér az értékelésükhöz felhasználható módszerek összegzésére. Végül bemutatja a kedvező fejlődési kimenetel létrejöttéhez feltétlen szükséges erősségek, erőforrások és protektív tényezők koncepciójának alapfogalmait, valamint a reziliencia változókra és személyekre fókuszáló modelljeit.

 • Alva, S. A. (1991). Academic invulnerability among Mexican-American students: The importance of protective resources and appraisals. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 13(1), 1834.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Appleyard, K., Egeland, B., van Dulmen, M., & Srouge, L. (2005). When more is not better: The role of cumulative risk in child behavior outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(3), 235245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baldwin, A. L., Baldwin, C. P., Kasser, T., Zax, M., Sameroff, A., & Seifer, R. (1993). Contextual risk and resiliency during late adolescence. Development and Psychopathology, 5(4), 741761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Békés, V. (2002). A rezilienciajelenség, avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára. In Forrai Gábor & Margitay Tihamér (szerk.), Tudomány és történet: Fehér Mártának tiszteloi és tanítványai. Budapest: Typotex. Letöltve: 2015.11.12-én: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/Bekes_fehermarta.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J. H. & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behavior. In W. A. Collins (Ed.), Development of cognition, affect, and social relations. The Minnesota symposia on child psychology (pp. 39101). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bradley, R. H., Whiteside, L., Mundfrom, D. J., Casey, P. H., Kelleher, K. J., & Pope, K. (1994). Early Indications of Resilience and Their Relation to Experiences in the Home Environments of Low Birthweight, Premature Children Living in Poverty. Child Development, 65(2), 346360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coie, J. D., Watt, N. F., West, S. G., Hawkins, J. D., Asarnow, J. R., Markman, H. J., Ramey, S. L., Shure, M. B., & Long, B. (1993). The science of prevention: a conceptual framework and some directions for a national research program. American Psychologist, 48(10), 10131022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M. & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 7682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Durlak, J. A. (1998). Common risk and protective factors in successful prevention programs. American Journal of Orthopsychiatry, 68(4), 512520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frick, P. (2004). Developmental pathways to conduct disorder: Implications for serving youth who show severe aggressive and antisocial behavior. Psychology in the Schools, 41(8), 823834.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N. Z. (1985). Stress-resistant children: The search for protective factors. In J. E. Stevenson (Ed.), Recent research in developmental psychopathology (pp. 213233). New York: Pergamon Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garmezy, N., Masten, A. S., & Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology. Child Development, 55(1), 97111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glaser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain — A review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(1), 97116.

 • Kaplan, H. B. (1999). Toward an Understanding of Resilience. A Critical Review of Definitions and Models. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 1783). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplan, H. B. (2005). Understanding the concept of resilience. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds), Handbook of resilience in children (pp. 223237). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karlsson, J. (2001). Doing visual research with school learners in South Africa. Visual Sociology, 16(2), 2337.

 • Kim-Cohen, J. & Gold, A. L. (2009). Measured gene-environment interactions and mechanism promoting resilient development. Current Directions in Psychological Science, 18, 138142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lerner, R. M. (2006). Resilienc as an attribute of the developmental system. In B. M. Lester, A. Masters & B. McEwan (Eds), Resilience in children: Annals of the New York Academy of Science (pp. 4051). New York: New York Academy of Science.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liebenberg, L. & Ungar, M. (Eds) (2009). Researching resilience. Toronto: University of Toronto Press.

 • Lösel, F., Bliesener, T. & Koferl, P. (1989). On the concept of invulnerability: Evaluation and first results of the Blielefeld project. In M. Brambring, F. Losel & H. Skowronek (Eds), Children at risk: Assessment, longitudinal research, and intervention (pp. 186219). New York: Walter de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luthar, S. S. (1991). Vulnerability and resilience: A study of high risk adolescents. Child Development, 62(3), 600616.

 • Luthar, S. S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 71(3), 543562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luthar, S. S. & Cushing, G. (1999). Measurement issues in the empirical study of resilience: An overview. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds), Resilience and development: positive life adaptations (pp. 129160). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227238.

 • Masten, A. S., Best, K. & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. & Coatsworth, J. D. (1998). The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments: Lessons From Research on Successful Children. American Psychologist, 53(2), 205220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Coatsworth, J. D., Neemann, J. Gest, S. D. Tellegen, A., & Garmezy, N. (1995). The structure and coherence of competence from childhood through adolescence. Child Development, 66(6), 16351659.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J., & Lafavor, T. L. (2008). Promoting Competence and Resilience in the School Context. Professional School Counseling, 12(2), 7684.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. & Powell, J. L. (2003). Resilience framework for research, policy and practice. In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability (pp. 125). New York: Cambrige University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S. & Reed, M. G. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds), The handbook of positive psychology (pp. 7488). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., & Wright, M. O. (2010). Resilience over the lifespan: Developmental perspectives on resistance, recovery and transformation. In J. W. Reich, A. J. Zautra & J. S. Hall (Eds), Handbook of adult resilience (pp. 213237). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prince-Embury, S. (2014). Review of resilience conceptual and assessment issues. In S. Prince-Embury & D. H. Saklofske (Eds), Resilience interventions for youth in diverse populations (pp. 1323). New York: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ribiczey, N. (2008). A rizikótényezoktol a protektív mechanizmusokig: A reziliencia fogalmának alakulása a pszichológiában. Alkalmazott Pszichológia, 10(1–2), 161171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy, 21(2), 119144.

 • Rutter, M. (2007). Resilience, competence, and coping. Child Abuse and Neglect, 31(3), 205209.

 • Smith, C. & Carlson, B. E. (1997). Stress, coping, and resilience in children and youth. The Social Science Review, 71(2), 231256.

 • Sroufe, L. A. (1997). Psychopathology as an outcome of development. Development and Psychopathology, 9(2), 251268.

 • Sugland, B. W., Zaslow, M., & Nord, Ch. W. (1993). Risk, Vulnerability, and Resilience among Youth: in Search of a Conceptual Framework. Washington: Child Trends Inc., 139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky, Á. & V. Komlósi, A. (2015). A „reziliencia-gondolkodás” felemelkedése — Ökológiai és pszichológiai megközelítések. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 1126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38(2), 218235.

 • Waxman, H. C., Gray, J. P., & Padrón, Y. N. (2003). Review of research on educational resilience. Berkeley: University of California.

 • Werner, E. E. & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. Ithaca: Cornell University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • World Health Organization (2002). The World Health Report 2002: Reducing risk, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 19 3 4
Feb 2021 19 4 5
Mar 2021 10 1 2
Apr 2021 18 6 8
May 2021 12 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 0 0 0