View More View Less
 • 1 PTE
 • 2 MTA TTK KPI
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Gibbs, R. (1994). The poetics of mind. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Kiss Szabolcs (2005). Elmeolvasás. Budapest: Új Mandátum.

 • Pléh Csaba (2012). A társalgás pszichológiája. Budapest: Libri.

 • Pléh Csaba , Palotás Hábor, Lorik József (2002). Nyelvfejlodési szurovizsgálat. Budapest: Akadémiai K.

 • Schnell Zsuzsanna (2016). Az elme nyelve. A társalgás és nyelvfejlodés. Budapest: Akadémiai K.

 • Schnell Zsuzsanna , Varga Eszter (2012). Humour, Irony and Social Cognition. In T. Litovkina A., Szollosy J., Medgyes P., Chlopicki, W. (Eds), Hungarian humor. Humor and culture 3 (pp. 253271). Cracow: Tertium Society for the Promotion of Language Studies.

  • Export Citation
 • Sperber, D., Wilson, D. (1986). Relevance:communication and cognition. Oxford: Blackwell.

 • Tomasello, M. (2002). Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris.

 • Adorno, Th. W. (1949). Cultural Criticism and Society. Prisms., Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1983, 1734.

 • Adorno, Th. W. (1973). Negative Dialectics. New York, London: Continuum.

 • Bžoch, A. (2016). Pszichoanalízis a periférián. A pszichoanalízis története Szlovákiában. Budapest: Typotex Kiadó.

 • Castro, J. S. (2016). Eros and Revolution: The Critical Philosophy of Herbert Marcuse. Leiden/Boston: Brill.

 • Eros, Ferenc (2000). Ferenczi Sándor. Budapest: Új Mandátum.

 • Eros, Ferenc (2004). Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Budapest: Jószöveg Muhely.

 • Eros, Ferenc (2011). Pszichoanalízis és forradalom. Budapest: Jószöveg Muhely.

 • Eros, Ferenc (2016). Psziché és hatalom. Budapest: Kalligram.

 • Etkind, A. (1999). A lehetetlen Erósza. A pszichoanalízis története Oroszországban. Budapest: Európa.

 • F. Péter Pál (1936). Vallás, egyház és vallásviszályok Németországban. Századunk, 1936, 228229. (KKari Tescliitz (1936). Religion, Kirche, Religionsstreit in Deutschland. Kopenlmgen: Sexpol Verlag)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freud, S., Ferenczi Sándor (2003). Levelezés. II/2. kötet. 1917–1919. Budapest: Thalassa Alapítvány — Pólya.

 • Friedrich M. (2006). Otto Gross, az elfeledett kultúrforradalmár. Thalassa, 2–3, 3356.

 • Friedrich M. (2007). Otto Gross lázadása. Thalassa, 2–3, 121140.

 • Friedrich M. (2008a). A kirekesztés stratégiái a pszichoanalízisben. Thalassa, 3, 6368.

 • Friedrich M. (2008b). Csáth Géza, Otto Gross és a Freud — Ferenczi levelezés. In Eros Ferenc, Lénárd Kata, Bókay Antal (szerk.), Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis Budapesti Iskolájának történetérol és hatásáról (pp. 373394).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárs György Péter (1993). Urbs Liberique. Múlt és Jövo, 2, 3948.

 • Hárs György Péter (2007). A bécsi és a budapesti Stekel arcai a Freud — Ferenczi levelezésben. Thalassa, 2–3, 97120.

 • Hárs György Péter (2008). Pszichoanalízis a Nyugatban (I). Múlt és Jövo, 1, 6183.

 • Hárs György Péter (2015). The Reception of Psychoanalysis of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century. Kaleidoscope, 10, 4666.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hárs, Gy. P. (2016a). Magyar migráns, magyar virtus. Élet és Irodalom, 2016. szeptember 16., 13.

 • Hárs, Gy. P. (2016b). Töltött káposzta és vörös lobogó (Adalék az elso pszichoanalitikus tanszék történetéhez). Imago Budapest (ex-Thalassa), 2, 7290.

 • Heller Ágnes (2011). Az álom filozófiája. Budapest: Múlt és Jövo.

 • Imágó Budapest 2016/1. Pszichoanalízis és társadalomkritika: hagyományok és újabb kihívások I.

 • Imágó Budapest 2016/2. Pszichoanalízis és társadalomkritika: hagyományok és újabb kihívások II.

 • Jelenszky E. (1934a). Dialektikus materia lizmus és pszichoanalízis. Korunk, 6, 450454.

 • Jelenszky E. (1934b). Az egyénlélektan és a társadalmi jelenségek.(Dialektikus materializmus és pszichoanalízis II.) Korunk, 7–8, 547553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jelenszky E. (1934c). A pszichoanalízis értelme és értéke.(Dialektikus materializmus és pszichoanalízis. III.) Korunk, 9, 652660.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kinszki Imre (1922). Egyén és demokrácia. Nyugat, 8. http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm

 • Kolnai, A. (1920). Psychoanalyse und Soziologie. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.

 • Kolnai Aurél (1921a). A liberális szocializmus erkölcsi kiindulópontjai. Auróra, 9198.

 • Kolnai Aurél (1921b). A liberális szocializmus társadalomtudományi kiindulópontjai. Auróra, 208222.

 • Lust Iván (2009). Vágy és hatalom. Budapest: Lélekben Otthon.

 • Marcuse, H. (2007). Lyric Poetry after Auschwitz. In Art and Liberation: Collected Papers of Herbert Marcuse, Vol. 4. (pp. 211218). London and New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morrison, J. D. (2012). The Lords and the New Creatures. New York: Touchstone.

 • Nagy Lajos (1937). A falu álarca. In A falu meg a város. Szociográfiai írások (pp. 229348). Budapest: Szépirodalmi, 1981.

 • Neufeld Béla (1933). Pszichoanalízis és marxizmus. Korunk, 4, 340344.

 • Neufeld Béla (1934). Pszichoanalízis és marxizmus. Korunk, 4, 340344.

 • Nosthoff, A. V. (2014). Barbarism: Notes on the Thought of Theodor W. Adorno. http://criticallegalthinking.com/2014/10/15/barbarism-notes-thought-theodor-w-adorno/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reich W. (1934). A nemzeti szocializmus propagandája és a kampós kereszt. Korunk, 3, http://epa.oszk.hu/00400/00458/00285/1934_03_10275.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róheim Géza (1950). The Psychology of Patriotism: Hazámban (In My Country). American Imago, 7, 319.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 0 0
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 1 1
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 4 2 0
Dec 2020 0 0 0