View More View Less
 • 1 BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • 2 MA hallgató, BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok

A munkahelyi jóllét és boldogság empirikus kutatása egyre nagyobb teret nyer már hazai viszonylatban is. Jelen kutatás a magyar pedagógusok munka során átélt boldogságának legfőbb dimenziói és jellemzői feltárását tűzte ki célul kvalitatív és kvantitatív módszerrel.

Módszer

A vizsgálat részeként 297 pedagógus „Mikor él át/érez boldogságot a munkája során?” nyílt kérdésre adott válaszai, valamint Lyubomirsky és Lepper (1999) nevével fémjelzett, Szubjektív Boldogság Skálán (Subjective Happiness Scale) kapott eredményei kerültek feldolgozásra.

Eredmények

A szöveges válaszok tartalomelemzése során négy fő dimenzió rajzolódott ki. A pedagógus munka-boldogság élményében a legmarkánsabb meghatározók az eredményesség és siker tényezője, a munkájukra vonatkozó értékelés és visszajelzés, a munkaélményt jelentő tényezők, valamint a társas kapcsolatok. A vizsgált háttérváltozók (pl. a nem, az elégedettség, a munkastressz, az egészségi és családi állapot) közül több is értelmezhető kapcsolatot mutat a Szubjektív Boldogság Skála globális boldogság mutatójával.

Következtetések

Eredményeink ismeretében, különböző, pozitív pszichológiai intervenciós lehetőségeket is számba véve, gyakorlati megfontolásokat teszünk a munkahelyi jóllét és boldogság növelése érdekében. Ezen javaslatok nemcsak specifikusan a pedagógusok, de más munkakörben dolgozók szempontjából is relevánsak lehetnek.

 • Abbott, J. A., Klein, B., Hamilton, C., & Rosenthal, A. (2009). The impact of online resilience training for sales managers on wellbeing and performance. E-Journal of Applied Psychology, 5, 8995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas, & J. M. Innes (Eds.), Recent Advances in Social Psychology: An International Perspective (189203). North-Holland: Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blau, G., & Boal, K. (1989). Using job involvement and organizational commitment interactively to predict turnover. Journal of Management, 15(1), 115127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borg, M. G., & Riding, R. J. (1991). Stress in teaching: A study of occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary school teachers. Educational Psychology, 11, 5976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bradley, J. R., & Cartwright, S. (2002). Social Support, Job Stress, Health, and Job Satisfaction Among Nurses in the United Kingdom. International Journal of Stress Management, 9(3), 163182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bricheno, P., Brown, S., & Lubansky, R. (2009). Teacher Wellbeing: A Review of the Evidence. London: Teacher Support Network.

 • Briner, R., & Dewberry, C. (2007). Staff Wellbeing is Key to School Success. A Research Study into the Links between Staff Wellbeing and School Performance. London: Worklife Support.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brouwers, A., Evers, W. J. G., & Tomic, W. (2001). Self-efficacy in eliciting social support and burnout among secondary-school teachers. Journal of Applied Social Psychology, 31(7), 14741491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, Discover Your Strengths. New York: Free Press.

 • Burke, R. J., & Greenglass, E. (1995). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48, 187202.

 • Butt, R., & Retallick, J. (2002). Professional well-being and learning: a study of administratorteacher workplace relationships. Journal of Educational Enquiry, 3(1), 1734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caunt, B. S., Franklin, J., Brodaty, N. E., & Brodaty, H. (2012). Exploring the Causes of Subjective Well-Being: A Content Analysis of Peoples’ Recipes for Long-Term Happiness. Journal of Happiness Studies, 14(2), 475499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cooper, C. L., & Marshall, J. (1978). Understanding Executive Stress. London: Macmillan.

 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38(4), 668678.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkszentmihalyi, M. (1990). Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 815822.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danna, K., & Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the workplace: a review and synthesis of the literature. Journal of Management, 25(3), 357384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davies, C. (2007). The Wellbeing of Teachers in Wales. Wales: Teacher Support Cymru and Healthy Minds at Work. Letöltve: 2015. 08. 04-én: https://www.teachersupport.info/sites/default/files/downloads/TSN-teacher-wellbeing-research-of-the-evidence-2009.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch Sz. , Fejes E., Kun Á., & Medvés D. (2015). A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében. Alkalmazott Pszichológia, 15(2), 4971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2002). Will money increase subjective well-being? Social Indicators Research, 57, 119169.

 • Diener, E., Sandvik, E., & Pavot, W. (1991). Happiness is the frequency, not the intensity, of positive versus negative affect. In Strack, F., Argyle, M., & Schwartz, N. (Eds.), Subjective Well-being: An Interdisciplinary Perspective (119139). Oxford, UK: Pergamon.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dutton, J. E. (2003). Energize Your Workplace: How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Dutton, J. E., & Ragins, B. R. (2007). Exploring Positive Relationships at Work. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values and goals. Annual Review Psychology, 53, 109132.

 • Emmons, R. A. (1986). ‘Personal strivings: An approach to personality and subjective well-being’, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 10581068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fordyce, M. W. (1977). The Happiness Measures: A Sixty-second Index of Emotional Well-being and Mental Health. Unpublished manuscript, Edison Community College, Ft. Myers, Florida. Letöltve: 2016. 05. 28-án: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/fordyce_mw_1983.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freedman, J. (1978). Happy People: What Happiness Is, who Has It, and Why. New York: Hartcourt Brace Jovanovich.

 • George, J. M. (1991). State or trait: Effects of positive mood on prosocial behaviors at work. Journal of Applied Psychology, 76, 299307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goddard, R., & O’Brien, P. (2003). Beginning teacher perceptions of their work, well-being and intention to leave. Asia Pacific Journal of Teacher Education and Development, 6(2), 99118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grant, A. M., Christianson, M. K., & Price, R. H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21(3), 5163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grant, A. M., Green, L. S., & Rynsaardt, J. (2010). Developmental coaching for high school teachers: Executive coaching goes to school. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 62, 151168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green, L. S., Osdes, L. G., & Grant, A. M. (2006). Cognitive-behavioral, solution-focused life coaching: Enhancing goal striving, well-being, and hope. The Journal of Positive Psychology, 1(3), 142149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Konarski, R. (1997). The impact of social support on the development of burnout in teachers: Examination of a model. Work and Stress, 11, 267278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamvai Cs. , & Pikó B. (2008). Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia, 108(1), 7192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargreaves, A. (2000). Mixed emotions: Teachers’ perceptions of their interactions with students. Teaching and Teacher Education, 16, 811826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Headey, B., & Wearing, A. (1989). Personality, life events, and subjective well-being: Toward a dynamic equilibrium model. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 731739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Headey, B., & Wearing, A. (1990). Subjective well-being and coping with adversity. Social Indicators Research, 22, 327349.

 • Heidrich, S. M. (1993). The relationship between physical health and psychological well-being in elderly women: A developmental perspective. Research in Nursing and Health, 16(2), 123130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herman, A., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Delivering Effective Performance Feedback: The Strengths-Based Approach. Business Horizons, 55(2), 105111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 10731082.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holecz A. , & Molnár Sz. (2014). Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán. Iskolakultúra, 10, 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iverson, R. D., Olekalns, M., & Erwin, P. J. (1998). Affectivity, organizational stressors, and absenteeism: A causal model of burnout and its consequences. Journal of Vocational Behavior, 52, 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits — selfesteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability — with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 8092.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juster, F. T., & F. P. Stafford (1985). Time, Goods, and Well-Being. Institute for Social Research: Ann Arbor, MI.

 • Kahneman, O. (1999). Objective happiness. In E. Diener, N. Schwarz, & O. Kahneman (Eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology (327). Russell Sage Foundation: New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahneman D. , & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), The Science Of Well-Being. (285304). Oxford University Press: Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kinman, G., Hindler, C., & Walsh, S. (2004). Taking work home with you: emotional demands, wellbeing and work-life balance in UK teachers. Poster session, Amsterdam. In C. Davies, The Wellbeing of Teachers in Wales. Wales: Teacher Support Cymru and Healthy Minds at Work (27). Letöltve: 2015. 08. 04-én: https://www.teachersupport.info/sites/default/files/downloads/TSN-teacher-wellbeing-research-of-the-evidence-2009.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119, 254284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kokkinos, C. M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77, 229243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp M. , & Skrabski Á. (2008). Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In Kopp Mária (szerk.), Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (7379). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krippendorff, K. (1995). A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest: Balassi Kiadó.

 • Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Barton, S. M. (2001). The impact of job satisfaction on turnover intent: a test of a structural measurement model using a national sample of workers. The Social Science Journal, 38(2), 233250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Layard, R. (2007). Boldogság. Fejezetek egy új tudományból. Győr: Lexikon Kiadó.

 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human Resource Development Quarterly, 21, 4167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S. & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9, 111131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., King, L. A., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyers, M. C., van Woerkom, M., & Bakker, A. B. (2013). The added value of the positive: A literature review of positive psychology interventions in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(5), 618632.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miles, D. E., Borman, W. E., Spector, P. E., & Fox, S. (2002). Building an integrative model of extra role work behaviors: A comparison of counterproductive work behavior with organizational citizenship behavior. International Journal of Selection and Assessment, 10, 5157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mogilner, C., Kamvar, S., & Aaker, J. (2011). The Shifting Meaning of Happiness. Social Psychological and Personality Science, 2(4), 395402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Myers, D. G. (1992). The Pursuit of Happiness. New York: William Morrow.

 • Oláh A. (2011). Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Magyar Tudomány, 6, 665677.

 • Omodei, M. M., & Wearing, A. J. (1990). Need satisfaction and involvement in personal projects: Toward an integrative model of subjective well-being, Journal of Personality and Social Psychology, 59, 762769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ónody, S. (2001). Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 51/5, 8085.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Page, K. M., & Vella-Brodrick, D. A. (2009). The ‘What’, ‘Why’, and ‘How’ of employee well-being: A new model. Social Indicators Research, 90, 441458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi, B., & Schmidt, A. (2006). Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Új Pedagógia Szemle, 56(6), 4864.

 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientation to Happiness and Life Satisfaction: The: Full Life versus the Empty Life. Journal of Happiness Studies, 6, 2541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A classification and handbook. Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petróczi E. , Fazekas M., Tombácz Zs., & Zimányi M. (1998). A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 3, 429441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Price, R. H., & Hooijberg, R. (1992). Organizational exit pressures and role stress: Impact on mental health. Journal of Organizational Behavior, 13, 641651.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily wellbeing: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, L. M., Spreitzer, G., Dutton, J., Quinn, R., Heaphy, E. & Barker, B. (2005). How to play to your strengths. Harvard Business Review, 83, 7480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roffey, S. (2012). Pupil wellbeing-Teacher wellbeing: Two sides of the same coin? Educational and Child Psychology, 29, 817.

 • Salavecz Gy. , Neculai, K., & Jakab E. (2006). A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(2), 95109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P. (2011). Flourish — élj boldogan! A boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P. (2007). Az autentikus életöröm. Az új pozitív pszichológia alkalmazása erősségeid tartós kibontakoztatásához. Budapest: Profil Training.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheldon, K. M., Frederickson, B., Rathunde, K., Csikszentmihalyi, M., & Haidt, J. (2000). Positive psychology manifesto. Letöltve: 2015. november 12-én: http://www.positive psychology.org/akumalmanifesto.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherlock-Storey, M., Moss, M., & Timson, S. (2013). Brief coaching for resilience during organisational change — an exploratory study. The Coaching Psychologist, 9(1), 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singh, K., & Billingsley, B. S. (1996). Intent to stay in teaching. Remedial & Special Education, 17(1), 3748.

 • Sirota, D., Mischkind, L. A., & Meltzer, M. I. (2005). The Enthusiastic Employee. Upper Saddle River: Wharton School Publishing.

 • Smith, M., & Bourke, S. (1992). Teacher stress: Examining a model based on context, workload, and satisfaction. Teaching and Teacher Education, 8, 3146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. T. (2011). Teacher Wellbeing: The Importance of Teacher–Student Relationships. Educational Psychology Review, 23, 457477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sturmfels, M. (2006). Stress, morale and well-being as constructed by teachers in Victorian government schools and their impact on school organizational health: a research-in-progress. Post-Script, 7(1), 2133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thoresen, C. J., Kaplan, S. A., Barsky, A. P., Warren, C. R., & de Chermont, K. (2003). The affective underpinnings of job perceptions and attitudes: A meta-analytic review and integration. Psychological Bulletin, 129, 914945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torma B. (2013). Pedagóguspályák. Utak és lehetőségek a kiégés és szakmai kiteljesedés között. Alkalmazott Pszichológia, 13(3), 725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trent, L. M. Y. (1997). Enhancement of the school climate by reducing teacher burnout: Using an invitational approach. Journal of Invitational Theory and Practice, 4(2), 103114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tuettemann, E., & Punch, K. F. (1992). Teachers’ psychological distress: the ameliorating effects of control over the work environment. Educational Review, 44(2), 181194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Katwyk, P. T., Fox, S., Spector, P. E., & Kelloway, E. K. (2000). Using the Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 219230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Warr, P. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental health. Journal of Occupational Psychology, 63, 193210.

 • Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wright, T. A., & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 8494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 8 0 0
Sep 2020 9 0 0
Oct 2020 26 2 4
Nov 2020 33 6 5
Dec 2020 19 1 3
Jan 2021 10 1 1
Feb 2021 0 0 0