View More View Less
 • 1 BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • | 2 MA hallgató, BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok

A munkahelyi jóllét és boldogság empirikus kutatása egyre nagyobb teret nyer már hazai viszonylatban is. Jelen kutatás a magyar pedagógusok munka során átélt boldogságának legfőbb dimenziói és jellemzői feltárását tűzte ki célul kvalitatív és kvantitatív módszerrel.

Módszer

A vizsgálat részeként 297 pedagógus „Mikor él át/érez boldogságot a munkája során?” nyílt kérdésre adott válaszai, valamint Lyubomirsky és Lepper (1999) nevével fémjelzett, Szubjektív Boldogság Skálán (Subjective Happiness Scale) kapott eredményei kerültek feldolgozásra.

Eredmények

A szöveges válaszok tartalomelemzése során négy fő dimenzió rajzolódott ki. A pedagógus munka-boldogság élményében a legmarkánsabb meghatározók az eredményesség és siker tényezője, a munkájukra vonatkozó értékelés és visszajelzés, a munkaélményt jelentő tényezők, valamint a társas kapcsolatok. A vizsgált háttérváltozók (pl. a nem, az elégedettség, a munkastressz, az egészségi és családi állapot) közül több is értelmezhető kapcsolatot mutat a Szubjektív Boldogság Skála globális boldogság mutatójával.

Következtetések

Eredményeink ismeretében, különböző, pozitív pszichológiai intervenciós lehetőségeket is számba véve, gyakorlati megfontolásokat teszünk a munkahelyi jóllét és boldogság növelése érdekében. Ezen javaslatok nemcsak specifikusan a pedagógusok, de más munkakörben dolgozók szempontjából is relevánsak lehetnek.

 • Abbott, J. A., Klein, B., Hamilton, C., & Rosenthal, A. (2009). The impact of online resilience training for sales managers on wellbeing and performance. E-Journal of Applied Psychology, 5, 8995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas, & J. M. Innes (Eds.), Recent Advances in Social Psychology: An International Perspective (189203). North-Holland: Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blau, G., & Boal, K. (1989). Using job involvement and organizational commitment interactively to predict turnover. Journal of Management, 15(1), 115127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borg, M. G., & Riding, R. J. (1991). Stress in teaching: A study of occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary school teachers. Educational Psychology, 11, 5976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bradley, J. R., & Cartwright, S. (2002). Social Support, Job Stress, Health, and Job Satisfaction Among Nurses in the United Kingdom. International Journal of Stress Management, 9(3), 163182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bricheno, P., Brown, S., & Lubansky, R. (2009). Teacher Wellbeing: A Review of the Evidence. London: Teacher Support Network.

 • Briner, R., & Dewberry, C. (2007). Staff Wellbeing is Key to School Success. A Research Study into the Links between Staff Wellbeing and School Performance. London: Worklife Support.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brouwers, A., Evers, W. J. G., & Tomic, W. (2001). Self-efficacy in eliciting social support and burnout among secondary-school teachers. Journal of Applied Social Psychology, 31(7), 14741491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, Discover Your Strengths. New York: Free Press.

 • Burke, R. J., & Greenglass, E. (1995). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48, 187202.

 • Butt, R., & Retallick, J. (2002). Professional well-being and learning: a study of administratorteacher workplace relationships. Journal of Educational Enquiry, 3(1), 1734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caunt, B. S., Franklin, J., Brodaty, N. E., & Brodaty, H. (2012). Exploring the Causes of Subjective Well-Being: A Content Analysis of Peoples’ Recipes for Long-Term Happiness. Journal of Happiness Studies, 14(2), 475499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cooper, C. L., & Marshall, J. (1978). Understanding Executive Stress. London: Macmillan.

 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38(4), 668678.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkszentmihalyi, M. (1990). Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 815822.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danna, K., & Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the workplace: a review and synthesis of the literature. Journal of Management, 25(3), 357384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davies, C. (2007). The Wellbeing of Teachers in Wales. Wales: Teacher Support Cymru and Healthy Minds at Work. Letöltve: 2015. 08. 04-én: https://www.teachersupport.info/sites/default/files/downloads/TSN-teacher-wellbeing-research-of-the-evidence-2009.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deutsch Sz. , Fejes E., Kun Á., & Medvés D. (2015). A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében. Alkalmazott Pszichológia, 15(2), 4971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542575.

 • Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2002). Will money increase subjective well-being? Social Indicators Research, 57, 119169.

 • Diener, E., Sandvik, E., & Pavot, W. (1991). Happiness is the frequency, not the intensity, of positive versus negative affect. In Strack, F., Argyle, M., & Schwartz, N. (Eds.), Subjective Well-being: An Interdisciplinary Perspective (119139). Oxford, UK: Pergamon.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dutton, J. E. (2003). Energize Your Workplace: How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Dutton, J. E., & Ragins, B. R. (2007). Exploring Positive Relationships at Work. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values and goals. Annual Review Psychology, 53, 109132.

 • Emmons, R. A. (1986). ‘Personal strivings: An approach to personality and subjective well-being’, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 10581068.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fordyce, M. W. (1977). The Happiness Measures: A Sixty-second Index of Emotional Well-being and Mental Health. Unpublished manuscript, Edison Community College, Ft. Myers, Florida. Letöltve: 2016. 05. 28-án: http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/fordyce_mw_1983.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freedman, J. (1978). Happy People: What Happiness Is, who Has It, and Why. New York: Hartcourt Brace Jovanovich.

 • George, J. M. (1991). State or trait: Effects of positive mood on prosocial behaviors at work. Journal of Applied Psychology, 76, 299307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goddard, R., & O’Brien, P. (2003). Beginning teacher perceptions of their work, well-being and intention to leave. Asia Pacific Journal of Teacher Education and Development, 6(2), 99118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grant, A. M., Christianson, M. K., & Price, R. H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21(3), 5163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grant, A. M., Green, L. S., & Rynsaardt, J. (2010). Developmental coaching for high school teachers: Executive coaching goes to school. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 62, 151168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green, L. S., Osdes, L. G., & Grant, A. M. (2006). Cognitive-behavioral, solution-focused life coaching: Enhancing goal striving, well-being, and hope. The Journal of Positive Psychology, 1(3), 142149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Konarski, R. (1997). The impact of social support on the development of burnout in teachers: Examination of a model. Work and Stress, 11, 267278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamvai Cs. , & Pikó B. (2008). Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia, 108(1), 7192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hargreaves, A. (2000). Mixed emotions: Teachers’ perceptions of their interactions with students. Teaching and Teacher Education, 16, 811826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Headey, B., & Wearing, A. (1989). Personality, life events, and subjective well-being: Toward a dynamic equilibrium model. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 731739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Headey, B., & Wearing, A. (1990). Subjective well-being and coping with adversity. Social Indicators Research, 22, 327349.

 • Heidrich, S. M. (1993). The relationship between physical health and psychological well-being in elderly women: A developmental perspective. Research in Nursing and Health, 16(2), 123130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herman, A., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Delivering Effective Performance Feedback: The Strengths-Based Approach. Business Horizons, 55(2), 105111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 10731082.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holecz A. , & Molnár Sz. (2014). Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán. Iskolakultúra, 10, 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iverson, R. D., Olekalns, M., & Erwin, P. J. (1998). Affectivity, organizational stressors, and absenteeism: A causal model of burnout and its consequences. Journal of Vocational Behavior, 52, 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits — selfesteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability — with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 8092.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juster, F. T., & F. P. Stafford (1985). Time, Goods, and Well-Being. Institute for Social Research: Ann Arbor, MI.

 • Kahneman, O. (1999). Objective happiness. In E. Diener, N. Schwarz, & O. Kahneman (Eds.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology (327). Russell Sage Foundation: New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahneman D. , & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), The Science Of Well-Being. (285304). Oxford University Press: Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kinman, G., Hindler, C., & Walsh, S. (2004). Taking work home with you: emotional demands, wellbeing and work-life balance in UK teachers. Poster session, Amsterdam. In C. Davies, The Wellbeing of Teachers in Wales. Wales: Teacher Support Cymru and Healthy Minds at Work (27). Letöltve: 2015. 08. 04-én: https://www.teachersupport.info/sites/default/files/downloads/TSN-teacher-wellbeing-research-of-the-evidence-2009.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin, 119, 254284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kokkinos, C. M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77, 229243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp M. , & Skrabski Á. (2008). Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In Kopp Mária (szerk.), Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (7379). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krippendorff, K. (1995). A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest: Balassi Kiadó.

 • Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Barton, S. M. (2001). The impact of job satisfaction on turnover intent: a test of a structural measurement model using a national sample of workers. The Social Science Journal, 38(2), 233250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Layard, R. (2007). Boldogság. Fejezetek egy új tudományból. Győr: Lexikon Kiadó.

 • Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Peterson, S. J. (2010). The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human Resource Development Quarterly, 21, 4167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S. & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9, 111131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., King, L. A., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyers, M. C., van Woerkom, M., & Bakker, A. B. (2013). The added value of the positive: A literature review of positive psychology interventions in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(5), 618632.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miles, D. E., Borman, W. E., Spector, P. E., & Fox, S. (2002). Building an integrative model of extra role work behaviors: A comparison of counterproductive work behavior with organizational citizenship behavior. International Journal of Selection and Assessment, 10, 5157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mogilner, C., Kamvar, S., & Aaker, J. (2011). The Shifting Meaning of Happiness. Social Psychological and Personality Science, 2(4), 395402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Myers, D. G. (1992). The Pursuit of Happiness. New York: William Morrow.

 • Oláh A. (2011). Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Magyar Tudomány, 6, 665677.

 • Omodei, M. M., & Wearing, A. J. (1990). Need satisfaction and involvement in personal projects: Toward an integrative model of subjective well-being, Journal of Personality and Social Psychology, 59, 762769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ónody, S. (2001). Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 51/5, 8085.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Page, K. M., & Vella-Brodrick, D. A. (2009). The ‘What’, ‘Why’, and ‘How’ of employee well-being: A new model. Social Indicators Research, 90, 441458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi, B., & Schmidt, A. (2006). Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Új Pedagógia Szemle, 56(6), 4864.

 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientation to Happiness and Life Satisfaction: The: Full Life versus the Empty Life. Journal of Happiness Studies, 6, 2541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A classification and handbook. Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petróczi E. , Fazekas M., Tombácz Zs., & Zimányi M. (1998). A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 3, 429441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Price, R. H., & Hooijberg, R. (1992). Organizational exit pressures and role stress: Impact on mental health. Journal of Organizational Behavior, 13, 641651.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily wellbeing: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, L. M., Spreitzer, G., Dutton, J., Quinn, R., Heaphy, E. & Barker, B. (2005). How to play to your strengths. Harvard Business Review, 83, 7480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roffey, S. (2012). Pupil wellbeing-Teacher wellbeing: Two sides of the same coin? Educational and Child Psychology, 29, 817.

 • Salavecz Gy. , Neculai, K., & Jakab E. (2006). A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(2), 95109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P. (2011). Flourish — élj boldogan! A boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P. (2007). Az autentikus életöröm. Az új pozitív pszichológia alkalmazása erősségeid tartós kibontakoztatásához. Budapest: Profil Training.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sheldon, K. M., Frederickson, B., Rathunde, K., Csikszentmihalyi, M., & Haidt, J. (2000). Positive psychology manifesto. Letöltve: 2015. november 12-én: http://www.positive psychology.org/akumalmanifesto.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sherlock-Storey, M., Moss, M., & Timson, S. (2013). Brief coaching for resilience during organisational change — an exploratory study. The Coaching Psychologist, 9(1), 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singh, K., & Billingsley, B. S. (1996). Intent to stay in teaching. Remedial & Special Education, 17(1), 3748.

 • Sirota, D., Mischkind, L. A., & Meltzer, M. I. (2005). The Enthusiastic Employee. Upper Saddle River: Wharton School Publishing.

 • Smith, M., & Bourke, S. (1992). Teacher stress: Examining a model based on context, workload, and satisfaction. Teaching and Teacher Education, 8, 3146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Thijs, J. T. (2011). Teacher Wellbeing: The Importance of Teacher–Student Relationships. Educational Psychology Review, 23, 457477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sturmfels, M. (2006). Stress, morale and well-being as constructed by teachers in Victorian government schools and their impact on school organizational health: a research-in-progress. Post-Script, 7(1), 2133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thoresen, C. J., Kaplan, S. A., Barsky, A. P., Warren, C. R., & de Chermont, K. (2003). The affective underpinnings of job perceptions and attitudes: A meta-analytic review and integration. Psychological Bulletin, 129, 914945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torma B. (2013). Pedagóguspályák. Utak és lehetőségek a kiégés és szakmai kiteljesedés között. Alkalmazott Pszichológia, 13(3), 725.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trent, L. M. Y. (1997). Enhancement of the school climate by reducing teacher burnout: Using an invitational approach. Journal of Invitational Theory and Practice, 4(2), 103114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tuettemann, E., & Punch, K. F. (1992). Teachers’ psychological distress: the ameliorating effects of control over the work environment. Educational Review, 44(2), 181194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Katwyk, P. T., Fox, S., Spector, P. E., & Kelloway, E. K. (2000). Using the Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 219230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Warr, P. (1990). The measurement of well-being and other aspects of mental health. Journal of Occupational Psychology, 63, 193210.

 • Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wright, T. A., & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 8494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 34 6 13
Mar 2021 31 3 5
Apr 2021 32 1 2
May 2021 20 2 1
Jun 2021 11 0 0
Jul 2021 11 0 0
Aug 2021 0 0 0