View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • | 2 Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
 • | 3 Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
 • | 4 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
 • | 5 Óbudai Meseerdő Óvoda
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célkitűzések

Magyarországon elsőként került alkalmazásra a Canter és Youngs-féle interjú módszer (Canter és Youngs, 2012), amelynek célja bűnelkövetői típusokat azonosítani a bűncselekmény-narratíva alapján. Négy bűnelkövetői típusról beszélhetünk: a Profi hideg fejjel hajtja végre a bűncselekményt, a Bosszúálló úgy tekint önmagára, mint aki küldetést teljesít, a Tragikus hős nem tudja elkerülni az események kedvezőtlen kibontakozását, az Áldozat pedig környezetét hibáztatja a bűncselekmény kapcsán.

Módszer

101 fogvatartott vett részt a vizsgálatban Magyarország három börtönéből. A Canter-Youngs Narrative Experience interjú és a hozzá tartozó kérdőívcsomag került rögzítésre. Az interjúk szövegét három kódoló értékelte.

Eredmények

Mind a négy elkövetői típus azonosítható a vizsgálatban részt vevő bűnözők között: a megoszlásuk azonban nem egyenletes, a Profik száma lényegesen nagyobb volt, mint a többi típus képviselőié.

Következtetések

A Profik jelentős többsége a mintában tükrözi a hazai bűnelkövetői populáció jellemzőit: az ún. szubkulturális bűnözők érzelmi és viselkedési mintázata azonosítható náluk. Eredményeink illeszkednek a brit kutatók eredményeihez, ezért a vizsgálat további folytatása és nemzetközi kibővítése is javasolt.

 • Adler, F., Mueller, G. O. W., & Laufer, W. S. (2002). Kriminológia. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. Criminal Justice and Behaviour, 17, 1952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boros J. (1984). Elítéltkategóriák komplex vizsgálata. In A „Társadalmi Beilleszkedési Zavarok” kutatási főirány kutatóinak munkaértekezlete. Pilisszentkereszt

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boros J. , & Csetneky L. (2002). Börtönpszichológia. Budapest: Rejtjel.

 • Canter, D. V., & Ioannou, M. (2004). Criminals’ Emotional Experiences During Crimes. International Journal of Forensic Psychology, 1, 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D. V., Kaouri, C., & Ioannou, M. (2003). The facet structure of criminal narratives. In Facet Theory: Towards Cumulative Social Science (2738). Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D., & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Chichester: Wiley.

 • Canter, D. & Youngs, D. (2012). Narratives of criminal action and forensic psychology. Legal and Criminal Psychology, 17, 262275.

 • Cole, M., & Cole, S. R. (2003). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hargitai R. (2008). Sors és történet: Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében. Budapest: Új Mandátum.

 • Központi Statisztikai Hivatal (2016). A regisztrált bűncselekmények száma kiemelt főcsoportok szerint. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zji001b.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2012). Történelem-történetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Maruna, S., & Mann, R. E. (2006). A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions. Legal and Criminological Psychology, 11, 155177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAdams, D. P. (1988). Power, Intimacy and the Life Story. New York: The Guilford Press.

 • McAdams, D. P. (1994). Levels of stability and growth in personality across the life span. In T. F. Heatherton, & J. L. Weinberger (eds), Can Personality Change? (299313). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAdams, D. P. (2005). Studying Life in Time: A Narrative Approach. In R. Levy, P. Ghisletta, J-M. Le Goff, D. Spini, & E. Widmer (eds), Towards an Interdisciplinary Perspective on the Life Course (237258). Oxford, UK: Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (eds), Handbook of Personality, Third Edition: Theory and Research. New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1990). Personality in Adulthood. New York: Guilford Press.

 • Wallinius, M., Johansson, P., Lardén, M., & Dernevik, M. (2011). Self-serfing cognitive distortions and antisocial behavior among adults and adolescents. Criminal Justice and Behavior, 38, 286301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Youngs, D. E., & Canter, D. V. (2012). Narrative roles in criminal action: An integrative framework for differentiating offenders. Legal and Criminological Psychology, 17, 233249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 16 0 0
Feb 2021 14 2 4
Mar 2021 3 0 0
Apr 2021 7 0 0
May 2021 6 0 0
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 0 0 0